Blijf in balans 2012 - Praktijkgerichte update fiscale maatregelen di rupo

1,853 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,853
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Blijf in balans 2012 - Praktijkgerichte update fiscale maatregelen di rupo

 1. 1. Di Rupo Idecember 2012 www.moorestephens.be Precise. Proven. Performance 1
 2. 2. SPREKER: PETER VERSCHELDEN• Bedrijfsrevisor – Accountant• Licentiaat in de Rechten• Licentiaat in Management• Fiscale Hogeschool EHSAL• Master in Accountancy VLEKHO• Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren• Moore Stephens Verschelden Accountants & Belastingconsulenten• www.moorestephensverschelden.be• peter.verschelden@moorestephens.be 2
 3. 3. Veel nieuwe maatregelen in 3 trapjes• Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (BS 30 december 2011)• Programmawet I van 29 maart 2012 (BS 6 april 2012)• Programmawet van 22 juni 2012 (BS 28 juni 2012)• Wetsontwerp van 23 november 2012 (aangenomen tekst, nog niet gepubliceerd) 3
 4. 4. Inhoud:nieuwe maatregelen en verdere infoKOMEN IN DIT KENNISATELIERS AAN BOD• Belastingen op pensioenkapitaal - Interne pensioenbelofte• Wyninckxbijdrage - Pensioendatabank• Uitbreiding Thin Cap Rule• Roerende voorheffing 21% of 25% - Bijkomende heffing 4%• Melding Centraal Aanspreekpunt• VAA personenwagens – FAQ• VAA gratis bewoning• Nieuwe antimisbruikbepaling• Overige nieuwigheden 4
 5. 5. Inhoud:nieuwe maatregelen en verdere infoKOMEN IN DIT KENNISATELIERS AAN BOD• Beperking notionele interestaftrek• Beperking overdracht notionele interestaftrek• Meerwaarden op aandelen - vennootschappen 5
 6. 6. Inhoud:nieuwe maatregelen en verdere infoKOMEN NIET (MEER) AAN BOD:• Beperking belastingvermindering energiebesparende maatregelen• Taks op de omzetting van effecten aan toonder• BTW-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders 6
 7. 7. Belastingen op pensioenkapitaal 7
 8. 8. Belastingen op pensioenkapitaal• Verhoging minimumleeftijd pensionering n.a.v. recente pensioenhervorming – Vanaf 2016 zal minimumpensioenleeftijd in principe 62 jaar bedragen – Leeftijd- en loopbaanvoorwaarde worden geleidelijk opgetrokken Datum Minimumleeftijd Loopbaan- voorwaarde 2012 60 jaar 35 jaar 2013 60 jaar en 6 maanden 38 jaar 2014 61 jaar 39 jaar 2015 61 jaar en 6 maanden 40 jaar 2016 62 jaar 40 jaar 8
 9. 9. Belastingen op pensioenkapitaal• Belasting op de uitkering van pensioenkapitalen (2de pijler) wordt op pensioenhervorming afgestemd – Invoering tarief van 20% en 18% bij uitkering op 60- of 61 jarige leeftijd op kapitaal dat werd gevormd door werkgeversbijdragen – Reeds van toepassing vanaf 1/7/2013• 10% op uitkering pensioenkapitaal vanaf 65-jarige leeftijd blijft mogelijk – Op voorwaarde dat werknemer of bedrijfsleider effectief actief blijft tot 65- jarige leeftijd EN het pensioenkapitaal ten vroegste vanaf 65ste verjaardag wordt uitgekeerd 9
 10. 10. Belastingen op pensioenkapitaal• Belastingen op pensioenkapitaal (2de pijler) bij uitkering – Wijzigingen m.b.t pensioenkapitalen die werden gevormd door werkgeversbijdragen Leeftijd uitkering Vóór 1/7/2013 Na 1/7/2013 pensioenkapitaal 60 jaar 16,50% 20% 61 jaar 16,50% 18% 62 – 64 jaar of n.a.v. 16,50% 16,50% wettelijke pensionering 65 jaar en ouder 10%/16,50% 10%/16,50% – 10% blijft van toepassing op voorwaarde dat WN of BL pensioenkapitaal ontvangt op de wettelijke pensioenleeftijd en de laatste 3 jaar hiervoor ononderbroken aan de slag is gebleven – Wat indien u wettelijk op pensioen gaat vanaf of vóór 60 jaar i.p.v. vanaf 62 jaar? – Denk aan « speciale beroepscategoriën » + gefaseerde verhoging minimumleeftijd tussen 2013 en 2015 – Dan toch 16,50% i.p.v. 20% of 18%?  zou 16,50% zijn maar staat zo voorlopig niet in de wet 10
 11. 11. Belastingen op pensioenkapitaal• Belastingen op pensioenkapitaal (2de pijler) bij uitkering – Maatregel gaat pas in voor uitkeringen vanaf 1/7/2013 – Wat met pensioenkapitaal uit interne pensioenbelofte? – Niet geheel duidelijk of uitkeringen onderworpen blijven aan 16,50% vanaf 60 jaar of deze toch taxatie van 20% of 18% zullen ondergaan – Overlijdenskapitaal  blijft onderworpen aan 16,50% – VAPZ: fiscaal regime van de fictieve rente blijft – Uitkeringen vóór 60ste verjaardag gevormd door WG-bijdragen – In principe verboden door Wet Aanvullende Pensioenen – Wel nog mogelijk voor zelfstandige bedrijfsleiders  wel belast aan progressief tarief 11
 12. 12. Belastingen op pensioenkapitaal• Hoe verhoogde taxatie vermijden van uw pensioenkapitaal uit uw IPT? – Uitkeringsdatum verdagen – Addendum aan overeenkomst + goedkeuring nodig van verzekeringsmaatschappij – Akkoord niet zo evident gezien huidige lage rentevoeten op financiële markten – Wellicht zal maatschappij overeenkomst niet willen verlengen aan de bedongen hogere rentevoeten in de overeenkomst – Verlenging zal wellicht geen probleem zijn indien verzekerde akkoord gaat met lagere rentevoet 12
 13. 13. De interne pensioenbelofte 13
 14. 14. Interne Pensioenbelofte• Bestaande pensioenvoorziening “ultimo 2011” voor zelfstandige bedrijfsleiders mag intern blijven – Vrijwillige overdracht naar verzekeringsmaatschappij is mogelijk maar is niet verplicht – « ultimo 2011 » = bedrag voorziening bestaand op einde van laatste boekjaar met afsluitdatum vóór 1/1/2012• Verdere nominale aangroei pensioenvoorziening “ultimo 2011” is verboden – voorziening op balans op einde van laatste boekjaar met afsluitdatum vóór 1/1/2012 wordt dus als het ware bevroren 14
 15. 15. Interne Pensioenbelofte • Voorbeeld pensioenvoorzieningjaar leeftijd op 31/12 loopbaanbreuk op 31/12 loopbaanevenredige jaarlijkse totale Teller Noemer Breuk rechten dotatie aan pensioenvoorziening (jaren) (jaren) (T/N) verworven actuele pensioenvoorziening op 31/12 (T) (N) eindkapitaal waarde per 31/12 op 1/1/2021 (4%) (100.000 € x T/N)2010 50 20 30 66,67% 66.666,67 € 45.037,61 € 45.037,61 € 45.037,61 €2011 51 21 30 70,00% 70.000,00 € 49.181,07 € 4.143,46 € 49.181,07 €2012 52 22 30 73,33% 73.333,33 € 53.583,95 € 4.402,88 € 53.583,95 €2013 53 23 30 76,67% 76.666,67 € 58.260,37 € 4.676,42 € 58.260,37 €2014 54 24 30 80,00% 80.000,00 € 63.225,16 € 4.964,80 € 63.225,16 €2015 55 25 30 83,33% 83.333,33 € 68.493,93 € 5.268,76 € 68.493,93 €2016 56 26 30 86,67% 86.666,67 € 74.083,03 € 5.589,10 € 74.083,03 €2017 57 27 30 90,00% 90.000,00 € 80.009,67 € 5.926,64 € 80.009,67 €2018 58 28 30 93,33% 93.333,33 € 86.291,91 € 6.282,24 € 86.291,91 €2019 59 29 30 96,67% 96.666,67 € 92.948,72 € 6.656,80 € 92.948,72 €2020 60 30 30 100,00% 100.000,00 € 100.000,00 € 7.051,28 € 100.000,00 € 15
 16. 16. Interne Pensioenbelofte• Voorbeeld pensioenvoorziening – Bedrag pensioenvoorziening “ultimo 2011” = 49.181,07 € per 31/12/2011 mag niet meer verder aangroeien – 49.181,07 € = actuele waarde per 31/12/2011 van uitgesteld verworven pensioenkapitaal van 70.000 € op 60-jarige leeftijd – Het is zelfs verboden om pensioenvoorziening te laten aangroeien tot het uitgesteld verworven pensioenkapitaal van 70.000 € !!! 16
 17. 17. Interne Pensioenbelofte• Bestaande overeenkomsten interne pensioenbeloften moeten dus worden aangepast – Pensioenkapitaal op uitkeringsdatum verminderen  in ons voorbeeld naar 49.181,07 € op 60 jaar – Probleem: voorzieningen mogen slechts worden geboekt voor hun actuele waarde  « eindkapitaal » van 49.181,07 € eind 2020 zou dus moeten worden geactualiseerd naar vandaag – In dat geval dient er een terugname van de voorziening te gebeuren in boekjaar 2012 – In praktijk zullen de meesten het contractueel bedongen eindkapitaal verlagen naar het bedrag van de voorziening ultimo 2011 en datzelfde bedrag bevriezen op de 16-rekening – Boekhoudkundig en fiscaal is dat eigenlijk wel niet juist  actualisatierente van 0% lijkt ons immers een brug te ver … 17
 18. 18. Interne Pensioenbelofte• Er moet dus iets gebeuren met de bestaande pensioenbeloften: – 4 opties: 1) Het initieel overeengekomen pensioenkapitaal op de voorziene uitkeringsdatum naar beneden toe aanpassen en de voorziening NIET meer verhogen vanaf 2012 waarbij wordt beslist om het extra legaal pensioenkapitaal NIET verder op te bouwen via een verzekeringsmaatschappij 2) Het initieel overeengekomen pensioenkapitaal naar beneden toe aanpassen en een IPT-verzekering afsluiten voor de toekomst 3) De onderhandse pensioenovereenkomst volledig beëindigen, de reeds aangelegde pensioenvoorziening volledig terugnemen en een IPT-verzekering afsluiten in combinatie met een backsevicepremie 4) De onderhandse pensioenovereenkomst volledig beëindigen, daarbij de reeds aangelegde pensioenvoorziening volledig terugnemen en geen IPT- verzekering afsluiten – Wie opteert voor keuze 1 of 2 dient in elk geval de bestaande pensioenovereenkomst aan te passen 18
 19. 19. Interne Pensioenbelofte• Er moet dus iets gebeuren met de bestaande pensioenbeloften: – Wordt gekozen voor optie 3 (voorziening volledig terugnemen en backservice storten) dan moet vennootschap wel over voldoende cash beschikken – Terugname voorziening wordt gecompenseerd met betaalde premie – Optie 4 (terugname voorziening) heeft als nadeel dat belastbare basis zal verhogen• Wat concreet aanpassen in pensioenovereenkomst? – Verlagen beloofde pensioenkapitaal op pensioenleeftijd – Voorzien in onmiddellijke verworvenheid van het verlaagd pensioenkapitaal – Schrapping “oprenting” pensioenkapitaal indien zaakvoerder/bestuurder nog actief blijft in vennootschap na initieel voorziene pensioenleeftijd – Indien uitkering op 60 jaar werd voorzien in overeenkomst  best aanpassen naar 62 jaar aangezien dit de minimumpensioenleeftijd wordt vanaf 2016 – En misschien best onmiddellijk naar 65 jaar indien pensioen nog ver in toekomst ligt – Opgelet voor impact op 80%-regel 19
 20. 20. Interne Pensioenbelofte• Er zal een eenmalige taks van 1,75% of gespreide taks van 3 x 0,60% worden geheven op de bestaande pensioenvoorziening – Bestaande pensioenvoorziening = deze “ultimo 2011” – Ontsnappen kan dus niet meer door gauw overeenkomst te beëindigen en (eventueel) voor hetzelfde bedrag een backservice te storten in IPT- verzekering – Taks zal mee ingekohierd worden met vennootschapsbelasting – Indien eenmalig: 1,75% in aanslagjaar 2013 – Indien gespreid: 3 x 0,60% in aanslagjaren 2013, 2014 en 2015 – Taks wordt beschouwd als een verworpen uitgave in vennootschapsbelasting 20
 21. 21. Interne Pensioenbelofte• Externalisatie bestaande pensioenvoorziening – Vrijstelling premietaks van 4,40% – Vrijstelling onbeperkt in de tijd – Opmerking: op bestaande pensioenvoorziening zal al 1,75% of 1,80% taks zijn betaald – Belastingneutraal mits eerbiediging 80%-regel – In mate overschrijding 80%-regel zal surplus als een voordeel alle aard worden beschouwd! – Vroeger werd surplus beschouwd als een verworpen uitgave 21
 22. 22. Interne Pensioenbelofte• Waarom toch opteren voor volledige externalisatie? – Zaakvoerder/bestuurder heeft rechtstreekse en bevoorrechte vordering op verzekeringsmaatschappij – Pensioenreserves zijn niet onderworpen aan het ondernemingsrisico – Mogelijkheid om te genieten van 10% belasting op eindkapitaal – Geen zorgen meer of de cash wel degelijk aanwezig is in de vennootschap op moment vervaldag extralegaal pensioenkapitaal – Reserve IPT-verzekering kan worden aangewend voor vastgoedfinanciering – Zeker interessant indien bvb. wordt overwogen om een 2de verblijf aan te kopen – Verzekeringsmaatschappij zorgt voor alle fiscale verplichtingen – Opmaak pensioenfiches, doorgeven info aan pensioendatabank, opvolgen wetswijzigingen, inhouden RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing bij uitkering pensioenkapitaal, … 22
 23. 23. Interne Pensioenbelofte• Mogelijke obstakels voor externalisatie – Vennootschap heeft geen of onvoldoende cash om premies te betalen – Vergeet ook kosten makelaar, beheerkosten, … niet uit het oog  zeker over onderhandelen indien het om hoge bedragen gaat – Mogelijk kan terugname voorziening niet volledig worden gecompenseerd met te betalen premie IPT – 80%-regel bij IPT-verzekering wordt immers licht anders berekend dan bij interne pensioenbelofte – bij interne pensioenbelofte wordt geen rekening gehouden met forfaitaire inschatting winstdeling van 20% – Er kunnen verschillen ontstaan indien pensioenvoorziening was berekend op uitkering pensioenkapitaal op 60 jaar en IPT wordt afgesloten voor uitkering op 65 jaar  Mogelijks dient de maandelijkse bezoldiging te worden opgekrikt 23
 24. 24. Wyninckxbijdrage 24
 25. 25. Wyninckxbijdrage• In regeerakkoord werd voorzien in aftopping 80%-grens i.f.v. maximaal ambtenarenpensioen – Gaat niet door – Wordt vervangen door bijzondere RSZ-bijdrage op hoge premies (de zogenaamde Wyninckxbijdrage) – in eerste instantie een voorlopige regeling (tot uiterlijk 1/1/2016) en nadien vanaf uiterlijk 1/1/2016 een definitieve regeling 25
 26. 26. Wyninckxbijdrage• Wyninckxbijdrage = 1,50% van premiegedeelte > 30.000 € – Van toepassing op premies IPT- en groepsverzekeringen – VAPZ-premies tellen niet mee – Grensbedrag 30.000 € te beoordelen per aangeslotene en per vennootschap op jaarbasis – Bedrag van 30.000 € zal worden geïndexeerd – Verschuldigd vanaf 2012 – Fiscaal aftrekbaar voor vennootschap – Zou niet van toepassing zijn op betaalde premies in kader externalisatie onderhandse pensioenbelofte 26
 27. 27. Pensioendatabank 27
 28. 28. Pensioendatabank• Databank die alle noodzakelijke gegevens verzameld m.b.t. aanvullende pensioenen binnen de tweede pijler – Reeds operationeel inzake actieve pensioenregelingen voor werknemers – In 2013 zullen gegevens over VAPZ- en RIZIV-pensioenen worden opgeladen – Wellicht in 2014 zou databank uitgebreid worden met info over individuele pensioentoezeggingen, onderhandse pensioenovereenkomsten, individuele voortzettingen, … 28
 29. 29. Pensioendatabank• Vooral bedoeld om de nodige controles te kunnen uitoefenen – Op fiscaal vlak: – Correcte naleving 80%-grens – “vergeten” doorgeven dat bedrijfsleider ook bvb. aan VAPZ doet of nog een “oude” groepsverzekering heeft om zo hogere premies in IPT-verzekering te kunnen storten, zal dus in toekomst onmiddellijk worden ontdekt – Op vlak RSZ: – Correcte betaling RSZ-bijdrage van 8,86% op patronale pensioenbijdragen groepsverzekeringen werknemers – Nu werd soms wel eens “vergeten” om de betaalde WG-premies voor personeel door te geven aan het sociaal secretariaat om RSZ-bijdrage van 8,86% te vermijden – Correcte inhouding Wyninckxbijdrage 29
 30. 30. Pensioendatabank• Fiscale aftrek zal worden geweigerd bij niet-mededeling aan pensioendatabank – Sanctiemechanisme op controle via pensioendatabank zo efficiënt mogelijk te maken – Als gevraagde inlichtingen niet werden bezorgd aan pensioendatabank, dan zal onderneming vanaf 1/1/2013 fiscale aftrek pensioenbijdragen verliezen – Verstrekken van inlichtingen aan pensioendatabank wordt dus bijkomende voorwaarde voor fiscale aftrek – Overmaken nodige pensioengegevens is taak voor pensioeninstelling (verzekeringsmaatschappij) – Voor interne pensioenbeloften (de bestaande “ultimo 2011) wordt deze taak weggelegd voor de onderneming zelf  vergeten = – weigering aftrek uitbetaalde pensioenkapitaal dat op 618-rekening wordt geboekt – Belastbaarheid teruggenomen voorziening op 63-rekening – Belasting op uitgekeerde eindkapitaal 30
 31. 31. Uitbreiding Thin Cap Rule 31
 32. 32. UITBREIDING THIN CAP RULE• Tot 30/6/2012 – Betaalde of toegekende interesten zijn fiscaal niet aftrekbaar als de werkelijke verkrijger niet aan de inkomstenbelasting is onderworpen of is onderworpen aan een aanzienlijk voordeligere aanslagregeling – Wanneer totaal bedrag van de leningen hoger is dan 7x de som van de belaste reserves bij het begin van het belastbaar tijdperk en het gestorte kapitaal bij het einde van dit tijdperk• Nieuw vanaf uiterlijk 1/7/2012 (KB 27/6/2012 en Programmawet 22/6/2012) – Ratio debt/equity wordt teruggebracht van 7/1 naar 5/1 – Ook van toepassing binnen “gewone” groepen 32
 33. 33. UITBREIDING THIN CAP RULE• Aftrekbaarheid interest intragroepslening (Thin Cap Rule 1) Vennootschap A Vennootschap B Lening 1.000 Vordering 1.000 Eigen vermogen 1.000 Gebouw 1.000 Eigen vermogen 100 Cash 100 Schuld 1.000 "Double Dip” Winstpotentieel – Ontvangt marktconforme rente: 4% Betaalt marktconforme interest: 4% – Notionele IA: 3,5% Notionele IA: 3,5% – Lage effectieve belastingdruk Aftrek interest Bestaande maatregelen tot eind 2011  Artikel 207 WIB’92 (bij vennootschap A): – Rentevoet te hoog  Artikel 49 WIB’92 (bij vennootschap B)?  Artikel 198, 11° WIB’92 (7/1 schuldratio belastingparadijzen) 33
 34. 34. UITBREIDING THIN CAP RULE• Aftrekbaarheid interest intragroepsleningen (Thin Cap Rule 2) – Uitbreiding maatregel: – Naar leningen tussen groepsvennootschappen – Niet naar: – Publiek uitgegeven obligaties of andere soortgelijke effecten – Leningen toegekend door kredietinstellingen – Leningen aangegaan door erkende roerende leasing vennootschappen – Leningen aangegaan door vennootschappen binnen de financiële sector met hoofdactiviteit onroerende leasing of factoring en voor zover de geleende kapitalen dienen voor de leasing- of factoringactiviteiten – Leningen aangegaan door vennootschappen waarvan voornaamste activiteit bestaat in uitvoeren van een project van publiek-private samenwerking – “Leningen”  om het even in welke vorm – Ook onderlinge R/C-verhoudingen – Leningen vertegenwoordigd door effecten – Ook van toepassing op voorgeschoten middelen/toestaan van leningen voor overname eigen aandelen cfr. artikel 329/629 W.Venn. – Versoepelde regeling wordt zo minder aantrekkelijk 34
 35. 35. UITBREIDING THIN CAP RULE• Cashpooling of gecentraliseerd thesauriebeheer – Wordt bedoeld: beheer van dagelijkse thesaurieverrichtingen of het thesauriebeheer op korte termijn of uitzonderlijk op langere termijn om rekening te houden met specifieke omstandigheden binnen een normaal thesauriebeheer Vennootschappen die dergelijke activiteiten uitvoeren binnen een groep (financieringsvennootschappen) worden niet specifiek uitgesloten van Thin Cap  Maar bedrag betaalde of toegekende interesten i.v.m. die activiteiten wordt op basis van “netting” bepaald op voorwaarde dat een raamovereenkomst (met specifieke vermeldingen) wordt afgesloten Enerzijds worden betaalde interesten dus eerst gecompenseerd met ontvangen interesten aan/van andere groepsvennootschappen Enkel verschil komt dus in aanmerking voor beperking 35
 36. 36. UITBREIDING THIN CAP RULE• Aftrekbaarheid interest intragroepsleningen (Thin Cap Rule 2) – Uitbreiding maatregel:  Interest niet aftrekbaar in de mate dat lening > 5 x (belaste reserves begin tijdperk + gestorte kapitaal einde tijdperk) – Opname onder de verworpen uitgaven  Ontvangen rente bij genietende verbonden vennootschap volledig belastbaar 36
 37. 37. UITBREIDING THIN CAP RULE• Aftrekbaarheid interest intragroepsleningen (Thin Cap Rule 2) – Uitbreiding maatregel:  verkrijger van de interesten moet deel uitmaken van een “groep” waartoe de schuldenaar van de interesten eveneens behoort – Wat is een “groep”? – Bepalen cfr. artikel 11 W.Venn. – Met een vennootschap verbonden vennootschap wordt beschouwd: – De vennootschap waarover zij een controlebevoegdheid uitoefent – De vennootschap die een controlebevoegdheid over haar uitoefent – De vennootschap waarmee zij een consortium vormt – Een andere vennootschap die, bij weten van het bestuursorgaan, onder de controle staat van de vennootschap bedoeld in de vorige drie gevallen – Ook rekening houden met buitenlandse verbonden vennootschappen – Grootte van de groep heeft geen belang 37
 38. 38. UITBREIDING THIN CAP RULE• Aftrekbaarheid interest intragroepsleningen (Thin Cap Rule 2) – Wat wordt verstaan onder “verbonden” vennootschappen? – Controle over een andere vennootschap – Bevoegdheid “in rechte OF in feite”  beslissende invloed op aanstelling meerderheid bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van het beleid – Controle in rechte 1) Controle vloeit voort uit bezit meerderheid van de stemrechten 2) Een vennoot beschikt krachtens statuten of krachtens overeenkomst over de controlebevoegdheid 3) Een vennoot beschikt over de meerderheid van de stemrechten op grond van een overeenkomst met andere vennoten van de betrokken vennootschap 4) Een vennoot beschikt over het recht de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen 5) In geval van gezamenlijke controle 38
 39. 39. UITBREIDING THIN CAP RULE• Aftrekbaarheid interest intragroepsleningen (Thin Cap Rule 2) – Wat wordt verstaan onder “verbonden” vennootschappen? – Controle over een andere vennootschap – Bevoegdheid “in rechte OF in feite”  beslissende invloed op aanstelling meerderheid bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van het beleid – Controle in feite Een vennoot wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, geacht over een controle in feite te beschikken wanneer hij of zij op de voorlaatste en laatste algemene vergadering van de vennootschap in kwestie de meerderheid van de stemrechten heeft uitgeoefend 39
 40. 40. UITBREIDING THIN CAP RULE• Aftrekbaarheid interest intragroepsleningen (Thin Cap Rule 2) – Wat wordt verstaan onder “verbonden” vennootschappen? – Bijzonderheden – Wat bij onrechtstreekse controlebevoegdheid? – Voorbeeld 100% A B 25% 30% C Onrechtstreekse bevoegdheid wordt bij rechtstreekse geteld 40
 41. 41. UITBREIDING THIN CAP RULE• Aftrekbaarheid interest intragroepsleningen (Thin Cap Rule 2) – Wat wordt verstaan onder “verbonden” vennootschappen? – Bijzonderheden – Eigen aandelen die dochtervennootschappen zelf aanhouden of via hun eigen dochtervennootschappen worden niet in rekening gebracht om controlebevoegdheid te bepalen – Vennootschappen die consortium vormen worden als verbonden vennootschappen beschouwd Joris 100% 100% A B 41
 42. 42. UITBREIDING THIN CAP RULE• Aftrekbaarheid interest intragroepsleningen (Thin Cap Rule 2) – Wettekst – aangepast artikel 198,11° WIB‟92 - voorziet ook in specifieke anti-misbruikbepaling  Om te vermijden dat een niet-verbonden vennootschap zou worden tussengeschoven met als doel om de aftrekbeperking te ontwijken Vennootschap A lening 1 Vennootschap C Vennootschap B lening 2 42
 43. 43. UITBREIDING THIN CAP RULE• Equity = – Fiscaal gestort kapitaal op het einde van het boekjaar – Belaste reserves bij het begin van het boekjaar Met “belastingvrije” reserves wordt dus geen rekening gehouden – Uitzondering: belastingvrije reserve aangelegd bij belastingvrije herstructurering als bedoeld in artikel 184bis §4 WIB‟92 en artikel 211 WIB‟92 (fusies, splitsingen, …) wordt toch als een belaste reserve beschouwd – Opgelet dus met investeringsreserve, belastingvrije reserves Tax Shelter, gespreid te belasten meerwaarden, … Ook belaste voorzieningen, afschrijvingsexcedenten, … zijn belaste reserves en tellen mee voor bepalen grensbedrag 43
 44. 44. UITBREIDING THIN CAP RULE• Equity = – Wat indien er enkel overgedragen verliezen op balans staan? Aftrekken van gestorte kapitaal? – NEEN?  ondergraaft dit niet Thin Cap-rule aangezien regel werd ingevoerd om onderkapitalisatie te vermijden? – JA?  bij artikel 18 WIB‟92 dient overgedragen verlies niet in mindering te worden gebracht van het gestorte kapitaal  kan dit worden doorgetrokken naar artikel 198,11° WIB‟92? 44
 45. 45. UITBREIDING THIN CAP RULE• Herbekijken vennootschapsstructuren – Herkapitaliseren Nog tijd tot einde van het boekjaar Extra kosten (notaris, bedrijfsrevisor) – Indien dochtervennootschap overmatige leningen heeft toegestaan aan moedervennootschap Lening of R/C afbouwen door dividenduitkering – Nadeel is dat er 5% van het dividend belastbaar wordt bij de moedervennootschap Eventueel (belastingvrije) geruisloze fusie overwegen indien economische motieven voorhanden zijn  100% DBI-vrijstelling 45
 46. 46. Roerende voorheffing 21% of 25% Bijkomende heffing 4%Melding Centraal Aanspreekpunt 46
 47. 47. VERHOGING TARIEF• 4 grote nieuwigheden vanaf 2012: – Verhoging tarief RV/PB – Invoering bijkomende heffing van 4% – Invoering van meldingsplicht – Wijziging principe inzake aangifteplicht• Opnieuw wijzigingen vanaf 2013 47
 48. 48. VERHOGING TARIEF - 2012• De RV op bepaalde interesten en dividenden verhoogt van 10%,15% of 20% naar 21%• Uitzonderingen: – RV op interesten van “gereglementeerde” spaarrekeningen boven belastingvrije schijf van 1.830 € per belastingplichtige blijft 15% – RV op liquidatiebonus blijft 10% – Ongewijzigd voor RV op dividenden en interesten die nu reeds aan 25% zijn onderworpen – RV op interesten van staatsbons met intekenperiode tussen 24/11/2011 en 2/12/2011 blijft 15% 48
 49. 49. VERHOGING TARIEF – 2012• Wat met “andere” roerende inkomsten en bepaalde “diverse” inkomsten? – Inkomsten uit gemeubelde verhuring – Interesten uit lijfrenten – Auteursrechten – Concessie van recht om plakbrieven te plaatsen – ….  BLIJVEN ONDERWORPEN AAN TARIEF VAN 15% PB 49
 50. 50. VERHOGING TARIEF - 2012• Speciale gevallen: – 1ste schijf van 180 € dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen – 1ste schijf van 180 € dividenden van bepaalde vennootschappen met sociaal oogmerk – Verzekeringsbons met looptijd > 8 jaar of overlijdensdekking van minstens 130% – Loten van leningen – Tak-23  BLIJVEN VRIJGESTELD VAN RV/PB 50
 51. 51. BIJKOMENDE HEFFING 4% - 2012• Bijkomende heffing van 4% op ontvangen interesten en dividenden boven nettobedrag van 20.020 € per belastingplichtige – Nettobedrag is eigenlijk brutobedrag (cfr. artikel 22 §1 WIB‟92)  Wordt als volgt berekend: Geïnd bedrag vóór aftrek innings- en bewaringskosten + roerende voorheffing + woonstaatheffing + bijkomende heffing van 4%• Opgepast met interesten en dividenden genoten door minderjarige kinderen  voegen bij inkomsten ouders/personen van wie zij ten laste zijn• Gehuwden: rekening houden met huwelijksvermogensstelsel 51
 52. 52. BIJKOMENDE HEFFING 4% - 2012• Bijkomende heffing van 4% alleen van toepassing op interesten en dividenden waarvoor tarief van 21% geldt – Niet van toepassing op: – Interesten op « gereglementeerde » spaarboekjes (ongeacht > of ≤ 1.830 €) – Liquidatieboni ongeacht > of ≤ 20.020 € – Interesten en dividenden reeds aan tarief onderworpen van 25% – Interesten uit « Leterme »staatsbons periode 24/11/2011 – 2/12/2011 – « andere » roerende inkomsten of diverse inkomsten 52
 53. 53. BIJKOMENDE HEFFING 4% - 2012• Hoe en wanneer aangeven? – 21% RV  via “gewoon” formulier 273 – 4% bijkomende heffing  via specifiek aangifteformulier 273C – Op papier – Elektronisch via RV-on-Web – Aangifte indienen binnen 15 kalenderdagen na toekenning OF betaalbaarstelling• Hoe en wanneer betalen? – Bijkomende heffing op rekeningnummer BE79 6792 022 1033 – Betaling binnen 15 kalenderdagen na toekenning OF betaalbaarstelling 53
 54. 54. BIJKOMENDE HEFFING 4% - 2012• Bijkomende heffing periode 1/1/2012 – 31/07/2012 – Indiening aangifte 273C uiterlijk op 15/8/2012 – Betaling uiterlijk op 15/8/2012 – Betaling na die datum = NALATIGHEIDSINTERESTEN en BOETES• Wie moet aangifte 273C indienen en betalen? – Effecten op naam = debiteur die schuldenaar is cfr. artikel 261 WIB‟92  vennootschap, natuurlijke persoon, …. – Gedematerialiseerde effecten = uitbetalende instantie zoals bank, beursvennootschap, … – Aandelen aan toonder – “uitbetalende instantie” die overgaat tot uitbetaling van de inkomsten aan de uiteindelijk gerechtigde 54
 55. 55. BIJKOMENDE HEFFING 4% - 2012• Hoe moet worden beoordeeld of grens van 20.020 € werd overschreden? – Stap 1: dividenden en interesten bepalen waarop bijkomende heffing NIET van toepassing MET UITZONDERING VAN: liquidatieboni, staatsbons uitgegeven tussen 24/11/2011 en 02/12/2011, eerste schijf van 1.830 € van interesten op spaarrekening niet als inkomsten van roerende goederen en kapitalen belastbare inkomsten, zoals:  1ste schijf van 180 € dividenden erkende coöperatieve vennootschappen  vrijstelde interesten verzekeringsbons  8 jaar  Overlijdensdekking van minstens 130% … “Andere” roerende inkomsten en diverse inkomsten 55
 56. 56. BIJKOMENDE HEFFING 4% - 2012• Hoe moet worden beoordeeld of grens van 20.020 € werd overschreden? – Stap 2: rekening houden met interesten en dividenden onderworpen aan 21% RV• Korf van 20.020 € wordt dus eerst opgevuld met inkomsten die niet onderworpen zijn aan tarief van 21%! – Optimaal voor Belgische Schatkist 56
 57. 57. BIJKOMENDE HEFFING 4% - 2012Schematische voorstelling Onderworpen aan bijkomende heffing Telt mee om grensbedrag van 20.020 € van 4% te bepalen?Interesten gereglementeerd spaarboekje ≤ 1.830 € NEEN NEENInteresten gereglementeerd spaarboekje > 1.830 € NEEN JAInteresten op termijn- en zichtrekening JA JALiquidatiebonus NEEN NEENInkoopboni JA JADividenden belast aan 25% NEEN JADividenden belast aan 21% JA JAInteresten staatsbons 24/11 – 2/12 NEEN NEENInteresten belast aan 25% NEEN JAInteresten belast aan 21% JA JAAuteursrechten, huur roerende goederen, … NEEN NEENVrijgestelde inkomsten artikel 21 WIB’92 In principe NEEN, tenzij niet aan vrijstelling In principe NEEN, tenzij niet aan vrijstelling(interesten Tak21-verzekeringen > 8 jaar of met voldaan voldaanoverlijdensdekking, dividenden erkendecoöperatieve vennootschappen, … 57
 58. 58. BIJKOMENDE HEFFING 4% - 2012• Voorbeeld - gegevens Joeri heeft tegen eind 2012 de volgende roerende inkomsten ontvangen:  dividenden beursgenoteerde aandelen (25% RV) 3.000 €  interesten Tak-21 verzekering afgesloten in 2002 7.000 €  interesten gereglementeerd spaarboekje 2.250 €  interesten zichtrekening 25 €  interesten termijnrekening 500 €  dividend erkende coöperatieve vennootschap A 150 €  dividend erkende coöperatieve vennootschap B 180 €  dividend van eigen NV met aandelen aan toonder 25.000 €  interesten op creditsaldo R/C eigen vennootschap 2.500 €  dividend eigen BVBA (21% RV) 15.000 €  huur meubilair aan eigen vennootschap 2.000 € 58
 59. 59. BIJKOMENDE HEFFING 4% - 2012• Voorbeeld – berekening drempel 20.020 € – Stap 1: berekening interesten en dividenden NIET onderworpen aan bijkomende heffing 4% o dividenden beursgenoteerde aandelen (25% RV) 3.000 € o interesten gereglementeerd spaarboekje (2.250 € - 1.830 €) 420 € o dividend van eigen NV met aandelen aan toonder 25.000 € TOTAAL 28.420 € 59
 60. 60. BIJKOMENDE HEFFING 4% - 2012• Voorbeeld – berekening drempel 20.020 € – Stap 2: berekening interesten en dividenden WEL onderworpen aan bijkomende heffing 4% o interesten zichtrekening 25 € o interesten op termijnrekening 500 € o dividend erkende coöperatieve vennootschap A 150 € o interesten op creditsaldo R/C eigen vennootschap 2.500 € o dividend eigen BVBA (21% RV) 15.000 € TOTAAL 18.175 € 60
 61. 61. BIJKOMENDE HEFFING 4% - 2012• Voorbeeld – berekening drempel 20.020 € – Stap 3: berekening bijkomende heffing 4%  korf 20.020 € reeds volledig opgevuld met dividenden en interesten die niet zijn onderworpen aan bijkomende heffing  Extra belasting 4% op 18.175 € = 727 € 61
 62. 62. MELDING CENTRAAL AANSPREEKPUNT2012• Optioneel systeem voor inning bijkomende 4% 1) Ofwel onmiddellijk bijkomend aan de bron laten inhouden  Geen melding aan Centraal Aanspreekpunt op voorwaarde dat inhouding aan bron effectief wordt gedragen door verkrijger van de inkomsten  vanaf de eerste EURO!  Nog mogelijkheid om nadien bijkomende heffing te verrekenen in aangifte PB 2) Ofwel vragen aan financiële instelling of schuldenaar om bijkomende heffing NIET aan de bron in te houden 4% extra wordt dan geheven op het ogenblik inkohiering personenbelasting financiële instelling of schuldenaar moet toegekend bedrag en identiteit meedelen aan afzonderlijke dienst (Centraal Aanspreekpunt) van FOD Financiën• Keuze voor optie 1 of 2 kan worden gemaakt per beleggingsproduct 62
 63. 63. MELDING CENTRAAL AANSPREEKPUNT 2012• Wat doet de fiscus met ontvangen info? – Indien gemelde inkomsten >20.020 €  info wordt automatisch verstrekt aan uw belastingcontroleur – Indien gemelde inkomsten ≤ 20.020 €  info wordt verstrekt aan uw belastingcontroleur indien nodig voor controleren correcte toepassing bijkomende heffing – Enkel het geval indien deel of volledig bedrag via aangifte PB wordt teruggevraagd 63
 64. 64. MELDING CENTRAAL AANSPREEKPUNT 2012• Opgelet: – ook inkomsten onderworpen aan 25% of interesten op spaarboekjes > 1.830 €, inkoopboni, liquidatieboni, … moeten worden meegedeeld aan Centraal Aanspreekpunt! – Voor interesten TAK-21 die voldoen aan vrijstellingsvoorwaarden, auteursrechten, inkomsten uit roerende verhuur, vrijgesteld deel erkende coöperatieve vennootschappen, … hoeft dat niet 64
 65. 65. MELDING CENTRAAL AANSPREEKPUNT 2012 Schematische voorstelling Melding centraal aanspreekpuntInteresten gereglementeerd spaarboekje ≤ 1.830 € NEENInteresten gereglementeerd spaarboekje > 1.830 € JAInteresten op termijn- en zichtrekening In principe JA - NEEN indien inhouding bijkomende heffing 4%Liquidatiebonus JAInkoopboni JADividenden belast aan 25% JADividenden belast aan 21% In principe JA - NEEN indien inhouding bijkomende heffing 4%Interesten staatsbons 24/11 – 2/12 JAInteresten belast aan 25% JAInteresten belast aan 21% In principe JA - NEEN indien inhouding bijkomende heffing 4%Auteursrechten, huur roerende goederen, … NEENVrijgestelde inkomsten artikel 21 WIB’92 (interesten Tak21- In principe NEEN, tenzij niet aan vrijstelling voldaanverzekeringen > 8 jaar of met overlijdensdekking, dividendenerkende coöperatieve vennootschappen, … 65
 66. 66. MELDING CENTRAAL AANSPREEKPUNT 2012• Hoe dient melding aan Centraal Aanspreekpunt te gebeuren? – Uitvoeringsmodaliteiten nog vast te stellen via KB – In tussentijd: – Toegekende of betaalbaar gestelde interesten en dividenden + adresgegevens en rijksregisternummer per verkrijger nauwgezet bijhouden Verzwaarde administratieve last voor financiële instellingen, boekhoud- en accountantskantoren EN bedrijven TIP: overal 4% bijkomende heffing inhouden en later via aangifte PB geheel/gedeeltelijk recupereren?  Voordeel: in dat geval geen administratieve rompslomp m.b.t. meldingsplicht Redenering gaat enkel op voor inkomsten onderworpen aan 21% RV  Nadeel: gratis lening aan overheid 66
 67. 67. MELDING CENTRAAL AANSPREEKPUNT 2012• Aandachtspunten – Vennootschappen met « gemengd » kapitaal n.a.v. kapitaalverhoging, fusies, …  HET ENE KAPITAAL IS HET ANDERE NIET! – Opgepast indien kapitaal bestaat uit: – Inbreng in geld: 21% en/of 25% RV – Inbreng in natura: 25% RV – Incorporatie reserves: 25% RV 67
 68. 68. MELDING CENTRAAL AANSPREEKPUNT 2012• Aandachtspunten – Voorbeeld Vennootschap ANGEL CAPITAL BVBA werd opgericht in 2003 met in geld gestort kapitaal ten bedrage van 20.000 EUR. In 2005 werd een gebouw ingebracht in kapitaal ter waarde van 240.000 EUR. In 2011 werden 40.000 EUR van de beschikbare reserves geïncorporeerd in kapitaal zonder creatie van nieuwe aandelen. In 2012 wordt beslist om een brutodividend uit te keren van 50.000 EUR. Dividend onderworpen aan 21% RV: 50.000 EUR x (20.000 EUR/300.000 EUR) = 3.333,33 EUR optie: bijkomende heffing 4% of meldingsplicht Dividend onderworpen aan 25% RV: 50.000 EUR x (280.000 EUR/300.000 EUR) = 46.666,67 EUR meldingsplicht 68
 69. 69. AANGIFTEPLICHT - 2012• Tot en met AJ 2012 – VRIJE KEUZE om RI al dan niet aan te geven op voorwaarde inhouding RV – RV had immers bevrijdend karakter• Vanaf AJ 2013 – VERPLICHT om de roerende inkomsten op te nemen in de aangifte personenbelasting  Ontsnappingsmogelijkheid enkel door bijkomende heffing van 4% onmiddellijk aan de bron in te houden  Wie volledige anonimiteit wenst, betaalt daarvoor prijs van maximaal 800,80 € (20.020 € x 4%)  Bevrijdend karakter van de RV valt weg!  Opgelet: ook voortaan dividenden en interesten onderworpen aan tarief van 25% RV, auteursrechten, liquidatieboni, … op te nemen in aangifte PB 69
 70. 70. AANGIFTEPLICHT - 2012 Schematische voorstelling Aangifte personenbelastingInteresten gereglementeerd spaarboekje ≤ 1.830 € NEENInteresten gereglementeerd spaarboekje > 1.830 € JAInteresten op termijn- en zichtrekening In principe JA - NEEN indien inhouding bijkomende heffing 4%Liquidatiebonus JAInkoopboni JADividenden belast aan 25% JADividenden belast aan 21% In principe JA - NEEN indien inhouding bijkomende heffing 4%Interesten staatsbons 24/11 – 2/12 JAInteresten belast aan 25% JAInteresten belast aan 21% In principe JA - NEEN indien inhouding bijkomende heffing 4%Auteursrechten, huur roerende goederen, … JAVrijgestelde inkomsten artikel 21 WIB’92 (interesten Tak21- In principe NEEN, tenzij niet aan vrijstelling voldaanverzekeringen > 8 jaar of met overlijdensdekking, dividendenerkende coöperatieve vennootschappen, … 70
 71. 71. ROERENDE VOORHEFFING – 2013• Vanaf 1 januari 2013 (nog niet gepubliceerd)• “standaard”-tarief van 25% voor roerende inkomsten• Uitzonderingen: – Liquidatie-bonus: 10% – Auteursrechten: 15% (zie discussie afgelopen week in media, regering gaf toe) – Leterme-staatsobligaties: 15% – Interesten op gereglementeerde spaardeposito‟s: 15% (bij overschrijding van het vrijgestelde deel)• Vanaf nu waarschijnlijk ook 25% op: – Royalties; – Inkomsten van lijfrenten van groepsverzekeringen; – Inkomsten van verhuur van roerende goederen door bedrijfsleiders aan hun vennootschap 71
 72. 72. ROERENDE VOORHEFFING - 2013• Opnieuw bevrijdend, roerende inkomsten dienen vanaf aanslagjaar 2014 niet meer te worden opgenomen in de aangifte PB• 4% bijkomende heffing vervalt• Melding aan centraal aanspreekpunt vervalt 72
 73. 73. ROERENDE VOORHEFFING - 2013• Ook voor 2012 zou de regeling worden versoepeld:• Volgende inkomsten worden opnieuw bevrijdend, en dienen niet te worden opgenomen in de aangifte PB: – 25% RV op interesten en dividenden; – 10% liquidatie-bonus; – RV op leterme-bons; – 21% RV op interesten en dividenden mits bijkomende inhouding 4%• Wat dient nog wel in de aangifte te worden opgenomen? – 21% RV zonder 4% bijkomende heffing, maar keuze voor eventuele inhouding 4% mag tot 31/12/2012 – Geen inkomsten onderworpen aan 21% RV?  verklaring op erewoord in aangifte; – Discussie over al dan niet afschaffing rapporteringsverplichting voor 2012 in ruil voor verklaring op erewoord dat roerende inkomsten < 20.020 euro. 73
 74. 74. ROERENDE VOORHEFFING – RESIDENTIËLE VASTGOEDBEVAKS• Op dit moment niet onderworpen aan RV• Vanaf 1/1/2013: 15%• Enkel voor residentiële vastgoedbevaks• Geen wijziging voor andere vastgoedbevaks• Minimum van 60% residentiële investeringen verhoogd naar 80%• Investeringen uit EER komen vanaf nu ook in aanmerking (vroeger enkel BE) 74
 75. 75. LEVENSVERZEKERINGEN• Nog steeds vrijstelling RV voor Tak21 en Tak23 (indien voldaan aan alle voorwaarden)• Premietaks stijgt van 1,1% naar 2%• Verhoging geldt als compensatie voor RV-vrijstelling• Ook als niet voldaan is aan voorwaarden voor RV-vrijstelling: toch verhoogde premietaks• Zou niet van toepassing zijn op schuldsaldoverzekeringen• Buitenlandse levensverzekeringen vanaf AJ2013 opnemen in aangifte PB. 75
 76. 76. VAA personenwagens FAQ 76
 77. 77. Voordeel privégebruik bedrijfswagens• Tot en met 31 december 2011 VAA = 5.000 km of 7.500 km x CO2-uitstoot x CO2-coëfficiënt 5.000 km of 7.500 km 5.000 km Bij woon-werkafstand van maximaal 25 km 7.500 km Bij woon-werkafstand van meer dan 25 km CO2-coëfficiënt Diesel 0,00237 Benzine 0,00216 77
 78. 78. Voordeel privégebruik bedrijfswagens• Vanaf 01/01/2012 (1ste versie artikel 36 WIB‟92) VAA = cataloguswaarde x CO2-% x 6/7 (minimaal 1.200 €) Cataloguswaarde? Gefactureerde waarde incl. BTW en opties exclusief kortingen CO2-% Diesel 5,50% + 0,1% per gram CO2-uitstoot > 95 - 0,1% per gram CO2-uitstoot < 95 Benzine 5,50% + 0,1% per gram CO2-uitstoot > 115 - 0,1% per gram CO2-uitstoot < 115 Minimum 4% Maximum 18% 78
 79. 79. Voordeel privégebruik bedrijfswagens• Cataloguswaarde (1ste versie artikel 36 WIB‟92) “Onder cataloguswaarde wordt verstaan de gefactureerde waarde inclusief opties en BTW, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.” Cataloguswaarde = – Bij nieuwe wagens: op basis van factuur garage – Bij tweedehands wagens: op basis van factuur ontvangen van verkoper en NIET de originele aankoopprijs – Bevestigd door minister van Financiën (Parl.St. Kamer 2011-2012 n° 53-1952/010,31)• Geen rekening houden met enige korting• Rekening houden met “fictieve” BTW 79
 80. 80. Voordeel privégebruik bedrijfswagens• Cataloguswaarde (2de versie artikel 36 WIB‟92 – Programmawet I van 29 maart 2012) – De catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier – Inclusief opties en werkelijk betaalde BTW – Zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno – De cataloguswaarde wordt vermenigvuldigd met een percentage – Om rekening te houden met periode die is verstreken vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig 80
 81. 81. Voordeel privégebruik bedrijfswagens periode verstreken sinds 1ste inschrijving in aanmerking te nemen % voor berekening Van 0 tot 12 maanden 100% Van 13 tot 24 maanden 94% Van 25 tot 36 maanden 88% Van 37 tot 48 maanden 82% Van 49 tot 60 maanden 76% Vanaf 61 maanden 70% 81
 82. 82. Voordeel privégebruik bedrijfswagens• Vanaf 01/01/2012 (2de versie artikel 36 WIB‟92) VAA = cataloguswaarde x CO2-% x 6/7 (minimaal 1.200 €) Cataloguswaarde? (Catalogusprijs bij verkoop aan particulier inclusief opties en werkelijk betaalde BTW en exclusief kortingen) x % volgens ouderdom wagen CO2-% Diesel 5,50% + 0,1% per gram CO2-uitstoot > 95 - 0,1% per gram CO2-uitstoot < 95 Benzine 5,50% + 0,1% per gram CO2-uitstoot > 115 - 0,1% per gram CO2-uitstoot < 115 Minimum 4% Maximum 18% 82
 83. 83. Voordeel privégebruik bedrijfswagens• Cataloguswaarde (2de versie) – Er mag (nog altijd) geen rekening worden gehouden met kortingen – Indirect toch invloed aangezien er bij bepalen cataloguswaarde voortaan rekening moet worden gehouden met de werkelijk betaalde BTW – Bij 2de hands gekochte wagen is werkelijk betaalde BTW lager of onbestaande (bij aankoop bij particulier) in tegenstelling tot bij aankoop nieuwe wagen – Wat indien wagen wordt aangekocht onder de “margeregeling”? – Op factuur wordt immers in dat geval geen BTW vermeld – Minister bevestigde in Kamercommissie dat er in deze situatie geen BTW aan de catalogusprijs moet worden toegevoegd – Hoeveel bedraagt werkelijk betaalde BTW bij leasingwagens? – Leasingmaatschappijen zullen niet geneigd zijn om deze info prijs te geven aan hun klanten 83
 84. 84. Voordeel privégebruik bedrijfswagens• Cataloguswaarde (2de versie) – Er moet nu worden uitgegaan van de catalogusprijs van het voertuig “in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier” – Zowel bij nieuwe als bij 2de hands- of leasingwagens 84
 85. 85. Voordeel privégebruik bedrijfswagens• Cataloguswaarde (2de versie) – Waar vindt u die nieuwe catalogusprijs? – fiscus gaat zelf – in samenspraak met beroepsfederaties van de automobielsector - een databank aanleggen van die catalogusprijzen – Minister heeft tijdens bespreking in Commissie verduidelijkt dat Belgische cataloguswaarde als uitgangspunt moet worden genomen – Wat bij “oldtimers”? – Wat met in het buitenland verkochte modellen die niet vergelijkbaar zijn met het model voor de Belgische markt? – Wat met modellen die niet in België worden gelanceerd? – Per jaar anciënniteit wordt cataloguswaarde verminderd met 6% – Vanaf moment dat wagen ouder is dan vijf jaar geen verdere vermindering meer! – Vermindering gaat van start vanaf 1ste inschrijving – Zowel in binnen- als buitenland 85
 86. 86. Voordeel privégebruik bedrijfswagens• Cataloguswaarde (2de versie) – Wagen met LPG-installatie – Kost installatie wordt bij aankoopprijs geteld (net zoals andere opties) – Wat indien LPG-installatie pas x-aantal jaren nadien wordt ingebouwd? – Reparatiewet treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1/1/2012 – Inhouding bedrijfsvoorheffing op berekende VAA volgens de 2de versie van artikel 36 WIB‟92: – slechts rekening mee houden op VAA toegekend vanaf 1/5/2012 86
 87. 87. Voordeel privégebruik bedrijfswagens• Bedenkingen bij 2de versie – Er wordt op geen enkele manier rekening gehouden met het aantal werkelijk gereden privékilometers – Belastingplichtigen die werkelijke kosten bewijzen in aangifte PB kunnen VAA nog altijd “compenseren” met 0,15 EUR per kilometer – Hoe meer kilometers woon-werk, hoe kleiner het werkelijk belastbaar VAA wordt – Soms zal werkelijk belastbaar VAA zelfs volledig verdwijnen; “negatief” kan niet 87
 88. 88. Voordeel privégebruik bedrijfswagens• Bedenkingen bij 2de versie – Nog altijd discriminatie tussen oude en nieuwe wagens – Bvb. Jan en Erik rijden met een 5 jaar oude bedrijfswagen van hetzelfde type. De werkgever van Jan heeft de wagen vroeger nieuw aangeschaft voor 30.000 EUR exclusief BTW. Erik rijdt met een wagen die vorig jaar 2de hands werd aangekocht voor 12.500 € + 21% BTW. De wagens hebben een CO2-uitstoot van 125 g/km en rijden op diesel. De “nieuwe” catalogusprijs exclusief BTW bedraagt 32.000 EUR. Het belastbaar VAA voor Jan bedraagt: (32.000 € + (30.000 € x 21%)) x 70% x 8,5% x 6/7 = 1.953,30 € Het belastbaar VAA voor Erik bedraagt: (32.000 € + (12.500 € x 21%)) x 70% x 8,5% x 6/7 = 1.765,87 € 88
 89. 89. Voordeel privégebruik bedrijfswagens• Aankoop nieuwe wagen: wel of niet via vennootschap? – Moet geval per geval worden bekeken – Algemeen kunnen we stellen: – Middenklasse wagens met beperkte CO2-uitstoot of bij beperkt aantal beroepsmatige kilometers – In dit geval zal het meestal voordelig zijn om het verhoogde voordeel van alle aard gewoon te ondergaan – Bij de aanschaf van een duurdere wagen met hoge CO2-uitstoot en veel beroepsmatige kilometers – In dit geval kan het voordelig zijn om de wagen privé aan te schaffen en te verhuren aan de vennootschap of forfaitaire kilometervergoeding aan te rekenen 89
 90. 90. Voordeel privégebruik bedrijfswagens• Aanrekening kilometervergoeding aan vennootschap – Kilometervergoeding kan enkel worden aangerekend voor pure beroepsmatige kilometers – In principe 0,3456 €/km maar hoger bedrag is toegestaan indien dit kan worden aangetoond met werkelijkheid – Kilometers woon-werkverkeer (van thuis naar vaste plaats van tewerkstelling) zijn privé – Hoe beroepsmatige kilometers bewijzen? – Dagelijks/wekelijks logboek/lijst bijhouden met uitsplitsing tussen privé en beroepsmatige kilometers -> enorm tijdrovend en niet doenbaar in praktijk – Controleur mag lijst niet zomaar naast zicht neerleggen maar moet tegenbewijs leveren wil hij beroepsmatige kilometers beperken 90
 91. 91. Voordeel privégebruik bedrijfswagens• Verworpen uitgaven – 17 % van het belastbaar voordeel wordt toegevoegd aan de verworpen uitgaven – Zie artikel 198, 9° WIB‟92 – VAA waarop VU moet worden berekend is het voordeel NA aftrek van de eventuele persoonlijke bijdrage van de werknemer/bedrijfsleider – Aangerekend VAA zelf is aftrekbaar van de verworpen uitgaven – OK voor fiscus indien VAA op fiche – NIET OK voor fiscus indien VAA werd gefactureerd of op R/C geboekt – Arrest Hof van Beroep Antwerpen 17 mei 2011 geeft fiscus ongelijk 91
 92. 92. FAQS berekening VAA personenwagens• Hoe moet het VAA worden berekend wanneer tezelfdertijd meerdere wagens ter beschikking worden gesteld aan werknemer of bedrijfsleider? – Voor elke wagen afzonderlijk een VAA te berekenen• Hoe moet het VAA worden berekend bij terbeschikkingstelling wagen gedurende slechts een gedeelte van het jaar? – Voordeel berekenen op basis van aantal kalenderdagen dat wagen in bezit was – Wel rekening houden met 1ste dag terbeschikkingstelling – Geen rekening houden met dag waarop wagen wordt ingeleverd• Hoe moet het VAA worden berekend bij terbeschikkingstelling aanloopwagen in afwachting levering definitieve firmawagen? – Voordeel berekenen op basis gegevens aanloopwagen voor x-aantal weken of maanden – Vanaf definitieve wagen VAA berekenen op basis gegevens definitieve wagen 92
 93. 93. FAQS berekening VAA personenwagens• Hoe moet het VAA worden berekend wanneer een lichte vrachtwagen wordt ter beschikking gesteld? – Verkrijger moet worden belast op voordeel aan werkelijke waarde – In praktijk op basis van uitgaven geboekt in resultatenrekening en daar bepaald % van nemen – Dus forfaitaire regels voor personenwagens zijn op lichte vrachtwagens (en moto‟s) niet van toepassing• Dient er rekening te worden gehouden met normale afwezigheden (ziekte, verlof, …)? – Normale afwezigheden hebben geen enkele invloed op berekening VAA – Dus geen pro rata vermindering toepassen• Wat bij langdurige afwezigheid? – Bij verplichte inlevering  GEEN VAA – Geen inlevering van voertuig  WEL VAA 93
 94. 94. FAQS berekening VAA personenwagens• Hoe moet het VAA worden berekend wanneer WERKNEMER voertuig enkel mag gebruiken voor dienstverplaatsingen en WOON-WERK-verkeer? – Verplaatsingen Woon-werkverkeer = privéverplaatsingen – Geen proportionele vermindering toe te passen op VAA indien WERKNEMER geen eigenlijke privéverplaatsingen mag doen met het voertuig• Wat is de invloed van fleetkortingen of kortingen n.a.v. speciale acties op de cataloguswaarde van de firmawagen? – Geen rekening mee houden voor bepaling cataloguswaarde• Hoe moet het VAA worden berekend indien vennootschap bvb. voor 90% eigenaar is van de wagen en de bedrijfsleider persoonlijk 10%? – Stel dat cataloguswaarde wagen = 50.000 €  in dat geval dient VAA te worden berekend op basis van een cataloguswaarde van 45.000 € (50.000 € x 90%) 94
 95. 95. FAQS berekening VAA personenwagens• Met welk CO2-uitstootgehalte moet rekening worden gehouden: dat vermeld op inschrijvingsbewijs DIV of op het gelijkvormigheidsattest? – Alleen de CO2-uitstoot vermeld op het inschrijvingsbewijs is van tel – Kan interessant zijn voor oudere wagens met hoge CO2-uitstoot – De mogelijkheid wordt verleend om de CO2-uitstoot vermeld op het gelijkvormigheidsattest, mee te delen aan de DIV om het zo op het inschrijvingsbewijs te vermelden• Hoe moet VAA worden berekend voor LPG-wagens? – In principe rekening te houden laagste CO2-uitstoot (die dus voor LPG in principe) – Indien blijkt dat wagen vooral op benzine rijdt, dan toch CO2-uitstoot voor benzine in aanmerking te nemen – Valt makkelijk te controleren op basis van tankbeurten• Hoe moet VAA worden berekend voor elektrische wagens? – Minimumpercentage van 4% van toepassing – Voordeel zal dus 1.200 € per jaar bedragen 95
 96. 96. FAQS berekening VAA personenwagens• Mag met eigen bijdrage werkenmer of bedrijfsleider worden rekening gehouden? – JA, mag worden afgetrokken van initieel berekende VAA – Opgelet: – Eigen tussenkomst in betaling schade aan voertuig mag NIET in mindering worden gebracht – Eigen bijdrage in winterbanden voor op wintervakantie  NIET in mindering te brengen – Eigen bijdrage in benzine, tol, … wanneer op vakantie in buitenland  NIET in mindering te brengen – Eigen bijdrage in carwash  NIET in mindering te brengen – Privé betalen van de benzinekosten bij gebruik wagen voor privéverplaatsingen en WW-verkeer  NIET in mindering te brengen – Eigen bijdrage voor bijkomende opties zoals siervelgen, lederen interieur, …  WEL in mindering te brengen• Het VAA wordt à rato van 17% opgenomen in de VU. Mag er rekening te worden gehouden met de eigen bijdrage die in mindering mag worden gebracht? – JA, die berekening van 17% mag gebeuren na vermindering van eigen bijdrage waardoor op te nemen bedrag in VU daalt 96
 97. 97. Exclusief beroepsmatig gebruik wagen• Stel dat de bedrijfsleider over een firmawagen beschikt en hijzelf of zijn partner over een privéwagen? – Soms wordt geadviseerd om in dat geval geen VAA aan te geven voor de firmawagen – Bij een belastingcontrole zal dan stelling worden verdedigd dat zuivere privéverplaatsingen enkel met de privéwagen gebeuren en de firmawagen enkel voor de bedrijfsgerelateerde activiteiten – Puur theoretisch gezien is dat inderdaad mogelijk MAAR in de praktijk zelden verdedigbaar – Gebruik firmawagen voor WW-verkeer  zijn ook privéverplaatsingen en dus toch VAA – Een boete, … op een plaats die geen enkel verband houdt met de bedrijfsactiviteiten zal redenering onderuit halen – Opgelet met aanslag geheime commissielonen! – Zie arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 14/9/2011 97
 98. 98. VAA Gratis bewoning 98
 99. 99. Voordeel gratis bewoning• Multiplicatorcoëfficiënt berekening voordeel van 2 naar 3,8 – Aangepast artikel 18 §3 2de lid 2b KB WIB‟92• Berekeningsformule indien niet-geïndexeerd KI > 745 EUR: – Inkomstenjaar 2011: geïndexeerd KI x 100/60 x 2 – Inkomstenjaar 2012: geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8• Berekeningsformule indien niet-geïndexeerd KI ≤745 EUR: – Onveranderd  blijft geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25• Quid als voordeel alle aard hoger is dan werkelijke huurwaarde? – Men zal worden belast op voordeel in natura 99
 100. 100. Voordeel gratis bewoning• Voorbeeld Gert-Jan is de enige vennoot en zaakvoerder van vennootschap ANGEL CAPITAL BVBA. Op 1 januari 2012 gebruikt Gert-Jan van de vennootschap een woning met een niet geïndexeerd KI van 2.250 € waarvan 10% beroepsgebruik – VAA inkomstenjaar 2011: 2.250 x 90% x 1,5790 x 100/60 x 2= 10.656,67 EUR – VAA inkomstenjaar 2012: 2.250 x 90% x 1,6349 x 100/60 x 3,8 = 20.969,67 EUR Bijna een verdubbeling van het voordeel in natura!!! 100
 101. 101. Voordeel gratis bewoning Haalt u beter uw woning uit de vennootschap in 2012? – Woning naar uw privé overdragen is altijd mogelijk via verkoop aan uzelf, kapitaalvermindering in natura, … maar – 10% registratierechten in Vlaanderen en 12,50% in Brussel en Wallonië -> privé te betalen – Over te dragen aan “werkelijke waarde” -> op gerealiseerde meerwaarde is vennootschapsbelasting te betalen – Uw vennootschap zal in de toekomst minder afschrijvingen kunnen in mindering brengen zodat op die manier indirect de belastingdruk stijgt (op korte termijn) – Kosten voor brandverzekering, OV, onderhoud … zullen dan privé moeten worden betaald en kunnen dus ook niet meer in aftrek worden gebracht bij vennootschap – Mogelijks moet vennootschap openstaand saldo krediet op woning ineens terugbetalen (+ wederbeleggingsvergoeding) – Conclusie: in heel wat gevallen zal het uiteindelijk voordeliger zijn om de woning in de vennootschap te laten; toch individueel te bekijken 101
 102. 102. Alternatieven?• Boeking VAA op R/C indien nog groot creditsaldo – Toe te kennen interesten dalen dan wel elk jaar + R/C wordt “opgegeten”• Betaling marktconforme huur aan vennootschap – Niet echt oplossing – Steeds toetsen aan berekeningsformule voordeel alle aard – Als voordeel alle aard de betaalde huur aan vennootschap overstijgt, dan toch nog voordeel alle aard op het verschil (naar onze mening) – Ontslag als zaakvoerder van de vennootschap – Enkel bedrijfsleiders kunnen worden belast op voordeel alle aard – Vennootschap zal dan worden belast op een abnormaal of goedgunstig voordeel a rato van de werkelijke huurprijs/huurwaarde indien geen huur aan vennootschap wordt betaald – Overweeg om nu al blote eigendom of tréfonds van de woning naar privé over te hevelen met behoud vruchtgebruik / erfpacht voor vennootschap – Dit is geen oplossing om voordeel alle aard te vermijden maar wel mogelijke oplossing om (gedeeltelijk) belasting op meerwaarde te vermijden 102
 103. 103. Voordeel gratis bewoning• Wat indien u in 2012/2013 wenst te bouwen of aan te kopen? – Privé of via vennootschap? – Zal afhangen van de persoonlijke situatie – Volgende parameters zijn daarbij van belang – (Geschat) bedrag kadastraal inkomen? – Nog uit te voeren verbouwingswerken? – Deel woning dat beroepsmatig/privé zal worden aangewend? – Bouwgrond privé of reeds via vennootschap aangekocht? – Zaakvoerder of niet van vennootschap? – Is vennootschap al dan niet BTW-plichtig? – … 103
 104. 104. Voordeel gratis bewoning• Wat indien u in 2012 wenst te bouwen of aan te kopen? – Privé of via vennootschap? – Woning privé aankopen/bouwen en beroepsmatig gedeelte verhuren aan vennootschap kan ook een mooie belastingbesparing opleveren als je het slim aanpakt – Via combinatie hypothecaire lening/lening met hypothecair mandaat kan worden genoten van “aftrek enige eigen woning” + gewone interestaftrek waardoor de ontvangen huren uit vennootschap in werkelijkheid privé niet worden belast – Optimalisatie via erfpacht, vruchtgebruik, opstal nog steeds mogelijk – Bijv. vestiging vruchtgebruik enkel op beroepsmatig gedeelte woning 104
 105. 105. Voordeel gratis verwarming / elektriciteit • Aan te geven voordeel verwarming stijgt van 1.640 € voor inkomstenjaar 2011 naar 1.820 € voor inkomstenjaar 2012 • Aan te geven voordeel elektriciteit stijgt van 820€ voor inkomstenjaar 2011 naar 910€ voor inkomstenjaar 2012 • Dus: – Stijging met 270€ – 50% PB + 8% gemeenteopcentiem: +/- 145€ – +/- 13% netto sociale bijdragen meer dan drie jaar later: +/- 35€ – Totaal +/- 180 € • Privé of met vennootschap betalen: – Indien kostprijs hoger dan bovenvermelde barema‟s  via vennootschap – Vrije keuze om verwarming te laten betalen door vennootschap en elektriciteit privé of vice versa 105
 106. 106. Nieuwe antimisbruikbepaling 106
 107. 107. Algemene antimisbruikbepaling• Artikel 344 §1 WIB‟92 – old style – Gaf aan de fiscus onder welbepaalde voorwaarden de mogelijkheid kwalificaties van rechtshandelingen - ingegeven om belastingen te ontwijken - te herkwalificeren 107
 108. 108. Algemene antimisbruikbepaling– Systematiek – Stap 1: De administratie diende het bewijs te leveren dat de kwalificatie van de rechtshandeling(en) belastingontwijking tot doel had – Stap 2: Belastingplichtige kon vervolgens het tegenbewijs leveren dat de kwalificatie van de rechtshandeling was ingegeven door rechtmatige financiële en economische motieven – Stap 3: Slaagde de belastingplichtige niet in het leveren van het tegenbewijs – Fiscus herkwalificeerde de betrokken rechtshandeling in meer belaste rechtshandeling(en) – Probleem voor de administratie: – Hof van Cassatie stelde dat een grondwetsconforme lezing van artikel 344 §1 WIB 1992 vereiste dat de administratie de betrokken rechtshandeling enkel kan herkwalificeren in een meer belaste rechtshandeling VOOR ZOVER DEZE RECHTSHANDELING SOORTGELIJKE RECHTSGEVOLGEN HEEFT 108
 109. 109. Algemene antimisbruikbepaling• Artikel 344 §1 WIB‟92 – new style – De nieuwe versie werkt volgens dezelfde systematiek als de oude stijl, zij het met een andere invulling – Stap 1: De administratie dient het bewijs te leveren dat bij het verrichten van rechtshandelingen “fiscaal misbruik” voorhanden is – Stap 2: Belastingplichtige kan het tegenbewijs leveren dat de geviseerde rechtshandelingen zijn ingegeven door niet-fiscale motieven – Stap 3: Slaagt de belastingplichtige niet in het leveren van het tegenbewijs dan kan de administratie de belastbare grondslag en belastingberekening herstellen alsof het fiscaal misbruik niet voorhanden is 109
 110. 110. Algemene antimisbruikbepaling• Artikel 344 §1 WIB‟92 – new style – Stap 1: Bewijs van fiscaal misbruik door de fiscus – 2 soorten fiscaal misbruik: – De belastingplichtige brengt verrichtingen tot stand waarbij hij zich buiten de toepassingen van een fiscale bepaling plaatst in strijd met de doelstelling van deze bepaling – De belastingplichtige brengt verrichtingen tot stand waarbij hij het fiscaal voordeel van een fiscale bepaling verkrijgt in strijd met de doelstelling van deze bepaling 110
 111. 111. Algemene antimisbruikbepaling– Stap 2: tegenbewijs van andere motieven door belastingplichtige – Bewijs dat rechtshandeling(en) verantwoord is door andere motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen – Naast economische en financiële kunnen ook patrimoniale, affectieve en persoonlijke motieven worden ingeroepen – Met onwaarschijnlijke niet-fiscale motieven wordt geen rekening gehouden – Tegenbewijs slaagt dus niet indien niet-fiscale motieven zodanig verwaarloosbaar zijn dat verrichting ondenkbaar lijkt als er geen rekening wordt gehouden met de fiscale motieven – Is geval voor rechtshandelingen waarbij: – belastingplichtige een zuiver fiscaal voordeel nastreeft – niet-fiscale motieven in niets specifiek zijn voor de betrokken verrichting maar integendeel zo algemeen zijn dat ze noodzakelijker- wijs aanwezig zijn bij elke verrichting van hetzelfde type – niet-fiscale motieven weliswaar specifiek zijn voor de betrokken verrichting maar een dermate beperkt belang hebben dat een redelijk persoon de verrichting niet zou realiseren omwille van dat niet-fiscale motief 111
 112. 112. Algemene antimisbruikbepaling• Artikel 344 §1 WIB‟92 – new style – Stap 3: Desgevallend herstel toestand zonder misbruik – Als tegenbewijs door belastingplichtige niet geleverd wordt mag de administratie de belastbare grondslag en de belastingberekening herstellen zodat de verrichting belast worden overeenkomstig het doel van de betrokken fiscale bepalingen – De fiscus kan dus het feitenmateriaal herdefiniëren in een nieuw feitenmateriaal dat beter aansluit bij de doelstelling van de in de plaats gestelde fiscale bepaling en die belastingheffing overeenkomstig deze doelstelling toelaat – Rechtshandelingen kunnen bijgevolg genegeerd/vervangen worden  niet langer vereist dat rechtsgevolgen gelijksoortig moeten zijn! 112
 113. 113. Algemene antimisbruikbepaling 113
 114. 114. Algemene antimisbruikbepaling Wat zegt Minister van Financiën? – Fiscus hoeft niets in de plaats te stellen van de niet- tegenstelbare handeling om op die handeling belastingen te kunnen heffen herkwalificatie is niet meer aan de orde – De nieuwe antimisbruikbepaling zal enkel in laatste instantie ingezet worden als ultieme wapen wanneer alle overige middelen geen hulp blijken te bieden – Het werken met een vennootschap op zich kan nooit onder toepassing van artikel 344 §1 WIB‟92 vallen – oprichting vennootschap is immers per definitie ingegeven door niet- fiscale motieven, zoals beperken van de aansprakelijkheid 114
 115. 115. Algemene antimisbruikbepaling Wat zegt Minister van Financiën? – Geen rulings mogelijk over nieuw artikel 344 §1 WIB‟92 – Aparte „mini-rulingscommissie‟ specifiek voor art. 344 §1 WIB‟92 – Mini-rulingcommissie moet binnen bepaalde termijn antwoorden – Meest gestelde vragen zullen worden gepubliceerd – Er zou een circulaire worden gepubliceerd met voorbeelden (positief en negatief) van wat vatbaar is voor de antimisbruikbepaling (naar analogie met de circulaire van 19 juli 2012 voor registratie- en successierechten) 115
 116. 116. Algemene antimisbruikbepaling • Artikel 344 §1 WIB‟92 – new style CONCLUSIE: fiscale planning wordt nog meer maatwerk + zorg altijd voor nodige onderbouw met niet-fiscale motieven!Crombez: “Algemene antimisbruikbepaling is cruciaal in vereenvoudiging fiscaliteit” 116
 117. 117. Notionele interestaftrek 117
 118. 118. Notionele interestaftrek• Wijzigingen 2012: tarief beperkt tot maximaal 3% (+0,5% KMO)• Vanaf AJ2013 geen overdracht meer• Aftrek NIA van aanslagjaar zelf blijft hetzelfde (na octrooi-aftrek, voor overgedragen verliezen) 118
 119. 119. Notionele interestaftrek• Overgedragen NIA die reeds bestond voor AJ2013• Aftrekbaar tot in het 7de belastbare tijdperk volgend op het tijdperk waarin de aftrek werd gecreëerd• Overdracht mag slechts worden afgetrokken NA aftrek vorige verliezen en investeringsaftrek• Ten belope van de eerste schijf van 1mio euro resterende winst voor 100%;• Voor het exces boven 1mio euro resterende winst: beperkt tot 60%• Overgedragen NIA die owv 60% beperking niet kon worden afterokken is onbeperkt overdraagbaar 119
 120. 120. Notionele interestaftrek• Wijziging 2013:• Maximum van 3% blijft behouden• Berekening wordt aangepast:• Vroeger: gemiddelde jaarlijkse rentevoet op 10-jarige OLO• Nu: gemiddelde rentevoet over maanden juli-augustus-september voor 10-jarige OLO• Concreet: voor AJ2014: 2,74% ipv 3,00%• Wat als 3-maanden gemiddelde hoger ligt dan jaarlijks gemiddelde? Terug wetswijziging? 120
 121. 121. Overige nieuwigheden 2012 121
 122. 122. Overige nieuwigheden 2012• De programmawet van 22 juni 2012 voerde nog volgende nieuwigheden/wijzigingen in: – Hogere niet-proportionele BTW-boetes voor overtredingen begaan vanaf 1/7/2012 – Minimum stijgt van 25 € naar 50 € – Maximum stijgt van 2.500 € naar 5.000 € – Termijn voor indienen aangifte nalatenschap worden ingekort – 4 maanden voor overlijden in België – 5 maanden rest van Europa – 6 maanden buiten Europa – Taks op beursverrichtingen stijgt verder – Hogere accijnzen op tabak 122
 123. 123. Begroting 2013 123
 124. 124. Begroting 2013Reeds besproken wijzigingen:• Roerende voorheffing (zie gedeelte over roerende voorheffing)• Wijziging berekening tarief notionele interestaftrek (zie gedeelte NIA)• Verhoging taks op de premies van levensverzekeringen (zie laatste slide deel roerende voorheffing)• Verduidelijkingen algemene antimisbruikbepaling 124
 125. 125. Begroting 2013Meerwaarden op aandelen:• In begroting 2012 reeds meerwaardebelasting op aandelen voor vennootschappen:• Tarief: 25% + 3% algemene crisibijdrage = 25,75%;• Bij meerwaarde gerealiseerd bij verkoop binnen 1jaar na aankoop• Op aandelen van vennootschappen die aan een normaal belastingregime zijn onderworpen.• (meerwaarden op aandelen van vennootschap die niet aan een normaal belastingregime zijn onderworpen zijn belastbaar aan het normale tarief vennootschapsbelasting) 125
 126. 126. Begroting 2013Meerwaarden op aandelen:• Begroting 2013: bijkomende meerwaardebelasting op aandelen• Tarief 0,4%• Voor alle gerealiseerde meerwaarden op aandelen die voor vrijstelling in aanmerking komen (tot op heden niet belaste meerwaarden)• Niet van toepassing voor KMO‟s die voldoen aan voorwaarden artikel 15WVenn 126
 127. 127. Begroting 2013Meerwaarden op aandelen:• 4 mogelijke tarieven belasting meerwaarde op aandelen: – 0% (Meerwaarde gerealiseerd door KMO‟s die aan alle voorwaarden voor vrijstelling voldoen) – 0,4% (Meerwaarde gerealiseerd door niet-KMO‟s die aan alle voorwaarden voor vrijstelling voldoen) – 25,75% (Meerwaarde gerealiseerd binnen het jaar na aankoop voor aandelen die voldoen aan taxatievoorwaarde) – 33,99% (of verlaagd opklimmend tarief – meerwaarden die niet voldoen aan taxatievoorwaarde) 127
 128. 128. Begroting 2013Aanslag geheime commissielonen:• Veruidelijking over toepassing 309%: – Overdreven kosten waarvan karakter „VAA‟ niet duidelijk is: Verworpen uitgaven – Kleine berekeningsfouten ter goeder trouw die kunnen worden rechtgezet door aanduiding van de genieter en kunnen worden belast binnen de normale aanslagtermijnv an 3j: belasting begunstigde in de PB – Voordelen alle aard, gemengde of duidelijke privé-kosten waarvoor geen fiche werd opgemaakt, maar waarbij de vennootschap bij controle onmiddellijk de begunstigde aanwijst en de begunstigde kan worden belast: Verworpen uitgaven én belasting begunstigde in de PB. – Voordelen alle aard zonder fiche, waarbij de vennootschap de begunstigde niet aanwijst: toepassing aanslag geheime commissielonen• Restaurantkosten zouden voortaan buiten het toepassingsgebied van de AGC vallen.• Er wordt een vermindering van het tarief van 309% overwogen 128
 129. 129. Begroting 2013Diverse kleinere maatregelen:• Fiscale amnestie (de laatste) – Tarief verjaarde misdrijven: 35% (belasting én interesten) – Niet verjaarde misdrijven: 35% + 20% boete (totaal 55%)• Diverse initiatieven ter bestrijding van fiscale en sociale fraude (verjaring, gevangenisstraf, automatische schrapping KBO bij 3 niet ingediende jaarrekeningen, etc…• Loonmatiging: verbod op bepaalde opslagen tijdens 2013 en 2014, individuele opslagen zouden mogelijk blijven, als de totale loonkost als geheel niet stijgt boven de index 129
 130. 130. Begroting 2013Diverse kleinere maatregelen:• Verhoging niet-reccurent resultaatsgebonden bonussen – 3.100 euro maximum i.p.v 2.430 euro – Bovenop 33% werkgeversbijdrage, nu ook 13,07% werknemersbijdrage – Verder niet belast bij genieter• Loonheffing op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen – 26,75% i.p.v. 20% vanaf 1/01/2013• Verdere verhoging accijnzen op alcohol en tabak vanaf 1/1/2013• Afschaffing milieutaks op wegwerptoestellen, batterijen, inktverpakkingen, lijm en oplosmiddelen vanaf 1/01/2013 130

×