Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
REUNIÓ DE PARES 4t CURS 09-10 “ Els escaladors de la Torre Eiffel”
1. MESTRES QUE ENTREN A L’AULA Tutora : Maria del Mar Llompart Estrany Mestra d’educació física : Núria Bosch Mestra d’ang...
2. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE <ul><ul><li>Entren per la porta d’educació primària i fan una fila baix al pati, quan sona la ...
La mestra els recull del pati a les 9h.
Es demana puntualitat a les entrades i les sortides.
Abans de venir haurien d’haver berenat. Recordam que els dimecres és dia de fruita.
Si duen jocs, llibres de lectura o altres materials personals s’han de compartir i l’escola no es responsabilitza de la se...
El pati s’organitza de manera que cada grup pugui fer un joc diferent cada dia. </li></ul></ul>
COLÒNIES <ul><li>A final del segon cicle hi ha programada una sortida de dos dies. </li></ul><ul><li>A partir de dita sor...
3. ORGANITZACIÓ D’AULA <ul><ul><li>No cal portar material de casa, l' administren les tutores.
Cada alumne/a té una agenda escolar. Aquesta és emprada com a medi de comunicació entre família i mestra. És important rev...
Pel que fa als deures sempre es donarà un dia entremig perquè puguin ser fets.
S' ha d' emprar la carpeta de deures per fomentar l' hàbit de cura i bona presentació de les feines. </li></ul></ul>
4. HORARI DE TUTORIA El dia i l’hora assignada perquè pugueu xerrar amb la tutora és els dimarts de 17:30 a 18:30h. Es p...
5. MATERIAL <ul><li>Agenda escolar
Carpeta de deures
Llibreta d'aula
Quadernets: </li></ul>6 quadernets d’ ortografia catalana (7-12) 3 cuadernos de ortografía castellana (10-12) 3 quaderns ...
 
Com en el curs anterior, l’horari del grup no es fragmenta en les diferents àrees, sinó que es van fent diferents activita...
Anglès : dues sessions.
Música : 1h setmanal.
Religió/ ens. Complementari (Filosofia 3/18)
Projecte d’aula
Lectura
Conferències
Jocs matemàtic
Assemblea
Encarregats
Tallers : es farà una sessió de dues hores setmanals. </li></ul></ul>
6. CONTINGUTS A TREBALLAR
Què són les competències bàsiques? Són una sèria de capacitats que l’alumne ha d’aconseguir al finalitzar l’ensenyament ob...
Ser capaç d’emprar tot allò que ha après en el seu dia a dia
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reunió Pares 4tc

729 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunió Pares 4tc

 1. 1. REUNIÓ DE PARES 4t CURS 09-10 “ Els escaladors de la Torre Eiffel”
 2. 2. 1. MESTRES QUE ENTREN A L’AULA Tutora : Maria del Mar Llompart Estrany Mestra d’educació física : Núria Bosch Mestra d’anglès : Katia Coll Mestra de música : Marga Mesquida Mestre de religió : Nito Martí Equip de suport : Tina Bals
 3. 3. 2. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE <ul><ul><li>Entren per la porta d’educació primària i fan una fila baix al pati, quan sona la música.
 4. 4. La mestra els recull del pati a les 9h.
 5. 5. Es demana puntualitat a les entrades i les sortides.
 6. 6. Abans de venir haurien d’haver berenat. Recordam que els dimecres és dia de fruita.
 7. 7. Si duen jocs, llibres de lectura o altres materials personals s’han de compartir i l’escola no es responsabilitza de la seva pèrdua o desperfecte.
 8. 8. El pati s’organitza de manera que cada grup pugui fer un joc diferent cada dia. </li></ul></ul>
 9. 9. COLÒNIES <ul><li>A final del segon cicle hi ha programada una sortida de dos dies. </li></ul><ul><li>A partir de dita sortida es treballaran continguts diversos. </li></ul>
 10. 10. 3. ORGANITZACIÓ D’AULA <ul><ul><li>No cal portar material de casa, l' administren les tutores.
 11. 11. Cada alumne/a té una agenda escolar. Aquesta és emprada com a medi de comunicació entre família i mestra. És important revisar les agendes i retornar les notes signades.
 12. 12. Pel que fa als deures sempre es donarà un dia entremig perquè puguin ser fets.
 13. 13. S' ha d' emprar la carpeta de deures per fomentar l' hàbit de cura i bona presentació de les feines. </li></ul></ul>
 14. 14. 4. HORARI DE TUTORIA El dia i l’hora assignada perquè pugueu xerrar amb la tutora és els dimarts de 17:30 a 18:30h. Es pot demanar cita a través de l’ agenda. Si teniu colque comentari a fer sobre alguna especialitat, primer vos heu de dirigir a la mestra tutora .
 15. 15. 5. MATERIAL <ul><li>Agenda escolar
 16. 16. Carpeta de deures
 17. 17. Llibreta d'aula
 18. 18. Quadernets: </li></ul>6 quadernets d’ ortografia catalana (7-12) 3 cuadernos de ortografía castellana (10-12) 3 quaderns de matemàtiques (10-12)
 19. 20. Com en el curs anterior, l’horari del grup no es fragmenta en les diferents àrees, sinó que es van fent diferents activitats. <ul><ul><li>Educació física : 2 hores i la novetat d’ aquest any són els desdoblaments.
 20. 21. Anglès : dues sessions.
 21. 22. Música : 1h setmanal.
 22. 23. Religió/ ens. Complementari (Filosofia 3/18)
 23. 24. Projecte d’aula
 24. 25. Lectura
 25. 26. Conferències
 26. 27. Jocs matemàtic
 27. 28. Assemblea
 28. 29. Encarregats
 29. 30. Tallers : es farà una sessió de dues hores setmanals. </li></ul></ul>
 30. 31. 6. CONTINGUTS A TREBALLAR
 31. 32. Què són les competències bàsiques? Són una sèria de capacitats que l’alumne ha d’aconseguir al finalitzar l’ensenyament obligatori, per així aconseguir : <ul><li>una realització personal </li></ul><ul><li>exercir la ciutadania activa </li></ul><ul><li>incorporar-se dins la vida adulta de manera satisfactòria </li></ul><ul><li>ser capaç d’apendre al llarg de la seva vida </li></ul>
 32. 33. Ser capaç d’emprar tot allò que ha après en el seu dia a dia
 33. 34. Competències bàsiques 1. Competència lingüística 2. Compentència matemàtica 3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 4. Tractament de la informació i competència digital 5. Competència social i ciutadana 6. Competència cultural i artística 7. Competència per aprendre a aprendre 8. Autonomia i iniciativa personal
 34. 35. Competència en comunicació lingüística <ul><li>dialogar, escoltar,conversar...respectant les normes de comunicació. (expressió oral)
 35. 36. expressar de manera escrita opinions, emocions, vivències amb coherència i cohesió. (expressió escrita)
 36. 37. audició, comprensió i memorització de diferents textos. (comprensió oral)
 37. 38. comprensió d' informació rellevant en textos per obtenir, organitzar i comunicar informació.(comprensió escrita) </li></ul>
 38. 40. Competència matemàtica Nombres i operacions: <ul><ul><li>Conèixer, identificar, escriure, comparar i ordenar nombres fins a 7 xifres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Operacions elementals: sumes duent, restes duent, multiplicacions per més dues xifres i divisions per una xifra. </li></ul></ul><ul><ul><li>Resolució de problemes que intervinguin més de d’una operació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Càlcul mental : operacions i problemes senzills. Ús d’estratègies. </li></ul></ul>
 39. 41. Mesura <ul><ul><li>Conèixer I usar els instruments de mesura I unitats de mesura
 40. 42. Reconèixer I saber emprar el sistema monetari. </li></ul></ul>Formes geomètriques i situació a l’ espai: <ul><ul><li>Representació i interpretació elemental de l’ espai:els plànols.
 41. 43. Les formes espaials, els cossos geomètrics i els seus elements. </li></ul></ul>Tractament de la informació: <ul><ul><li>Organitzar dades i les representar-ho en taules i gràfics.
 42. 44. Recollida i registre de dades sobre objectes i situacions familiars. </li></ul></ul>
 43. 46. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic <ul><ul><li>La comprensió de successos </li></ul></ul><ul><ul><li>La predicció de conseqüències </li></ul></ul><ul><ul><li>L’activitat dirigida a la millora i preservació de les condicions de vida pròpies, dels altres i de la resta d’éssers vius. </li></ul></ul>
 44. 48. Tractament de la informació i competència digital <ul><ul><li>Dominar diferents programes informàtics.
 45. 49. Emprar les TIC com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.
 46. 50. Fer ús habitual de les TIC. </li></ul></ul>
 47. 52. Competència social i ciutadana <ul><ul><li>Cooperar i conviure. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomentar habilitats socials i saber resoldre conflictes de forma constructiva. </li></ul></ul><ul><ul><li>Participar plenament en la vida cívica a través del diàleg. </li></ul></ul>
 48. 54. Competència cultural i artística <ul><ul><li>Apreciar i gaudir amb l'art i altres manifestacions culturals i artístiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Potenciar la iniciativa, la imaginació i la creativitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Emprar recursos i tècniques per realitzar creacions pròpies. </li></ul></ul>
 49. 56. Competència per aprendre a aprendre <ul><ul><li>Iniciar-se en l’aprenentatge i ser conscients de les pròpies capacitats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Treballar la concentració, atenció, memòria, motivació,responsabilitat, etc </li></ul></ul><ul><ul><li>Acceptar els errors i aprendre dels demés. </li></ul></ul>
 50. 58. Autonomia i iniciativa personal Afrontar els problemes i apendre dels errors. Cercar solucions. Organitzar les seves feines i el seu temps. Reforçant la responsabilitat i l'autonomia personal. Treballar cooperativament valorant i respectant les idees dels altres.
 51. 60. 7. COM PODEM AJUDAR ALS NOSTRES FILLS I FILLES? <ul><ul><li>Revisar amb ells/es l’agenda i la carpeta per si tenen deures, fulls informatius… </li></ul></ul><ul><ul><li>Col·laborar amb ells a les feines, però no fer-les. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajudar-los a assolir un hàbit de lectura. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajudar-los a preparar la motxilla la nit abans. </li></ul></ul>
 52. 61. <ul><li>Ajudar-los a organitzar el seu temps (estudi, activitats, esbarjo…) i respectar-los aquesta organització. Procurar que el temps de feina sigui diari i, si és possible, a les mateixes hores i en un lloc adequat ( sense la televisió i altres possibles distraccions). </li></ul><ul><li>Mantenir contacte amb la tutora i informar-li de qualsevol canvi que observin i que pugui tenir una repercussió en el rendiment acadèmic i/o efecti emocionalment en l' alumne/a . </li></ul>
 53. 62. Gràcies per venir!

×