2012             Lokal Pedagogisk Planering                 HT 2012              ...
LPP i Teknik: redovisa fakta.                         Sanda skola på Gotland           ...
LPP i Teknik: redovisa fakta.                            Sanda skola på Gotland        ...
LPP i Teknik: redovisa fakta.                          Sanda skola på Gotland          ...
LPP i Teknik: redovisa fakta.                         Sanda skola på GotlandLgr 11Syfte med tekni...
LPP i Teknik: redovisa fakta.                          Sanda skola på GotlandEleven kan föra utve...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lpp no åk 5 ht 2012

1,046 views

Published on

Innovationer, presentera en innovation för klassen med hjälp av Power Point

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,046
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
80
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lpp no åk 5 ht 2012

 1. 1. 2012 Lokal Pedagogisk Planering HT 2012 Ämne: TeknikRegion Gotland Arbetsområde: Redovisa fakta om en innovationCecilia Duckert Elevgrupp: åk 5 Ansvarig/Ansvariga: Cecilia Duckert Vad är teknik, uppfinning och innovation?[LOKAL PEDAGOGISKPLANERING]Eleverna i åk 5 på Sanda skola har arbetat med innovationer kopplat till Tekniska museet utställning.Eleverna har tagit del av fakta och ska redovisa den till sina klasskamrater med hjälp av en PowerPoint.
 2. 2. LPP i Teknik: redovisa fakta. Sanda skola på Gotland VAD?Frågeställning (och följdfrågor):Utifrån frågor om en innovation, vilka sedan ska besvaras utifrån fakta från böcker och källor påinternet. 1. Hur söker vi information? 2. Hur värderar vi en källa? 3. Hur redovisar jag information jag hittar?Förmågor som eleven skall utveckla och kunna använda:Från kursplan i svenska och NO: Förmågan att samarbeta Förmågan att formulera frågor Förmågan att samla data Förmågan att söka information från olika källor och värdera dessa Förmågan att läsa (olika typer av texter) Förmågan att skriva efter språkliga strukturer och normer Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang Förmågan att samtala och tala Förmågan att lyssna i samtalandet och på redovisningar 1
 3. 3. LPP i Teknik: redovisa fakta. Sanda skola på Gotland Varför?Bakgrund till arbetsområdetTeknik är ett viktigt begrepp. Innovationer är en motor i samhällsutvecklingen: för konkurrenskraft,välstånd, tillväxt och hållbar utveckling, för att förenkla vardagen och förändra livet.Vi anser att all typ av problemlösning som får en allmän spridning och etableras på en marknad kanvara en innovation. En innovation kan vara såväl en tjänst som en mjukvara eller varför inte enarbetsmetod.Skillnaden mellan en uppfinning och en innovation är alltså att innovationen har accepterats av enmarknad eller används av en bred skara människor. Därför är marknadsföring och entreprenörskapviktiga komponenter i innovationsprocessen.Eleverna bör få tillfälle att sätta innovationen i ett sammanhang. Tekniska museet har låtit svenskafolket välja de 100 viktigaste innovationerna genom tiderna. I statistiskt säkerställda undersökningarhar vuxna och skolelever i årskurs sex svarat på vilka de anser vara tidernas viktigaste uppfinningar.Ett annat viktigt begrepp är källor och hur vi värderar dessa. Barnen är snabba att vilja besökainternet och hitta fakta men fastnar i djungeln av information. Därför har jag valt att eleverna ska tadel och grunda sin faktahämtning från tekniska museums hemsida där all fakta är riktig, välarbetadoch på rätt nivå utifrån elevernas förkunskaper.Vi arbetar med att redovisa information som en Power Point. De är viktigt att föra diskussionen hur vigör detta. Det är lätt att bara vilja skriva av, men det finns regler att förhålla sig till. Vi kopierar intetexter, vi tar ut det som är viktigt för oss, vi anger var vi hittat information.Anledning till arbetsområdetDet övergripande syftet med arbetsområdet är att intressera eleverna för uppfinningar ochinnovationer och hur innovationer kan påverka vardagen och förändra livet.Ett andra syfte är att jag vill uppmuntra till egen kreativitet, problemlösningsförmåga ochentreprenörs lärande. Det handlar om att ta fram och utveckla inneboende nyfikenhet,initiativförmåga och tekniskt självförtroende.Det tredje syftet är att eleverna ska få tillgång till god fakta och kunna göra den till sin egen.Vi söker aktivt vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening istället förrabblande av faktakunskaper. Vi sätter in arbetet i ett sammanhang. Jag som vuxen är enmedforskande och delaktig vuxen, en mentor som ser potentialen i elevens tankar och teorier, ensom lyssnar, utmanar och möter verkligheten tillsammans med eleven.Undervisningen strävar efter att var och en genom delaktighet och ansvarstagande får utveckla bådesin självkännedom och sin samarbetsförmåga i detta arbete. Därför arbetar eleverna också i olikatyper av grupper. Några arbetar till och med enskilt, några tre och tre. 2
 4. 4. LPP i Teknik: redovisa fakta. Sanda skola på Gotland HUR?Hur har vi arbetatVi har lekt lekar som gör barnen förtrogna med begreppen uppfinning respektive innovation. Vi harlekt lekar där eleven tränar på att beskriva tekniska föremål och uttrycker sig med tekniska begrepp. Ileken har eleven fått träna uppmärksamhet, samarbete och att använda beskrivande språk. Elevernahar tillsammans fått placera ut ett antal innovationer på en tidsaxel. Samarbetet och diskussionerna igruppen har varit på hög nivå med resonemang som vad borde ha uppfunnits före det ena eller detandra för att den tekniska uppfinningen över huvud taget skulle kunna äga rum.Eleverna har fått sig tilldelat en innovation genom lek och sökt fakta om den. Med hjälp av tekniskamuseets information har eleverna samlat information i en Power Point.Information om föremålen presenteras digitalt på skärmar. Information finns presenterad i tre olikadelar – ”små genier”, ”allvetare” och ”nördar” – beroende på vilken nivå av förkunskap och intressebesökaren har. Här finns också ett antal interaktiva stationer där besökaren kan uppleva innovationermed alla sinnen.Som fördjupning har eleverna fått ta del av flera innovationer än sin ”egen”, tagit del av faktatexten,filmer, spel och interaktiv Quitz.Hur ska vi redovisaEleven har blivit tvungen att ta del av informationen och gjort den till sin egen då han/hon måsteredovisa sin Power Point inför eleverna i åk 5.Detta kommer att bedömasVarje grupp kommer redovisa sin innovation för helgruppen. Här kommer eleven visa om Han/honförstått fakta från nätet genom att kunna förmedla sina nyförvärvda kunskaper till gruppen på ettbegripligt sätt.Eleverna kommer även bedömas för hur väl de behärska sitt kroppsspråket framför en helgrupp, ärpersonen i fråga vänd mot åhörarna och presenteras fakta med avslappnad och tydlig röst. 3
 5. 5. LPP i Teknik: redovisa fakta. Sanda skola på GotlandLgr 11Syfte med teknikundervisningen enligt Lgr 11Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar attutveckla sin förmåga att• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.Delar av det centralt innehåll i LGR11 som kopplar till undervisningenCentral innehållet enligt Lgr 11TeknikSamband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjortvetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar,konstruktion och utprövning.• Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel, vatten-och avloppssystem samtsystem för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.• Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.• Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.• Konsekvenser av teknikval, till exempel för-och nackdelar med olika tekniska lösningar.HistoriaVad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sinaegna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar.KunskapskravKunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delarsom samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom kan eleven på ett enkelt sättbeskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnadoch de material som används.Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål ellertekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar ochnackdelar för individ, samhälle och miljö.Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar föratt uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva ochvisa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad ochde material som används. 4
 6. 6. LPP i Teknik: redovisa fakta. Sanda skola på GotlandEleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremåleller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelaroch nackdelar för individ, samhälle och miljö.Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar föratt uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom kaneleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabilakonstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål ellertekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar ochnackdelar för individ, samhälle och miljö. 5

×