Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trabajo fragas do eume (copia)andrea

687 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trabajo fragas do eume (copia)andrea

 1. 1. ComarcaDoeume
 2. 2. 1.  Introdución2.  agricultura3. gastronomía4. gandaría5. artesanía6.industria7. monumentos 8. fauna
 3. 3. ￱1.IntroduciónA comarca do Eume está na provincia da A Coruña na comunidadeautónoma de Galicia e en España, os seus municipios son:1 As Pontes de García Rodríguez2 Pontedeume3 Cabanas4 Monfero5 A capelaTen 26.659 habitantes, a súa capital e Pontedeume. Limita, ao norte, coas lcomarcas de Ferrolterra y de Ortegal ao este, coa provincia de Lugo; ao sur,coa comarca de Betanzos; e ao oeste, coa ría de Ares.
 4. 4. As pontes de García RodríguezPertence a comarca do Eume, e en 2.012 tiña 10.996 habitantes tenunha área de 249,4 o seu xentilicio é pontés e ten trece parroquiasque son as seguintes :o Paral , Bermiu, o Deveso, Esiñaredo, aFaeira, o Feixo, Goente, as Pontes de GarcÍa Rodríguez, Rivadeume,San Pedro do Eume, Seoane, Somede, Vila Vella.
 5. 5. PontedeumePertence a comarca do Eume en 2012 tiña 8.342 habitantes ten una area de 29,3 km² oseu xentilicio e Eumes ten oito parroquias que son as seguintes :Andrade, Boebre,Breamo, Centroña, Nogueirosa, Ombre , Pontedeume, Vilar,
 6. 6. CabanasPertence a comarca do Eume, en 2012 tiña 3.299 habitantes tenun area de 30,3 km² o se xentilicio e cabanés /cabanesa ten 7parroquias e son as seguintes: Cabanas , Irís, Laraxe, Regüela,San Martiño de Porto, Soaserra, Santa Cruz do Salto.
 7. 7. MonferoPertence a comarca do Eume, en 2012 tiña 2.129 habitantesten unarea de 171,7 km² o seu xentilicio e monferés ten 7 parroquias queson as seguintes: San Fiz de Monfero, o Alto de Xestoso, Queixeiro,Santa Xía de Monfero, Taboada, Val de Xestoso, Vilachá.
 8. 8. A capelaPertence a comarca do Eume, en 2.012 tiña 1.376 habitantes ten un áreade 58,0 km² o seu xentilicio e capelán, ten tres parroquias Caaveiro, aCapela, cabalar.
 9. 9. 2.AgriculturaHorta : acelgas, espinacas, pepinos, calabacín, fresas, perexíl, cebola, leitugariza, patacas brancas .Conservas: Crema de castañas, marmelada de pera , marmelada de kiwi,tomate triturado cociñado, marmelada de laranxa e limón , marmelada demazá e pétalos de rosa, pisto, marmelada de moras , marmelada deframbuesa vermella, marmelada de fresa, marmelada de arándanos.Mel: mel cremosa , mel multifloral , pole, mel do bosque.Lacteos :leite fresca, queixo fresco, requeixo da Capela, queixo do país,queixo país madurado, requeixo azucarado da capela, queixo do país deleite crua.
 10. 10. GASTRONOMÍARepostería: biscoito de crema e chocolate, costrada, polvoróns das Pontes,torta xeada,biscoito de nata e frambuesa, mantecados das Pontes,rosquillas con azucre, biscoito de nata e kiwi, milfollas de crema e chocolate,torta de biscoito con nata e merengue.
 11. 11. GANDARÍAA gandaria vacún dedicada a gran maioriaa produción leiteira nos concellos daCapela e Monfero .A gandaría porcina tamén conta con certaimplantación.A silvicultura é unha signicativa fonte deingresos.
 12. 12. Artesanía refírese tanto ao traballo do artesán (normalmenterealizado de forma manual por unha persoa sen o auxilio demaquinaria o automatizacións), como o obxecto ou produto obtido noque cada peza é distinta as demais. A artesanía como actividadematerial sóese diferenciar do traballo en serie ou industrial.Co obxecto de definir á artesanía e distinguila da industria, EutimioTovar Rodríguez en "A artesanía e a súa importancia económica esocial" propuxo como definición de artesanía "toda técnica manualcreativa, para producir individualmente, bens e servizos" e polo tantodefiniu a industria como "toda técnica mecánica aplicada, paraproducir socialmente, bens e servizos".ARTESANÍA
 13. 13. Tamén quedan algúns artesáns que se dedican aos chamados«oficios tradicionais», pero cada vez son menos.Un dos principais problemas da artesanía é a competencia cosprodutos procedentes de procesos industriais de baixo custo, conaparencia similar aos produtos artesáns, pero con menor prezo ecalidade.Outra dificultade para os artesáns é a forma de comercializar os seusprodutos, xa que é unha característica da artesanía, que realízase entalleres individuais ou de poucas persoas, con pouca capacidadepara chegar ao mercado.
 14. 14. INDUSTRIAAdemais de ser a primeira fábrica de LEITE CELTA S.L., é tamén aque maior actividade rexistra, cunha capacidade de produción de 300millóns de litros anuais.Aquí realizouse o investimento inicial en 1989 de 1.200 millóns depesetas.Nesta planta prodúcese leite UHT en envases de 1 ,1.5,2 litros,batidos en envases de 1 litro e 200 cc., leites enriquecidos emanteiga.
 15. 15. Comezou a construirse en 1972 e o seu funcionamento empezou en 1976.Constaba de catro grupos de xeración de 350 MW cada un, que foron agrupadosnun só de 1400 MW entre os anos 1976 e 1979.CENTRAL TÉRMICA ENDESA
 16. 16. Deseñada orixinalmente para consumir o lignito extraído na minería local,foi adaptada entre 1993 e 1996 para o consumo dunha mestura deste concarbón de importación en proporción dun 50%. Desde que se pechou amina de lignito, que se recuperou como o lago artifical de Pontes, tan sóconsome carbón foráneo.O parque de carbóns da central ocupa unha superficie de 10 Ha, oequivalente a uns 12 campos de fútbol, e a súa capacidade dealmacenamento é de 250.000 toneladas.
 17. 17. AGROALIMENTARIA DO EUMEA agrupación alimentaria do Eume e unha asociación integrada porempresas cooperativas, agricultores e gandeiros da asociación euroEume no seu plan de desarrollo rural do territorio ten mas valoracióndos produtos local e un dos seus principais aspectos aglutinantes.Neste sentido dentro de dicha asociación a mesa sectorial deagricultura e gandería plataforma de participación que integran osprodutores e as súas organizaciónsentre os produtos de horta máis importantes encóntranse en especialestes produtos: acelgas, espinacas, pino, fresas, acicalán, perexil,cebolas, leituga riza, patacas brancas...
 18. 18. MONUMENTOSCastelo de AndradeUnha porta con arco de medio punto permite o acceso ao patio de armasa través dun paso abovedado. O patio de armas ocupa 140 m² polos100 m² da . A torre de omenaxes divídese en tres plantas, alcanza unhaaltura de 20 metros e os seus muros teñen un grosor medio de dousmetros e medio.Na primeira planta ábrense ao exterior estreitas seteiras de seccióntrapezoidal e baixo algunha delas pódense observar cazoletasempregadas para a recollida da auga da choiva. A segunda planta ábresecon ventás con arcos de medo..
 19. 19. A historia desta fortaleza vai unida á da vila de Pontedeume, que comeza no nadalde 1270 cando Alfonso X o sabio concedeulle o título de vila ao lugar coñecidocomo Ponte do Eume. Esta comunidade tería goberno autónomo e sería de reguengo,dependendo deste xeitosó da autoridade do rei.No século XIV FERNAN PEREZ DE ANDRADE ,o bo outorgoulle o señorío da vila dePontedeume a en pago ao seu apoio na guerra civil contra Pedro I O Cruel. Esteprimeiro señor de Pontedeume foi quen mandou construír o torreón, probablemente nomesmo lugar onde se erixía outro máis antigo, quizais mandado construír por Afonso Xcando lle outorgou o título de vila ó lugar. Sábese que existía no 1295.Durante as revoltas Irmandiñas as posesións dos Andrade foron obxectivosprincipais. Nun primeiro momento a defensa da fornecida vila fixo fracasar o ataque,pero unha segunda tentativa dirixida por Alonso de Lazós conseguiu apoderarse docastelo e da vila e mantelos no seu poder durante certo tempo.Torreón dosAndrade
 20. 20. Pazo do Arzobispo Rajoy e Praza do PanFoi mandado construír na segunda mitade do século XVIIIpolo arcebispo eumés Bartolomeu Rajoy e Losada (1690-1772),non que foi a casa do seu pai, ou boticario Nicolás Rajoy. Nafachada conviven elementos típicos da escola compostelá conoutros novos, máis clasicistas, de influencia francesa casteláncon outros novos, máis clasicistas, de influencia francesa.Componse dun baixo con soportais de grosos, dous pisoscon balcóns, percorridos por pilastras de orde xigante e unremate en peite que contén ou escudo do Arcebispo. Limitaao norte coa Praza do Pan,antigo espazo destinado ao alfolí(desde 1713) e logo a praza do Pan (1840); derrubada en1940 para ser convertida en público. Foi remodelada en1984 polo artista José Díaz Fontes, quen esculpiu a mulleren bronce que molde o pan.
 21. 21. Antigo Convento de San AgustínFundado por don Fernando de Andrade, en 1538, co nome deSta. María da Gracia, se cerrou en 1835 a raíz das leis dedesamortización. Da época da fundación se conserva un ala doclaustro renacentista, mentres que a hoxe fachada principal ébarroca, da segunda mitade do século XVIII. Entre 1842 e 1848funciona como cuartel e escola. En 1848 é subastado e pasa amans privadas, ata que na década dos oitenta del século XX éadquirido pola Vila, sendo convertida en Casa da Cultura. Aigrexa, que non foi subastada, demólese en 1867 para abrir laAvenida de Rajoy, mentres que a horta foi adquirida en 1864 aoparticular que a había comprado, pasando a chamarse Alamedade Rajoy.
 22. 22. Alameda de Rajoyfoi a antiga horta do convento de San Agustín pero no 1864privatizouse e pasaron varios anos ata que o goberno da vilarecuperou a súa propiedade. Nun primeiro momento foi usada comapraza na que se comercializaban animais.Posteriormente se levaron a cabo modificacións e construción como oaceso a estrada que dirixe Betanzos, plantaronse árbores etc.Ata chegar a ter a estrutura actual .Dende 1813 se considera escenario de verbenas e outrosacontecementos actuais , por exemplo, e o espazo onde se colocanas festas máis importantes do pobo “ as peras “ e a celebración dopatrón do Carme .Déuselle o nome de Alameda de Rajoy por ser o nome da rúa que lleda aceso.
 23. 23. FRAGAS DO EUMEAs Fragas Eume son un ecosistema único en Europa. Agrupadas nasmarxes do río do mesmo nome (84 km de lonxitude), unha extensiónde árbore é o principal exemplo dese ecosistema con granbiodiversidade, a Mata Atlântica, conforme especificado polaproximidade do mar e das marxes dos ríos , que converteu, en 1997, oParque Natural. Tradicionalmente, eles foron fortemente explotadospola riqueza e fertilidade do solo . É unha área protexida, ofrecendosorpresas agradables a quen a percorre.
 24. 24. Foi declarado parque natural en 1997 e constitue a mellor representaciónde bosque atlántico termófilo de toda a Europa atlántica tanto pola súaextensión como pola súa conservación.A isto hai que engadirlle a máxia do bosque , salpicada de muiños e ruinasmosteiros e castelos. Por elo non e raro que o viaxeiro se quedealpotizado pola beleza dos paseos coma se se tratara dun bosqueencantado.
 25. 25. Fauna:Ainda que difíciles de observar no parque habitan entre outros exemplaresde: gato montés, xineta, marta, zorro.Entre as aves, o visitante podrá observar con maior ou menor dificultadeao búho real, halcón, abelleiro, Martín pescador, o azor e outras avestípicas do bosque.Ademais está catalogada a presencia de 15 especies de anfíbios, 14especies de réptiles, 8 especies de peces, 103 especies de aves e 41 demamíferos.
 26. 26. FaunaCIGARRA: Existen máis de 1.500 especies de cigarra.Unha das mais coñecidas es a cigarra periódica, que surxeda terra cada dezasete anos.Cervatillo :O cervo común e un cervo de gran tamaño (sosuperado polo alce dentro dos crevidos vivos) cun tamañoordinario de 160 a 250 centímetros de lonxitude un peso e osmachos ata 200 kg..
 27. 27. ESQUÍO: Chamase esquío a certas especies de roedores esciúridos, entre as quese encontran: As especies do xénero Ratufa, o único da subfamilia Ratufinae.XINETA: A xineta é unha especie de mamíferos carnívoro da familia dosvivérridos, unha das dúas que se consideraban de esa familia de animais e sepoden encontrar actualmente en Europa.
 28. 28. PEGA: Paxaro da familia dos córvidos (Pica pica), quepresenta cor branca no ventre, costados e extremos das ás e oresto do corpo negro con irisacións verdes, azuis ou moradas, ououtros tons máis escuros en todo o corpo.LAGARTO: Réptil da familia dos lacértidos, do que existenvarias especies, que presenta cores entre o marrón e o verde.
 29. 29. SERPE: Réptil sen patas da suborde dos ofidios, de corpolongo e cilíndrico e pel con escamas, do cal existen moitasespecies de distintas cores e tamaños, algunhas das calesson velenosas.CABALIÑO DO DEMO: Insecto da suborde dosanisópteros coa cabeza e o tórax unidos, ollos moidesenvolvidos, abdome longo e fino e dous pares de ás, quevive preto da auga e do que existen varias especies.
 30. 30. TEIUGO: Mamíferos carniceiros da familia dos mustélidos (Melesmeles), de pelo longo e espeso, agrisado no lombo, negro nas patase no ventre, e abrancazado con dúas listas negras que van desde ofociño ata detrás das orellas, na cabeza, que vive en tobos profundose ten costumes nocturnos.MERLO: Paxaro da familia dos túrdidos (Turdus merula), deplumaxe escura, negra no macho e castaña na femia, co peteiroamarelo e de canto agradable.
 31. 31. Discoglossus :É un xénero de anfíbios anuros da familia dos alytidaetamén coñocida como discoglosidade propio do sur de Europa noroestede Africa, Isrrael e quizás SiriaO sapo común (Bufo bufo) : É un anuro muy habitual en toda clase dehábitats europeos, sobre todo en aqueles con certo grado de contaminación,como balsas de riego, albercas, etc, ao ser más resistente as augas insalubresque outras especies de anfibios durante o estado de cágado. Distribuise por todaEuropa salvo Irlanda y algunhas illas Mediterráneas. Ë un dos anuros máiscoñocidos, dada su distribución e requerimentos ecolóxicos laxos.
 32. 32. LONTRA: Mamíferos da familia dos mustélidos (Lutra lutra), de pelomesto e escuro, cos dedos unidos por membranas, que vive na beirados ríos e se alimenta de peixes.LAGARTIGA MONTICOLA :A lagartixa serrana (Iberolacertamonticola) é unha especie de lagartixa da familia Lacertidae. lagartixade talla mediana, aspecto robusto e cabeza relativamente aplastada,co dorso de cor parduzco ou verde brillante con retículado en negro,
 33. 33. PÍNTEGA SALAMANDRA: A píntega común (Salamandra ) é unhaespecie de anfibio urodelo da familia Salamandridae. É o máis comúndos urodelos en Europa. De hábitos terrestres, únicamente entra naauga para parir, e moitas subespecies fano na terra. É un urodeloinconfundible, de fondo negro e manchas variadas amarelas moiintensas que poden chegar a cubrir a casi totalidade do corpo. A vecestamén se aprecian manchas de cor vermello.
 34. 34. Flora:Ten unha rica diversidade, un bosque en cuxaszoasmáis próximas ao río predominan os chopos,mentres que máis arriba están vos #8220;carballosEntre outras especies vexetais presentes:bidueiros e castiñeiros.Pero quizá polo que é máis representativoen canto a súa flora se refire é ademaisda abundancia de carballos, os fentosCulcita macrocarpa, Hymenophyllum tumbrigensee Woodwardia radicans, supervivente de fentosque cubrían a terra fai millóns de anos.É un bosque que cambiou moi pouco desde oNeolítico.
 35. 35. As hectáreas de Fragas queimadas desde el pasado sábado 31 demarzo constituíren un ecosistema irrealizable una vez que se perden,xa que albergaban una flora e unha fauna que son únicas no mundoo que existen en moi poucos lugares, como nas localidades ailladasna costa da Península Ibérica e nas illas Macaronésicas.As especies endémicas, como os coleópteros e fentos neste parque,son o resultado de centos de miles de anos de illamento desta masaforestal. Esperemos que algunhas poboacións sobrevivan nas zonasnon incendiadas”, asegura Baselga, quen afirma que as zonasqueimadas nunca volverán ser o que foron. “Poderemos recuperar amasa forestal, pero non o ecosistema completo, nin en centos de anos”.
 36. 36. É o caso de varios tipos de fentos que só viven en Fragas do Eume,algunhas rexións de Cádiz e as illas Macaronésicas, ou de coleópteroscuxa única localidade coñecida é este parque natural.También sufren os animais que non poden escapar do incendio. E o casodos anfíbios que habitan nese parque pola súa humedade.“Afortunadamente, dada a sequía previa, e moi probable que moitos seenterraran e poidan sobrevivir ao lume”, destaca a SINC Adolfo Cordero,investigador do Grupo ECOEVO da Universidad de Vigo.
 37. 37. *Feirón Medieval dos Andrade (Pontedeume): É unha festa temáticacon motivo medieval, aproveitando o casco antiguo medieval da vila.A primeira edición foi no ano 2009, cun éxito indudable.*Festas das Peras: Son as festas máis importantes do pobo dePontedeume, celébranse a principios de setembro antes do comenzoescolar. Duran entre 5-6 días.*Festas do Carmen: Son unas festas celebradas a mediados de xullo,duran 3-4 días.*Romerías de San Miguel de Breamo: Celebradas dúas ao ano (29de setembro 8 de maio) consiste na subida á cima do monte Breamoonde se encontra acapela de San Miguel.* Outras festas: Festas do Ombre, Festas de Nogueirosa, Festas deCentroña...Festas
 38. 38. A romaría da Fraga ten lugar o 23, 24 e 25 de xullo, e comezou acelebrarse en 1904. Na orixe consistía na xuntanza da xente do pobo paramerendar á beira do río Eume e celebrar o día de Santiago. Actualmenteos veciños de As Pontes confeccionan casetas artesanalmente conmadeira e pólas de árbores onde fan vida durante os tres días que dura afesta. Á festa acompáñalle o festival de música rock e hip hop "NabizaRock" que adoita ter lugar o día 23, e o festival de música folk que secelebra o día 24. Nos últimos anos esta festa pasou a estar consideradade interese turístico nacional.A feira do Grelo é unha festa gastronómica que ten lugar o domingo deentroido. Naceu en 1981 para potenciar a agricultura local.A feira de Fungos e Cogomelos realízase ao longo dunha semana ennovembro e recolle diversos actos como a degustación de pratos ediversos concursos.
 39. 39. Autores:ANDREA PARDO GONZÁLEZIRIA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZBRAIS INFANTE RODRÍGUEZ

×