Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sinong Gustong Maging Milyonaryo

863 views

Published on

A great review activity in Filipino subject using the tagalized version of Who Wants To be A Millionaire.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sinong Gustong Maging Milyonaryo

 1. 1. 50:50Welcome to 15 1 Milyon 14 500,000 13 250,000 12 Sino Ang 11 10 125,000 64,000 32,000 Gustong 9 8 16,000 8,000 7 4,000 Maging 6 5 2,000 1,000 4 500Milyonaryo? 3 2 300 200 1 100
 2. 2. © Mark E. Damon - All Rights Reserved © 2012 - All rights Reserved
 3. 3. © Mark E. Damon - All Rights Reserved
 4. 4. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 13 250,000 12 125,000 11 64,000 10 32,000 9 16,000 8 8,000 7 4,000 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 2 200 1 100
 5. 5. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 “Wow! Nakapasa 13 250,000 12 125,000 ako sa pagsusulit”, 11 64,000 10 32,000 ay isang halimbawa 9 16,000 8 8,000 ng? 7 4,000 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: Pasalaysay B: Patanong C: Pakiusap D: Padamdam
 6. 6. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 “Wow! Nakapasa 13 12 250,000 125,000 ako sa pagsusulit”, 11 10 64,000 32,000 ay isang halimbawa 9 8 16,000 8,000 ng? 7 6 4,000 2,000 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: Pasalaysay B: Patanong C: Pakiusap D: Padamdam
 7. 7. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 13 250,000 12 125,000 11 64,000 10 32,000 9 16,000 8 8,000 7 4,000 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 2 200 1 100
 8. 8. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 “Sila ay kumakain ng 13 12 250,000 125,000 ice cream at umiinom 11 10 64,000 32,000 ng iced tea” ay isang 9 8 16,000 8,000 halimbawa ng? 7 6 4,000 2,000 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: Tambalan B: Karaniwan C: Payak D: Hugnayan
 9. 9. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 “Sila ay kumakain ng 13 250,000 12 125,000 ice cream at umiinom 11 64,000 10 32,000 ng iced tea” ay isang? 9 16,000 8 8,000 7 4,000 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: Tambalan B: Karaniwan C: Payak D: Hugnayan
 10. 10. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 13 250,000 12 125,000 11 64,000 10 32,000 9 16,000 8 8,000 7 4,000 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 2 200 1 100
 11. 11. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 “Sina Joshua, Allen at Susie 13 250,000 12 125,000 ay nagpunta at nagdasal sa 11 64,000 loob ng simbahan” 10 9 32,000 16,000 Ano ang panaguri sa 8 8,000 7 4,000 pangungusap? 6 2,000 5 1,000 4 $500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: sa loob ng simbahan B: Sina Joshua C: nagpunta at nagdasal D: simbahan
 12. 12. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 “Sina Joshua, Allen at Susie 13 250,000 12 125,000 ay nagpunta at nagdasal sa 11 64,000 loob ng simbahan” 10 32,000 9 16,000 Ano ang panaguri sa 8 7 8,000 4,000 pangungusap? 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: sa loob ng simbahan B: Sina Joshua C: nagpunta at nagdasal D: simbahan
 13. 13. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 $1 Million 14 $500,000 13 $250,000 12 $125,000 11 $64,000 10 $32,000 9 $16,000 8 $8,000 7 $4,000 6 $2,000 5 $1,000 4 $500 3 $300 2 $200 1 $100
 14. 14. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 “Ikinatuwa ng lahat ang 13 250,000 12 125,000 pagkapasa niya sa 11 64,000 pagsusulit” 10 9 32,000 16,000 8 8,000 Ano ang ayos ng 7 4,000 6 2,000 pangungusap? 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: tuwid B: kabalikan C: inuulit D: hugnayan
 15. 15. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 “Ikinatuwa ng lahat ang 13 250,000 12 125,000 pagkapasa niya sa 11 64,000 pagsusulit” 10 9 32,000 16,000 8 8,000 Ano ang ayos ng 7 4,000 6 2,000 pangungusap? 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: tuwid B: kabalikan C: inuulit D: hugnayan
 16. 16. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 13 250,000 12 125,000 11 64,000 10 32,000 9 16,000 8 8,000 7 4,000 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 2 200 1 100
 17. 17. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 13 “Hala, baka mahuli 12 250,000 125,000 11 tayo niyan.” Ano ang 10 64,000 32,000 9 damdamin ng 8 16,000 8,000 7 nagsasalita? 6 4,000 2,000 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: naguguluhan B: nababahala C: naiinip D: nagagalita
 18. 18. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 13 “Hala, baka mahuli 12 250,000 125,000 11 tayo niyan.” Ano ang 10 64,000 32,000 9 damdamin ng 8 16,000 8,000 7 nagsasalita? 6 4,000 2,000 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: naguguluhan B: nababahala C: naiinip D: nagagalita
 19. 19. © Mark E. Damon - All Rights Reserved Magaling!! Umabot na kayo sa 1,000!!!!
 20. 20. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 13 250,000 12 125,000 11 64,000 10 32,000 9 16,000 8 8,000 7 4,000 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 2 200 1 100
 21. 21. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon Si Melissa, ang aking 14 13 500,000 250,000 kapatid ay katawagan ko 12 125,000 11 64,000 sa telepono linggo-linggo. 10 32,000 9 16,000 8 8,000 Anong salita ang may 7 4,000 6 2,000 kayariang maylapi 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: telepono B: linggo-linggo C: katawagan D: aking
 22. 22. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon Si Melissa, ang aking 14 13 500,000 250,000 kapatid ay katawagan ko 12 125,000 11 64,000 sa telepono linggo-linggo. 10 32,000 9 16,000 8 8,000 Anong salita ang may 7 4,000 6 2,000 kayariang maylapi 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: telepono B: linggo-linggo C: katawagan D: aking
 23. 23. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 13 250,000 12 125,000 11 64,000 10 32,000 9 16,000 8 8,000 7 4,000 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 2 200 1 100
 24. 24. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 13 Ang hatinggabi ay 12 250,000 125,000 11 64,000 isang halimbawa 10 32,000 9 16,000 ng? 8 7 8,000 4,000 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: tambalan B: inuulit C: payak D: maylapi
 25. 25. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 13 Ang hatinggabi ay 12 250,000 125,000 11 64,000 isang halimbawa 10 32,000 9 16,000 ng? 8 7 8,000 4,000 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: tambalan B: inuulit C: payak D: maylapi
 26. 26. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 13 250,000 12 125,000 11 64,000 10 32,000 9 16,000 8 8,000 7 4,000 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 2 200 1 100
 27. 27. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 Dapat kayo ay 13 250,000 12 125,000 magmahalan at 11 64,000 10 32,000 magtulungan. Ito ay 9 16,000 8 8,000 isang halimbawa ng? 7 4,000 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: Patanong B: Pakiusap C: Pasalaysay D: Pautos
 28. 28. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 Dapat kayo ay 13 250,000 12 125,000 magmahalan at 11 64,000 10 32,000 magtulungan. Ito ay 9 16,000 8 8,000 isang halimbawa ng? 7 4,000 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: Patanong B: Pakiusap C: Pasalaysay D: Pautos
 29. 29. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 13 250,000 12 125,000 11 64,000 10 32,000 9 16,000 8 8,000 7 4,000 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 2 200 1 100
 30. 30. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 “Kung pagsisikapan 13 12 250,000 125,000 lamang niya, tiyak na 11 10 64,000 32,000 magiging madali at 9 8 16,000 8,000 maayos lahat.” ito ay? 7 6 4,000 2,000 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: tambalan B: hugnayan C: payak D: maylapi
 31. 31. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 Kung pagsisikapan 13 12 250,000 125,000 lamang niya, tiyak na 11 10 64,000 32,000 magiging madali at 9 8 16,000 8,000 maayos lahat. 7 6 4,000 2,000 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: tambalan B: hugnayan C: payak D: maylapi
 32. 32. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 13 250,000 12 125,000 11 64,000 10 32,000 9 16,000 8 8,000 7 4,000 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 2 200 1 100
 33. 33. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Million 14 500,000 Hindi niya napansin ang 13 250,000 12 125,000 mga taong nagsasayaw 11 64,000 sa daan sapagkat 10 9 32,000 16,000 malalim ang iniisip 8 8,000 7 4,000 niya” ay isang? 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: tambalan B: payak C: hugnayan D: di-karaniwan
 34. 34. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Million 14 500,000 Hindi niya napansin ang 13 250,000 12 125,000 mga taong nagsasayaw 11 64,000 sa daan sapagkat 10 9 32,000 16,000 malalim ang iniisip 8 8,000 7 4,000 niya” ay isang? 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: tambalan B: payak C: hugnayan D: di-karaniwan
 35. 35. © Mark E. Damon - All Rights Reserved Napakahusay! Nakaabot kayo sa 32,000
 36. 36. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 13 250,000 12 125,000 11 64,000 10 32,000 9 16,000 8 8,000 7 4,000 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 2 200 1 100
 37. 37. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Million 14 500,000 “Tumakbo nang mabilis 13 250,000 12 125,000 si Kay subalit huli na 11 64,000 nang marating niya ang 10 9 32,000 16,000 finish line” ay 8 8,000 7 4,000 halimbawa ng mga? 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: hugnayan at karaniwan B: tambalan at karaniwan B: tambalan at di-karaniwan A: hugnayan at di-karaniwan
 38. 38. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Million 14 500,000 “Tumakbo nang mabilis 13 250,000 12 125,000 si Kay subalit huli na 11 64,000 nang marating niya ang 10 9 32,000 16,000 finish line” ay 8 8,000 7 4,000 halimbawa ng mga? 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: hugnayan at karaniwan B: tambalan at karaniwan B: tambalan at di-karaniwan A: hugnayan at di-karaniwan
 39. 39. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 13 250,000 12 125,000 11 64,000 10 32,000 9 16,000 8 8,000 7 4,000 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 2 200 1 100
 40. 40. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Million “Mayaman sa tanawin ang 14 500,000 13 250,000 bansang Pilipinas kaya 12 125,000 11 64,000 madalas itong puntahan ng 10 32,000 mga turista” nakapulang 9 16,000 8 8,000 sulay at ang pangungusap ay 7 4,000 halimbawa ? 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: simuno at di-karaniwan B: panaguri at karaniwan B: panaguri at tambalan A: simuno at hugnayan
 41. 41. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Million “Mayaman sa tanawin ang 14 500,000 13 250,000 bansang Pilipinas kaya 12 125,000 11 64,000 madalas itong puntahan ng 10 32,000 mga turista” nakapulang 9 16,000 8 8,000 sulay at ang pangungusap ay 7 4,000 halimbawa ? 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: simuno at di-karaniwan B: panaguri at karaniwan B: panaguri at tambalan A: simuno at hugnayan
 42. 42. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 13 250,000 12 125,000 11 64,000 10 32,000 9 16,000 8 8,000 7 4,000 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 2 200 1 100
 43. 43. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Million 14 500,000 “Marami ang natuwa 13 250,000 12 125,000 sa naganap na 11 64,000 10 32,000 pagtitipon noong 9 16,000 8 8,000 isang buwan.” Ilan 7 4,000 6 2,000 salitang maylapi? 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: lima B: apat C: tatlo D: dalawa
 44. 44. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Million 14 500,000 “Marami ang natuwa 13 250,000 12 125,000 sa naganap na 11 64,000 10 32,000 pagtitipon noong 9 16,000 8 8,000 isang buwan.” Ilan 7 4,000 6 2,000 salitang maylapi? 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: lima B: apat C: tatlo D: dalawa
 45. 45. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Million 14 500,000 13 250,000 12 125,000 11 64,000 10 32,000 9 16,000 8 8,000 7 4,000 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 2 200 1 100
 46. 46. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon “Sina Josh at Marie ay 14 13 500,000 250,000 nagdiwang ng kanilang 12 125,000 11 64,000 kaarawan at nagbigay saya 10 32,000 9 16,000 sa lahat ng mga bata.” ang 8 8,000 7 4,000 pangungusap ay? 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: di-karaniwan B: tambalan C: sugnay na di makapag-iisa D: hugnayan
 47. 47. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon “Sina Josh at Marie ay 14 13 500,000 250,000 nagdiwang ng kanilang 12 125,000 11 64,000 kaarawan at nagbigay saya 10 32,000 9 16,000 sa lahat ng mga bata.” ang 8 8,000 7 4,000 pangungusap ay? 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 50:50 2 200 1 100 A: di-karaniwan B: tambalan C: sugnay na di makapag-iisa D: hugnayan
 48. 48. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 13 250,000 12 125,000 11 64,000 10 32,000 9 16,000 8 8,000 7 4,000 6 2,000 5 1,000 4 500 3 300 2 200 1 100
 49. 49. © Mark E. Damon - All Rights Reserved 15 1 Milyon 14 500,000 13 250,000 12 125,000 Sumulat ng 11 10 64,000 32,000 pangungusap na 9 8 16,000 8,000 7 4,000 nasa karaniwang 6 5 2,000 1,000 ayos at hugnayang 4 3 500 300 kayarian ng 2 1 200 100 pangungusap
 50. 50. © Mark E. Damon - All Rights Reserved WOOOHOOOO!!!! NANALO KAYO NG ISANG MILYONG PISO!!!

×