Marcelis Boereboom

3,182 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,182
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,801
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marcelis Boereboom

 1. 1. KabinetsbeleidGezondheidszorg inhet licht van detoekomstMarcelis BoereboomDirecteur-Generaal Langdurige Zorg
 2. 2. Inhoud1.Gevolgen van stijgende zorguitgaven2.Oplossingen nu en in de toekomst
 3. 3. Blik op de zorg• Grote, breed gedeelde zorg over stijgende kosten• Zorg niet alleen kosten maar ook baten• Dreigend tekort aan zorgpersoneel• Aanbod niet afgestemd op vraag• 5 voor 12 gevoel• Gezamenlijke aanpak3 De toekomst van de zorg
 4. 4. Nederland in internationaal perspectief4 De toekomst van de zorg
 5. 5. Groei zorguitgaven 2011 – 2015: 5¾% per jaar Autonome groei zorg hoog: •ongeveer 16 miljard Demografie 1¼% In Gedoogakkoord: Inflatie 1½ % •Intensivering ouderenzorg (bijna 1 mld) •Ombuigingen en hervormingen ‘black box’ in care en cure (ruim 2 mld) • Sociaal-cultureel • Epidemiologie 3% • Medische technologie Resulterende groei: • Productiviteitskloof (Baumol) •… •15 miljard5 De toekomst van de zorg
 6. 6. De zorg wordt steeds belangrijker Onderwijs en sociale zekerheid dalen, de zorg stijgt 25,0 Onderwijs Collectieve zorg 20,0 Sociale zekerheid 15,0 % BBP 10,0 5,0 0,0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 20146 De toekomst van de zorg
 7. 7. 7 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 Sociale zekerheid Zorg Onderwijs Overdrachten bedrijven Openbaar bestuur Veiligheid (Reële) groei 2011-2015 (mld euros)De toekomst van de zorg Defensie Bereikbaarheid De zorg ‘verdringt’ andere uitgaven Internationale samenwerking
 8. 8. Is de burger bereid meer te betalen aanzorg?Vier enquêtevragen:1. Betaalt u genoeg premie? → “Meer dan genoeg!” / “Te veel!!”2. Kunnen de eigen bijdragen omhoog? → “Ze zijn al zo hoog!” / “Absoluut niet!!”3. Stelt de overheid genoeg geld beschikbaar voor de zorg? → “Niet genoeg!”4. Moet Nederland solidair blijven met mensen met lage inkomens en/of (chronische) ziekte(n)? → “Natuurlijk!”8 De toekomst van de zorg
 9. 9. Steeds groter beroep op solidariteit Elk jaar… • Gaan hoge inkomens meer betalen voor lage inkomens • Gaan gezonden meer betalen voor (chronisch) zieken • Gaan jongere generaties meer betalen voor oudere generaties Solidariteitsoverdrachten Hoe lang willen we dit blijven betalen? Zijn de kosten en baten nog in balans?9 De toekomst van de zorg
 10. 10. Centrale vraagHoe houden wij een goede gezondheidszorgbetaalbaar voor huidige én toekomstigegeneraties? Wat doet het kabinet Rutte?10 De toekomst van de zorg
 11. 11. Korte termijn: niet harder groeien dan afgesproken(I)• Overschrijdingen bovenop de extra miljardeninvestering (o.a. eerstelijnszorg, GGZ, en PGB’s)• 2011 tegenvaller ongeveer 1,1 miljard euro, die ook de komende jaren doorwerkt• Overschrijdingen worden zo veel mogelijk teruggehaald op sectoren die overschrijden11 De toekomst van de zorg
 12. 12. Korte termijn: niet harder groeien dan afgesproken(I)Tariefkortingen• (huisartsen, verloskunde en logopedie en GGZ )• Eigen bijdragen (verhoging eigen risico, eigen bijdragen GGZ)• Maatregelen pgb’s• Pakketmaatregelen: stoppen met roken-programma dieetadvisering maagzuurremmers, m.u.v. chronisch zieken minder behandelingen vergoed bij fysiotherapie en eerstelijnspsycholoog12 De toekomst van de zorg
 13. 13. Houdbaarheid op de middellange termijn1. Pakketingrepen, m.n. lage ziektelast huidige pakketingrepen zijn hier onderdeel van2. Vergroten doelmatigheid• Curatieve zorg: ZVW-stelsel laten werken• Langdurige zorg: hervorming AWBZ13 De toekomst van de zorg
 14. 14. Curatieve zorg: ZVW-stelsel laten werkenBeleidsdoelstelling: meer en betere zorg voor je geld•Prestatiebekostiging•Afschaffen nacalculatie verzekeraar•Taakherschikking•Faillissementswetgeving•Verbod verticale integratie•Zorg in de buurt•WMG: macrobeheersingsinstrument•Omslag GGZ14 De toekomst van de zorg
 15. 15. Langdurige zorg: hervorming AWBZBeleidsdoelstelling: betere en betaalbare zorg nu en later•Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars•Solide maken pgb•Beperking doelgroep AWBZ•Scheiden wonen en zorg•Begeleiding naar Wmo•Extra personeel en opleidingen•Kwaliteitsmaatregelen, o.a. Versterken rechten cliënt via WCZ en Beginselenwet Verstevigen inspectie15 De toekomst van de zorg
 16. 16. Houdbaarheid op de lange termijn• Maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de collectieve zorguitgaven in de (nabije) toekomst is belangrijk.• Inzicht in de oorzaken (‘black box’) en oplossingen voor de stijgende zorguitgaven met al doel beheersbare groei op lange termijn: » VWS-Financiën taskforce beheersing zorguitgaven » SER-adviesaanvraag ‘betaalbare zorg voor toekomstige generaties’ » CPB Onderzoeksprogramma ‘Toekomst Zorg’16 De toekomst van de zorg
 17. 17. Actief het maatschappelijk debat aangaan Nederland, gezond en wel. Wat is ons het waard?17 De toekomst van de zorg

×