Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Activitats de tutoria families revisat corregi tgris

4,179 views

Published on

Activitats de tutoria families revisat corregi tgris

 1. 1. Activitatsde TUTORIA per a les famílies
 2. 2. Coordinadora del projecte: Elena García Morell © del text: Equip de Mestres del CEIP Puig d’en Valls © de les il·lustracions: Antoni Marí Marí, “Tirurit” Per a qualsevol dubte, suggeriment, recomanacions, etc. no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres: • e-mail: cppuigdenvalls@educacio.caib.es • pàgina web: http://www.cppuigdenvalls.com/El CEIP Puig d’en Valls ha estat guardonat amb el segon preminacional del MEC “Buenas prácticas de convivencia 2008” i tambéamb el segon premi nacional “Marta Mata 2010” gràcies a la bonafeina de tota la comunitat educativa. 2 CEIP PUIG D’EN VALLS
 3. 3. Sumari Pàg. 1.- PRESENTACIÓ............................................... 4 2.- ACTIVITATS DE TUTORIAPER A LES FAMÍLIES............................................... 6 TREBALLAR ELS HÀBITS A CASA (EI)......... 7 VA TOT BÉ? ......................................................... 27 MILLORAM ALGUNES CONDUCTES............. 47 ORGANITZAR LA FEINA A CASA ................ 61 IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES .................. 69 ELS VALORS ........................................................ 81 L’EDUCÒMETRE ................................................. 101 BIBLIOGRAFIA RECOMANADA ................... 124 3.- BIBLIOGRAFIA ............................................. 129 3 CEIP PUIG D’EN VALLS
 4. 4. 1.- PRESENTACIÓ Amb aquest recull d’activitats volem continuar amb untreball de recerca que es va començar des de l’Equip de Suportde la nostra escola, el CEIP Puig d’en Valls, situat al municipi deSanta Eulària des Riu (Eivissa), amb la publicació del llibreQuadern d’activitats de tutoria per a l’escola. Després de donarsuport als nostres infants amb dos llibres adreçats a ells:l’esmentat abans i Activitats de tutoria al pati, i de donarsuport als mestres amb el llibre Activitats de tutoria per amestres, no ens podem oblidar de les famílies amb aquest reculld’activitats que pretén donar possibles solucions als problemesdel dia a dia amb els nostres fills i filles a casa. L’objectiu principal d’aquest projecte és crear undocument àgil per a donar suport a les famílies del nostrecentre amb accions quotidianes com fer els deures, organitzarles hores d’oci, les rutines, els hàbits, etc. Aquest projecte és el resultat d’un treball d’investigació iadaptació de diferents referències bibliogràfiques i la sevatraducció al català per poder-les utilitzar a les escoles quetenen com a llengua vehicular el català, així com d’activitatsd’elaboració pròpia. Es tracta d’un conjunt d’activitats que elsdocents poden recomanar a les famílies per fer a casa. Esperamque fullejant aquest llibre hi trobeu respostes a algunesqüestions que es puguin plantejar les famílies del nostrealumnat. Sols ens resta dir que des de l’escola necessitam lacol·laboració i el treball conjunt amb les famílies. 4 CEIP PUIG D’EN VALLS
 5. 5. Al llarg del llibre trobarem una sèrie de sigles, les qualsexplicarem en el quadre - resum següent per facilitar-ne lacomprensió.SIGLA SIGNIFICATPT Mestre especialista en Pedagogia TerapèuticaAL Mestre especialista en Audició i LlenguatgeAD Mestre especialista en Atenció a la DiversitatNESE Necessitats educatives de suport educatiuNEE Infants amb necessitats educatives especialsDA Infants amb dificultats d’aprenentatgeHP Infants amb història personalIT Infants d’incorporació tardanaAC Adaptació curricularNCC Nivell de competència curricular Trastorn amb dèficit d’atenció ambTDAH hiperactivitatSA Síndrome d’AspergerTEA Trastorn de l’espectre autistaCCP Comissió de Coordinació PedagògicaPAD Pla d’Atenció a la DiversitatPAT Pla d’Acció TutorialEOEP Equip dOrientació Educativa i PsicopedagògicaUSMIJ Unitat de Salut Mental InfantojuvenilSPM Servei de Protecció de MenorsIM Intel·ligències múltiples 5 CEIP PUIG D’EN VALLS
 6. 6. 2.- ACTIVITATS DE TUTORIA PER A LES FAMÍLIES 6 CEIP PUIG D’EN VALLS
 7. 7. TREBALLAR ELS HÀBITS A CASA Activitats per: TREBALLAR ELS HÀBITS A CASA La vida diària, tant a l’escola com a casa, genera un continude rutines que feim cada dia, és a dir, les repetimcontínuament. Quan els infants van interioritzant a poc a pocaquestes rutines, això els proporciona estabilitat i seguretat enles seves accions, cosa necessària per a desenvolupar-sepositivament. De vegades, els pares i les mares es queixen perquè elseu fill/a no els fa cas quan li diuen, per exemple, que s’ha deraspallar les dents. Pot ser que l’infant no ho sàpiga fer. Esrecomana que acompanyem les nostres paraules amb fets; és adir, quan li diguem al nostre fill que vagi a raspallar-se les dentsl’acompanyarem al bany i ens raspallarem les dents al seu costatperquè ens prengui de model. Així repetirem l’acció unesquantes vegades, fins que el nostre fill hagi après a fer-ho totsol. Totes aquestes rutines o obligacions s’han de fer com sifossin un joc i mai com un càstig. És molt important valorar positivament l’esforç delsnostres fills i els seus avanços. En aquest apartat explicaremuna sèrie de rutines que es recomana treballar a casa perquè,quan els infants vagin a l’escola, els resulti més fàcil l’adaptació.
 8. 8. TREBALLAR ELS HÀBITS A CASA Treballam l’hàbit de... Edat Annex 1 RENTAR-SE LES MANS 3-12 SíActivitats per a TREBALLAR ELS HÀBITS A CASA 2 RENTAR-SE LES DENTS 3-12 Sí 3 POSAR-SE L’ABRIC 3-12 Sí 4 MOCAR-SE 3-12 Sí 5 CORDAR-SE LA JAQUETA 3-12 Sí 6 CORDAR-SE LES SABATES 3-12 Sí 7 ANAR AL BANY 3-12 Sí 8 BANYAR-SE 3-12 Sí QUÈ FEIM ABANS D’ANAR 9 3-12 Sí A DORMIR?(Les activitats estan basades en una idea dels quaderns “Accióntutorial en Educación Infantil paso a paso” de Mª JoséMarrodán Gironés. Ed. Icce). 8 CEIP PUIG D’EN VALLS
 9. 9. TREBALLAR ELS HÀBITS A CASAACTIVITAT 1TÍTOL: RENTAR-SE LES MANSA QUI VA DIRIGIT?: Als infants a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: La plantilla amb els dibuixos de“rentar-se les mans” que trobarem a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és que els nostres fills i filles tenguin un bon hàbitd’higiene i s’acostumin a rentar-se les mans, sobretot abans demenjar.COM HO FAREM?: Mitjançant una plantilla de dibuixos inclosos a l’annex,els nostres fills ens explicaran les passes que s’han de seguirper rentar-se bé les mans. 9 CEIP PUIG D’EN VALLS
 10. 10. TREBALLAR ELS HÀBITS A CASAUna vegada explicat, s’ha de posar en pràctica els coneixementsadquirits i aplicar-los a la vida diària. En finalitzar el dia, elsnens i nenes tendran un full d’autoavaluació en el qual, ambl’ajuda ¡ la supervisió dels pares, anotaran si han aconseguit fercorrectament l’hàbit que estan treballant, en aquest cas,rentar-se les mans.EXEMPLE: “Has d’explicar als papàs i les mamàs com hem de rentar-nos les mans tots solets. Ara els has de demostrar que tu ho saps fer molt bé”. 1 2 3 4 5“Podrem pintar una tovallola cada vegada que seguim totes lespasses dels dibuixos de dalt. Ho hem de fer sense ajuda”. DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 10 CEIP PUIG D’EN VALLS
 11. 11. TREBALLAR ELS HÀBITS A CASAACTIVITAT 2TÍTOL: RASPALLAR-SE LES DENTSA QUI VA DIRIGIT?: Als infants a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: La plantilla amb els dibuixos de“rentar-se les dents” que trobarem a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és que els nostres fills i filles tenguin un bon hàbitd’higiene i s’acostumin a raspallar-se les dents, sobretotdesprés de les menjades.COM HO FAREM?: Mitjançant una plantilla de dibuixos inclosos a l’annex,els nostres fills i filles ens explicaran les passes que s’han deseguir per rentar-se bé les dents. Una vegada explicat, s’han de posar en pràctica elsconeixements adquirits i aplicar-los a la vida diària. Enfinalitzar el dia, els nens i nenes tendran un full d’autoavaluació,en el qual, amb l’ajuda ¡ la supervisió dels pares, anotaran si han 11 CEIP PUIG D’EN VALLS
 12. 12. TREBALLAR ELS HÀBITS A CASAaconseguit fer correctament l’hàbit que estan treballant, enaquest cas, raspallar-se les dents.EXEMPLE: 1 2 3 4 5“Podrem pintar un raspall i una pasta de dents cada vegada queseguim totes les passes dels dibuixos de dalt. Ho hem de fersense ajuda”. DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 12 CEIP PUIG D’EN VALLS
 13. 13. TREBALLAR ELS HÀBITS A CASAACTIVITAT 3TÍTOL: POSAR-SE L’ABRICA QUI VA DIRIGIT?: Als infants a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: La plantilla amb els dibuixos de“posar-se l’abric” que trobarem a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és que els nostres fills i filles tenguin un bon hàbit devestir-se sols i s’acostumin a posar-se l’abric.COM HO FAREM?: Mitjançant una plantilla de dibuixos inclosos a l’annex,els nostres fills ens explicaran les passes que s’han de seguirper posar-se l’abric. Una vegada explicat, s’han de posar en pràctica elsconeixements adquirits i aplicar-los a la vida diària. En 13 CEIP PUIG D’EN VALLS
 14. 14. TREBALLAR ELS HÀBITS A CASAfinalitzar el dia, els nens i nenes tendran un full d’autoavaluació,en el qual, amb l’ajuda ¡ la supervisió dels pares, anotaran si hanaconseguit fer correctament l’hàbit que estan treballant, enaquest cas posar-se l’abric.EXEMPLE: 1 2 3 4 5“Podrem pintar un abric cada vegada que seguim totes lespasses dels dibuixos de dalt. Ho hem de fer sense ajuda”. DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 14 CEIP PUIG D’EN VALLS
 15. 15. TREBALLAR ELS HÀBITS A CASAACTIVITAT 4TÍTOL: MOCAR-SEA QUI VA DIRIGIT?: Als infants a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: La plantilla amb els dibuixos de“mocar-se” que trobarem a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és que els nostres fills i filles tenguin un bon hàbitd’higiene i aprenguin a mocar-se sols sense l’ajuda de l’adult.COM HO FAREM?: Mitjançant una plantilla de dibuixos que estan inclosos al’annex, els nostres fills ens explicaran les passes que s’han deseguir per mocar-se. Una vegada explicat, s’han de posar en marxa elsconeixements adquirits i aplicar-los a la vida diària. En 15 CEIP PUIG D’EN VALLS
 16. 16. TREBALLAR ELS HÀBITS A CASAfinalitzar el dia, els nens i nenes tendran un full d’autoavaluacióen el qual, amb l’ajuda ¡ la supervisió dels pares anotaran si hanaconseguit fer correctament l’hàbit que estan treballant, enaquest cas, mocar-se.EXEMPLE: 1 2 3 4“Podrem pintar un mocador cada vegada que seguim totes lespasses dels dibuixos de dalt. Ho hem de fer sense ajuda”. DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 16 CEIP PUIG D’EN VALLS
 17. 17. TREBALLAR ELS HÀBITS A CASAACTIVITAT 5TÍTOL: CORDAR-SE LA JAQUETAA QUI VA DIRIGIT?: Als infants a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: La plantilla amb els dibuixos de“cordar-se la jaqueta” que trobarem a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és que els nostres fills i filles tenguin un bon hàbit devestir-se sols i s’acostumin a cordar-se la jaqueta.COM HO FAREM?: Mitjançant una plantilla de dibuixos inclosos a l’annex,els nostres fills ens explicaran les passes que s’han de seguirper cordar-se la jaqueta. Una vegada explicat, s’han de posar en pràctica elsconeixements adquirits i aplicar-los a la vida diària. Enfinalitzar el dia, els nens i nenes tendran un full d’autoavaluació 17 CEIP PUIG D’EN VALLS
 18. 18. TREBALLAR ELS HÀBITS A CASAen el qual, amb l’ajuda ¡ la supervisió dels pares, anotaran si hanaconseguit fer correctament l’hàbit que estan treballant, enaquest cas cordar-se la jaqueta.EXEMPLE: 1 2 3 4“Podrem pintar una jaqueta cada vegada que seguim totes lespasses dels dibuixos de dalt. Ho hem de fer sense ajuda”. DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 18 CEIP PUIG D’EN VALLS
 19. 19. TREBALLAR ELS HÀBITS A CASAACTIVITAT 6TÍTOL: CORDAR-SE LES SABATESA QUI VA DIRIGIT?: Als infants a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: La plantilla amb els dibuixos de“cordar-se les sabates” que trobarem a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és que els nostres fills i filles tenguin un bon hàbit devestir-se sols i s’acostumin a cordar-se les sabates.COM HO FAREM?: Mitjançant una plantilla de dibuixos inclosos a l’annex,els nostres fills ens explicaran les passes que s’han de seguirper cordar-se les sabates. Una vegada explicat, s’han de posar en pràctica elsconeixements adquirits i aplicar-los a la vida diària. Enfinalitzar el dia, els nens i nenes tendran un full d’autoavaluacióen el qual, amb l’ajuda ¡ la supervisió dels pares, anotaran si han 19 CEIP PUIG D’EN VALLS
 20. 20. TREBALLAR ELS HÀBITS A CASAaconseguit fer correctament l’hàbit que estan treballant, enaquest cas cordar-se les sabates.EXEMPLE: 1 2 3 4“Podrem pintar una sabata cada vegada que seguim totes lespasses dels dibuixos de dalt. Ho hem de fer sense ajuda”. DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 20 CEIP PUIG D’EN VALLS
 21. 21. TREBALLAR ELS HÀBITS A CASAACTIVITAT 7TÍTOL: ANAR AL BANYA QUI VA DIRIGIT?: Als infants a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: La plantilla amb els dibuixos de “anaral bany” que trobarem a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és que els nostres fills i filles tenguin un bon hàbitd’higiene i s’acostumin a anar sols al bany.COM HO FAREM?: Mitjançant una plantilla de dibuixos inclosos a l’annex,els nostres fills ens explicaran les passes que s’han de seguirper anar al bany. Una vegada explicat, s’han de posar en pràctica elsconeixements adquirits i aplicar-los a la vida diària. En 21 CEIP PUIG D’EN VALLS
 22. 22. TREBALLAR ELS HÀBITS A CASAfinalitzar el dia, els nens i nenes tendran un full d’autoavaluacióamb els quals, amb l’ajuda ¡ la supervisió dels pares, anotaran sihan aconseguit fer correctament l’hàbit que estan treballant,en aquest cas anar al bany.EXEMPLE: 1 2 3 4 5“Podrem pintar un WC cada vegada que seguim totes les passesdels dibuixos de dalt. Ho hem de fer sense ajuda”. DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 22 CEIP PUIG D’EN VALLS
 23. 23. TREBALLAR ELS HÀBITS A CASAACTIVITAT 8TÍTOL: BANYAR-SEA QUI VA DIRIGIT?: Als infants a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: La plantilla amb els dibuixos de“banyar-se” que trobarem a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és que els nostres fills i filles tenguin un bon hàbitd’higiene i s’acostumin a banyar-se tots sols.COM HO FAREM?: Mitjançant una plantilla de dibuixos inclosos a l’annex,els nostres fills ens explicaran les passes que s’han de seguirper banyar-se. Una vegada explicat, s’han de posar en pràctica elsconeixements adquirits i aplicar-los a la vida diària. Enfinalitzar el dia, els nens i nenes tendran un full d’autoavaluacióen el qual, amb l’ajuda ¡ la supervisió dels pares, anotaran si han 23 CEIP PUIG D’EN VALLS
 24. 24. TREBALLAR ELS HÀBITS A CASAaconseguit fer correctament l’hàbit que estan treballant, enaquest cas banyar-se.EXEMPLE: 1 2 3 4“Podrem pintar una bandera cada vegada que seguim totes lespasses dels dibuixos de dalt. Ho hem de fer sense ajuda”. DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 24 CEIP PUIG D’EN VALLS
 25. 25. TREBALLAR ELS HÀBITS A CASAACTIVITAT 9TÍTOL: QUÈ FEIM ABANS D’ANAR A DORMIR?A QUI VA DIRIGIT?: Als infants a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: La plantilla amb els dibuixos de “quèfeim abans d’anar a dormir?” que trobarem a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és que els nostres fills i filles tenguin uns bonshàbits i s’acostumin a fer unes rutines abans d’anar a dormir.COM HO FAREM?: Mitjançant una plantilla de dibuixos inclosos a l’annex,els nostres fills i filles ens explicaran les passes que s’han deseguir abans d’anar a dormir. Una vegada explicat, s’han de posar en pràctica elsconeixements adquirits i aplicar-los a la vida diària. En 25 CEIP PUIG D’EN VALLS
 26. 26. TREBALLAR ELS HÀBITS A CASAfinalitzar el dia, els nens i nenes tendran un full d’autoavaluacióen el qual, amb l’ajuda ¡ la supervisió dels pares, anotaran si hanaconseguit fer correctament l’hàbit que estan treballant, enaquest cas el que feim abans d’anar a dormir.EXEMPLE: 1 2 3 4“Podrem pintar una medalla cada vegada que seguim totes lespasses dels dibuixos de dalt. Ho hem de fer sense ajuda”. DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 26 CEIP PUIG D’EN VALLS
 27. 27. VA TOT BÉ? Activitats per veure si... VA TOT BÉ? En aquest apartat volem donar resposta a algunes preguntesque tenen tant les famílies com els mestres. Algunes de lesactivitats proposades s’han d’observar a l’aula i d’altres espoden observar tant a l’escola com a casa. De vegades enspreguntam: - Va tot bé amb el nostre fill/alumne? - És “normal” que faci...? - Aquest comportament és adequat a la seva edat? - Els seus companys fan el mateix? Així, hem intentat donar unes pautes per detectar senyalsd’alarma que ens ajudin a saber com ajudar els nostres fills oels nostres alumnes. Hi ha pautes que podem facilitar a lesfamílies dels nostres alumnes en el cas que ho consideremnecessari, després d’una demanda per part seva.
 28. 28. VA TOT BÉ? Activitat Edat Annex 1 L’ETAPA DELS 0 ALS 3 0-3 Sí ANYSActivitats per veure si... VA TOT BÉ? 2 EL PRIMER ANY D’EI AL 3-4 Sí CEIP PER DETECTAR CONDUCTES 3 3-6 Sí PERTORBADORES A EI 4 EN EL PROCÉS DE LA 4-7 Sí LECTOESCRIPTURA 5 PER DETECTAR DISLÈXIA 3-12 Sí PER DETECTAR CASOS DE 6 3-12 Sí MALTRACTAMENT I/O ABÚS PER DETECTAR CASOS 7 D’ASSETJAMENT ESCOLAR 3-12 Sí 28 CEIP PUIG D’EN VALLS
 29. 29. VA TOT BÉ?ACTIVITAT 1TÍTOL: L’ETAPA DELS 0 ALS 3 ANYSA QUI VA DIRIGIT?: Als infants entre 0 i 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Res.OBJECTIU: L’objectiu és detectar signes d’alerta entre elsnens de 0 a 3 anys.COM HO FAREM?:Es tracta d’observar el comportament dels nostres fills durantels primers anys de vida. Si es considera necessari, els parespoden anotar en una taula allò que observin, fent un diarievolutiu de les pautes de comportament dels fills i filles.Aquestes anotacions ens poden servir per saber en quinessituacions es posen nerviosos, si els costa adaptar-se a 29 CEIP PUIG D’EN VALLS
 30. 30. VA TOT BÉ?situacions noves, si saben controlar les seves emocions, etc. Unexemple de conductes a observar serien les següents: QUAN HA ON HA PER QUÈ HA CONDUCTA DIA PASSAT? PASSAT? PASSAT? Rebequeries Plors incontrolats Vòmits Dorm malament Enuresi (se li escapa el pipí a la nit) Té pors injustificades No menja bé(Quadre extret i adaptat del llibre Porta’t bé de Ferrerós,M.L. de Pràctics Columna).ADAPTACIONS: 30 CEIP PUIG D’EN VALLS
 31. 31. VA TOT BÉ?ACTIVITAT 2TÍTOL: EL PRIMER ANY D’EI AL CEIPA QUI VA DIRIGIT?: Als infants del primer any d’EI.QUÈ NECESSITAM?: Plantilla que incloem a l’annex.OBJECTIU: L’objectiu és detectar signes d’alerta entre elsinfants de 3 anys, a l’inici de l’escolaritat.COM HO FAREM?:Es tracta d’observar el comportament dels nostres alumnesdurant el primer any d’escolarització. Si es considera necessari,els mestres poden anotar en una taula allò que observin del’evolució dels infants. Seguirem la pauta següent amb aquellsnens que el tutor o algun mestre consideri que ho necessiten.Després de fer el seguiment, si es considera necessari, es 31 CEIP PUIG D’EN VALLS
 32. 32. VA TOT BÉ?parlarà amb l’Equip de Suport del centre per donar possiblespautes.Un exemple de conductes a observar serien les següents: CONDUCTES A OBSERVAR COMENTARIS Mostra interès pels altres nens? S’enfila pels llocs (escales, murs...)? Fa algun joc imitatiu: parlar per telèfon...? Utilitza el dit per assenyalar alguna cosa que l’interessa? Juga amb joguines petites, més enllà de manipular-les o posar-se-les a la boca? Té interès per ensenyar objectes o mostrar alguna cosa que veu? En alguna ocasió s’ha enfadat en el moment de deixar-lo a l’escola? Parla mentre va jugant (per regular el propi joc)? Saluda espontàniament els coneguts? Respon al seu nom? Utilitza l’expressió “el nen” per respondre quan se li pregunta alguna cosa referida a ell? Es posa alguna peça de roba? Es treu alguna peça de roba? Ajuda quan se’l vesteix o se’l despulla? És autònom amb l’esmorzar? Mastega quan menja? Pot separar-se de la mare? Pot participar de jocs amb altres nens? Fa gargots espontàniament en un paper? Passa pàgines d’un conte? Li agrada jugar amb jocs de construcció? Fa la pinça d’oposició per agafar petits objectes? 32 CEIP PUIG D’EN VALLS
 33. 33. VA TOT BÉ? CONDUCTES A OBSERVAR COMENTARIS Xuta una pilota endavant? Pot llençar algun objecte amunt? Puja escales alternant els peus? Salta desenganxant els dos peus del terra? Pot caminar endarrere? S’aguanta breument sobre un peu? Combina almenys dos paraules per explicar alguna cosa? Assenyala alguna part del cos quan se li anomena? Executa alguna “consigna” de l’adult? Diu el seu nom quan se li demana? Controla esfínters?(Quadre elaborat per l’EOEP d’Eivissa i Formentera).ADAPTACIONS 33 CEIP PUIG D’EN VALLS
 34. 34. VA TOT BÉ?ACTIVITAT 3TÍTOL: PER DETECTAR CONDUCTESPERTORBADORES A EIA QUI VA DIRIGIT?: A l’alumnat d’Educació Infantil de 3a 6 anys.QUÈ NECESSITAM?: La plantilla que hi ha a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és detectar conductes pertorbadores a EI.COM HO FAREM?:Es tracta d’observar el comportament d’aquells infantsd’Educació Infantil que presenten una conducta problemàticadurant almenys sis mesos. Es contestaran els ítems delqüestionari que mostram a continuació i que ens indicarà unapossible conducta pertorbadora en algun dels nostres infants.Recomanam fer una interpretació més qualitativa quequantitativa, analitzant cadascuna de les conductes registradesal qüestionari amb la finalitat de poder estudiar-ne la causa iles intervencions que podem dur a terme amb la finalitat dereduir-la, anul·lar-la o evitar que vagi a més. Les qüestions sónles següents:- És agressiu i violent amb els seus companys i companyes.- Té dificultat per romandre treballant de manera continuada.- Generalment, inicia baralles.- Insulta sovint els seus companys i companyes.- Insulta les persones adultes amb qui té contacte.- Utilitza el material amb agressivitat i violència.- Llença a terra o fa malbé el material dels altres.- Pertorba l’ordre de la classe.- Molesta els infants del sexe oposat.- Mostra desinterès pel que es treballa a classe.- És temut pels companys i companyes. 34 CEIP PUIG D’EN VALLS
 35. 35. VA TOT BÉ?- És cruel amb els animals (si n’hi ha a classe).- Fa tot el que pot per cridar l’atenció.- Menteix deliberadament.- Crida sovint.- Fa trampes al joc.- S’amaga en racons de la classe.- Fa pets i/o rots.- S’escapa de la classe.- Escup els altres.- Replica quan se li crida l’atenció.- Rebutja l’autoritat del mestre o la mestra.- Acusa o retreu als altres els seus propis errors.- És malparlat.- Es nega a realitzar les tasques comunitàries de la classe.- És irascible.- Desafia el mestre o la mestra.- Molesta deliberadament els altres companys i companyes.- És tossut o tossuda.- Respon amb rapidesa i de manera precipitada.- Se’l nota inquiet, tens, nerviós.- Es distreu amb facilitat.- No acaba els treballs.- Mou excessivament les mans o els peus quan està assegut/da.- S’aixeca constantment del seu lloc.- Té dificultat per mantenir les normes del joc.- Li costa seguir una activitat grupal.- Parla de manera precipitada.- Perd el material amb facilitat.- Li resulta difícil planificar seqüències de la seva feina.- És incapaç de jugar tranquil o tranquil·la.-S’enfila damunt les cadires o les taules (conductestemeràries).(Extret del Qüestionari de conducta pertorbadora per ainfants d’educació infantil CCP-EI de Moreno,F.X. 1997 UAB).ADAPTACIONS 35 CEIP PUIG D’EN VALLS
 36. 36. VA TOT BÉ?ACTIVITAT 4TÍTOL: EN EL PROCÉS DE LALECTOESCRIPTURAA QUI VA DIRIGIT?: Als infants que estan en el procésde la lectoescriptura.QUÈ NECESSITAM?: La plantilla que hi ha a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és detectar signes d’alerta en el procés de lalectoescriptura.COM HO FAREM?:Es tracta d’observar aquells infants que presenten dificultatsen el procés de la lectoescriptura. És convenient anotaraquestes observacions en una taula que mostram a continuació: 36 CEIP PUIG D’EN VALLS
 37. 37. VA TOT BÉ? CONDUCTES A OBSERVAR SÍ NO OBSERVACIONS Té dificultats per a orientar- se en l’espai. Té dificultats per a orientar- se en el temps. Dificultats habituals per diferenciar el que és essencial del que és secundari en les experiències que viu. Mostra dificultats d’atenció en les tasques que requereixen el pensament verbal abstracte (llegir, escriure, estudiar...). Els pares comenten que li costa molt fer els deures tot sol. Té dificultats de comprensió quan llegeix ell/a, però quan li llegim, ho comprèn. Sembla que aprèn millor les coses quan les veu fer. Li costa explicar les experiències que viu o com ha fet una cosa. Funcionament inestable: un dia sap fer les coses i l’endemà sembla que ha oblidat el que ja sabia fer. Sol “adherir-se” i adaptar-se als altres, seguir el seu amic o el grup i adaptar-se al que els altres proposen o decideixen. Té dificultats per fer sèries numèriques, aprendre els dies de la setmana, mesos de l’any, taules de multiplicar, etc.(Quadre elaborat per l’EOEP d’Eivissa i Formentera). 37 CEIP PUIG D’EN VALLS
 38. 38. VA TOT BÉ?ADAPTACIONS- Si trobam sospites d’un possible trastorn en el procés de lalectoescriptura, passarem a fer una derivació a l’EOEP oparlarem amb l’Equip de Suport del centre perquè puguinrealitzar una avaluació més completa i descartin o confirmin uncas de dislèxia (punt tractat a l’activitat següent d’aquest bloc).Algunes de les proves que podem utilitzar i que ens serviran perobtenir un diagnòstic són: Test de consciència fonològica elaborat per l’EOEP. PROLEC. Test exploratori de dislèxia específica (TEDE). Test d’anàlisi de lectura i escriptura en català (TALEC). 38 CEIP PUIG D’EN VALLS
 39. 39. VA TOT BÉ?ACTIVITAT 5TÍTOL: PER DETECTAR CASOS DE DISLÈXIAA QUI VA DIRIGIT?: A l’alumnat entre 3 i 12 anys.QUÈ NECESSITAM?: Les plantilles que trobarem a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és detectar senyals d’alarma davant possibles casosde dislèxia.COM HO FAREM?:Es tracta d’observar aquells infants que presenten dificultatsen el procés de la lectoescriptura o en la seva consolidació. Devegades, els mestres observen dificultats en els seus infantsque els duu a pensar que poden presentar un cas de dislèxia. Enaquestos casos és convenient anotar aquestes observacions enuna taula que mostram a continuació per després comunicar-ho al’Equip de Suport del centre. Alguns ítems s’han d’esbrinarmantenint una entrevista amb la família: CONDUCTES A OBSERVAR SÍ NO OBSERVACIONS Història familiar de problemes dislèxics i d’aprenentatge (pares, germans, altres familiars). Retard per aprendre a parlar amb claredat. Confusions en la pronúncia de paraules que s’assemblen fonèticament. Manca d’habilitat per recordar el nom de sèries de coses (els colors...). Confusió en el vocabulari referent a l’orientació espacial (dalt, baix, etc.). 39 CEIP PUIG D’EN VALLS
 40. 40. VA TOT BÉ? SÍ NO OBSERVACIONS CONDUCTES A OBSERVAR Dificultat particular per aprendre a llegir i escriure. Problemes per distingir l’esquerra de la dreta. Dificultats per aprendre l’alfabet, les taules de multiplicar, els dies de la setmana, els mesos de l’any, etc. Errors continuats de lectura. Manera estranya d’escriure, amb omissions de lletres o alteracions de l’ordre que segueixen. Impediments per copiar acuradament de la pissarra i/o del llibre al quadern. Dificultats per seguir instruccions orals. Problemes de comprensió del llenguatge oral i imprès. Dificultat per aprendre les llengües estrangeres. Desorganització a casa i a l’escola. Aparició de conductes disruptives o d’inhibició progressiva. Autoestima baixa.(Extret de l’article “Trastorns d’aprenentatge i fracàs escolar”de Lidia Arroyo, Revista Guix 372. Febrer 2001. Pàg. 48-51).ADAPTACIONS- A l’annex incloem uns protocols de detecció de dislèxia aEducació Infantil, 1r cicle, 2n cicle, 3r cicle i també a l’ESO.Aquestos protocols (apareixen en castellà) han estat elaboratsper un grup d’especialistes amb l’ajuda de l’Associació Dislèxia iFamília (DISFAM) i de Dolors Forteza, professora delDepartament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació dela UIB. 40 CEIP PUIG D’EN VALLS
 41. 41. VA TOT BÉ?ACTIVITAT 6TÍTOL: PER DETECTAR CASOS DEMALTRACTAMENT I/O ABÚSA QUI VA DIRIGIT?: A l’alumnat entre 3 i 12 anys.QUÈ NECESSITAM?: La plantilla que hi ha a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és detectar possibles casos de maltractament,abusos sexuals, etc. en l’entorn familiar.COM HO FAREM?:Aquest és un tema molt delicat de tractar i que, de vegades,passa desapercebut als ulls de la gent. Hem d’estar molt atentsdavant possibles infants que puguin patir algun tipus demaltractament, tant físic com psicològic. En aquest apartatinclourem uns protocols per si tenim alguna sospita. Si esconfirmen les sospites, haurem de comunicar el cas als ServeisSocials perquè puguin actuar i prendre les mesures oportunes. 41 CEIP PUIG D’EN VALLS
 42. 42. VA TOT BÉ?Igualment es denunciarà el cas quan algun familiar enscomuniqui que té sospites.Alguns indicadors per detectar possibles casos demaltractament i/o abús són els següents:- Qualsevol acte, no accidental, que provoqui dany físic omalaltia en l’infant o bé que el posi en situació de risc greu depatir-ne: ferides, hematomes, fractures, mossegades,cremades...- Especialment quan hi ha hagut retard en l’assistènciasanitària, presenta diferents lesions i aquestes es localitzen enzones tradicionals de càstig, la història és discordant oinacceptable, hi ha explicacions estranyes respecte de la lesió,etc.- Refereix que és objecte d’agressions.- Atribueix lesions evidents a accidents casuals, no respondirectament, exculpa els pares, evita despullar-se en públic.- Desatendre les necessitats de l’infant i els deures de guarda iprotecció o atenció inadequada de l’infant.- Vestit/ida inadequadament per al clima o l’estació. Lesions perexposició excessiva al sol o al fred (cremada solar, congelacióde les parts exposades).- Retard del creixement sense causa orgànica justificable.- Inclou el retard psíquic, social, del llenguatge, de la motilitatglobal o de la motilitat fina.- Presenta falta d’atencions bàsiques per negligència que esmanifesten en dèficit en l’alimentació (no per problemeseconòmics) i va al centre escolar sense esmorzar, explica que noha fet alguna menjada del dia anterior.- Sol estar cansat/ada. Alguna vegada s’adorm a classe. Li costamolt concentrar-se.- Problemes físics o necessitats mèdiques no ateses (p. ex.,ferides sense curar o infectades) o absència de les curesmèdiques rutinàries: no-seguiment del calendari de vacunació, nialtres indicacions terapèutiques, càries dental extensa, alopècialocalitzada per postura perllongada en la mateixa posició, craniaplanat. 42 CEIP PUIG D’EN VALLS
 43. 43. VA TOT BÉ?- El centre escolar comunica faltes d’assistència nojustificades. Els pares/tutors reconeixen absentisme. Falta al’escola per escàs interès familiar.- Menor de 16 anys que consumeix alcohol. Presenta pudord’alcohol, intoxicació/coma etílic, símptomes de consum dedrogues, inhala coles o dissolvents.- Els pares o tutors responen de forma inadequada a preguntesrelacionades amb l’escolaritat del menor: no saben quin curs fa,el nom del professor/a, si té tasques per a casa, etc. Els parespresenten pudor d’alcohol o símptomes de consum de drogues.- Infants que diuen que han de ser acompanyats per adults acausa de la seva edat i/o distància del domicili a l’escola.- L’adult responsable de la tutoria actua, priva o provoca demanera crònica sentiments negatius per a l’autoestima del’infant. Inclou menyspreu continu, desvalorització, insults,intimidació i discriminació, amenaces, corrupció, interrupció oprohibició de les relacions socials de manera contínua. Temordels adults. Retard del creixement sense causa orgànicajustificable. Sobreprotecció.- Presumeix de conductes antisocials. No sembla sentir-seculpable després de conductes inadequades. Realitza petitsfurts.- Té dificultats per expressar-se verbalment. Té problemesd’aprenentatge.- Conductes de regressió que afecten el seu desenvolupament.Mostra conductes infantils per a la seva edat.- Sembla tenir por dels seus pares. Ha parlat alguna vegada desuïcidar-se. Diu que ningú no l’estima. Juga o passeja tot/asol/a. No té amics. Plora sense causa justificada.- Evita parlar de si mateix/a. És reservat/ada, es guarda lescoses per a si mateix/a.- Canvis de conducta/d’humor sense motius aparents (fracàsescolar, tristesa, pors, conductes agressives, etc.).- Rebuig verbal vers l’infant. Tendència a culpabilitzar-lo o amenysprear-lo. Li provoquen baixa autoestima. Molt exigentsamb el menor. 43 CEIP PUIG D’EN VALLS
 44. 44. VA TOT BÉ?- L’infant passa massa temps tot sol quan és fora de l’escolasense que ningú no l’atengui.- És hiperactiu/iva. Crides contínues d’atenció. Conductesdisruptives. Menteix freqüentment.- Abús sexual: implicació d’infants en activitats sexuals persatisfer les necessitats d’un adult.- Presenta dolors abdominals inespecífics, es queixa demolèsties/sagnat a l’àrea genitoanal sense causes aparents.- Mostra excessiva preocupació pel sexe. Manifestaconeixements sexuals estranys, sofisticats o inusuals.- Practica jocs de caràcter sexual inusuals per a la seva edat.- Presenta indicis de problemes sexuals amb adults. Manifestaconductes de seducció amb adults del sexe oposat.- Mostra angoixa per canviar-se de roba en presència d’altrespersones.- Embarassos en adolescents no justificats.- Presenta conductes sexuals inadequades amb si mateix/a enpúblic de forma compulsiva.- Es refereixen comportaments violents del menor amb els seusiguals, conductes de provocació, agressions, etc.(Indicadors extrets del “Full de notificació de risc imaltractament infantil. Àmbit educatiu” de la Conselleriad’Afers Socials, Promoció i Immigració. Direcció General deMenors i Família del Govern de les Illes Balears amb lacol·laboració del “Observatorio Infancia. Grupo de trabajosobre maltrato infantil”).ADAPTACIONS- Per treballar l’abús sexual a l’aula, hi ha un conte anomenat:“Crida ben fort, Estela!!”, d’Isabel Olid i Martina Vanda del’Associació Rana (“Red de Ayuda a Niños Abusados”) a Mallorca.A l’annex incloem la guia didàctica d’aquest conte. A continuacióus proporcionam l’enllaç per poder veure el conte on-line:http://www.gritamuyfuerte.info/estela-grita-muy-fuerte-libro.html 44 CEIP PUIG D’EN VALLS
 45. 45. VA TOT BÉ?ACTIVITAT 7TÍTOL: PER DETECTAR CASOS D’ASSETJAMENTESCOLARA QUI VA DIRIGIT?: A l’alumnat entre 3 i 12 anys.QUÈ NECESSITAM?: La guia que hi ha a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és detectar possibles casos d’assetjament a l’escola.COM HO FAREM?:ASSETJAMENT ESCOLAR (BULLYING): maltractament(agressions físiques, verbals o relacionals) que reprepetidament i al llarg del temps un alumne o una alumnad’altres (un o uns quants) i té efectes de victimització en qui elrep. Abús de poder entre iguals. Genera angoixa anticipadaabans de sortir de casa pel que li pot passar. (Aquesta definicióestà extreta de la guia “Assetjament escolar (Bullying)”elaborada per la Direcció General de l’Oficina de Defensa delsDrets del Menor (ODDM), amb la col·laboració del Govern de lesIlles Balears) . D’aquesta mateixa guia (inclosa a l’annex)analitzarem els indicadors que ens faran sospitar si a l’aula o alcentre hi trobam algun cas d’assetjament. En el moment desospita hem de posar en funcionament tots els protocolsd’actuació per posar fi a aquesta situació. Aquestos indicadorss’han de repetir constantment i donar-se junts i són elssegüents: • Quan a l’escola són objecte de burles, bromes desagradables, els anomenen amb malnoms, els insulten, els molesten, sovint estan implicats en discussions i baralles en les qual es troben indefensos i sempre acaben perdent, en el joc són els últims a ser triats, al pati solen quedar prop del mestre, no tenen gaires amics… 45 CEIP PUIG D’EN VALLS
 46. 46. VA TOT BÉ? • A classe tenen dificultat de parlar, fan una impressió d’inseguretat i/o d’ansietat, tenen un aspecte contrariat i trist, presenten un deteriorament gradual del rendiment escolar... • Tornen a casa amb la roba trencada, amb els llibres fets malbé, han «perdut» objectes i/o diners, demanen que els acompanyin a l’escola, o no hi volen anar, eviten determinats llocs, determinats dies o classes, fan camins il·lògics per anar a l’escola, no els conviden a casa dels altres, tenen malsons, trastorns psicosomàtics, senyals de cops i esgarrinxades, canvis d’humor sobtats... • Aparició freqüent de grafits que insulten infants o grups d’alumnes amb resultats acadèmics baixos i dificultats d’atenció generalitzades, situacions d’exclusió social, distanciament envers els adults, manca de capacitat de gestió i resolució de conflictes, entre d’altres. • A vegades l’assetjament apunta a grups concrets que presenten trets diferencials ètnics, culturals o d’un altre tipus (bullying racista, homòfob, sexista...). • Els escolars solen estar sols al pati, a l’aula o en activitats extraescolars. • Poden aparentar tristesa, inhibició, desmotivació. • Tenen por d’anar a l’escola. • No parlen a casa del que succeeix a l’escola.ADAPTACIONS- Per detectar possibles casos d’assetjament, comptam tambéamb el programa CESC (inclòs a l’annex i que vam tractar iexplicar al llibre “Activitats de tutoria per a mestres. CEIP Puigd’en Valls”). 46 CEIP PUIG D’EN VALLS
 47. 47. MILLORAR ALGUNES CONDUCTES Activitats per: MILLORAR ALGUNES CONDUCTES A les tutories amb les famílies moltes vegades ensdemanen informació i recursos per poder reconduir algunesconductes dels seus fills. Algunes preguntes que es fan elspares i les mares són: - Què podem fer amb el nostre fill? - Pot millorar el seu comportament? A continuació explicarem unes estratègies per intentarmillorar el comportament d’aquells infants que presentenproblemes en aquest aspecte dins l’àmbit familiar.
 48. 48. MILLORAR ALGUNES CONDUCTES Activitat Edat AnnexActivitats per a MILLORAR EL COMPORTAMENT 1 REFORÇ POSITIU 3-12 No 2 L’EXTINCIÓ 3-12 No 3 EL RACÓ DE PENSAR 3-12 No ESTABLIMENT DE NORMES 4 3-12 No I LÍMITS 5 FER UN RECORREGUT 3-12 Sí 6 CONTRACTES 3-12 Sí 48 CEIP PUIG D’EN VALLS
 49. 49. MILLORAR ALGUNES CONDUCTESACTIVITAT 1TÍTOL: REFORÇ POSITIUA QUI VA DIRIGIT?: Als infants a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Gomets, mural.OBJECTIU:L’objectiu és reforçar aquelles conductes que volem que esdonin amb més freqüència.COM HO FAREM?: Aquesta estratègia és molt bona per als nens ja quegenera autoestima i respecte. És molt fàcil de posar en pràcticaja que consisteix a elogiar i reforçar les conductes icomportaments que volem i desitjam que es donin més 49 CEIP PUIG D’EN VALLS
 50. 50. MILLORAR ALGUNES CONDUCTESfreqüentment a casa. S’ha de concretar molt bé la causa del’elogi perquè el nostre fill sàpiga perquè el felicitem. Ex.:Enhorabona, Lluís, has recollit molt bé la teva habitació. Tambéhem de tenir en compte que elogiarem determinades conductesque sabem que els costa de fer. Ex.: si el nostre fill no fa maiels deures, i avui els ha fet, elogiarem aquest fet dient-li “Quebé que has fet avui la feina que tenies”. Es poden utilitzargomets per alabar alguna conducta. És un recurs ràpid i fàcild’utilitzar i amb un efecte immediat per als nens.ADAPTACIONS:- Es pot utilitzar l’agenda com a mitjà de comunicació amb elsmestres per elogiar una bona conducta dels nostres fills al’escola. Prèviament haurem parlat amb el tutor perquè ensinformi del comportament del nostre fill cada dia.- Es pot fer una taula d’autoregistre per als nostres fills, en laqual siguin ells els qui hagin de valorar, al final del dia, com s’hanportat. Es pot fer un mural amb el nom o la seva foto, i posaruna estrella al requadre del dia que s’han portat bé. 50 CEIP PUIG D’EN VALLS
 51. 51. MILLORAR ALGUNES CONDUCTESACTIVITAT 2TÍTOL: L’EXTINCIÓA QUI VA DIRIGIT?: Als infants a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Res.OBJECTIU: L’objectiu és reduir conductes inadaptades.COM HO FAREM?: Aquesta és una bona estratègia per reduir conductesinadaptades. Consisteix a no fer cas a un determinatcomportament per tal de reduir-lo o evitar que es torni arepetir. Es tracta de “ignorar” la conducta problemàtica: nomirar el nen quan està fent alguna cosa que no volem que torni afer, no parlar amb ell, no escoltar-lo, en definitiva, actuar comsi no passàs res. És molt important evitar factors que reforcin aquestaconducta, com poden ser els germans quan, per exemple, riuendavant un comportament disruptiu a casa. 51 CEIP PUIG D’EN VALLS
 52. 52. MILLORAR ALGUNES CONDUCTES De vegades, al principi d’aplicar aquesta tècnica laconducta augmenta en freqüència, però hem de persistir. Cal recordar que aquesta tècnica no és viable quan laconducta pugui ser perillosa per al nen o per a les persones quel’envolten. Hem de reflexionar sobre el fet que el que volemextingir és la conducta problemàtica i no el nen. Amb això volemdir que quan el nostre fill mostri conductes diferents, elfelicitarem.ADAPTACIONS: 52 CEIP PUIG D’EN VALLS
 53. 53. MILLORAR ALGUNES CONDUCTESACTIVITAT 3TÍTOL: EL RACÓ DE PENSARA QUI VA DIRIGIT?: Als infants a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Un racó de la casa sense gairesestímuls al voltant amb una cadira.OBJECTIU:L’objectiu és aconseguir que el nen es calmi i reflexioni sobre elcomportament que el mestre no ha aprovat.COM HO FAREM?: Explicarem al nostre fill que hi haurà un “racó depensar” a casa. Serà un espai sense gaires estímuls on hi hauràuna cadira. El nen ha de reconèixer aquest espai com un espaiper reflexionar sobre un comportament inadequat i/o per 53 CEIP PUIG D’EN VALLS
 54. 54. MILLORAR ALGUNES CONDUCTEScalmar-se. Acudirà a aquest racó quan volem que redueixi unadeterminada conducta (insultar, pegar, rebequeries, etc.). Quant al temps que ha de romandre el nen al “racó depensar”, es pot utilitzar el següent criteri: s’aplicaràaproximadament un minut per any d’edat. Exemple: a un nen de6 anys li aplicarem com a màxim 6 minuts. Una vegada hagi passat el temps pactat, convidarem elnostre fill a tornar a actuar amb normalitat. Hem de presentar aquesta estratègia com unaconseqüència posterior a una conducta inadequada i no com uncàstig.ADAPTACIONS:- Si es donen queixes, plors, etc. per part del nen, l’adultaturarà el rellotge i no es tornarà a començar fins que el nen noestigui calmat i assegut al lloc acordat. 54 CEIP PUIG D’EN VALLS
 55. 55. MILLORAR ALGUNES CONDUCTESACTIVITAT 4TÍTOL: ESTABLIMENT DE NORMES I LÍMITSA QUI VA DIRIGIT?: Als infants a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Res.OBJECTIU: L’objectiu és establir unes normes que els nenshauran de complir, així com posar límits.COM HO FAREM?: Si volem mantenir un control de la disciplina a casa ésconvenient establir unes bones normes i límits. La seva finalitatés proporcionar un ambient estructurat per als nens que elsajudaran a tenir un major autocontrol. És convenient consensuarles normes entre els pares i els nens. D’aquesta manera els nenssaben, en tot moment, què s’espera d’ells i les conseqüènciesque tendrà per no complir les normes. 55 CEIP PUIG D’EN VALLS
 56. 56. MILLORAR ALGUNES CONDUCTES És recomanable utilitzar un llenguatge “en positiu”,evitant dir el “no” cada vegada que es dirigim als nostres fills.D’aquesta manera estarem ensenyant conductes adequades. Sempre que posem un límit a casa, l’hauremd’argumentar amb una raó. Exemple: jugarem amb la pilota alpati perquè dins de casa podem trencar alguna cosa. Una vegada estiguin establertes les normes de casa, espactarà entre tots les conseqüències que hi haurà si no escompleixen.ADAPTACIONS:- Les normes de casa es poden convertir en un joc en família sidecidiu escriure-les entre tots en una cartolina i penjar-la a unlloc de la casa comú per a tots. D’aquesta manera, tots elsmembres de la família participaran en l’elaboració i el consensde les normes de casa. 56 CEIP PUIG D’EN VALLS
 57. 57. MILLORAR ALGUNES CONDUCTESACTIVITAT 5TÍTOL: FER UN RECORREGUTA QUI VA DIRIGIT?: Als infants a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Una plantilla com la que hi ha al’annex.OBJECTIU: L’objectiu és aconseguir millorar elcomportament d’un nen a casa.COM HO FAREM?: Es tracta de fer un seguiment d’un nen que ha decanviar i/o reconduir algunes conductes perquè el seucomportament millori a casa. En primer lloc, parlarem amb ell per explicar-li quines deles conductes que té a casa són perjudicials per al bonfuncionament de la classe. Li proposarem que les canviï a canvid’una recompensa. Hi ha diverses opcions: pintar un cuc, pintarun caragol, pintar una flor, entre d’altres. El nen es comprometa canviar una sèrie de comportaments inadequats i, al final deldia, si ho ha fet, podrà pintar un tros del dibuix triat. Quanhagi completat el dibuix, tendrà una recompensa que prèviamenthaurem pactat. És important recordar que les recompensesmaterials no són recomanables. En canvi li oferirem alguna cosaque li agradi al nostre fill: jugar una estona amb l’ordinador,anar al cinema, etc. A la plantilla hi posarem el dibuix que els nens han depintar, seguit de les conductes que es volen millorar i, perfinalitzar, la recompensa que aconseguirà el nostre fill en casde pintar tot el dibuix. A l’annex incloem unes plantilles.ADAPTACIONS:- Depenent de la problemàtica de les conductes que s’han demillorar, la recompensa s’haurà de donar abans, en acabar el dia 57 CEIP PUIG D’EN VALLS
 58. 58. MILLORAR ALGUNES CONDUCTESper exemple. A mesura que el nen vagi millorant, s’augmentaràprogressivament el temps per a recompensar.- Amb els més petits, es pot posar amb dibuixos les conductesque volem millorar.Exemple: EL CARAGOL DE SARAPER PODER PINTAR HEM DE... ESCOLTAR I FER CAS ALS PAPÀS FER ELS DEURES DUR-SE BÉ AMB EL GERMÀPREMI: JUGAR AMB L’ ORDINADOR UNA ESTONA 58 CEIP PUIG D’EN VALLS
 59. 59. MILLORAR ALGUNES CONDUCTESACTIVITAT 6TÍTOL: FER UN CONTRACTEA QUI VA DIRIGIT?: Als infants a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Una plantilla com la que hi ha al’annex.OBJECTIU: L’objectiu és aconseguir millorar elcomportament d’un nen mitjançant el compromís.COM HO FAREM?: Es tracta de fer un contracte entre el pares i el seu fillperquè aquest millori alguna conducta. Primer de tot, parlaremamb el nen per comentar amb ell les conductes que té que fanque l’ambient a casa no sigui el correcte: molesta el seu germà,no fa els deures, no escolta els pares, etc. Li explicarem alnostre fill que aquestes conductes s’han de millorar, pel seu bé i 59 CEIP PUIG D’EN VALLS
 60. 60. MILLORAR ALGUNES CONDUCTESpel bé de l’ambient familiar. Per això, li proposarem fer uncontracte (explicant-li que els adults quan tenen una feinatambé en signen un). Al contracte estarà escrit el seu nom icognoms i el compromís que adquireix amb els pares. Per altrabanda, els pares també es comprometen a donar-li unarecompensa si els acords del contracte es compleixen. Peracabar, els dos signaran el contracte per mostrar que estand’acord i es guardarà.ADAPTACIONS:- A l’annex hi ha models de contractes per poder utilitzar,adaptats a diferents edats. 60 CEIP PUIG D’EN VALLS
 61. 61. ORGANITZAR LA FEINA A CASA Activitats per: ORGANITZAR LA FEINA A CASA Quantes vegades hem escoltat a les famílies: “Li dic almeu fill que ha de fer els deures i sempre em diu que esperi unmoment...i a la quarta vegada que li ho dic, acabo cridant...sembla que no m’escolta si no és cridant...” Hem d’intentar que els nostres fills ens facin cas a laprimera i no hauríem de dir la mateixa cosa moltes vegades. Peraixò pensam que és important organitzar bé les rutines i lesfeines dels nostres fills a casa.
 62. 62. ORGANITZAR LA FEINA A CASA Activitat Edat AnnexActivitats per a ORGANITZAR LA FEINA A CASA ORGANITZAR ELS MATINS: 1 3-12 Sí ABANS D’ANAR A ESCOLA ORGANITZAR LES TARDES: 2 DESPRÉS DE L’ESCOLA 3-12 Sí ORGANITZAR ELS CAPS DE 3 SETMANA 3-12 Sí 62 CEIP PUIG D’EN VALLS
 63. 63. ORGANITZAR LA FEINA A CASAACTIVITAT 1TÍTOL: ORGANITZAR ELS MATINS: ABANSD’ANAR A ESCOLAA QUI VA DIRIGIT?: Als infants a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Una plantilla com la que hi ha al’annex.OBJECTIU: L’objectiu és organitzar els matins dels nostresfills abans d’anar a escola, creant unes rutines.COM HO FAREM?: És necessari crear unes rutines amb els nens. Als matins, devegades, ens trobam amb aquells nens a qui costa molt aixecar-se del llit, que no volen esmorzar, que prefereixen veure la teleen compte de raspallar-se les dents, que no volen anar a escola... En aquests casos, us proposam una manera divertidad’organitzar i de crear unes rutines amb els nostres fillsmitjançant una plantilla o un horari amb dibuixos que els ajudi ainterioritzar les coses que ha de fer abans de partir cap al’escola. 63 CEIP PUIG D’EN VALLS
 64. 64. ORGANITZAR LA FEINA A CASA A continuació mostrarem l’exemple d’un horari fictici. A l’annex inclourem una plantilla en blanc d’un horari, així com dibuixos que ens poden servir per fer-lo. Amb els més petits, funciona molt bé incloure dibuixos de les activitats que es van a realitzar.HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES08:0008:1508:3008:40 ADAPTACIONS: 64 CEIP PUIG D’EN VALLS
 65. 65. ORGANITZAR LA FEINA A CASAACTIVITAT 2TÍTOL: ORGANITZAR LES TARDES DESPRÉS DEL’ESCOLAA QUI VA DIRIGIT?: Als infants a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Una plantilla com la que hi ha al’annex.OBJECTIU: L’objectiu és organitzar les tasques dels nensdesprés de l’horari escolar.COM HO FAREM?: És molt important organitzar les feines i les activitats delsnostres fills a la tarda després de l’horari escolar. De vegades,trobam dificultats perquè assumeixin un compromís per dur aterme algunes obligacions: fer els deures, estudiar, etc.Aquestes obligacions s’han de combinar amb temps d’oci i ésmolt aconsellable que facin algun esport. Una manera d’ajudar-los a ells i a nosaltres com a pares és fer un compromís entreles dues parts: fills – pares. Es tracta de fer un horari en elqual quedin estipulades les hores i la durada de cada activitatque fan a la tarda. Els infants es comprometen a complir aquesthorari i els pares es comprometen amb ells a donar-los unarecompensa. Volem ressaltar que no es recomanen lesrecompenses materials, és a dir, els premis han de ser cosescom: - fer alguna cosa junts (anar al cinema, anar a berenar a alguna banda que els agradi, etc.), - deixar-los jugar una estona amb l’ordinador, videojocs, o allò que els agradi, - anar a casa d’algun amic, etc. 65 CEIP PUIG D’EN VALLS
 66. 66. ORGANITZAR LA FEINA A CASA Aquest horari es pot penjar a l’habitació del nen/a perquèestigui en tot moment visible. D’aquesta manera el nen no potdir mai que no és l’hora de fer els deures ja que està marcat. A continuació mostrarem l’exemple d’un horari fictici. Al’annex inclourem una plantilla en blanc d’un horari, així comdibuixos que ens poden servir per fer-lo. Amb els més petitsfunciona molt bé incloure dibuixos de les activitats que es van arealitzar.HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES14:3015:0015:3017:0020:00 Es necessari crear uns hàbits de feina en els nens. Devegades és millor fraccionar el temps de dedicació als deures ia l’estudi. Hi ha nens que es cansen amb facilitat i noaconsegueixen estar concentrats molta estona. En aquestoscasos és preferible intercalar moment d’oci o esport entre leshores de feina asseguts. Exemple: estar mitja hora estudiant ofent els deures, descansar uns deu minuts aproximadament idesprés continuar amb la feina.ADAPTACIONS:- Per als més majors es pot escriure o posar fotografies de lesaccions que s’hagin de realitzar buscant imatges que els agradin.Per exemple: si practiquen futbol, buscarem la foto del seujugador preferit. 66 CEIP PUIG D’EN VALLS
 67. 67. ORGANITZAR LA FEINA A CASAACTIVITAT 3TÍTOL: ORGANITZAR ELS CAP DE SETMANAA QUI VA DIRIGIT?: Als infants a partir de 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Una plantilla com la que hi ha al’annex.OBJECTIU: L’objectiu és organitzar les tasques dels nensdurant els caps de setmana o els temps de vacances.COM HO FAREM?: El que pretenem és que els nostres fills tenguin unesrutines i unes obligacions a casa que han de complir, encara quesigui cap de setmana. Han de saber que tots tenimresponsabilitats i que ells, encara que són petits, també les hande tenir, com per exemple: recollir les joguines, ajudar a posar illevar la taula, fer-se el llit (si són més grans), banyar-se, etc. Per ajudar els pares a aconseguir que els seus fills no hovegin com a obligacions sinó com a coses divertides que han defer, proposam fer un panell de cap de setmana on posar lesactivitats que es faran o es poden fer. En aquest espai també hiposarem les activitats que realitzin al seu temps d’oci: mirar latele una estona, jugar a l’ordinador (també un període concret),llegir, fer alguna activitat amb tota la família, etc. També ens pot servir per als períodes de vacances:ponts, vacances de Pasqua, Nadal, estiu. 67 CEIP PUIG D’EN VALLS
 68. 68. ORGANITZAR LA FEINA A CASA A continuació mostrarem l’exemple d’un panell fictici. Al’annex inclourem una plantilla en blanc d’un panell, així comdibuixos que ens poden servir per fer-lo. Amb els més petitsfunciona molt bé incloure dibuixos de les activitats que es van arealitzar. DISSABTEADAPTACIONS: 68 CEIP PUIG D’EN VALLS
 69. 69. LA IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES Activitats per a: LA IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES Resulta imprescindible implicar les famílies en l’educaciódels seus fill i fomentar la col·laboració amb els mestres. Quanexisteix aquesta col·laboració els possibles problemes deconducta dels seus fills se solen resoldre més eficaçment.Aquesta aliança família - escola augmenta la capacitatd’influència de les dues parts per intentar canviar la conductade l’alumne/a. Per ajudar a aconseguir una bona i fluida col·laboracióentre família i escola, hi trobam algunes idees com:
 70. 70. LA IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES Activitat Edat Annex PRIMER CONTACTE 1 3-12 No AMB LES FAMÍLIESActivitats per a IMPLICAR LES FAMÍLIES DISPOSAR DE TELÈFONS 2 3-12 Sí DE CONTACTE 3 FER REUNIONS GRUPALS 3-12 No FER UN SEGUIMENT 4 QUANTITATIU I 3-12 Sí QUALITATIU SUGGERIR 5 RECOMANACIONS 3-12 Sí A LES FAMÍLIES 70 CEIP PUIG D’EN VALLS
 71. 71. LA IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIESDes del punt de vista de la implicació educativa, podem trobartres tipus diferents de famílies: TIPUS DE CARACTERÍSTIQUES FAMÍLIES Són aquelles que estan constantment en contacte amb l’escola. Solen anar a les reunions que es convoquen ja siguin individuals o del grup - classe. Demanen cita amb el tutor del seu fill COL·LABORADORES per preocupar-se dels resultats acadèmics del seu fill i del seu comportament. Recolzen la feina dels mestres i tenen una actitud constructiva. Sempre estan disposats a ajudar i col·laborar amb l’escola. Són aquelles que no solen acudir a les reunions convocades pel tutor del seu fill. Normalment, acudeixen quan se’ls crida o hi ha hagut un ABSENTS problema. De vedades fins i tot excusen la seva assistència, argumentant que estan molt ocupats i no tenen temps. Alguna vegada col·laboren si hi ha problemes greus. Són aquelles que van a l’escola per a protestar per algun motiu o per justificar el comportament del seu fill quan fa alguna cosa HOSTILS malament. Solen creure abans els fills que els mestres, llevant l’autoritat a aquests davant del seu fill. Tenen una actitud negativa i critiquen constantment el funcionament del centre.(Aquest quadre està extret del llibre: “Como dar clase a losque no quieren” de Juan Vaello Orts. Ed. Santillana. Madrid2007). 71 CEIP PUIG D’EN VALLS
 72. 72. LA IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIESACTIVITAT 1TÍTOL: PRIMER CONTACTE AMB LES FAMÍLIESA QUI VA DIRIGIT?: A les famílies dels infants des dels3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Un guió per preparar la reunió.OBJECTIU:L’objectiu és assegurar un primer contacte amb totes lesfamílies.COM HO FAREM?: És molt important per al centre intentar assegurar-seun primer contacte amb totes les famílies a principi de curs.Aquestes reunions s’organitzaran de manera que no coincideixindues reunions de dos cursos diferents a la mateixa hora, per sihi ha germans al centre, i així facilitar l’assistència de lesfamílies a totes les reunions a les quals són convocats. Per convocar les famílies prepararem una notainformativa en la qual inclourem: - Convocatòria de la reunió, especificant que es tracta de la reunió general de principi de curs. - Dia, hora i lloc de la reunió. - Telèfon de contacte del centre per si es volen posar en contacte amb nosaltres. - Ordre del dia de la reunió: temes que es tractaran (per fomentar l’interès de les famílies). - Un apartat perquè les famílies ens comuniquin si podran assistir o si no ho podran fer. En el cas que hi hagi algunes famílies que ens comuniquin queno poden assistir, els donarem una cita individual, coincidintamb l’horari d’atenció a les famílies. Si hi ha infants que no ensretornen la convocatòria amb la contestació de les famílies, 72 CEIP PUIG D’EN VALLS
 73. 73. LA IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIESseria convenient que el tutor es posàs en contacte telefònicamb les famílies per assegurar-se que han rebut laconvocatòria. En aquesta primera reunió és convenient que quedi clar quetant família com escola buscam els mateixos objectius i que lesintervencions conjuntes i coordinades són més efectives que sies realitzen per separat. En finalitzar la reunió agrairem la sevaassistència, deixant patent que la seva presència és moltimportant per al bon funcionament del centre i, evidentment,per al bon rendiment dels seus fills.ADAPTACIONS: 73 CEIP PUIG D’EN VALLS
 74. 74. LA IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIESACTIVITAT 2TÍTOL: DISPOSAR DE TELÈFONS DE CONTACTEA QUI VA DIRIGIT?: A les famílies dels infants des dels3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Una plantilla com la que hi ha al’annex.OBJECTIU:L’objectiu és disposar de telèfons de contacte de més d’unmembre de cada família.COM HO FAREM?: És recomanable que el tutor, i també el centre, disposide diferents números de telèfon fiables de la família (del pare,de la mare, de casa, de la feina, etc.), dels quals se’n demanaràun com a telèfon d’urgència. 74 CEIP PUIG D’EN VALLS
 75. 75. LA IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES Els telèfons es poden obtenir a través de la matrículade l’alumne, però és convenient que cada curs s’actualitzin lesdades per si hi ha algun canvi. Es pot aprofitar la primera reuniógeneral que es fa amb les famílies per demanar aquestainformació.ADAPTACIONS: 75 CEIP PUIG D’EN VALLS
 76. 76. LA IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIESACTIVITAT 3TÍTOL: FER REUNIONS GRUPALSA QUI VA DIRIGIT?: A les famílies dels infants des dels3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Un guió per fer la reunió.OBJECTIU:L’objectiu és fer com a mínim una reunió informativa de maneragrupal a principi de curs. Seria recomanable fer-ne una pertrimestre per tractar temes que afectin tot el grup.COM HO FAREM?: Es tracta d’establir un primer contacte a principi decurs amb les famílies. En aquesta reunió es presenta el tutorque acompanyarà els seus fills al llarg del curs i s’informarà,entre d’altres, dels aspectes següents: - Normes bàsiques de funcionament del centre. - Horari d’atenció a les famílies per part dels mestres del centre. - Criteris d’avaluació. - Normes de convivència: tant al centre com a les sortides. - Orientacions per millorar el rendiment acadèmic dels seus fills. - Orientacions per millorar la conducta dels seus fills. - Etc.ADAPTACIONS: 76 CEIP PUIG D’EN VALLS
 77. 77. LA IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIESACTIVITAT 4TÍTOL: FER UN SEGUIMENT QUANTITATIU IQUALITATIUA QUI VA DIRIGIT?: A les famílies dels infants des dels3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Una plantilla com la que hi ha al’annex.OBJECTIU: L’objectiu és fer un seguiment quantitatiu (en lesreunions grupals) i qualitatiu dels contactes amb les famílies.COM HO FAREM?: Es tracta de fer un seguiment quantitatiu i qualitatiudels contactes amb les famílies. Aquests poden ser molt útilsper fer una valoració trimestral i una altra de final peranalitzar aspectes com: - Freqüència dels contactes: sabrem les famílies que han assistit tan sols una vegada a parlar amb el tutor, els que hi han anat més vegades i aquelles famílies que no han tengut cap contacte amb el centre. - Tipus de contacte: anotarem si els contactes s’han fet mitjançant la via telefònica, a l’hora d’atenció a les famílies o amb escrits a l’agenda. - Objectius dels contactes: fer un seguiment del rendiment acadèmic del seu fill així com la conducta i actitud envers l’escola. S’intercanviarà informació per poder resoldre possibles problemes. - Anàlisi de la relació entre contactes i el rendiment i la conducta dels infants: es valorarà la possible incidència de la presència/absència de les famílies en el rendiment acadèmic i conductual de l’alumnat. 77 CEIP PUIG D’EN VALLS
 78. 78. LA IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES És molt important mantenir una bona relació amb lesfamílies i establir vincles de col·laboració per poder seguir ambla mateixa línia metodològica tant a casa com a l’escola.ADAPTACIONS: 78 CEIP PUIG D’EN VALLS
 79. 79. LA IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIESACTIVITAT 5TÍTOL: SUGGERIR RECOMANACIONS A LESFAMÍLIESA QUI VA DIRIGIT?: A les famílies dels infants des dels3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Recomanacions per a les famílies quetrobarem a l’annex sobre pautes d’estudi, com treballar lalectoescriptura, etc.OBJECTIU:L’objectiu és suggerir recomanacions a les famílies.COM HO FAREM?: És convenient aprofitar la presència de la família perinformar-los sobre algunes recomanacions que els puguin ser 79 CEIP PUIG D’EN VALLS
 80. 80. LA IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIESútils per a l’educació dels seus fills. Aquestes recomanacionspoden ser per exemple sobre: - Les relacions socials: els aconsellarem que facin un seguiment de les relacions i amistats dels seus fills. - Responsabilitats: es pot suggerir a les famílies la conveniència d’encomanar als seus fills responsabilitats a casa. - Atenció als estudis: recomanarem a les famílies que tenguin un control dels estudis i deures dels seus fills. (Revisar l’agenda dels seus fills diàriament). - Atenció als aspectes personals: és important conèixer l’estat emocional dels seus fills, així com les seves inquietuds. Cal escoltar-los i oferir-los ajuda si la necessiten. - Saber dir NO: es convenient evitar la permissivitat i educar-los en la cultura de l’esforç.ADAPTACIONS: 80 CEIP PUIG D’EN VALLS
 81. 81. ELS VALORS Activitats per treballar: ELS VALORS L’educació dels valors comença a casa. La transmissió devalors és convenient que comenci en edats molt primerenques.Per això és tan important el paper de la família. Cada famíliaestableix la seva escala de valors depenent de la seva ideologiapolítica, social i/o religiosa. Una frase que resumeix molt bé el que volemtransmetre en aquest apartat és: “Tracta els altres comvoldries que els altres el tractassin a tu”. A continuació donarem algunes idees i recomanacionsper treballar alguns valors que consideram essencials. A més,recomanam el llibre Valors per a la convivència de Pujol i Pons,E, Luz González, I. Ed. Parramón, en el qual trobarem petiteslectures, contes i faules que treballen aquestos valors i del qualhem adaptat algunes de les activitats que exposam tot seguit.
 82. 82. ELS VALORS Activitat Edat 1 EL RESPECTE 3-12 2 LA CONSTÀNCIA 3-12Activitats per a TREBALLAR ELS VALORS 3 LA PACIÈNCIA 3-12 4 LA RESPONSABILITAT 3-12 5 LA TOLERÀNCIA 3-12 6 LA COOPERACIÓ 3-12 7 EL DIÀLEG 3-12 8 LA PRUDÈNCIA 3-12 9 LA GENEROSITAT 3-12 10 LA JUSTÍCIA 3-12 82 CEIP PUIG D’EN VALLS
 83. 83. ELS VALORS Com bé diu Maria Carme Boqué en la seva conferència:“Resoldre els conflictes pacíficament a casa, a l’escola i al món”, és clau: - Dedicar un temps a la família; per exemple, preparar la festa d’aniversari del vostre fill anant junts a comprar les coses necessàries, preparant les invitacions, fent el pastís, etc. - Escoltar perquè els nostres fills ens parlin: com a pares, hem d’intentar evitar interrogar, criticar, ignorar i amenaçar els nostres fills. - Parlar perquè els nostres fill ens escoltin: hem de construir missatges assertius; és a dir, dir el que pensam sense ferir ni atacar els altres. Per exemple, per dir que el nostre fill té l’habitació desordenada, en compte de cridar-li li diríem: “jo, quan entro en una habitació i trobo coses per terra, em sent malament i voldria saber el que tu penses”. - Establir unes normes necessàries: les normes s’han de complir sempre, per part de tots, pare, mare i fill/a. - Predicar amb l’exemple: cal que hi hagi coherència entre allò que pensam, deim i feim. 83 CEIP PUIG D’EN VALLS
 84. 84. ELS VALORSACTIVITAT 1TÍTOL: EL RESPECTEA QUI VA DIRIGIT?: A les famílies dels infants des dels3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Revistes, diaris.OBJECTIU: L’objectiu és suggerir recomanacions a lesfamílies.COM HO FAREM?: Segons la definició que hem trobat a la Viquipèdiacatalana, el respecte és un valor ètic o moral que reconeix queuna persona o quelcom té vàlua. Va més enllà de la tolerància 84 CEIP PUIG D’EN VALLS
 85. 85. ELS VALORSperquè implica un sentiment positiu cap a laltre. Per a alguns, elrespecte en les relacions interpersonals comença amb elreconeixement de lindividu com a entitat única i que necessitaser comprès per laltre. Consisteix a saber valorar elsinteressos i necessitats dels altres. Algunes activitats que es poden fer a casa són: Observar pel carrer les coses que passen al voltant: si algú ajuda a creuar el carrer una persona que no ho pot fer tota sola, si algú demana ajuda i la gent es para a ajudar-la, etc. En el mateix moment es pot fer conversa i tractar el tema del respecte. Quan miram la televisió podem anar apuntant les coses que veim i pensam que són: o Fetes amb respecte. o Faltes de respecte. Mirar una revista o un diari, fotografies i retallar coses que són fetes amb respecte o faltes de respecte. Trucar a la porta abans d’entrar: a l’habitació, al bany. Els hem d’ensenyar “predicant amb l’exemple”. Si no ho feim els adults, no podem demanar que els nostres fills ho facin. Està bé – no està bé: mostrar imatges als nostres fills de coses que estan bé i d’altres que es poden millorar. Es tracta de parlar amb ells d’algunes situacions que no són adequades i explicar-los per què.En definitiva, es tracta de parlar amb els nostres fills sobre elrespecte i sobre situacions amb les quals ens podem trobarcada dia.ADAPTACIONS: 85 CEIP PUIG D’EN VALLS
 86. 86. ELS VALORSACTIVITAT 2TÍTOL: LA CONSTÀNCIAA QUI VA DIRIGIT?: A les famílies dels infants des dels3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Fulls, revistes, enciclopèdies,internet, etc.OBJECTIU: L’objectiu és suggerir recomanacions a lesfamílies.COM HO FAREM?:Segons la definició que hem trobat al diccionari, la constànciaés la qualitat de ser constant, és a dir, aquell que no cessad’ésser el mateix, ferm, perseverant, no subjecte a canvi.Algunes activitats que es poden fer a casa són: Posar exemples d’esportistes famosos que han arribat a ser campions gràcies a la seva constància. Els preguntarem quin esportista coneixen i farem una llista amb tots els que ens digui el nostre fill. Els animarem a buscar informació d’ells en una enciclopèdia, en internet, etc. La podem buscar amb ells. A més d’esportistes, hi ha científics, escriptors, matemàtics, etc. Es pot parlar del que han de fer aquestes persones per arribar on són: els horaris de feina o d’entrenament que tenen...ADAPTACIONS: 86 CEIP PUIG D’EN VALLS
 87. 87. ELS VALORSACTIVITAT 3TÍTOL: LA PACIÈNCIAA QUI VA DIRIGIT?: A les famílies dels infants des dels3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Res.OBJECTIU: L’objectiu és suggerir recomanacions a lesfamílies.COM HO FAREM?: Segons la definició que hem trobat a la Viquipèdiacatalana, la paciència és la capacitat mental que permet ajornari controlar impulsos i perseverar en una conducta malgrat lesdificultats. Es considera una virtut, oposada a la ira. Lapaciència es posa a prova amb provocacions alienes (reals osuposades), que augmenten les possibilitats de desfermar unareacció immediata i no esperar per obtenir un major guany(impulsivitat). Algunes activitats que es poden fer a casa són: Ensenyar-los a calmar-se. Quan els nostres fills estiguin nerviosos per alguna situació (s’han enfadat amb els germans, no volen menjar, no volen compartir les joguines, etc.), els direm que comptin fins a 10. Els adults també ho hauríem de fer també per donar exemple: abans de cridar els nostres fills, intentarem calmar-nos per poder dialogar amb ells.ADAPTACIONS: 87 CEIP PUIG D’EN VALLS
 88. 88. ELS VALORSACTIVITAT 4TÍTOL: LA RESPONSABILITATA QUI VA DIRIGIT?: A les famílies dels infants des dels3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Revistes, diaris, internet, etc.OBJECTIU: L’objectiu és suggerir recomanacions a lesfamílies.COM HO FAREM?: Segons la definició que hem trobat a la Viquipèdiacatalana, la responsabilitat és un valor que en la consciència dela persona li permet reflexionar, administrar, orientar i valorar 88 CEIP PUIG D’EN VALLS
 89. 89. ELS VALORSles conseqüències dels seus actes, sempre en el plànol moral.Una vegada que passa al plànol ètic (posada en pràctica),persisteixen aquestes quatre idees per a establir la magnituddaquestes accions i afrontar-les de la manera més propositiva iintegral, sempre en pro del millorament laboral, social, cultural inatural. Algunes activitats que es poden fer a casa són: Els donarem responsabilitats a casa: seran els encarregats de treure els fems, d’apagar els llums que quedin encesos, etc. Podem parlar amb els nostres fills de les diferents professions i de les responsabilitats que té cadascuna. Depenent de l’edat, podem buscar fotografies o dibuixos per internet o en revistes de diferents professions i escriure al costat les responsabilitats que tenen.ADAPTACIONS: 89 CEIP PUIG D’EN VALLS
 90. 90. ELS VALORSACTIVITAT 5TÍTOL: LA TOLERÀNCIAA QUI VA DIRIGIT?: A les famílies dels infants des dels3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Fulls, llapis.OBJECTIU: L’objectiu és suggerir recomanacions a lesfamílies.COM HO FAREM?: Segons la definició que hem trobat a la Viquipèdiacatalana, la tolerància és una capacitat personal que esdesenvolupa, com altres capacitats cognitives i emocionals, alllarg del desenvolupament de l’individu. Els aprenentatges,l’experiència, la reflexió i el pensament constructiu i críticafavoreixen una major tolerància. La tolerància és una capacitatque creix amb el desenvolupament moral (Kohlberg). L’exposicióa dilemes morals, per exemple, és un bon sistema per aprendrea admetre altres punts de vista, i acceptar l’autocrítica i aixíaugmentar la nostra tolerància. La tolerància generatolerància... Algunes activitats que es poden fer a casa són: Podem jugar al joc “A mi m’agrada, a tu t’agrada”. Farem un llistat de les coses que ens agraden a nosaltres i al costat el llistat de les coses que li agraden al nostre fill. Anirem comparant les respostes. Es poden apuntar preferències en qüestió de menjars, de colors, d’aficions, etc.ADAPTACIONS: 90 CEIP PUIG D’EN VALLS
 91. 91. ELS VALORSACTIVITAT 6TÍTOL: LA COOPERACIÓA QUI VA DIRIGIT?: A les famílies dels infants des dels3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Trencaclosques.OBJECTIU: L’objectiu és suggerir recomanacions a lesfamílies.COM HO FAREM?: Segons la definició que hem trobat a la Viquipèdiacatalana, la cooperació és la posada en comú de mètodes per 91 CEIP PUIG D’EN VALLS
 92. 92. ELS VALORSassolir uns objectius que satisfacin les necessitats delcol·lectiu. En la cooperació lèxit dun depèn sempre i en totamanera de lèxit dels altres, es treballa unint esforços iaprofitant els diferents talents de cada integrant del grup, i esdiferencia de la competència en el fet que en aquesta estreballa de forma independent i isolada per tal dassolir unobjectiu abans que no ho faci un altre individu. Tanmateix, lacooperació pot ser forçada o voluntària, i en conseqüència elsindividus o els grups poden acabar cooperant encara que notenguin res en comú. Algunes activitats que es poden fer a casa són: Un joc molt senzill per treballar els primers anys de vida la cooperació és fer trencaclosques amb els nostres fills. Cooperar en les feines de la casa és molt important. Els nostres fills han de veure que la feina de casa (parar taula, rentar els plats, ordenar l’habitació, fer-se l’esmorzar, etc.) és una feina en la qual tots els membres de la família han de cooperar.ADAPTACIONS: 92 CEIP PUIG D’EN VALLS
 93. 93. ELS VALORSACTIVITAT 7TÍTOL: EL DIÀLEGA QUI VA DIRIGIT?: A les famílies dels infants des dels3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Res.OBJECTIU: L’objectiu és suggerir recomanacions a lesfamílies.COM HO FAREM?: Segons la definició que hem trobat a la Viquipèdiacatalana, un diàleg és la conversa entre dues persones motivatpel desig dentendres. Algunes activitats que es poden fer a casa són: Establir la regla d’or: “Quan un parla, l’altre escolta”. Si no escoltam els nostres fills, ens resultarà difícil exigir-los que ens escoltin a nosaltres. Intentar dialogar amb els nostres fills (no s’ha de fer un interrogatori del que han fet durant el dia). Es tracta d’interessar-se pel que han fet i per les coses que els han passat però mantenint una conversa fluida i no amb preguntes i respostes monosil·làbiques. Nosaltres també els contarem com ens hem sentit en algunes situacions que ens han passat a la feina, quan hem anat a comprar, etc. Per ensenyar a dialogar cal dir... - Parla, parla! - T’escolto, (i...escoltar). - A casa no hi ha temes prohibits, (i...practicar-ho). - Jo crec que... - És el meu punt de vista, què et sembla? - Fa molt de temps que es fa així, però podem canviar. - Ho discutirem amb raons. 93 CEIP PUIG D’EN VALLS
 94. 94. ELS VALORS - És possible que em convencis. - Ho pensarem entre tots. - En això tens raó. - I...creure allò que deim. (Aquest apartat està extret del llibre Valors per a la convivència de Pujol i Pons, E, Luz González, I. Ed. Parramón)ADAPTACIONS: 94 CEIP PUIG D’EN VALLS
 95. 95. ELS VALORSACTIVITAT 8TÍTOL: LA PRUDÈNCIAA QUI VA DIRIGIT?: A les famílies dels infants des dels3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Revistes, diaris, internet, etc.OBJECTIU: L’objectiu és suggerir recomanacions a lesfamílies.COM HO FAREM?: Segons la definició que hem trobat a la Viquipèdiacatalana, la prudència és una de les virtuts clàssiques i esconsidera com la capacitat de jutjar correctament la situació i 95 CEIP PUIG D’EN VALLS

×