Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Sisena Hora

1,615 views

Published on

Organització de la sisena hora al CEIP Dr. Carulla d'Arbúcies

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

La Sisena Hora

 1. 1. La sisena hora <ul><li>Ceip Dr. Carulla </li></ul><ul><li>Arbúcies </li></ul>
 2. 2. Continguts de sisena hora <ul><li>Expressió oral en català </li></ul><ul><li>Tallers d’escriptura </li></ul><ul><li>Tècniques de lectura eficaç ,comprensió lectora i hàbit lector. </li></ul><ul><li>Expressió oral en anglès </li></ul><ul><li>Informàtica </li></ul><ul><li>Biblioteca </li></ul><ul><li>Estratègies de càlcul i raonament matemàtic </li></ul>
 3. 3. Expressió oral <ul><li>En el Cicle Inicial i Cicle Mitjà </li></ul><ul><li>Sessions de ¾ d’hora o 1 hora setmanal </li></ul><ul><li>Treball en mig grup classe a l’aula. </li></ul><ul><li>El fa el mestre/a tutor/a. </li></ul><ul><li>Es parla en llengua catalana. </li></ul>
 4. 4. Tallers d’escriptura <ul><li>En el Cicle Superior </li></ul><ul><li>Sessions de 1 hora setmanal </li></ul><ul><li>Treball en mig grup classe a l’aula. </li></ul><ul><li>El fa el mestre/a tutor/a. </li></ul><ul><li>Es parteix de vivències personals o col·lectives properes. </li></ul><ul><li>Es treballen diverses tipologies textuals. </li></ul><ul><li>Va sorgir com una proposta de millora a partir de la valoració dels resultats de les Cbàsiques. </li></ul>
 5. 5. Tècniques de lectura eficaç(C.M), comprensió lectora(C.I) i hàbit lector (C. S) <ul><li>En el Cicle Inicial es fan quadernets de comprensió lectora (Ed. Teide) i altres activitats preparades per la tutora. </li></ul><ul><li>En el Cicle Mitjà es fan servir llibres i quaderns d’activitats de lectura eficaç de l’Ed. Bruño en Català a 3r i en Castellà a 4t. </li></ul><ul><li>En el Cicle Superior es fan sessions de lectura individual amb intercanvi rotatiu de lectures (4 lectures de la col.lecció de Clàssiscs de Vicens Vives) i activitats de dinamització lectora(prèvia o posterior). </li></ul><ul><li>Sessions de ¾ d’hora o 1 hora setmanal (CI i CM) i 2 sessions setmanals en entrar del pati (CS) . </li></ul><ul><li>Treball en mig grup classe a l’aula. </li></ul><ul><li>El fa el mestre/a tutor/a. </li></ul>
 6. 6. Expressió oral en llengua anglesa <ul><li>Es fa a tota l’escola, des de P5 fins a 6è </li></ul><ul><li>Sessions de ¾ d’hora o 1 hora setmanal </li></ul><ul><li>Treball en mig grup classe a l’aula de llengua anglesa. </li></ul><ul><li>El fan les mestres especialistes de llengua anglesa. </li></ul><ul><li>Representa una ampliació horària pels alumnes en l’àrea d’anglès, en el marc del projecte d’innovació educativa de llengua anglesa de la nostra escola . </li></ul>
 7. 7. ...a l’aula d’anglès
 8. 8. Informàtica <ul><li>En el Cicle Inicial , Cicle Mitjà i Cicle Superior. </li></ul><ul><li>Sessions de ¾ d’hora o 1 hora setmanal. </li></ul><ul><li>Treball en mig grup classe a l’aula d’informàtica. </li></ul><ul><li>L’imparteixen dues mestres més especialitzades en Informàtica. </li></ul><ul><li>Es segueix una programació d’escola feta en cursos anteriors . </li></ul>
 9. 10. Biblioteca <ul><li>En el Cicle Inicial , Cicle Mitjà i Cicle Superior </li></ul><ul><li>Sessions de ¾ d’hora o 1 hora setmanal </li></ul><ul><li>Treball en mig grup classe a l’aula. </li></ul><ul><li>La imparteixen alguns mestres no tutors al CI, al CM i CS la mestra responsable del projecte de biblioteca de l’escola. </li></ul><ul><li>Es treballa la competència literària i sobretot l’hàbit lector. </li></ul><ul><li>Es segueix una programació elaborada pel Claustre en el marc del projecte de biblioteca i adaptada cada curs. </li></ul>
 10. 11. Sense Puntedu, però amb la sisena hora també hem endegat un projecte de Biblioteca ...
 11. 12. Estratègies de càlcul i raonament matemàtic. <ul><li>En tots els cicles. </li></ul><ul><li>Sessions de ¾ d’hora o 1 hora setmanal </li></ul><ul><li>Treball en mig grup classe a l’aula. </li></ul><ul><li>El fa el mestre/a tutor/a. </li></ul><ul><li>Es fan activitats de càlcul del quinzet, jocs manipulatius i matemàtics: cartes, tangrams,jocs d’enginy i d’estrategies, etc. </li></ul>
 12. 13. ... Estratègies de càlcul,...
 13. 14. ....jocs matemàtics.....
 14. 15. Reflexió personal: <ul><li>Hi ha més temps amb els alumnes per fer....aquestes i altres coses que ,qui ho volia també feia però, amb una mica d’estrès per aconseguir acabar el programa. </li></ul><ul><li>Hi ha menys temps de coincidència de tot l’equip de mestres. El treball pedagògic en cicle es fa més dificultós i cal anar molt al gra en les reunions de comissions, claustre, ... </li></ul>
 15. 16. Què en penseu?

×