Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ORGANIGRAMA CEIP COIRÓN - DENA
Órganos unipersoais: DIRECTORA: Carolina Gómez Monteagudo XEFE DE ESTUDOS: Javier García García SECRETARIO: Rafael Maqu...
INFANTIL: 6 TITORAS e 2 APOIOS (especialistas de infantil) OUTROS ESPECIALISTAS QUE IMPARTEN CLASE EN INFANTIL: psicomo...
  EQUIPOS DE CICLO  COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLE...
  O horario de funcionamento do centro será de 9:00 a  13:40 de luns a venres. Os mércores haberá clase pola  tarde ...
  Os alumnos de infantil serán recollidos por unha persoa  habitual na porta principal do centro.  Non se deberá apa...
 TRANSPORTE CON COIDADORAS GARDAS DE ALUMNOS TRANSPORTADOS DESDE AS 8:45 ÁS 9:00 REALIZADA POR PROFESORES. COMEDOR ESC...
  USO DE AXENDAS COMO CANLE DE COMUNICACIÓN FAMILIA-  ESCOLA.  AXUDA NO RESPECTO ÁS NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA ...
  O DÍA DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS É O MÉRCORES DE 13:40 A 14:40.  O HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO DO EQUIPO DIRECTIVO. ...
  PLAN DE MELLORA DA BIBLIOTECA ESCOLAR  PROXECTO DE USO E FOMENTO DO GALEGO  PROXECTO PARA A ADQUISICIÓN DA COMP...
  SITUACIÓN ACTUAL DA BIBLIOTECA
O Equipo de Normalización Lingüística adapta as   actividades do proxecto ao tema central do   colexio: “Coidemos o ...
  FORMACIÓN PARA O PROFESORADO: O equipo de TICs  organizará sesións formativas para todo o profesorado coa  finalid...
Educación Infantil e 1º Ciclo:Obradoiro de Contos: profesorado, familias, alumnado.2º Ciclo:Mellora de comprensión de text...
Dirixido ó alumnado do 2º ciclo e 3º ciclo:  Catro sesións semanais fora do horario  lectivo (pola tarde) no que se tr...
  TELEFONO: 986743247  MÓBIL: 663948824  ENDEREZO ELECTRÓNICO:  ceip.coiron.dena@edu.xunta.es PÁXINA WEB:http://c...
◦ REDUCIÓN DUN MESTRE ESPECIALISTA EN PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA.◦ FALTA DE COBERTURA DE PROFESORADO SUBSTITUTO CON BAIXAS IN...
◦ CAÍDA DA INVERSIÓN EN FORMACIÓN DO PROFESORADO (PFAC)◦ ITINERANCIAS INXUSTAS.◦ REDUCIÓN DA DOTACIÓN ECONÓMICA PARA GAST...
◦ AXUDA MUTUA DO PROFESORADO CO ALUMNADO CON MAIORES NECESIDADES (Sesións de apoio nas aulas).◦ DESTE XEITO LIBÉRASE AOS ...
Organigrama ceip coirón dena 2012 2013
Organigrama ceip coirón dena 2012 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Organigrama ceip coirón dena 2012 2013

598 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Organigrama ceip coirón dena 2012 2013

 1. 1. ORGANIGRAMA CEIP COIRÓN - DENA
 2. 2. Órganos unipersoais: DIRECTORA: Carolina Gómez Monteagudo XEFE DE ESTUDOS: Javier García García SECRETARIO: Rafael Maquieira Calza ORIENTADORA: Araceli Márquez RañaÓrganos colexiados: CONSELLO ESCOLAR CLAUSTRO DE PROFESORES
 3. 3. INFANTIL: 6 TITORAS e 2 APOIOS (especialistas de infantil) OUTROS ESPECIALISTAS QUE IMPARTEN CLASE EN INFANTIL: psicomotricidade, inglés e relixión.PRIMARIA: 11 TITORES (mestres de primaria) 7 ESPECIALISTAS: 2 inglés, 2 educación física, 1 música, 2 relixión 3 ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL: 1 pedagoxía terapeútica, 1 audición e linguaxe e 1 orientadora.
 4. 4.  EQUIPOS DE CICLO COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES EQUIPO DE NORMALIZACIÓN E DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR COMISIÓN DE CONTOS COMISIÓN PARA O FOMENTO DAS TICS OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA
 5. 5.  O horario de funcionamento do centro será de 9:00 a 13:40 de luns a venres. Os mércores haberá clase pola tarde de 16:30 a 18:10. As cancelas do recinto escolar abriranse 15 minutos antes para facilitar o acceso do alumnado transportado. Só o conserxe será o encargado de abrir estas portas. Non se poderá circular cos coches dentro do recinto escolar dez minutos antes da entrada e dez despois da saída dos/as alumnos/as para evitar situacións de perigo. Os/as alumnos/as de Primaria entrarán e sairán todos pola porta do patio e os/as de Infantil pola entrada principal do centro. As familias que recollan aos seus fillos esperarán por eles en ditos lugares.
 6. 6.  Os alumnos de infantil serán recollidos por unha persoa habitual na porta principal do centro. Non se deberá aparcar nas zonas de autobuses nin nos pasos de peóns. O alumnado transportado de infantil serán acompañados sempre ao autobús. É responsabilidade das familias a recollida do alumnado cando baixen dos autobuses nas paradas. O alumnado que fai uso do servizo de comedor non deberá acceder ó interior do colexio fóra do horario lectivo.
 7. 7.  TRANSPORTE CON COIDADORAS GARDAS DE ALUMNOS TRANSPORTADOS DESDE AS 8:45 ÁS 9:00 REALIZADA POR PROFESORES. COMEDOR ESCOLAR XESTIONADO POLO CONCELLO PLAN MADRUGA TAMÉN XESTIONADO POLO CONCELLO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POLA ANPA E POLO CONCELLO. CHARLAS PROGRAMADAS PARA AS FAMILIAS POLOS SERVIZOS SOCIAIS.
 8. 8.  USO DE AXENDAS COMO CANLE DE COMUNICACIÓN FAMILIA- ESCOLA. AXUDA NO RESPECTO ÁS NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA CREACIÓN DE HÁBITOS DE TRABALLO, HÁBITOS DE LECTURA, REALIZACIÓN E SEGUIMENTO DIARIO DOS DEBERES. SOLICITUDE DE ENTREVISTA PERSOAL CO TITOR/A CANDO MENOS UNHA VEZ AO TRIMESTRE. FACER CHEGAR AS PROPOSTAS E SUXERENCIAS PARA A MELLORA DO FUNCIONAMENTO DO CENTRO. RESPONDER ÁS PETICIÓNS DE PARTICIPACIÓN COAS FAMILIAS POR PARTE DO PROFESORADO SEMPRE E CANDO LLES SEXA POSIBLE.
 9. 9.  O DÍA DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS É O MÉRCORES DE 13:40 A 14:40. O HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO DO EQUIPO DIRECTIVO. DIRECCIÓN: XOVES DE 9:00 A 9:50 E DE 12:00 A 12:50 XEFATURA: VENRES DE 9:50 A 11:30 SECRETARÍA: MÉRCORES DE 9:00-9:50 XOVES DE 12:50-13:40 AS SOLICITUDES DE CITAS DE PAIS COS ESPECIALISTAS E COA XEFA DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DEBERANSE FACER A TRAVÉS DO PROFESORADO TITOR. OS BOLETÍNS DE NOTAS ENTREGARANSE UNHA VEZ POR TRIMESTRE E O RESGARDO DEBE SER ASINADO POLOS PAIS E DEVOLTO AO CENTRO.
 10. 10.  PLAN DE MELLORA DA BIBLIOTECA ESCOLAR PROXECTO DE USO E FOMENTO DO GALEGO PROXECTO PARA A ADQUISICIÓN DA COMPETENCIA DIXITAL NAS TICS RECÍCLATE CON SOGAMA XOGADE (Antigo Deporte Escolar) PROXECTO DOCUMENTAL INTEGRADO OBRADOIROS DE CONTOS E COMPRENSIÓN LECTORA CONTRATO-PROGRAMA DE APOIO E REFORZO PARA O ALUMNADO CON NECESIDADES
 11. 11.  SITUACIÓN ACTUAL DA BIBLIOTECA
 12. 12. O Equipo de Normalización Lingüística adapta as actividades do proxecto ao tema central do colexio: “Coidemos o Noso Contorno”. Serán actividades como: Exposicións sobre “Coidemos o Noso Contorno”. Teatro: Letras Galegas. O día do libro: Raps de contos. Traballo nas TICS Medios de Comunicación Escrita: Xornal Escolar Películas: Curtas de animación, videos Vida e obra de autores galegos
 13. 13.  FORMACIÓN PARA O PROFESORADO: O equipo de TICs organizará sesións formativas para todo o profesorado coa finalidade de continuar aumentando a súa competencia dixital. AULA DE INFORMÁTICA: Todo o alumnado conta, como mínimo, cunha sesión semanal de adicación ó coñecemento de distintas ferramentas informáticas e outra para o traballo en Inglés. PÁXINA WEB DO CENTRO: Continuarase coa reestructuración da páxina web do centro e coa actualización dos nosos blogues. ELABORACIÓN DE CONTIDOS MULTIMEDIA: O equipo de Tics é o encargado da creación de actividades multimedia para o alumnado.
 14. 14. Educación Infantil e 1º Ciclo:Obradoiro de Contos: profesorado, familias, alumnado.2º Ciclo:Mellora de comprensión de textos a través de traballos e xogos colaborativos na aula.
 15. 15. Dirixido ó alumnado do 2º ciclo e 3º ciclo: Catro sesións semanais fora do horario lectivo (pola tarde) no que se traballará co alumnado que precisa reforzo educativo a crear hábitos de traballo e estudo, a mellorar naqueles eidos académicos nos que ten dificultades e a saber organizar mellor o seu traballo escolar.
 16. 16.  TELEFONO: 986743247 MÓBIL: 663948824 ENDEREZO ELECTRÓNICO: ceip.coiron.dena@edu.xunta.es PÁXINA WEB:http://centros.edu.xunta.es/ceipdecoirondena BLOGUES DO NOSO CENTRO:http://www.edu.xunta.es/centros/ceipcoirondena /category/2/115
 17. 17. ◦ REDUCIÓN DUN MESTRE ESPECIALISTA EN PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA.◦ FALTA DE COBERTURA DE PROFESORADO SUBSTITUTO CON BAIXAS INFERIORES A 15 DÍAS LECTIVOS. CONSECUENCIAS:- DIFICULTADE PARA ORGANIZAR E DINAMIZAR ACTIVIDADES.- DESCONCERTO NO ALUMNADO POLA FALLA DO MESTRE-TITOR.- IMPOSIBILIDADE PARA O DESENVOLVEMENTO NORMAL DO TRABALLO DOS DOCENTES E PARA FACER APOIOS AO ALUMNADO CON MAIORES DIFICULTADES.
 18. 18. ◦ CAÍDA DA INVERSIÓN EN FORMACIÓN DO PROFESORADO (PFAC)◦ ITINERANCIAS INXUSTAS.◦ REDUCIÓN DA DOTACIÓN ECONÓMICA PARA GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO.◦ REDUCIÓN DA DOTACIÓN ECONÓMICA NA PARTICIPACIÓN DE PROXECTOS.◦ ESTAMOS Á ESPERA DENDE FAI 4 ANOS DE QUE INVIRTAN NO CAMBIO DA CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR DO CENTRO.◦ DESEMPEÑO DE FUNCIÓNS IMPROPIAS RESTANDO RECURSOS PARA DEDICAR AO ALUMNADO.
 19. 19. ◦ AXUDA MUTUA DO PROFESORADO CO ALUMNADO CON MAIORES NECESIDADES (Sesións de apoio nas aulas).◦ DESTE XEITO LIBÉRASE AOS ESPECIALISTAS EN PT E AL PARA A ATENCIÓN DO ALUMNADO CON NECESIDADES MÁIS ESPECÍFICAS.◦ É FUNDAMENTAL A COOPERACIÓN FAMILIA-ESCOLA PARA A DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO.◦ DISPOSICIÓN DE RECURSOS PROPIOS DO PROFESORADO.◦ SESIÓNS DE FORMACIÓN A CARGO DO PROFESORADO DO PROPIO CENTRO.◦ DESEMPEÑO DAS DINAMIZACIÓNS FÓRA DO HORARIO LECTIVO◦ DISPOSICIÓN DOCENTE, DENTRO DA COMPLEXIDADE, PARA A REALIZACIÓN DE CELEBRACIÓNS, SAÍDAS…

×