Successfully reported this slideshow.

Power Reunio Escola Portes Obertes Gener 2010

496 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Power Reunio Escola Portes Obertes Gener 2010

 1. 1. CURS 200
 2. 2. CREIXEMENT DE L’ESCOLA
 3. 3. PERSONAL QUE TREBALLA A L’ESCOLA 1 Vetlladors 1 Administrativa 3 Cuineres 13 Monitores migdia i serveis d’acollida 1 Consergeria/manteniment 26/29 Mestres + tei
 4. 4. ACTIVITATS QUE OFEREIX L’AMPA <ul><li>Servei de vigilància de les 8 a les 9 del matí i de 5 a ¼ de 7 de la tarda </li></ul><ul><li>Servei de menjador amb cuina pròpia. </li></ul><ul><li>Activitats extraescolars de 1:30 a 2:30 per els alumnes de P5 que es queden a dinar </li></ul><ul><li>Migdiada per als alumnes de P3 i P4 </li></ul><ul><li>Berenar per tot el cicle d’educació infantil </li></ul><ul><li>Vigilància jornada intensiva més de juny </li></ul><ul><li>Escola d’estiu </li></ul><ul><li>Anglès extraescolar des de P3 i escacs a primària </li></ul><ul><li>Conferències </li></ul><ul><li>Arrossada </li></ul><ul><li>Caminades familiars </li></ul><ul><li>Ping-pong per a pares, mares i per a tothom qui en tingui ganes. </li></ul>
 5. 5. AJUNTAMENT <ul><li>L’Ajuntament també ofereix altres </li></ul><ul><li>activitats que es realitzen al centre: </li></ul><ul><li>Escola de música </li></ul><ul><li>Extraescolars diverses ( hip-hop, funky, psicomotricitat,... i...per a vosaltres balls de saló, caribenys...) </li></ul>
 6. 6. PARTICIPACIÓ ALS DIVERSOS SERVEIS DE L’ESCOLA 305 70 25 TARDA 165 PRIMÀRIA 5 MIGDIA 140 INFANTIL 40 MATÍ SERVEI MENJADOR SERVEI ACOLLIDA
 7. 7. PROJECTES QUE ESTEM TREBALLANT <ul><ul><li>Projecte escola inclusiva </li></ul></ul><ul><ul><li>Escoles verdes </li></ul></ul><ul><ul><li>Projecte de Llengües Estrangeres </li></ul></ul><ul><ul><li>Projecte Red.es </li></ul></ul><ul><ul><li>Ampliació de la segona aula d’informàtica </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilització de pissarres digitals tàctils </li></ul></ul><ul><ul><li>Implantació del Nou Currículum. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pla de reutilització de llibres </li></ul></ul><ul><ul><li>Escola de mares </li></ul></ul><ul><ul><li>Col.laboració amb altres centres en l’el.laboració d’un llibre de text de medi social i natural. </li></ul></ul>
 8. 8. PROJECTE EDUCATIU
 9. 9. L’EDUCACIÓ... <ul><li>Entenem l’educació com el procés de creixement integral de l’alumne en els àmbits: </li></ul><ul><li>Intel·lectual </li></ul><ul><li>Físic </li></ul><ul><li>Social </li></ul><ul><li>Emocional </li></ul><ul><li>Ètic </li></ul>
 10. 10. L’ESCOLA... <ul><li>en el seu projecte educatiu l’escola es declara: </li></ul><ul><li>Catalana </li></ul><ul><li>Aconfessional </li></ul><ul><li>Coeducativa </li></ul><ul><li>Plural </li></ul><ul><li>Democràtica </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Es fomenta la relació i la coneixença de totes les persones de l’escola a través de diferents activitats: </li></ul><ul><li>Bon dia i aniversaris pel servei de megafonia </li></ul><ul><li>Celebració conjunta de festes tradicionals. Figura del germà gran </li></ul><ul><li>Sortides </li></ul><ul><li>Colònies </li></ul><ul><li>Pastorets </li></ul>
 12. 12. PARTICIPACIÓ <ul><li>Es garanteix la participació de pares i alumnes en els diferents àmbits i en la gestió del centre: </li></ul><ul><li>Consell escolar </li></ul><ul><li>Reunions mensuals de l’AMPA </li></ul><ul><li>Assemblea general </li></ul><ul><li>Reunions de classe per nivells </li></ul><ul><li>Assemblees de delegats de classe </li></ul>
 13. 13. LA DIVERSITAT... <ul><li>Es pretén donar resposta a la diversitat dels alumnes a partir de metodologies actives i individualitzades: </li></ul><ul><li>Desdoblaments </li></ul><ul><li>Grups flexibles </li></ul><ul><li>Tallers </li></ul><ul><li>Atenció individualitzada </li></ul><ul><li>Assessorament de l’EAP i coordinació amb altres serveis externs (logopèdia, neuropsiquiatria...) </li></ul>
 14. 14. EL MEDI... <ul><li>Es una escola adaptada al medi, que potencia els aspectes: </li></ul><ul><li>Culturals, socials i mediambientals </li></ul><ul><li>Projecte mediambiental- Distintiu d’escola verda </li></ul><ul><li>Hort </li></ul><ul><li>Hivernacle per a fer el planter i observar els cultius durant l’hivern </li></ul><ul><li>Es promou el reciclatge d’oli, de tòners i de piles </li></ul><ul><li>Planta de compostatge </li></ul>
 15. 15. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES QUE FACILITEN EL DESPLEGAMENT DEL PROJECTE CURRICULAR: <ul><li>TALLERS </li></ul><ul><li>COLÒNIES </li></ul><ul><li>SORTIDES </li></ul><ul><li>NATACIÓ I TENNIS </li></ul><ul><li>VISITES </li></ul><ul><li>CONFERÈNCIES </li></ul>
 16. 16. AULA DE PSICOMOTRICITAT
 17. 17. AULA DE MÚSICA
 18. 18. 2 AULES D’INFORMÀTICA
 19. 19. AULA DE JOCS PER EDUCACIÓ INFANTIL
 20. 20. AULES DE DESDOBLAMENT
 21. 21. AULES PER A PETITS GRUPS
 22. 22. AULA PER A L’ATENCIÓ DE N.E.E .
 23. 23. GIMNÀS AMB VESTUARI
 24. 24. BIBLIOTECA I SERVEI SETMANAL DE BIBLIOBÚS
 25. 25. MENJADOR AMB CUINA PRÒPIA
 26. 26. PISTA POLIESPORTIVA
 27. 27. INSTAL.LACIONS LÚDIQUES
 28. 28. HORT, GALLINER I INSTAL.LACIONS PER AL COMPOSTATGE DE RESIDUS ORGÀNICS. AQUEST CURS S’ HI CONSTRUIRÀ UN HIVERNACLE I TAULES AMB BANCS A LA ZONA DE L’ HORT
 29. 29. CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ <ul><li>DEL 2 AL 16 DE FEBRER DE 2010 </li></ul>
 30. 30. HORARI <ul><li>Matins: de dimarts a divendres de 9 a 13h </li></ul><ul><li>Tardes : dimarts, dimecres i divendres de 3 a 5 de la tarda. </li></ul>
 31. 31. DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA A PRESENTAR <ul><li>còpia del llibre de família </li></ul><ul><li>Original i fotocòpia del DNI </li></ul><ul><li>Original i fotocopia de la TSI de l’alumne </li></ul>
 32. 32. CRITERIS GENERALS D’ADMISIÓ DE L’ALUMNAT I BAREM A APLICAR <ul><li>EXISTÈNCIA DE GERMANS ESCOLARITZATS AL CENTRE O DE PARES O TUTORS LEGALS QUE HI TREBALLIN : 40 PUNTS </li></ul><ul><li>QUAN ES TENEN GERMANS ESCOLARITZATS A UN INSTITUT PÚBLIC DE VIC: 40 PUNTS </li></ul><ul><li>PROXIMITAT DEL DOMICILI FAMILIAR AL CENTRE: 30 PUNTS </li></ul>
 33. 33. <ul><li>SI S’ÉS BENEFICIARI DE L’AJUT DE RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ 10 PUNTS </li></ul><ul><li>DISCAPACITAT DE L’ALUMNE, PARE, MARE O GERMANS IGUAL O SUPERIOR AL 33% 10 PUNTS </li></ul><ul><li>PEL FET DE FORMAR PART DE FAMÍLIA NOMBROSA: 15 PUNTS </li></ul><ul><li>PEL FET QUE L’ALUMNE TINGUI UNA MALALTIA CRÒNICA QUE AFECTI EL SEU SISTEMA DIGESTIU, ENDOCRÍ O METABÒLIC, INCLOSOS ELS CELÍACS: 10 PUNTS </li></ul>
 34. 34. SOL.LICITUD PER INTERNET <ul><li>www.gencat.cat/preinscripcio </li></ul><ul><li>Termini de presentació: les 24 hores del dia 15 de febrer </li></ul><ul><li>TOT I FER LA PREINSCRIPCIÓ PER INTERNET CAL PORTAR LA DOCUMENTACIÓ A L’ESCOLA QUE S’HA TRIAT EN PRIMERA OPCIÓ, DINS EL TERMINI ESTABLERT </li></ul>
 35. 35. QUOTES ESCOLA <ul><li>3 quotes de 72 euros en concepte de material i activitats complementàries ( material, sortides i natació). </li></ul><ul><li>Colònies ( 110 euros aquest curs). </li></ul><ul><li>Socialització de llibres els nens de 1r 18 euros </li></ul><ul><li>QUOTES AMPA </li></ul><ul><li>Quota anual per alumne 40 €. </li></ul><ul><li>Quota trimestral nens menjador E.I. 45 euros </li></ul><ul><li>Preu dinar fix 4.75 € </li></ul><ul><li>Preu dinar esporàdic 5.25 € </li></ul><ul><li>Quota mensual menjador 80 € </li></ul><ul><li>Quota vigilància import variable. </li></ul><ul><li>15 € al mes aquest curs. </li></ul>

×