Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Com elaborar una previsió d’ingressos i despeses adaptada a la realitat del mercat

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Com elaborar una previsió d’ingressos i despeses adaptada a la realitat del mercat

 1. 1. Grup de TreballdEmprenedoriai Creació dEmpreses Com elaborar una previsió d’Ingressos i despeses adaptada a la realitat del mercat?
 2. 2. Grup de Treball dEmprenedoria i Creació dEmpresesEl Pla de mercat:L’estudi de la demanda i la competència:Anàlisi de la demanda:- Tendències del mercat generals- Segmentació de mercat- Variables clau: poder adquisitiu, gustos...
 3. 3. Grup de Treball dEmprenedoria i Creació dEmpresesEl Pla de mercat:L’estudi de la demanda i la competència:Anàlisi de la competència:- Competència directa i indirecta- Podem comprar dades!!- Variables clau: preus, localització, dimensió...
 4. 4. Grup de Treball dEmprenedoria i Creació dEmpresesEl Pla de mercat:El Pla de vendes:Ingressos = Preu x Quantitat- El Preu el fixem nosaltres!- La Quantitat venuda NO!
 5. 5. Grup de Treball dEmprenedoria i Creació dEmpresesEl Pla de mercat:El Pla de vendes:- Criteris de fixació de Preus: - Marge sobre preu de cost - Marge sobre preu de venda - Segons la competència - Altres criteris
 6. 6. Grup de Treball dEmprenedoria i Creació dEmpresesEl Pla de mercat:El Pla de vendes:- Criteris de fixació de Quantitats: - % Respecte la capacitat - Quantitat en valor absolut - Segons estacionalitat - Segons quota de mercat
 7. 7. Grup de Treball dEmprenedoria i Creació dEmpresesEl Pla de mercat:El Punt d’equilibri:- Ingressos = Despeses- Quantitat venuda (en unitats i euros)
 8. 8. Grup de Treball dEmprenedoria i Creació dEmpresesQuin és el problema?- La incertesa dels moments actuals
 9. 9. Grup de Treball dEmprenedoria i Creació dEmpresesQuin és el problema?- La manca d’utilitat de xifres passades
 10. 10. Grup de Treball dEmprenedoria i Creació dEmpresesQuines solucions tenim?La primera opció: l’esoterisme...
 11. 11. Grup de Treball dEmprenedoria i Creació dEmpresesQuines solucions tenim?Altres opcions:- L’estudi del mercat- El mètode dels escenaris- Altres mètodes
 12. 12. Grup de Treball dEmprenedoria i Creació dEmpresesL’estudi de mercat: Principals fonts d’informació per l’empresa:Fonts primàries: - Fer un estudi de mercat propi - Fer un treball de camp
 13. 13. Grup de Treball dEmprenedoria i Creació dEmpresesL’estudi de mercat:L’estudi de mercat propi:- Contractar una empresa- Bon disseny de l’entrevista- Bon anàlisi de les dades- Sol ser molt costós
 14. 14. Grup de Treball dEmprenedoria i Creació dEmpresesL’estudi de mercat:El treball de camp: (ideal per establiments)- Estudi a peu de carrer- Visites en diversos horaris- Enquestes pròpies a coneguts- Informació de franquícies!! (-30%)
 15. 15. Grup de Treball dEmprenedoria i Creació dEmpresesL’estudi de mercat: Fonts secundàries:- Anàlisi de dades existents- Instituts d’estadística: INE, Idescat- Altres fonts: Associacions, gremis, etc.- Anuaris d’entitats financeres- Anuaris socio-demogràfics municipals
 16. 16. Grup de Treball dEmprenedoria i Creació dEmpresesEl mètode dels escenaris:Basat en anàlisi de situacions possibles- Desviacions en costos: (fixos i variables)- Desviacions en ingressos- Desviacions creudades
 17. 17. Grup de Treball dEmprenedoria i Creació dEmpresesAltres mètodes:El mètode Delphi:- Basat en la opinió d’experts en el sector- Contempla informació quantitativa, peròsobretot qualitativa
 18. 18. Grup de Treball dEmprenedoria i Creació dEmpresesAltres mètodes:Altres recursos a internet:- Directoris d’empreses- Guiame d’ESADE- Altres notícies del sector
 19. 19. Grup de Treball dEmprenedoria i Creació dEmpresesAltres mètodes:La llei del 50%: (Basada en les lleis de Murphy)
 20. 20. Grup de Treball dEmprenedoria i Creació dEmpresesAltres mètodes:La llei del 50%: (Basada en les lleis de Murphy)- Calculem el total d’ocupació màxima- Calculem el 50%- I d’aquest import, el 50%.- Punt d’equilibri = 25 ó 30% del màxim
 21. 21. Grup de TreballdEmprenedoriai Creació dEmpreses Moltes gràcies!! Grup de Treball dEmprenedoria i Creació dEmpreses Per més informació: atorruella@ajsabadell.cat

×