Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Elevledda
utvecklingssamtal
Montessori Friskola Gotland åk 5
VT 2017 Cecilia Duckert
För att hjälpa eleverna att överblick...
Hur vi arbetar med elevledda utvecklingssamtal i åk 5
De elevledda samtalen är tänkt för att motivera eleven till att ta s...
Arbetsgång för vårdnadshavare
1. Vårdnadshavare får inbjudan och bokad tid. Läser igenom, stryker under
och skickar tillba...
Bilaga 1
Stryk under vad du vill diskutera under samtalet.
Inbjudan ska fyllas i och skickas tillbaka till skolan snarast....
Bilaga 2
Enkät för att utvärdera det elevledda samtalet
Intervjufrågorna (skriv gärna på baksidan om plats saknas):
1. Hur...
Länkar
Artikel om elevledda samtal
http://www.skolporten.se/app/uploads/2012/04/UL_artikel_4_2012_juhlin_mfl.pdf
Blanketter...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Utvecklingssamtal åk 5 vt 2017

Eleverna presenterar sitt eget utvecklingssamtal

  • Be the first to comment

Utvecklingssamtal åk 5 vt 2017

  1. 1. Elevledda utvecklingssamtal Montessori Friskola Gotland åk 5 VT 2017 Cecilia Duckert För att hjälpa eleverna att överblicka sina mål och förmågor de ska uppnå fick eleverna i åk 5 chansen att hålla i sitt eget utvecklingssamtal. Personal: Cecilia Duckert och Per-Johan Moquist Stora delar av metoden som används för elevernas egna utvecklingssamtal har hämtats från Skolverket, Myrsjöskolans artikel: http://www.skolporten.se/app/uploads/2012/04/ UL_artikel_4_2012_juhlin_mfl.pdf 
 1
  2. 2. Hur vi arbetar med elevledda utvecklingssamtal i åk 5 De elevledda samtalen är tänkt för att motivera eleven till att ta större ansvar för sin skolgång. Målet är att öka elevens engagemang i sin inlärning och förhoppningsvis uppnå högre måluppfyllelse. En otroligt viktig hörnsten i elevens skolframgång är vårdnadshavarens insyn och engagemang. Därför är det jätteviktigt att vårdnadshavaren får informationen om sitt barns skolgång. Det har visat sig, från tidigare elevledda samtal, att vårdnadshavaren upplever sig bättre informerad när det egna barnen själv får beskriva sin skolgång. Elevens arbete med sin presentation Vi börjar med att gå igenom skolverkets kunskapsmål och centrala innehåll för de ämnen som eleven undervisats i hittills under läsåret. Eleven får dela upp det centrala innehållet i två kolumner BRA och UTVECKLA. Här väljer eleven i vilken kolumn hen vill skriva in sin egna nivå. Viktigt är att varje elev får reflekterar över vad hen behöver utveckla vidare och på vilket sett det ska ske. Arbetet dokumenteras i en KeyNote i sin iPad. Presentationen sparas i elevens egna elevmapp i Showbie. Utöver KeyNoten får eleven välja ut minst tre saker hen vill visa upp under samtalet t.ex. teckning, skrivbok, NO arbete mm. När KeyNoten är klar måste den övas in. Eleven tränar inför en klasskamrat som filmar och ger återkoppling. Efter det görs en presentation även för mentorn. Härmed får mentorn inblick i elevens samtal och dess egna uppsatta mål att sträva mot. Vårdnadshavarens delaktighet När eleven är klar skickas en välkomstfolder hem med avtalad till och elevens omföme bilaga 1. (mentorns omdöme). I skolan sedan, presenterar eleven sin del av utvecklingssamtalet i ca. 20-30 min. Därefter deltar även mentorn i utvecklingssamtalet. Mentorn avslutar med övriga frågor och sammanställer mål att utveckla i en IUP. Målen väljs ut tillsammans med eleven och vårdnadshavare. I samband med samtalet får vårdnadshavare även fylla i en utvärderingsenkät, bilaga 2. Efter samtalet (IUP: individuell utvecklingsplan) Eleven schemalägger minst en IUPstund/veckan för att arbeta med sina IUPmål. Vid nästa utvecklingssamtal återkopplar vi hur det gått med målen. 2
  3. 3. Arbetsgång för vårdnadshavare 1. Vårdnadshavare får inbjudan och bokad tid. Läser igenom, stryker under och skickar tillbaka till skolan snarast. Även ett omdöme skickas hem till vårdnadshavare. 2. Vårdnadshavaren tar del av sitt barns omdöme och funderar ut frågor till samtalet. 3. Vårdnadshaven kommer till skolan på inbokad tid. Samtalet inleds med att eleven redogör sin presentation i ca 20-30 minuter. Därefter deltar även Cecilia eller Peppe i utvecklingssamtalet och sammanfattar målen i en personligt IUP, gemensamt med elev och vårdnadshavare. 4. Fyller vårdnadshavaren i enkäten för att vi ska kunna fortsätta utveckla det elevledda samtalet. 5. Ev. övrigt samtal vid ett annat tillfälle med mentor Att tänka på som vårdnadshavare under utvecklingssamtalet För att få ett riktigt bra samtal är det viktigt att du som vuxen är positiv och engagerad i samtalet. INFÖR SAMTALET Läs igenom omdömet, tänk ut frågor, diskutera med ditt barn vilket IUPmål som ni vill prioritera. UNDER SAMTALET Lyssna utan att avbryta. Var positiv och uppmuntrande. Ställ gärna dina frågor för att få en tydlig bild av elevens skolvardag för att öka hens engagemang i sitt skolarbete. FÖRSLAG PÅ FRÅGOR (dessa ställs efter att ditt barn gett sin presentation) • Vad arbetar du med just nu? Vilka ämnen är roligast? • Är något extra svårt och hur kan jag/skolan hjälpa dig? • Får/ger du arbetsro? Hinner du med ditt arbete? • Vad gör du på rasterna? • Hur känns det att hålla i ditt eget samtal? • Äter du maten som serveras? 3
  4. 4. Bilaga 1 Stryk under vad du vill diskutera under samtalet. Inbjudan ska fyllas i och skickas tillbaka till skolan snarast. Ansvar för skolarbetet Arbetsro Läsning Kamrater Raster Övrigt fråga som önskas diskuteras:___________________ Tid för ert utvecklingssamtal: Vill du ha ett extra samtal med Cecilia/Peppe efter det elevledda utvecklingssamtalet? JA NEJ 4
  5. 5. Bilaga 2 Enkät för att utvärdera det elevledda samtalet Intervjufrågorna (skriv gärna på baksidan om plats saknas): 1. Hur förberedde du dig, som vårdnadshavare, inför utvecklingssamtalet? 2. Berätta om vad ditt barn hade svårt för att förklara/ förmedla under samtalet. 3. Vilka positiva faktorer tycker du det finns med ett samtal som ditt barn förbereder och genomför på egen hand? 5
  6. 6. Länkar Artikel om elevledda samtal http://www.skolporten.se/app/uploads/2012/04/UL_artikel_4_2012_juhlin_mfl.pdf Blanketter IUP och omdömen http://www.skolverket.se/bedomning/iup-med-omdomen 6

×