Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skolbiblioteksföreläsning

934 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skolbiblioteksföreläsning

 1. 1. "Teaching kids to transform information to knowledge is the central key for the future school library." Dr Ross Todd    Salem, 2011
 2. 2. Tre frågeställningar <ul><li>Hur fungerar skolbiblioteken på Ekerö? </li></ul><ul><li>Skolbiblioteket i skollagen, vad innebär det och vad händer framöver? </li></ul><ul><li>Skolutveckling - skolbiblioteksutveckling </li></ul>
 3. 3. <ul><li>&quot;Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska vidare ha tillgång till skolbibliotek.&quot; </li></ul>Skollagens skrivelse om skolbibliotek
 4. 4. Foto: Cecilia Bengtsson
 5. 5. <ul><li>EKERÖ KOMMUN </li></ul>
 6. 6. SKOLBIBLIOTEKSUTVECKLING PÅ EKERÖ <ul><li>Wärnerssonpengar möjliggjorde skolbiblioteken </li></ul><ul><li>Drygt 6 skolbibliotekarieheltidstjänster på 11 skolbibliotek (år F-9) </li></ul><ul><li>Skolbibliotekarierna är anställda av Ekerö kultur & fritid </li></ul><ul><li>Bildar ett gm. nätverk för fortbildning, gm. satsningar & utbyten </li></ul><ul><li>Ekerö kommun har inte kommit så långt i it-utvecklingen </li></ul><ul><li>Gm. planer, dokument och manifest är grundbultar </li></ul>Kommunikationsmål Verksamhetsmål Processer tar tid! Steg för steg!
 7. 7. Sammanfattning av skolinspektionens krav <ul><li>1.     Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller i anslutning till dessa. </li></ul><ul><li>2.     Biblioteket används kontinuerligt som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna </li></ul><ul><li>3.     Biblioteket har litteratur och annan information för detta syfte. </li></ul><ul><li>4.     Biblioteket omfattar såväl böcker som informationsteknik och andra medier. </li></ul><ul><li>5.     Biblioteket innehåller både facklitteratur och skönlitteratur för att fylla sina olika funktioner. </li></ul><ul><li>6.     Biblioteket är anpassat till elevernas behov och till funktionshindrades, invandrares och andra minoriteters särskilda behov. </li></ul><ul><li>http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2011/08/Skolbibliotek-ISA-20110527.pdf </li></ul>
 8. 8. DEFINTION AV SKOLBIBLIOTEK FRAMTAGEN AV DIK <ul><li>” Skolbiblioteket är en pedagogisk funktion. Skolbibliotekets uppdrag definieras av skollagen och nationella kurs- och läroplaner. Under ledning av kompetent personal stärker skolbiblioteket elevernas digitala och språkliga kompetens i en vidgad textvärld .” </li></ul>
 9. 9. INFORMATIONSKOMPETENS Ur Lgr11 om informationssökning och källkritik <ul><li>• Informationssökning i några olika medier och källor, till </li></ul><ul><li>exempel uppslagsböcker, genom intervjuer och via </li></ul><ul><li>sökmotorer på Internet. </li></ul><ul><li>• Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar </li></ul><ul><li>källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. </li></ul>
 10. 10. DIGITAL KOMPETENS Foto: Cecilia Bengtsson
 11. 11. BIKUPEÖVNING <ul><li>OM DU FICK 30 SEKUNDER PÅ DIG ATT PRESENTERA/PRATA OM SKOLBIBLIOTEK FÖR EN VIKTIG PERSON. VAD SKULLE DU DÅ SÄGA? </li></ul>Foto: Cecilia Bengtsson
 12. 12. MÅLGRUPPER OCH BUDSKAP <ul><li>Internt – rektorer, lärare, skolpersonal, föräldrar, politiker, tjänstemän i kommunen. </li></ul><ul><li>Externt – Skolor, skolbibliotek & bibliotek, allmänheten och med flera. </li></ul>Foto: Cecilia Bengtsson
 13. 13. KANALER Muntlig kommunikation Deltagande i möten & föräldramöten mm. Pressreleaser/press
 14. 14. Utökat område Ny teknik/ det nya Skuggområde Ersättnings-område Kyrkogård (det obsoleta) Hur skulle ni kunna applicera den här modellen på er verksamhet?
 15. 15. EKERÖ BIBLIOTEK PÅ WEBBEN Skolbiblioteken Ekerö på facebook Skolbiblioteken Ekerös blogg Cecilia Bengtsson på twitter Ceciliastankar www.evsb.wordpress.com TACK! Foto: Cecilia Bengtsson

×