Successfully reported this slideshow.

CEC Leadership Development

1,027 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

CEC Leadership Development

 1. 1. Phát Triển Lãnh Đạo Từ Chính Bạn(Developing the Leader Within You) John C. Maxwell CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 2. 2. Lãnh đạo là gì? CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 3. 3. CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 4. 4. John C. Maxwell là ai? John C. Maxwell is an internationally recognized leadership expert, speaker, and author who has sold over 12 million books. His organizations have trained more than one million leaders worldwide. Dr. Maxwell is the founder of Injoy Stewardship Services and EQUIP CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 5. 5. 5 mức độ Lãnh đạo 5) Personhood Lãnh tụ 4) Person Development Giúp ngườ i khác Phát triể n 3) Production Kế t quả 2) Permission Quan hệ1) PositionVị trí CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 6. 6. Jim Collin, Từ tốt đến vĩ đạiCEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 7. 7. Lãnh đạo cấp độ 5 CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 8. 8. Lãnh đạo• Càng phát triển lên cao, cuộc hành trình càng dài• Càng phát triển lên cao, sự cam kết càng lớn• Càng phát triển lên cao, ảnh hưởng càng lớn• Càng phát triển lên cao, con người càng lớn hơn• Phát triển lên cao không bỏ qua nền tảng• Với mỗi người khác nhau sẽ thực hành mức độ lãnh đạo khác nhau• Người lãnh đạo chỉ thực sự thành công khi giúp người khác thành công cùng với mình CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 9. 9. Chìa khóa của Lãnh đạo CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 10. 10. BIẾT ƯU TIÊN CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 11. 11. Nguyên lý 20/80 của Pareto 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 12. 12. Ví dụ về nguyên lý Pareto• T/gian: 20% t/gian  80% kết quả• Giao tiếp: 20% khách  80% thời gian• Sản phẩm: 20% sp  80% lợi nhuận• Đọc sách: 20% sách  80% kiến thức• Công việc: 20% cv  80% sự hài lòng• Trình bày: 20% bài nói  80% tác động• Từ thiện: 20% người  80% số tiền từ thiện• Quản lý: 20% người  80% quyết định• Picnic: 20% người  80% thức ăn• … CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 13. 13. Ứng dụng Nguyên lý 20/80Vdụ: Có khoảng 20% số Nhà TV trong hệ thống mang lại 80% Doanh số của toàn bộ hệ thống.• Xác định ai là những người trong số 20%• Dành 80% thời gian làm việc của bạn cho những người ở nhóm 20%• Dành 80% chi phí đầu tư cho mạng lưới cho những người ở nhóm 20%• Yêu cầu nhóm người 20% đó tạo ra nhóm 20% của chính họ. CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 14. 14. Chúng ta sử dụng thời gian ntn? (I) (II) QUAN TRỌNG QUAN TRỌNG KHẨN Ko KHẨN (III) (IV)Ko QUAN TRỌNG Ko QUAN TRỌNG KHẨN Ko KHẨN CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 15. 15. Việc gì là quan trọng?• Bởi vì chúng ta không biết việc gì thực sự là quan trọng đối với chúng ta, nên mọi việc đều là quan trọng.• Bởi vì mọi việc đều là quan trọng, nên chúng ta sẽ cố gắng làm tất cả mọi việc.• Điều đáng tiếc là, mọi người thấy chúng ta làm tất cả mọi việc, họ mong đợi chúng ta tiếp tục làm tất cả mọi việc.• Vì làm tất cả mọi việc, nên chúng ta luôn bận rộn, và chúng ta không có thời gian để suy nghĩ việc gì thực sự là quan trọng. CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 16. 16. Những việc quan trọng với CEC ạo hĐ IT n Là Lã m Truyền thông NL việ iể n cn CT Đào tạo t tr hó Nội san CEC m á Ph , HĐ Cộng đồng Mục đích – Tôn chỉ CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 17. 17. Việc quan trọng“Nghệ thuật của Người Lãnh đạo làbiết được việc gì cần bỏ qua.” CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 18. 18. Tố chất quan trọng nhất của Lãnh Đạo TRUNG THỰ C CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 19. 19. Trung thực1. Trung thực tạo dựng sự tin cậy – Leader  Followers  Trust  Integrity2. Trung thực tạo sự ảnh hưởng cao – Nhận thức con người thay đổi qua sự quan sát không phải lý luận3. Trung thực tạo dựng văn hóa – Văn hóa chứ không phải là lợi ích mới là chất keo dính gắn kết mọi người trong tổ chức CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 20. 20. Trung thực4. Trung thực tạo dựng uy tín chứ không chỉ hình ảnh5. Trung thực với chính mình trước khi có thể trung thực với người khác6. Trung thực tạo dựng nhân cách “Nếu mất tài sản, chưa mất gì cả; Nếu mất sức khỏe, đã mất cái gì đó; Nếu mất nhân cách, mất tất cả.” CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 21. 21. Đánh giá Lãnh đạo ntn? Ứ NG PHÓ VỚ I SỰ THAY ĐỔ I CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 22. 22. Sự thay đổi• “Không phải là loài vật khỏe nhất hay thông minh nhất tồn tại, mà là loài vật có khả năng thích nghi tốt nhất với sự thay đổi.” Darwin• “Chỉ có một điều duy nhất không thay đổi đó là sự thay đổi.”• Tại sao con người ta ngại thay đổi?• Chúng ta bị giới hạn bởi “vùng quen thuộc” CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 23. 23. Sự thay đổi• Phát triển  Thay đổi• Muốn người khác thay đổi, trước tiên Lãnh đạo phải thay đổi.• Con người thay đổi khi nào?  Sự mất mát  Học hỏi  Lợi ích• Không bao giờ là quá muộn để thay đổi. CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 24. 24. Phát triển năng lực Lãnh ĐạoGIẢ I QUYẾ T VẤ N ĐỀ CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 25. 25. Vấn đề• Tất cả chúng ta đều có vấn đề• Vấn đề mang lại ý nghĩa cho cuộc sống• Không có vấn đề không cần Lãnh đạo! (Vấn đề  Giải quyết vấn đề Lãnh đạo)• Để giải quyết vấn đề, trước hết cần thay đổi cách nhìn chứ không phải thay đổi vấn đề. (ví dụ thực hành) CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 26. 26. Có bao nhiêu điểm màu đen? CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 27. 27. Vấn đề• Nếu là đó là vấn đề thì tôi chắc chắn sẽ có thể làm được điều gì đó để giải quyết nó. Nếu tôi không thể làm được gì nữa thì đó không còn là vấn đề mà là thực tế của cuộc sống.• Năng lực của Lãnh đạo là khả năng phát hiện ra vấn đề trước khi nó xảy ra, hoặc trở nên khẩn. CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 28. 28. Giải quyết vấn đề• Tìm hiể u vấ n đề (tìm kiếm sự thật khách quan, tránh quan điểm cá nhân.)• Mứ c độ ư u tiên củ a vấ n đề (không phải vấn đề nào cũng cần giải quyết)• Xác đị nh nguyên nhân củ a vấ n đề (tập trung vào vấn đề, không tập trung vào con người.)• Tìm giả i pháp (giải pháp nào tốt nhất cho việc thực hiện mục đích)• Biế n “vấ n đề Ó thành “cơ hộ iÓ!!! CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 29. 29. Sự khác biệt của Lãnh đạo THÁI ĐỘ CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 30. 30. • Hãy viết tên một người bạn mà anh/chị ngưỡng mộ nhiều nhất.• Hãy viết 1 đặc điểm nào đó của người bạn đó mà anh/chị tâm đắc nhất. CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 31. 31. Thái độ• Thành công = 15% Năng lực + 85% Tính cách (=Thái độ)• Cuộc đời bị tác động bởi = 10% Sự kiện xảy ra + 90% Phản ứng với các sự kiện đó• Thái độ của là tài sản quan trọng nhất của chúng ta và do chúng ta tạo giá trị cho nó. CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 32. 32. Thái độ• Không phải hành động của Người Lãnh đạo sẽ tác động ngay đến mọi người mà là THÁI ĐỘ!• Chúng ta không thể chọn mình sẽ sống được bao nhiêu năm, nhưng chúng ta có thể chọn chất lượng của những năm đó, bởi nó được quyết định bởi THÁI ĐỘ!• Chúng ta thường cố gắng tìm cách kiểm soát những gì không thể. Và rất ít khi kiểm soát những gì có thể…THÁI ĐỘ! CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 33. 33. Tài sản quan trọng nhất của Lãnh đạo CON NGƯỜ I“Everything in the world we want to do or get done, we must do with and through people.” Earl Nightingale CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 34. 34. Tại sao phát triển con người?• Sự phát triển của tổ chức phụ thuộc vào sự phát triển của mỗi con người trong tổ chức đó.• Bạn càng giúp được nhiều người phát triển, bạn càng có khả năng thực hiện những giấc mơ lớn hơn.• Phát triển con người: – Hiểu đúng về con người – Đặt câu hỏi đúng về con người – Cung cấp sự hỗ trợ đúng cho họ CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 35. 35. Hiểu đúng về con người• Ai cũng muốn trở thành người có giá trị• Ai cũng cần được động viên• Người ta thừa nhận Người lãnh đạo trước khi thừa nhận năng lực lãnh đạo của họ• Phần lớn mọi người muốn thành công nhưng không biết bằng cách nào• Phần lớn mọi người đều có động lực muốn phát triển một cách tự nhiên CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 36. 36. Tạo động lực• Được đóng góp một cách có ý nghĩa• Được tham gia đặt ra mục tiêu• Sự không thỏa mãn tích cực• Sự thừa nhận• Sự mong đợi rõ ràng từ Lãnh đạo CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 37. 37. Những câu hỏi quan trọng• Tôi đang tạo dựng con người hay tôi đang tạo dựng giấc mơ của mình và sử dụng người khác thực hiện điều đó?• Tôi quan tâm đủ để có thể đóng góp ý kiến?• Tôi là người biết lắng nghe và thấu hiểu?• Tôi có biết nhìn nhận sự việc theo con mắt của người khác? (câu chuyện Nụ hôn và Cái tát) CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 38. 38. Phát triển con người• Muốn phát triển người khác, trước hết hãy là tấm gương.• Muốn phát triển người khác, trước hết cần quan tâm và yêu thương họ. “Mọ i ngườ i không quan tâm bạ n biế t nhữ ng gì cho đế n khi họ biế t bạ n quan tâm đế n họ như thế nào.Ó• Phát triển con người cần có thời gian. Hãy kiên trì! CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 39. 39. Ai là Lãnh đạo?• Lãnh đạ o = Ả nh Hưở ng• Lãnh đạ o  Ư u tiên việ c quan trọ ng• Lãnh đạ o  Trung thự c• Lãnh đạ o  Thay đổ i• Lãnh đạ o  Giả i quyế t vấ n đề• Lãnh đạ o  Thái độ• Lãnh đạ o  Phát triể n con ngườ i• … CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 40. 40. Phần không thể thiếu của Lãnh Đạo VISION (Tầ m nhìn) CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng
 41. 41. CEC | CLB Tiếng Anh Cộng Đồng

×