Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ILLA DE SÁLVORA
A illa de Sálvora é unha illa do
océano Atlántico, que se atopa
na bocana da ría de Arousa,
Galiza, España...
O FARO DE SÁLVORA
O faro de Sálvora,
servido por personal e
adscrito ao Ministerio
de Obras Públicas ata
1992 continúa hab...
O TURISMO EN SÁLVORA
Pódese visitar a illa
realizando a ``Ruta de
Auga´´. A bordo dun
veleiro antigo
recórrense as illas d...
CONSERVACIÓN DO MEDIO MARIÑO
Conservar os hábitats e ecosistemas mariños
é de vital importancia para Galicia. Dous
son os ...
CONSERVACIÓN DO MEDIO MARIÑO
Para poder mante-lo nivel de producción
e mellora-la productividade de calquer
espazo natural...
SOBREEXPLOTACIÓN E FURTIVISMO
A falta de respeto ás normas
establecidas por parte dos furtivos,
traballadores do mar e int...
C.E.I.P. COIRÓN 6º B
Mazarico Galego
• Mide 41 cm e ten o rabo estreito e
a cabeza con bandas de cor escura
e crara. O peteiro e o pescozo son
...
Gaivota Escura
A cor das ás e do lombo e gris tirando a
negro coas beiras brancas. No inverno ten
a cabeza con manchas. Vi...
Píllara Papuda
Mide 15 cm. O macho e branco co lombo castaño craro e
unhas manchas negras arredor dos ollos. A femia e mai...
Covo Mariño Real
Mide 90 cm de lonxitude e 140 cm de envergadura. A
cor é totalmente negra. Vive no mar pero tamén
frecuen...
Mergo Cristado
Mide 58 cm. Os machos teñen a cabeza negra verdosa
con dúas cristas na caluga. As femias teñen a parte
supe...
Pilro Curlibico
Corpo oval groso co pescozo e o rabo curtos e as
patas e o peteiro longas. Mide 17/19cm. A cor é
branca po...
Gaivota Patiamarela
Corpo cuberto de plumas, de cor branca coa parte
superior do lombo gris prateada e as ás da mesma cor
...
Gaivota Chorona
A cor é branca coa cabeza marrón escura cun
anel branco arredor do ollo, lombo e ás gris
crara. As patas e...
Carrán
Corpo branco coa parte superior da cabeza e a caluga
negras, as ás son longas e estreitas, grises coas puntas
máis ...
Pardela Furabunchos
Corpo escuro, case negro polo dorso (cabeza,
lombo e parte superior das ás e rabo) e branco
por debaix...
Corvo Mariño Cristado
Corpo alongado e vertical co pescozo, ás e rabo longos.
Peteiro longo, forte e ganchudo no extremo, ...
Arao dos cons
Corpo alongado e vertical coas patas situadas atrás e ás
pequenas. A cor é negra na cabeza, pescozo e lombo ...
Pato cullerete
Mide 51cm. Ten o peteiro grande e aplanado, máis
ancho na punta.
O macho ten a cabeza verde, peito branco, ...
Parrulo cristado
Mide 43 cm.O macho ten costas e ventre brancos
e o resto do corpo negros. A femia ten a cor
castaña coas ...
C.E.I.P. COIRÓN 6º B
Camaron- palaemon serratus
Animal de corpo blando
cuberto dun caparazón
articulado, longo e
comprimido
lateralmente, de co...
Cangrexo-Carcinus maenas
Animal de corpo
brando cuberto por
un esqueleto
externo duro e
articulado de cor
parda, verde oli...
Santiaguiño- scyllarus arctus
• Ten o corpo aplastado,
groso, curto e rugoso.A
cor é castaña oscura
con machas azuis e
ala...
Langosta-palinurus elephas
• Ten un cacho de cor
castaña, robusto e
de superficie
espiñenta do que
saen unhas antenas
long...
Pateiro-Polybius henslowi
• Cacho redondeado e
moi veludo por
debaixo. De cor
parda clara a
encarnada e máis
clara nas pat...
Saltón-Talitrus saltator
• Corpo moi comprimido e
abdome corto con tres
pares de pleópodos
dirixidos cara atrás e tres
par...
Boi-Cancer pagurus
Cacho oval, ancho,
festoneado a beira e
finalmente granulado
na superficie, de cor
pardo-alaranxada.
Pi...
Arañas-Macropodia…(a)Inachus…(b)
• Pequenos cangrexos
de cacho triangular e
espiñento e patas
moi longas
xeralmente aparec...
Centolo/Rabuda Maja squinado
• Cacho convexo de forma
oval na parte posterior e
triangular na de diante
rematada en dúás e...
Nécora/Nocra Nécora púber.
• Ten o cacho aplanado,
mais ancho que longo,
de forma case exagonal
e cor castaña oscura con
f...
Araña- Galaeta strigosa
• Corpo aplanado e
rostro rematado en
punta. As patas son
fortes, espiñentas e
peludas. Abdome
gra...
Percebe-Pollicipes cornucopia
• A cabeza atópase en
parte no interior do pé e
só quedan restos das
primeiras antenas
trans...
Lumbrigante-Homarus
gammarus

• Ten o cacho cilíndro e
liso e o abdome moi
desenvolvido e
rematado nun amplo
telson .É de ...
C.E.I.P. COIRÓN 6º B
ESTRELAMAR-CHANTAXE
As follas son de forma
lanceolada moi fendidas
en seccións lineais agudas;
miden ata 8cm. É de cor
esc...
UNLLA DE LEÓN
Planta perenne,herbácea
co talo algo leñoso e moi
carnosa. Follas opostas de
sección triangular e
curvadas d...
ALELHÍ DO MAR
Planta herbácea bianual ou
case perenne , rexa de ata 60
cm. É de cor verde-gris. As
flores son hermafrodita...
MOLUSCOS

C.E.I.P. COIRÓN 6º B
A NAVALLA
Cuncha fina, rectangular,
longa e algo curvada nun
estremo.
O pé está moi desembolvido. Vive enterrada en
posici...
O BERBERECHO
Cuncha globosa formada
por dúas valvas iguais co
contorno redondeado de
tamaño entre 2,5 e 3,5
cm . A superfi...
O LONGUEIRÓN
Máis recto e
inclinado e de cor
branca-crema
manchada. Pode
medir ata 15cm. de
lonxitude. Vive
dentro das ria...
O BERBERECHO BRAVO
Vive en fondos de
area a partir dos
10cm. de
profundidade. Ten
pouco valor
comercial. Hai outras
especi...
O MEXILÓN
Valvas iguais,
sólidas, de forma
oval-triangular coa
superficie sulcada.
Pode medir ata 15
cm. Ten o pé moi
redu...
A AROLA
Cuncha sólida de dúas
valvas iguais de
contorno alíptico ata
13cm. de lonxitude. Ten
dous sifóns moi longos
e as v...
A AMEIXA XAPONESA
De recente introducción
comparte
características e hábitat
coa ameixa fina da que
a diferenza a cuncha
l...
A AMEIXA BABOSA
Máis alongada, coas
estrías verticais menos
marcadas, de cor crara
ás veces con bandas ou
manchas escuras....
A VIEIRA
Cuncha formada por
dúas valvas desiguais de
contorno redondeado
excepto na parte
posterior que son rectas
e cunha...
CULTIVOS

C.E.I.P. COIRÓN 6º B
Bateas.
Estructuras flotantes de
forma cadrada ou
rectangular construídas
a base de trabes e
pontóns de madeira
formando u...
Cultivos do mexillón
• Prepáranse as cordas cos
palillos(varetas ou plástico de
30-35 cm). Entre Decembro e
abril encórdas...
Viveiros
• Parcelas acoutadas de
terreo xeralmente situadas
na zona intermareal que
reúnen as condicións
axeitadas para o
...
PEIXES

C.E.I.P. COIRÓN 6º B
XURELO
É nadador rápido e
xeralmente vive en
grandes manadas.
Aliméntase de pequenos
peixes, crustáceos,
molucos…
Pode med...
RAIA
• Poden medir ata
70cm.de lonxitude os
machos, e as femias
125cm.
• Aliméntase de
crustáceos, pequenos
peixes, molusc...
CAN DO MAR
• Mide ata 70 cm.de
lonxitude.
• Vive en zonas
areosas con algas.
• Aliméntase de
pequenos animais
de fondo.

C...
DOURADA
• Unha soa aleta dorsal
longa, aleta caudal
grande co perfil cóncavo.
• Pode medir ata 70cm. de
lonxitude.
• Vive ...
FANECA BARBUDA
• Corpo longo e fino
con dúas aletas
dorsais.
• A cor é castaña
crara.
• Vive entre as pedras
e aliméntase
...
SAN MARTIÑO
• Ten dúas aletas anais.
• Acor é castaña cunha
mancha redonda a
cada costado.
• Pode medir ata 50cm.
• Vive d...
CÓNGARO
• Pode chegar ata 2
m.de lonxitude.
• Vive en zonas de
pedras con fendas e
covas. É nocturno e
aliméntase
fundamen...
AGULLA
• O corpo é fusiforme e
alongado e pode
chegar a medir 50cm.
• Os machos incuban os
ovos na súa bolsa
abdominal.
• ...
ROBALIZA
• Corpo alongado.
• Pode medir ata 1m. e
pesar 12kg.
• Aliméntase de xoubas,
bolos, muxes,
crustáceos, moluscos…
...
CABALIÑO DO MAR
• Pode medir ata 15cm.de
lonxitude.
• Vive en augas pouco
profundas entre algas e
sebas ás que se agarra
c...
FANECA
• Corpo fusiforme,
comprimido
lateralmente e alto.
Debaixo da mandíbula
inferior ten unha
barbicha. Ten tres
aletas...
OLLOMOL
• Pode medir ata 50cm.
de lonxitude e vivir 15
anos.
• Aliméntase de
crustáceos, molucos e
peixes pequenos.
• Vive...
SARGO
• Vive fundamentalmente
sobre fondo de rochas e
algas, de 2 a 50m.de
fondura.
• Aliméntase de crustáceos,
moluscos (...
MUXE
• Pode medir ata 60cm.de
lonxitude.
• Aliméntase de pequenos
crustáceos, moluscos e
algas que raspan das
pedras ou de...
PIARDA
• Pode medir ata
15cm.de lonxitude.
• Vive perto das costas
formando bandos.
• Aliméntase de
pequenos
crustáceos, l...
MARAGOTA
• Mide ata 60cm.de
lonxitude.
• Aliméntase de
crustáceos e
pequenos molucos.
• Abundante en
fondos de algas.

C.E...
VELLO
• Pode medir ata 25
cm.
• Aliméntase de
pequenos crustáceos
e moluscos.
• Vive en zonas de
algas e pedras perto
da c...
DONCELLA
• Vive preto das costas
en contínuo
movemento en
zonas de algas e
rochas e ó chega-la
noite entérrase na
area.
• ...
XARDA
• Vive en augas profundas,
lonxe da costa cando é
adulto e na primavera e
verán forman grandes
manadas que se
aproxi...
LORCHO
• Pode medir ata 15cm.
• Vive na zona costeira
ata 50m.de fondura e
lugares fangosos e con
sebas.
• Aliméntase de
p...
SARDIÑA
• Pode medir ata 25cm.de
lonxitude.
• Aliméntase na superficie
a base de crustáceos
plantónicos, ovos e
larvas dou...
ESCARCHO
• Pode medir ata 75cm.de
lonxitude.
• Aliméntase de peixes e
pequenos crustáceos.
• Vive en fondos de area,
casca...
CURUXO
• Pode medir ata
70cm.de lonxitude.
• A cor é castaña crara
ou verdosa con
pequenas manchas
negras espalladas
irreg...
LENGUADO
• Pode medir ata
60cm.con 20 anos de
idade.
• Vive nos fondos e
sae pola noite en
busca de alimento
(pequenos ani...
SOLLA
• Pode medir ata 50cm.
• Vive dende os esteiros
dos ríos ata mar aberto a
50m.de fondura.
• Aliméntase de moluscos,
...
RABADA
• Pode medir ata
1,98m.de lonxitude.
• Vive en fondos de fango
e area dende 18 ata
500m.de profundidade.
• Aliménta...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ILLA DE SÁLVORA

646 views

Published on

Este curso desde Normalización Lingüística traballamos no proxecto "Creamos en galego". Cada ciclo traballará sobre unha paisaxe típica galega.
Os alumnos/as de 6ºB investigan sobre Illa de Sálvora e os seus arredores.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ILLA DE SÁLVORA

 1. 1. ILLA DE SÁLVORA A illa de Sálvora é unha illa do océano Atlántico, que se atopa na bocana da ría de Arousa, Galiza, España. Separada de terra firme por unha distancia duns 3 km polo Norte. Ocupa unha superficie preto de 190 hectáreas, e ten unha cota máxima de 71m. Case todo o perímetro da illa é zona rocosa, a excepción de tres praias de branca e fina area. Dende o ano 2001 está integrada no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galiza. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 2. 2. O FARO DE SÁLVORA O faro de Sálvora, servido por personal e adscrito ao Ministerio de Obras Públicas ata 1992 continúa habitado na actualidade, dependendo da Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 3. 3. O TURISMO EN SÁLVORA Pódese visitar a illa realizando a ``Ruta de Auga´´. A bordo dun veleiro antigo recórrense as illas de Ons, Arousa e Sálvora; trátase dunha ruta guiada que inclúe a proyección dun vídeo e recorrido polas tres illas. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 4. 4. CONSERVACIÓN DO MEDIO MARIÑO Conservar os hábitats e ecosistemas mariños é de vital importancia para Galicia. Dous son os principais perigos que ameazan a integridade das costas: a contaminación e a sobreexplotación. Os vertidos de orixe urbana e industrial son os de maior impacto nas nosas costas, tanto pola súa potencial nocividade como pola súa distribución na beiramar. As consecuencias da degradación da calidade da auga afectan, en diferente grao, ós organismos plactónicos, peláxicos e bentónicos, padecendo estes últimos, as maiores contaminacións. Outros motivos de alteración son: as actividades de transporte por mar, a contaminación atmosférica, a ocupación desordenada do dominio litoral por construccións e recheos, a regulación hidrolóxica, a extracción de area e tamén algunhas prácticas deportivas. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 5. 5. CONSERVACIÓN DO MEDIO MARIÑO Para poder mante-lo nivel de producción e mellora-la productividade de calquer espazo natural hai que preserva-las súas boas condicións e correxi-los seus problemas. Na nosa ría, un dos sistemas naturais máis productivos e ricos do mundo, como consecuencia da grande densidade de poboación e a dispersión, a actividade e productividade económica e o alto nivel de vida ten como consecuencia que as causas e niveis ``normais´´ de agresión ecolóxica sexan moi intensos. Para combatelos sería necesario dotar de servizos de recollida e mellora-los existentes, fomentar o reciclado e instalar e poñer en funcionamento medidas correctoras e depuradoras. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 6. 6. SOBREEXPLOTACIÓN E FURTIVISMO A falta de respeto ás normas establecidas por parte dos furtivos, traballadores do mar e intrusos ocasionais provocan a interrupción dos ciclos naturais de desenvolvemento das especies, coa captura de inmaduros ou adultos en época de reproducción, o que impide a repoboación dos bancos e orixina un descenso da súa productivide. Para evitalo sería necesario fomentala investigación, ampliar e diversificala oferta económica, desenvolver novas fontes de recursos, ofrecer información e busca-la concienciación necesaria para establecelo respeto ás tallas. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 7. 7. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 8. 8. Mazarico Galego • Mide 41 cm e ten o rabo estreito e a cabeza con bandas de cor escura e crara. O peteiro e o pescozo son curtos. Aliméntase de insectos e vexetais. En Galicia vese nos pasos migratorios como invernante. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 9. 9. Gaivota Escura A cor das ás e do lombo e gris tirando a negro coas beiras brancas. No inverno ten a cabeza con manchas. Vive en toda Europa e inverna na Península Ibérica. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 10. 10. Píllara Papuda Mide 15 cm. O macho e branco co lombo castaño craro e unhas manchas negras arredor dos ollos. A femia e mais crara cas manchas castañas. Vive en zonas de dunas e praias donde se alimentan de vermes, crustáceos, moluscos e insectos. Aniña en pequenas depresións de area a partir de maio. Pon 2/3 ovos. En Galicia esta en perigo xa que so aniñan unhas 50 parellas. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 11. 11. Covo Mariño Real Mide 90 cm de lonxitude e 140 cm de envergadura. A cor é totalmente negra. Vive no mar pero tamén frecuenta as lagoas costeiras, esteiros e encoros. Vive no sur de Europa, Asia, África e Oceanía. En Galicia aparece de setembro a marzo nos pasos migratorios. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 12. 12. Mergo Cristado Mide 58 cm. Os machos teñen a cabeza negra verdosa con dúas cristas na caluga. As femias teñen a parte superior da cabeza castaña, fazulas e pescozo brancos, lombo, costas e peito grises. Vive nas rías e aliméntase de peixes. Aniña no norte de Europa e en Galicia é invernante regular de novembro a marzo. É abundante na Ría de Arousa. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 13. 13. Pilro Curlibico Corpo oval groso co pescozo e o rabo curtos e as patas e o peteiro longas. Mide 17/19cm. A cor é branca polo abdome e polo resto castaña-gris. Vive nas marismas e areais e aliméntase de miñocas, moluscos e crustáceos. É a ave acuática máis abundan-te na Enseada do Umia con grupos de máis de 5.000 individuos. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 14. 14. Gaivota Patiamarela Corpo cuberto de plumas, de cor branca coa parte superior do lombo gris prateada e as ás da mesma cor cunhas manchas negras nas puntas. Pode medir ata 55 cm de lonxitude e 1,50 m de envergadura. Habitan en toda a zona costeira e zonas de basureiros. No inverno vense pouco xa que emigran cara ó Sur. Distribúense en toda Europa, norte de África e parte de Asia ata Mongolia. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 15. 15. Gaivota Chorona A cor é branca coa cabeza marrón escura cun anel branco arredor do ollo, lombo e ás gris crara. As patas e o peteiro son encarnadas. Mide de 35 a 38cm. Aliméntase de pequenos peixes e outros animais, restos de comida… Reprodúcese no Norte de Europa e inverna na Península Ibérica. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 16. 16. Carrán Corpo branco coa parte superior da cabeza e a caluga negras, as ás son longas e estreitas, grises coas puntas máis escuras. O peteiro é longo e aguzado, de cor encarnada coa punta negra. No inverno redúcese o tamaño da mancha da cabeza deixando a frente branca e o ollo descuberto. Mide ata 35cm. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 17. 17. Pardela Furabunchos Corpo escuro, case negro polo dorso (cabeza, lombo e parte superior das ás e rabo) e branco por debaixo. Mide 35cm de lonxitude. Aliméntase de peixes, especialmente sardiñas. En Galicia vese frecuentemente de maio a outubro primeiro as mediterráneas, a partir de xullo. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 18. 18. Corvo Mariño Cristado Corpo alongado e vertical co pescozo, ás e rabo longos. Peteiro longo, forte e ganchudo no extremo, de cor amarela. Mide uns 76 cm de lonxitude. Aliméntase de peixes que captura mergullándose. É característico velos a secar enriba dos cons ou en illotes coas ás abertas xa que a súa plumaxe non é impermeable. En Galicia é común e sedentario. Cría na illa de Ons, Cies e outras. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 19. 19. Arao dos cons Corpo alongado e vertical coas patas situadas atrás e ás pequenas. A cor é negra na cabeza, pescozo e lombo e branca no peito e abdome. Mide 42cm de lonxitude e 70cm de envergadura. Aliméntase de animais mariños que pesca buceando. En Galicia é sedentario e pouco abundante e ademáis invernan exemplares europeos. É unha especie en perigo de extinción en Galicia. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 20. 20. Pato cullerete Mide 51cm. Ten o peteiro grande e aplanado, máis ancho na punta. O macho ten a cabeza verde, peito branco, costas e adome castaños. A femia é castaña a pintas co espellete e unha franxa azul nas ás. Alimentáse de prantas acuáticas e pequenos animais. Vive nas rías, esteiros e lagoas. En Galicia é invernante habitual de setembro a febreiro C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 21. 21. Parrulo cristado Mide 43 cm.O macho ten costas e ventre brancos e o resto do corpo negros. A femia ten a cor castaña coas costas máis craras e a crista máis pequena. Vive nas auga litorais, lagoas costeiras e encoros. En Galicia é invernante. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 22. 22. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 23. 23. Camaron- palaemon serratus Animal de corpo blando cuberto dun caparazón articulado, longo e comprimido lateralmente, de cor castaña clara, translúcida con puntos e liñas encarnadas. Pode medir ata 10cm de lonxitude sin contar as antenas. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 24. 24. Cangrexo-Carcinus maenas Animal de corpo brando cuberto por un esqueleto externo duro e articulado de cor parda, verde oliva ou verde oscura e mais amarela por debaixo que pode medir ata 30/50mm. De lonxitude. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 25. 25. Santiaguiño- scyllarus arctus • Ten o corpo aplastado, groso, curto e rugoso.A cor é castaña oscura con machas azuis e alaranxadas. Na parte dianteira destacan unha prolongación aplanadas na base das antenas. As patas rematan todas en unllas. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 26. 26. Langosta-palinurus elephas • Ten un cacho de cor castaña, robusto e de superficie espiñenta do que saen unhas antenas longas e grosas. O abdome remata nun telsón ancho e forte. Chega a medir 50cm. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 27. 27. Pateiro-Polybius henslowi • Cacho redondeado e moi veludo por debaixo. De cor parda clara a encarnada e máis clara nas patas. Catro pares de patas coa punta aplanada, e as primeiras en pinza forte. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 28. 28. Saltón-Talitrus saltator • Corpo moi comprimido e abdome corto con tres pares de pleópodos dirixidos cara atrás e tres pares de patas saltadoras. Cabeza achatada con antenas longas. A segunda pata torática remata en garra. A cor é branca ou crema traslúcida. Pode medir ata 1´6cm. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 29. 29. Boi-Cancer pagurus Cacho oval, ancho, festoneado a beira e finalmente granulado na superficie, de cor pardo-alaranxada. Pinzas moi robustas e o resto das patas mais ben cortas, peludas e rematadas en ulla. Pode medir ata 30cm.de ancho. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 30. 30. Arañas-Macropodia…(a)Inachus…(b) • Pequenos cangrexos de cacho triangular e espiñento e patas moi longas xeralmente aparecen cubertos de algas e esponxas. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 31. 31. Centolo/Rabuda Maja squinado • Cacho convexo de forma oval na parte posterior e triangular na de diante rematada en dúás espiñas fortes. Todo el está cuberto de espiñas e pelos duros e ganchudos ós que suxeitan algas para camuflarse Patas tamén peludas e rematadas en unllas fortes agás as pinzas. A cor e pardo-encarnado, mide ata 18cm.de longo. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 32. 32. Nécora/Nocra Nécora púber. • Ten o cacho aplanado, mais ancho que longo, de forma case exagonal e cor castaña oscura con franxas azuis nas pinzas e moi veluda. Na parte dianteira do cacho ten cinco dentes a cada lado dos ollos. Pode medir ata mais de 7’5cm.e pesar 250 gramos sendo máis grandes os machos que as femias. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 33. 33. Araña- Galaeta strigosa • Corpo aplanado e rostro rematado en punta. As patas son fortes, espiñentas e peludas. Abdome grande e replegado. Cor encarnada con estrías pardas e raias azuis. Vive a bastante fondura en zonas con pedras e refuxios para agocharse. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 34. 34. Percebe-Pollicipes cornucopia • A cabeza atópase en parte no interior do pé e só quedan restos das primeiras antenas transformadas na gándula cementaria que fixa ó animal contra a rocha. A rexión torácica forma a maior parte do corpo xa que o abdome practicamente non existe. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 35. 35. Lumbrigante-Homarus gammarus • Ten o cacho cilíndro e liso e o abdome moi desenvolvido e rematado nun amplo telson .É de cor negra azulada. Os tres primeiros pares de patas rematan en pinzas sendo moi grandes as primeiras. Mide ata 50 cm. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 36. 36. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 37. 37. ESTRELAMAR-CHANTAXE As follas son de forma lanceolada moi fendidas en seccións lineais agudas; miden ata 8cm. É de cor escura. Teñen flores con espigas cun longo pedúnculo cilíndrico, completas e pouco visibles. Ten froitos en cápsulas de 2mm. Florece de abril a outubro. Hábitat: zonas costeiras como areas de praias e rochas. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 38. 38. UNLLA DE LEÓN Planta perenne,herbácea co talo algo leñoso e moi carnosa. Follas opostas de sección triangular e curvadas de ata 13cm. Flores grandes (8-10). Florece de maio a agosto. Hábitat: cantís e zonas de praia . É unha especie orixinaria de Sudáfrica que aparece nas nosas costas. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 39. 39. ALELHÍ DO MAR Planta herbácea bianual ou case perenne , rexa de ata 60 cm. É de cor verde-gris. As flores son hermafroditas con catro sépalos internos. O froito é unha silicua comprimida de ata 50 a 150mm. Florece de maio a xullo . Hábitat: praias e dunas costeiras. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 40. 40. MOLUSCOS C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 41. 41. A NAVALLA Cuncha fina, rectangular, longa e algo curvada nun estremo. O pé está moi desembolvido. Vive enterrada en posición vertical en fondos de area fina dende infralitoral ata 40m. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 42. 42. O BERBERECHO Cuncha globosa formada por dúas valvas iguais co contorno redondeado de tamaño entre 2,5 e 3,5 cm . A superficie externa presenta as costelas radiais ben marcadas e cruzadas polas estrías de crecemento . A cor varía de branca a castaña con manchas escuras. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 43. 43. O LONGUEIRÓN Máis recto e inclinado e de cor branca-crema manchada. Pode medir ata 15cm. de lonxitude. Vive dentro das rias e captúranse a pé con fisga. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 44. 44. O BERBERECHO BRAVO Vive en fondos de area a partir dos 10cm. de profundidade. Ten pouco valor comercial. Hai outras especies moi similares : a tubertulat e a acualeta. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 45. 45. O MEXILÓN Valvas iguais, sólidas, de forma oval-triangular coa superficie sulcada. Pode medir ata 15 cm. Ten o pé moi reducido cunha glándula do viso e non ten sifóns. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 46. 46. A AROLA Cuncha sólida de dúas valvas iguais de contorno alíptico ata 13cm. de lonxitude. Ten dous sifóns moi longos e as valvas non pechan de todo. Viven en zonas de area ou fango-areosas dende a zona infralitorial ata uns 100 m de fondura. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 47. 47. A AMEIXA XAPONESA De recente introducción comparte características e hábitat coa ameixa fina da que a diferenza a cuncha lixeiramente máis redondeada, máis escura e ten os sifóns máis apegados case ata o extremo. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 48. 48. A AMEIXA BABOSA Máis alongada, coas estrías verticais menos marcadas, de cor crara ás veces con bandas ou manchas escuras. Vive no infralitorial ata 40m. de fondura e soporta mal os cambios de temperatura e salinidade. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 49. 49. A VIEIRA Cuncha formada por dúas valvas desiguais de contorno redondeado excepto na parte posterior que son rectas e cunha prolongación a xeito as súas orellas. A cor e castaña. Pode medrar ata 15cm. e o pe está moi reducido. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 50. 50. CULTIVOS C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 51. 51. Bateas. Estructuras flotantes de forma cadrada ou rectangular construídas a base de trabes e pontóns de madeira formando un enreixado sostido por un número variable de flotadores C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 52. 52. Cultivos do mexillón • Prepáranse as cordas cos palillos(varetas ou plástico de 30-35 cm). Entre Decembro e abril encórdase a cría(0,5 a 2cm.) Pasados 4-5 meses (por maio-xullo) faise o desdobramento. Cando o mexillón alcanza a talla comercial (aprox.7cm.) faise a colleita. Nunha batea pode haber ata 500 cordas de mexilón cun rendemento de 150 a 200 kg por corda. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 53. 53. Viveiros • Parcelas acoutadas de terreo xeralmente situadas na zona intermareal que reúnen as condicións axeitadas para o desenvolvemento de especies de moluscos de interés comercial (ameixas e berberechos). Estas parcelas son concesións das administracións a particulares ou a agrupacións de productores. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 54. 54. PEIXES C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 55. 55. XURELO É nadador rápido e xeralmente vive en grandes manadas. Aliméntase de pequenos peixes, crustáceos, molucos… Pode medir ata 50cm.de lonxitude. Vive en mar aberto aproximándose máis á costa nos meses de verán. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 56. 56. RAIA • Poden medir ata 70cm.de lonxitude os machos, e as femias 125cm. • Aliméntase de crustáceos, pequenos peixes, moluscos, vermes, equinodermos… • Viven en fondos de area e fango. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 57. 57. CAN DO MAR • Mide ata 70 cm.de lonxitude. • Vive en zonas areosas con algas. • Aliméntase de pequenos animais de fondo. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 58. 58. DOURADA • Unha soa aleta dorsal longa, aleta caudal grande co perfil cóncavo. • Pode medir ata 70cm. de lonxitude. • Vive en augas pouco profundas en fondos de pedras ou areas formando grupos pequenos. • Manténse de crustáceos e moluscos. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 59. 59. FANECA BARBUDA • Corpo longo e fino con dúas aletas dorsais. • A cor é castaña crara. • Vive entre as pedras e aliméntase fundamentalmente de cangrexos. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 60. 60. SAN MARTIÑO • Ten dúas aletas anais. • Acor é castaña cunha mancha redonda a cada costado. • Pode medir ata 50cm. • Vive dende a beiramar ata os 200m.de fondura. • É solitario e aliméntase doutros peixes. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 61. 61. CÓNGARO • Pode chegar ata 2 m.de lonxitude. • Vive en zonas de pedras con fendas e covas. É nocturno e aliméntase fundamentalmente de polbos. De pequeno chámase anguiacho. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 62. 62. AGULLA • O corpo é fusiforme e alongado e pode chegar a medir 50cm. • Os machos incuban os ovos na súa bolsa abdominal. • Vive en fondos fangosos ou areosos e resiste ben as augas salobres. É moi común dentro das rías. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 63. 63. ROBALIZA • Corpo alongado. • Pode medir ata 1m. e pesar 12kg. • Aliméntase de xoubas, bolos, muxes, crustáceos, moluscos… • Viven formando bandos nos esteiros e ó facérense grandes (máis de 3kg.de peso) alónxanse máis da costa e son máis solitarios. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 64. 64. CABALIÑO DO MAR • Pode medir ata 15cm.de lonxitude. • Vive en augas pouco profundas entre algas e sebas ás que se agarra co rabo. • Aliméntase de pequenos animais (especialmente crustáceeos e larvas de peixes) que aspira coa súa pequena boca. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 65. 65. FANECA • Corpo fusiforme, comprimido lateralmente e alto. Debaixo da mandíbula inferior ten unha barbicha. Ten tres aletas dorsais e dúas anais. Aliméntase de animais pequenos. Pode medir ata 40cm.de lonxitude. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 66. 66. OLLOMOL • Pode medir ata 50cm. de lonxitude e vivir 15 anos. • Aliméntase de crustáceos, molucos e peixes pequenos. • Vive en fondos de fango e cascallo, zonas de rochas…ata 500m.de fondura. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 67. 67. SARGO • Vive fundamentalmente sobre fondo de rochas e algas, de 2 a 50m.de fondura. • Aliméntase de crustáceos, moluscos (arrinca os mexillóns e lapas das pedras cos dentes), equinodermos e algas. • Pode medir ata 45cm.e sobrepasa-los 2 kg de peso. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 68. 68. MUXE • Pode medir ata 60cm.de lonxitude. • Aliméntase de pequenos crustáceos, moluscos e algas que raspan das pedras ou de residuos orgánicos. • Vive en toda a costa dende as augas limpas ata os peiraos e resite ben as augas de pouca salinidade. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 69. 69. PIARDA • Pode medir ata 15cm.de lonxitude. • Vive perto das costas formando bandos. • Aliméntase de pequenos crustáceos, larvas de peixes… C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 70. 70. MARAGOTA • Mide ata 60cm.de lonxitude. • Aliméntase de crustáceos e pequenos molucos. • Abundante en fondos de algas. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 71. 71. VELLO • Pode medir ata 25 cm. • Aliméntase de pequenos crustáceos e moluscos. • Vive en zonas de algas e pedras perto da costa. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 72. 72. DONCELLA • Vive preto das costas en contínuo movemento en zonas de algas e rochas e ó chega-la noite entérrase na area. • Aliméntase de moluscos, crustáceos, equinodermos… C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 73. 73. XARDA • Vive en augas profundas, lonxe da costa cando é adulto e na primavera e verán forman grandes manadas que se aproximan á costa. • Aliméntanse de peixes pequenos (sardiñas, tranchos…) e no inverno vaise a augas fondas e deixas de comer. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 74. 74. LORCHO • Pode medir ata 15cm. • Vive na zona costeira ata 50m.de fondura e lugares fangosos e con sebas. • Aliméntase de pequenos crustáceos, moluscos, vermes, peixes pequenos e algas C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 75. 75. SARDIÑA • Pode medir ata 25cm.de lonxitude. • Aliméntase na superficie a base de crustáceos plantónicos, ovos e larvas doutros peixes. • Vive nas augas costeiras na primavera e verán e máis fondas no inverno. Vive na zona de plataforma continental ata 150m.de fondura. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 76. 76. ESCARCHO • Pode medir ata 75cm.de lonxitude. • Aliméntase de peixes e pequenos crustáceos. • Vive en fondos de area, cascallo ou fango entre os 5 e os 300 m.de profundidade e pode camiñar apoiandose nas espiñas libres das aletas. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 77. 77. CURUXO • Pode medir ata 70cm.de lonxitude. • A cor é castaña crara ou verdosa con pequenas manchas negras espalladas irregularmente. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 78. 78. LENGUADO • Pode medir ata 60cm.con 20 anos de idade. • Vive nos fondos e sae pola noite en busca de alimento (pequenos animais). C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 79. 79. SOLLA • Pode medir ata 50cm. • Vive dende os esteiros dos ríos ata mar aberto a 50m.de fondura. • Aliméntase de moluscos, crustáceos e outros animais de fondo. • Na primavera desova en zonas profundas e de alta salinidade. C.E.I.P. COIRÓN 6º B
 80. 80. RABADA • Pode medir ata 1,98m.de lonxitude. • Vive en fondos de fango e area dende 18 ata 500m.de profundidade. • Aliméntase de pequenos peixes que captura coa súa gran boca camuflándose no fondo e movendo o primeiro radio dorsal a xeito de engado. C.E.I.P. COIRÓN 6º B

×