Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esports

404 views

Published on

Published in: Education, Business, Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esports

 1. 1. GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 PROJECTE INTERDISCIPLINARI: “Alfarràs i l’entorn” Curs 2010-11 4t curs Ed. Primària
 2. 3. <ul><li>SEXE: Home /dona </li></ul><ul><li>EDAT: Menys de 30 anys/Entre 30 i60/Més de 60 </li></ul><ul><li>Practica alguna activitat esportiva? </li></ul><ul><li>Quina o quines? </li></ul><ul><li>Quantes vegades a la setmana ? </li></ul>
 3. 5. <ul><li>TOTAL: 160 persones. </li></ul><ul><li>SEXE: 99dones i 61 homes. </li></ul><ul><li>EDAT: </li></ul><ul><ul><li>Menys de 30 anys: 34 </li></ul></ul><ul><ul><li>Entre 30 i 60 anys : 96 </li></ul></ul><ul><ul><li>Més de 60 anys: 30 </li></ul></ul>
 4. 11. <ul><li>Més de la meitat de les persones que vam enquestar fan esport. </li></ul><ul><li>Els homes enquestats fan més esport que les dones enquestades. </li></ul><ul><li>A totes les edats hi ha més gent que fa esport , guanya el si ,però a mesura que augmenta l’edat disminueix la pràctica de l’esport </li></ul><ul><li>La majoria de les persones enquestades fan esport dues vegades a la setmana , seguides set vegades a la setmana. Això s’explica perquè hi ha molta gent que va a caminar cada dia. </li></ul><ul><li>L’activitat esportiva més practicada és caminar. </li></ul>
 5. 12. <ul><li>GRUP 4: </li></ul><ul><ul><li>ANNA B. </li></ul></ul><ul><ul><li>AINA </li></ul></ul><ul><ul><li>ÈRIC </li></ul></ul><ul><ul><li>ANGI </li></ul></ul>
 6. 14. QUE VAM PREGUNTAR? <ul><li>Sexe: home–dona </li></ul><ul><li>Edat: Menys de 30 anys/ entre 30-60/més de 60 </li></ul><ul><li>Practica alguna activitat esportiva? </li></ul><ul><li>Quina o quines? </li></ul><ul><li>Quants dies a la setmana? </li></ul>
 7. 15. Itinerari que vam seguir
 8. 16. A QUI VAM ENQUESTAR? <ul><li>TOTAL: 160 persones </li></ul><ul><li>SEXE: 61 homes i 99 dones </li></ul><ul><li>EDAT: </li></ul><ul><ul><li>Menys de 30 anys: 34 </li></ul></ul><ul><ul><li>Entre 30 i 60 anys: 96 </li></ul></ul><ul><ul><li>Més de 60 anys: 30 </li></ul></ul>
 9. 17. Quantes persones fan alguna activitat esportiva?
 10. 18. Activitats esportives segons el sexe
 11. 19. Activitats esportives segons l’ edat
 12. 20. Freqüència de les activitats setmanals
 13. 21. Tipus d’activitats
 14. 22. CONCLUSIONS <ul><li>Més de la meitat de persones enquestades fan esport. </li></ul><ul><li>Els homes enquestats fan més esport que les dones enquestades. </li></ul><ul><li>A totes les edats hi ha més gent que fa esport, guanya el sí, però a mesura que augmenta l’ edat disminueix la pràctica de l’ esport. </li></ul><ul><li>La majoria de les persones enquestades fan esport 2 dies a la setmana, seguit de 7 dies. Això s’explica perquè hi ha molta gent que va a caminar cada dia. </li></ul><ul><li>L’ activitat més practicada es caminar. </li></ul>
 15. 23. FI DE LA PRESENTACIÓ <ul><li>GRUP 3 </li></ul><ul><li>Bàrbara </li></ul><ul><li>Anna ll </li></ul><ul><li>Núria </li></ul><ul><li>Susanna </li></ul>
 16. 35. ACTIVITATS ESPORTIVES D’ALFARRÀS
 17. 36. QUÈ VAM PREGUNTAR A L’ENQUESTA? <ul><li>Sexe: Home –Dona </li></ul><ul><li>Edat: Menys de 30 anys/Entre 30-60 anys/Més de 60 anys </li></ul><ul><li>Practica alguna activitat esportiva? </li></ul><ul><li>Quina o quines? </li></ul><ul><li>Quants dies a la setmana? </li></ul>
 18. 37. ITINERARI QUE VAM SEGUIR
 19. 38. A QUI VAM ENQUESTAR? <ul><li>TOTAL: 160 persones. </li></ul><ul><li>SEXE: 99 dones i 61 homes. </li></ul><ul><li>EDAT: </li></ul><ul><ul><li>Menys de 30 anys: 34. </li></ul></ul><ul><ul><li>Entre 30 i 60 anys: 96. </li></ul></ul><ul><ul><li>Més de 60 anys: 30. </li></ul></ul>
 20. 39. Quantes persones fan alguna activitat esportiva?
 21. 40. Activitats esportives segons el sexe
 22. 41. ACTIVITATS ESPORTIVES SEGONS L’EDAT
 23. 42. Freqüència setmanal de les activitats
 24. 43. Tipus d’activitats
 25. 44. CONCLUSIONS <ul><li>Més de la meitat de les persones enquestades fan esport. </li></ul><ul><li>Els homes enquestats fan més esports que les dones. </li></ul><ul><li>A totes les edats hi ha més gent que fa esport, però, a mesura que augmenta l’edat disminueix la pràctica de l’esport. </li></ul><ul><li>La majoria de les persones enquestades fan esport 2 vegades a la setmana, i seguides 7 cops, perquè van a caminar. </li></ul><ul><li>La activitat més practicada es caminar. </li></ul>
 26. 45. <ul><li>FI DE LA PRESENTACIÓ </li></ul>GRUP 1- JÚLIA ALÍ LAIA NADINE

×