Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Casal 'estiu els pins 2010 triptic i inscripcio

1,207 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Casal 'estiu els pins 2010 triptic i inscripcio

  1. 1. Els invents INSCRIPCIONS Les inscripcions les podeu realitzar de 9:00 a 10:00 a Secretaria, o d’16:30 a 18:30 a l’ AMPA, a partir del mes de Maig. Per qualsevol dubte, podeu trucar al telèfon 93.665.46.56. Adreçar-vos a l’Escola i demaneu per l’AMPA o la Lola. Amb el suport de l' Escola Els Pins 2009-2010
  2. 2. PRESENTACIÓ HORARI BASE El Casal d’Estiu a l’escola Els Pins és una proposta educativa on 9:00h a 9:30h, trobada per grups d’edat i explicació de els alumnes de P3 fins a 6è podran gaudir de les seves vacances a la l’activitat ciutat, d’una manera enriquidora i lúdica. Encara que aquest casal està dirigit als alumnes d'aquesta escola, queda oberta la 9:30h a 11:00h, esports – jocs populars participació de nens i nenes d'altres escoles. 11:00 a 11:30, esmorzar, joc lliure Enguany hem triat un centre d’interès que pren com a referència els invents, ja que ha estat el tema tractat aquest any a l’escola. Els 11:30h a 13:00h, treball dinàmic del centre d’interès invents aniran apareixent durant les sis setmanes que dura el casal de la mà d’un personatge molt divertit, així fomentarem la 13.00h a 15.00h, dinar – jocs de taula sensibilitat, l’autoestima, el respecte, la creativitat, etc. 15.00h a 17.00h, activitats diverses OBJECTIUS Tots els dimecres i divendres els nens/es han de dur la roba Utopia: Que els infants desitgin contribuir i esforçar-se a millorar el marcada amb el nom, crema solar posada de casa i gorra. Els què els envolta fent front als problemes, identificant les situacions dies de platja hauran de dur, a més a més, tovallola, banyador i d'injustícia o desequilibri i comprometent-se a aportar alguna cosa. sabates còmodes. Solidaritat: Que els infants aprenguin a conviure en grup, superant PREUS l’egocentrisme i sent sensibles a les situacions i problemes de les persones que viuen en condicions pitjors. El preu setmanal de 9.00h a 13.00h és de 45€. El preu setmanal de 9.00h a 15.00h és de 80€. (Dinar inclòs) Iniciativa: Que els infants descobreixin la satisfacció de ser i sentir- El preu setmanal de 9.00h a 17.00h és de 115€. (Dinar inclòs) se protagonista, afrontant els reptes, problemes i conflictes amb El preu setmanal de 9.00h a 13.00h i de 15.00 a 17.00h és de 68€. responsabilitat, siguin capaços de construir els seus propis El preu setmanal de 15.00h a 17.00h és de 25€. projectes. Aquests preus es mantindran per les inscripcions fetes fins el 2 de Juliol. Les inscripcions posteriors tindran un recàrrec de 10€ Felicitat: Que els infants aprenguin a ser feliços, a fer feliços als per setmana. altres a partir d’experiències vitals senzilles i intenses, amb poc consum i molta implicació. S’oferirà servei d’acollida de 8:00h a 9:00h. El preu serà de 26€ tot el casal i 3,5€ el dia esporàdic. En definitiva els nostre principal objectiu és que gaudeixin i es diverteixin aprenent. Tant el servei d’acollida matinal com el servei de menjador es realitzarà si el nombre de nens/es és superior a 15. El nombre de places disponibles es de 60 i podran participar-hi tots els nens/es de P3 fins a 6è.
  3. 3. Amb el suport de l' CEIP ELS PINS Avinguda Habana Vieja 12 08860 Castelldefels Tel. 93.665.46.56 Els invents INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU 2010 Nom____________ 1r Cognom____________ 2n Cognom____________ Adreça________________________ Núm___ Esc___ Pis___Porta___ Població______________ CP_______ Telèfon____________ Data naixement__________ Edat___ Curs acadèmic que ha realitzat___ Nom de l’escola on va________________________ 28 de 23 i 25 5 a 9 de 12 a 16 19 a 23 26 a 30 Serveis de juny juny a 2 juliol de juliol de juliol de juliol TOTAL de juliol Casal 18 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 9h – 13h Casal 32 € 80 € 80 € 80 € 80 € 80 € 9h – 15h Casal 46 € 115 € 115 € 115 € 115 € 115 € 9h – 17h Casal 9h – 13h 27 € 68 € 68 € 68 € 68 € 68 € 15h –17h Casal 10 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 15h –17h DOMICILIACIÓ BANCÀRIA ENTITAT OFICINA CONTROL NÚMERO DE COMPTE Nom i cognom :........................................................................... NIF:........................... Signatura:
  4. 4. DADES GENERALS: Pren algun medicament? Si  No  Quin?................................................................................................ Pateix alguna malaltia? Si  No  Quina?.............................................................................................. Té al·lèrgia a algun medicament? Si  No  A quin?............................................................................................. Té al·lèrgia a algun aliment? Si  No  A quin?............................................................................................. Sap nedar? Si  No  DADES DE CONTACTE: 1er contacte: Nom: Telèfon Adreça: 2on contacte Nom: Telèfon Adreça: Qui recollirà al nen/a a la sortida del casal?........................................ AUTORITZACIONS: En/na ......................................................................... amb DNI ....................................... autoritzo a l’alumne .......................................................................................................... a participar a totes les activitats programades del Casal d’Estiu 2010 de l’Escola Els Pins, així com a entregar aquesta inscripció a l'ajuntament per poder optar a la subvenció proposada de 10€ per nen i torn. Signatura pare,mare, tutor/a: Demanem el vostre consentiment per poder fer ús de la imatge del vostre fill/a quan estigui realitzant les diferents activitats. Autoritzo  No autoritzo  que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en difusions d’activitats organitzades per l’AMPA i l’Escola. Signatura pare, mare, tutor/a:

×