Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lecto orista

948 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lecto orista

 1. 1. EL QUE ENS DIU EL DEPARTAMENT <ul><li>En el Decret 181/2008, on es descriu el curriculum, s’especifica en un paràgraf: </li></ul><ul><li>“ L'ús funcional i significatiu de la lectura i de l'escriptura ha de portar, doncs, amb la intervenció educativa pertinent, a l'inici del coneixement i característiques del text escrit, adquisició a què s'arribarà en el cicle inicial de l'educació primària.” </li></ul>
 2. 2. LES FASES DE L’ESCRiPTURA
 3. 3. 1r nivell: Escriptures indiferenciades PAPALLONA L'infant imita els aspectes formals i l'acte d'escriure de les persones adultes fent gargots, rodonetes, palets i altres formes que no siguin dibuixos. Sap que dibuixar és diferent d'escriure . Pels infants l'escriptura representa el nom de les coses, l'escriptura té la funció de designar.
 4. 4. 2n nivell: Escriptures diferenciades <ul><li>Durant aquest període l'infant realitza produccions diferents en quantitat o en varietat de lletres per representar paraules diferents.  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 5. 5. 3r nivell: Escriptures sil·làbiques <ul><li>Quan els infants comencen a adonar-se que hi ha alguna relació entre l'escriptura i la pauta sonora, les seves produccions passen a estar controlades per la segmentació sil·làbica de la paraula. </li></ul><ul><li> PAPALLONA </li></ul>
 6. 6. 4t nivell: Escriptures sil·làbiques-alfabètiques <ul><li>Els infants comencen a escriure més d'una lletra per a cada síl·laba. Barregen la hipòtesis sil·làbica i l'alfabètica (a cada so li correspon una grafia). </li></ul><ul><li>En aquest nivell la impressió que té l'adult quan mira les produccions dels infants és que s'han deixat lletres perquè al costat d'una paraula escrita segons la convenció del sistema podem trobar una altra escrita segons la hipòtesis sil·làbica. </li></ul>
 7. 7. PAPALLONA
 8. 8. 5è nivell: Escriptures alfabètiques   <ul><li>L'infant fa una anàlisi alfabètica exhaustiva i quan escriu estableix la correspondència entre sons. L'infant té un bon domini del codi però encara li falta aprendre bona part de l'ortografia . En aquest nivell parlem de l’ortografia natural, i escriptura espontània. </li></ul>PAPALLONA
 9. 9. El nen/a per escriure una paraula nova relaciona els sons (amb les corresponents grafies) que ja coneix amb els sons que identifica i reconeix en la nova paraula. Busca estratègies per escriure una nova paraula a partir dels coneixements que ja té i que pot relacionar amb els sons de la paraula nova que va a escriure. En aquesta fase fan moltes preguntes sobre els sons que encara desconeixen. És molt important el treball que fem a l'aula d' identificar auditivament els sons . Picar paraules amb les mans per discriminar-ne les síl·labes els ajuda a descobrir més fàcilment els diferents sons i en quin ordre s'han d'escriure.   
 10. 10. LA LECTURA
 11. 11. També aprendre a escriure està molt relacionat amb aprendre a llegir , de manera que aprenent a escriure estem també aprenent a llegir.           la lectura és una tasca difícil que depèn de processos perceptius, cognitius i lingüístics          Llegir és el procés que se segueix per obtenir informació de la llengua escrita.          QUÈ ÉS LLEGIR?
 12. 12. QUÈ PASSA QUAN LLEGIM? EN AQUEST PROCÈS HI HA IMPLICATS DIFERENTS PROCEDIMENTS QUE IMPLIQUEN TANT FUNCIONS FÍSIQUES (OCULARS), PERCEPTIVES (IDENTIFICACIÓ DE LES LLETRES) I COGNITIVES COM ARA: RECONEIXEMENT DE LES LLETRES I ASSOCIACIÓ AL SEU SO, ÚS DE LA MEMÒRIA OPERATIVA I CAPACITAT DE RECUPERACIÓ DE LA PARAULA DESCODIFICADA. I FINALMENT L’ÚLTIM PROCÈS QUE IMPLICA L’ASSOCIACIÓ DE LA FORMA VERBAL AMB EL SEU SIGNIFICAT.
 13. 13. QUÈ NECESSITEM PER APRENDRE A LLEGIR <ul><li>Per dominar la lectura en un sistema alfabètic, els nens i les nenes han de ser capaços d’aprendre les correspondències entre el so individual i les lletres que representen. </li></ul><ul><li>El desenvolupament de les habilitats fonològiques, en els nens i nenes, mitjançant l’entrenament afavoreixen l’aprenentatge de la lectura. </li></ul>
 14. 14. CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA (un treball oral) <ul><li>JOCS D’ESCOLTAR </li></ul><ul><li>RIMES </li></ul><ul><li>PARAULES I FRASES </li></ul><ul><li>CONSCIENCIA DE SIL·LABES </li></ul><ul><li>SO INICIAL I FINAL </li></ul><ul><li>FONEMES </li></ul><ul><li>INTRODUCCIÓ DE LES LLETRES I LLETREJAR (relació so-grafia) </li></ul>
 15. 15. COM PODEM COL·LABORAR DES DE CASA <ul><li>Llegir conjuntament contes. </li></ul><ul><li>Fer llistes de la compra. </li></ul><ul><li>Fer notes per la família. </li></ul><ul><li>Llegir els cartells que trobem pel carrer. </li></ul><ul><li>Fer cartes pels amics. </li></ul><ul><li>Ser un model de lector: llegir davant del nen/a el diari, la correspondència, etc.. </li></ul>
 16. 16. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ.

×