Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tellolo

44 views

Published on

BIBLIOTECA ESCOLAR

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tellolo

  1. 1. Buscas un libro de lectura na biblioteca? Le o tellolo! 8IN ROD cam Ø XÉNERO LITERARIO: Ø 8IN: Narrativa(8: Literatura,I: infantil, N:Narrativa) Ø 8IP: Poesía (“ “ “ “ P: Poesía) Ø 8IT: Teatro ( “ “ “ “ T: Teatro) Ø 8IC: Cómic ( “ “ “ “ C: Cómic) Ø 8CL: Clásicos ( “ “ “ “ CL: Clásicos) Ø 8IH: Humor ( “ “ “ “ H: Humor) Ø 8II: Inglés. ( “ “ “ “ I: Inglés) Ø 8IE: Emocional ( “ “ “ “ E: Emocional) Ø 8IS: Saber. ( “ “ “ “ S: Saber) Ø TRES PRIMEIRAS LETRAS DO APELIDO DO AUTOR/A: son a guía para ordenar alfabéticamente os libros de lectura : Ø De+ artículo: Non se ten en conta (ej: De la Vega, Del Pozo) Ø AV: autores variados Ø ANO: anónimo TRES PRIMEIRAS LETRAS DO TÍTULO DOS LIBROS Ø Os artigos (o,a,os,as) Non se teñen en conta ( ej. O Principiño) § BUSCA EN ORDE ALFABÉTICA AS TRES PRIMEIRAS LETRAS DO APELIDO DO AUTOR/A. § SE AS LETRAS REPÍTENSE EN VARIOS LIBROS, BUSCA ENTÓN AS INICIÁIS DO TÍTULO ( TAMÉN EN ORDE ALFABÉTICA) OLLO!

×