Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Förmåga 1, lampor

350 views

Published on

Förmåga 1
Skriva en argumenterande text.
LED-, halogen- och lågenergilampa

Published in: Education
  • Be the first to comment

Förmåga 1, lampor

  1. 1. Förmåga 1: Granska. Ta ställning. Kommunicera Skriva en argumenterande text DiNO, Skolverkets bedömningsstöd: ”köpa läsk” bedömningsmatris kan hjälpa att se vad eleven behöver utveckla. Köpa LED-, Halogen- eller lågenergilampan Hemma hos dig ska alla glödlampor bytas ut till LED, Halogen eller lågenergilampor. Vilken typ av lampa väljer du och varför? Hur tillverkas den? Vad består lampan av. Vilka miljökonsekvenser har produktionen av lampan? Hur tar man hand om lampan när den inte längre fungerar? Hur mycket energi använder den sig av i jämförelse med de andra lamporna? Hur mycket energi vinner man på att använde just den lampan? Går den att återvinna? Del 1 : Samla argument Vilka miljömässiga för- och nackdelar det kan finnas med de olika typerna av lampor? Vilka andra för- och nackdelar som det kan vara rimligt att ta hänsyn till vid val av lampa? Skriv ner alla argument för och emot de olika lamporna. Sortera dem i miljömässiga argument och andra. För- och nackdelar
  2. 2. Del 2 : Ta ställning och motivera Tänk dig in i att du sitter i ett familjeråd. Vilken typ av lampa vill du att ni ska köpa? Förklara varför du tycker så. Ta hjälp av de argument som du har antecknat i del 1. Tänk på att du också kan ta nytta av argument från de alternativ som du inte valt. Skriv en argementerande text här.

×