Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els bolets

755 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Els bolets

  1. 1. ELS BOLETS 5è A – Anna Rialp
  2. 2. ACTUACIONS PRÈVIESXerrada inicial per part d’un alumne boletaire.Observació directa de diferents tipus debolets fent esment a les característiques,similituds i diferències.Recollida de les idees prèvies a partir d’unprograma de mapes conceptuals que realitzemcol—lectivament amb la PDI
  3. 3. https://bubbl.us/
  4. 4. CARACTERÍSTIQUES http://www.vegueries.com/monografics/mico_partesCAT.asp Explicar quines són les diferents parts del bolet i per a què serveixen, a partir de la informació que trobem al link anterior.
  5. 5. ACTIVITATS D’APRENENTATGE Individuals:1.- Recerca d’imatges sobre el tema i classificació a la carpeta corresponent de la classe (xarxa de l’escola).2.- Elaboració de les qüestions proposades a la presentació del tema i que poden trobar a la carpeta corresponent del nivell.https://sites.google.com/site/boletaire4t/home
  6. 6. Petit grup/documents compartits:1.- Recerca de receptes que tinguin com a ingredient principal qualsevol dels bolets visionats a través d’un document compartit.https://docs.google.com/a/xtec.cat/document/d/1ALhifR6yUi1bHuYk80DXsAol XOOppCauT16YsjtNBpI/edit?hl=ca#2.- Crear un menú amb 6 plats dels proposats per tots (3 primers i 3 segons) al document compartit. Elaborar un MENÚ utilizant el publisher
  7. 7. 3.- Creació d’activitats amb el programade la PDI.

×