Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures_august 2017

219 views

Published on

informatii europene

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures_august 2017

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html Drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul, vaporul și trenul Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletter-ului: • Drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul, vaporul și trenul • Utile pentru TINEri: -- Stagii la Comisia Europeană -- Concursul de fotografie Instagram #ByeByeRoaming -- Concursul de fotografie „Roaming in the EU” Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Euro- peană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme euro- pene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Când vine vorba de vacanță, există un lucru enervant: cum ajungi acolo! Deoarece călătoriile pot fi complicate - cu întârzieri neprevăzute, anulări și pierderea bagajelor. La nivelul UE au fost introduse unele reguli pe care companiile trebuie să le respecte. Potrivit Normelor UE, în cazul întârzierilor și anulărilor, companiile sunt obligate să ofere mese și cazare și, în unele cazuri, și o despăgubire, care poate ajunge până la 600 de euro! Această sumă ma- ximă este destinată zborurilor lungi care depășesc 3.500 km. Și ar trebui să se acorde tuturor pasagerilor a căror îmbarcare a fost respinsă. Regulile nu se aplică la cazurile în care companiile oferă o soluție con- venabilă alternativă sau când întârzierea sau anularea a avut loc din cauza unor circumstanțe extraordinare, cum ar fi deciziile legate de gestionarea traficului aerian, instabilitatea politică, condițiile meteorologice nefavora- bile și riscurile de securitate. DREPTURILE PASAGERILOR Normele comune vizează garantarea unei asistențe minime pentru pa- sagerii tuturor modurilor de transport în caz de întârzieri majore sau anu- lări, precum și protejarea cu precădere a celor mai vulnerabili pasageri. Ele instituie, de asemenea, mecanisme de compensare. Cu toate acestea, sunt posibile numeroase derogări pentru transportul feroviar sau rutier, iar contestațiile judiciare sunt în continuare frecvente. Normele UE stabilesc un ansamblu de drepturi „de bază” comune tutu- ror mijloacelor de transport: nediscriminare, protecția specială a pasage- rilor cu mobilitate redusă, informarea călătorilor, organismele naționale de control și sistemele de tratare a reclamațiilor. Ele instituie, de asemenea, mecanisme de asistență și de compensare în caz de anulare sau de întâr- ziere majoră, care sunt specifice fiecărui mijloc de transport și care trebuie întotdeauna puse în aplicare de transportatorul în cauză. • TRANSPORTUL AERIAN: Regulamentul (CE) nr. 261/2004 și Regula- mentul (CE) nr. 1107/2006. ◊ Refuzul la îmbarcare: Transportatorul trebuie să facă mai întâi apel la voluntari, cărora li se propune: - o compensație negociată liber și - una dintre următoarele opțiuni: fie rambursarea sumei achitate în ter- men de șapte zile (și, dacă este necesar, zborul gratuit către punctul de plecare inițial), fie redirecționarea sau continuarea călătoriei într-un termen cât mai scurt sau la o dată ulterioară stabilită de comun acord; Pasagerilor care nu se pot îmbarca li se oferă: - asistență (masă, posibilitatea de convorbiri telefonice și cazare, dacă este necesar), Anul IX, Nr. 8 August 2017 Continuare în pag. 2
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 8/2017 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Continuare din pag. 1 - una dintre următoarele opțiuni: fie rambursarea sumei achitate în termen de șapte zile (și, dacă este necesar, zborul gratuit către punctul de plecare inițial), fie redirecționarea sau continuarea călătoriei într-un termen cât mai scurt sau la o dată ulterioară stabilită de comun acord și - o indemnizație imediată stabilită după cum urmează: Zboruri ≤ 1.500 km Zboruri 1.500-3.500 km Zboruri UE ≥ 1.500 km Zboruri ≥ 3.500 km 250 EUR (125 EUR dacă redirecționarea are drept rezultat o întârziere mai mică de două ore la sosire) 400 EUR (200 EUR dacă redirecționarea are drept rezultat o întârziere mai mică de trei ore la sosire) 600 EUR (300 EUR dacă redirecționarea are drept rezultat o întârziere mai mică de patru ore la sosire) ◊ Anulare: - asistență (masă, posibilitatea de convorbiri telefonice și cazare, dacă este necesar); - alegerea uneia dintre următoarele opțiuni: - rambursarea sumei achitate în termen de șapte zile (și, dacă este necesar, zborul gratuit către punctul de plecare inițial) și - redirecționarea sau continuarea călătoriei într-un termen cât mai scurt sau la o dată ulterioară stabilită de comun acord; - compensarea imediată, ca în cazul refuzului la îmbarcare, cu excepția cazului în care pasagerul a fost informat în prealabil de anularea zborului și cu excepția unor circumstanțe extraordinare. ◊ Întârzierea de cel puțin două ore pentru zborurile de până la 1.500 km, de cel puțin trei ore pentru zborurile de 1.500-3.500 km și zborurile din cadrul UE de peste 1.500 km și de cel puțin patru ore pentru zborurile de mai mult de 3.500 km: - asistență (masă, posibilitatea de convorbiri telefonice și cazare, dacă este necesar); - dacă întârzierea este de trei ore sau mai mult, pasagerului i se propune rambursarea biletului în termen de șapte zile (și, dacă este necesar, zborul gratuit către punctul de plecare inițial), precum și o compensare, ca în cazul anulării. ◊ Transferul la o clasă superioară/inferioară: - transportatorul nu poate cere niciun supliment atunci când transferă un pasager la o clasă superioară; - în cazul transferului la o clasă inferioară, transportatorul rambursează în termen de șapte zile: - 30% din prețul biletului pentru zborurile de până la 1.500 km, - 50% pentru zborurile între 1.500 și 3.500 km și zborurile din cadrul UE de peste 1.500 km sau - 75% pentru zborurile mai lungi de 3.500 km. ◊ Pasagerii cu mobilitate redusă: Pasagerii cu mobilitate redusă și însoțitorii acestora au întotdeauna prioritate la îmbarcare. În caz de refuz la îmbarcare, anulare sau întârziere a zborului, oricare ar fi dura- ta acestei întârzieri, acestora li se oferă asistență (masă, posibilitatea de convorbiri telefonice și cazare, dacă este necesar) în termenul cel mai scurt. • TRANSPORTUL FEROVIAR: Regulamentul (CE) nr. 1371/2007. Statele membre pot deroga de la cele mai multe dintre aceste dispoziții pentru serviciile feroviare interne (până în 2024) și pentru transportul urban, suburban și regional sau pentru serviciile în cazul cărora o parte semnificativă a călătoriei are loc în afara Uniunii. ◊ Anularea sau întârzierea mai mare de 60 de minute: - alegerea uneia dintre următoarele opțiuni: - redirecționarea sau continuarea călătoriei într-un termen cât mai scurt sau la o dată ulterioară sta- bilită de comun acord și - rambursarea biletului în termen de o lună (și, dacă este necesar, zborul gratuit către punctul de ple- care inițial); - în lipsa rambursării, păstrarea dreptului la transport și acordarea unei compensări în decurs de o lună, la cererea pasagerului (cu excepția cazului în care acesta din urmă a fost informat cu privire la întârziere înainte de cumpărarea biletului): 25% din prețul biletului plătit pentru întârzieri de la 60 la 119 minute și 50% pentru întârzieri care depășesc 119 minute; Continuare în pag. 3
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 8/2017 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene - masă în gară sau la bord, dacă este disponibilă, și cazare, dacă este necesar și posibil; - transportatorul este exonerat de răspundere dacă anularea sau întârzierea se datorează unor circumstanțe extraordinare inevitabile. • TRANSPORTUL MARITIM ȘI PE CĂI NAVIGABILE INTERIOARE: Regulamentul (CE) nr. 1177/2010 Drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare sau pe căi navigabile interioare (pentru curse mai mari de 500 m și cu nave motorizate, de peste 12 pasageri și trei membri ai echipajului) se aplică pasagerilor care (1) se îmbarcă într-un port al Uniunii sau (2) au ca destinație un port al Uniunii, dacă serviciul este operat de un transportator din Uniune. Pasagerii navelor de croazieră trebuie să se îmbarce într-un port european pentru a beneficia de aceste drepturi și nu sunt acoperiți de anumite dispoziții referitoare la întârzieri. ◊ Anularea sau întârzierea mai mare de 90 minute la plecare: - informarea pasagerilor cu cel târziu 30 de minute după ora de plecare prevăzută inițial; - alegerea uneia dintre următoarele opțiuni: - redirecționarea sau continuarea călătoriei într-un termen cât mai scurt sau - rambursarea biletului în termen de 7 zile (și, dacă este necesar, întoarcerea gratuită la punctul de plecare inițial); - asistență (cu excepția cazului în care un pasager a fost informat cu privire la întârziere înainte de cum- părarea biletului): masă, dacă este disponibilă, și, dacă este necesar, cazare la bord sau pe uscat. Cazarea pe uscat este limitată la trei nopți și la 80 de euro pe noapte. Cazarea nu este obligatorie dacă anularea sau întârzierea sunt provocate de condițiile meteorologice. ◊ Întârzierea semnificativă la sosire: Compensarea în termen de o lună, la cererea pasagerului, cu excepția cazului în care acesta din urmă a fost informat înainte de cumpărarea biletului sau în care întârzierea este cauzată de condiții meteorologice sau de circumstanțe extraordinare inevitabile: Plăți compensatorii 25% din prețul biletului plătit 50% din prețul biletului plătit Călătorie ≤ 4 ore Întârziere ≥ 1 ore Întârziere ≥ 2 ore Călătorie 4-8 ore Întârziere ≥ 2 ore Întârziere ≥ 4 ore Călătorie 8-24 ore Întârziere ≥ 3 ore Întârziere ≥ 6 ore Călătorie ≥ 24 ore Întârziere ≥ 6 ore Întârziere ≥ 12 ore • TRANSPORTUL CU AUTOBUZUL ȘI AUTOCARUL. Regulamentul (CE) nr. 181/2011 Drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul sau autocarul nu se aplică pe deplin decât serviciilor regulate de mai mult de 250 km și când îmbarcarea sau debarcarea pasagerilor se efectuează pe teritoriul unui stat membru. În plus, până în martie 2021, statele membre pot deroga de la majoritatea dispozițiilor regulamentului. ◊ Anularea sau întârzierea mai mare de 120 minute la plecare: - informarea pasagerilor cu cel târziu 30 de minute după ora de plecare prevăzută inițial; - alegerea uneia dintre următoarele opțiuni: - redirecționarea sau continuarea călătoriei într-un termen cât mai scurt sau - rambursarea biletului în termen de 14 zile (și, dacă este necesar, întoarcerea gratuită la punctul de plecare inițial). - Dacă transportatorul nu propune această opțiune, pasagerul are dreptul la rambursarea prețului biletului, precum și la o plată compensatorie suplimentară echi- valentă cu 50% din prețul biletului, care trebuie achita- te de transportator în termen de o lună; - pentru cursele mai lungi de trei ore, trebuie ofe- rită asistență (masă și cazare, dacă este necesar, în limita a două nopți și 80 de euro pe noapte) începând cu cel de al 90-lea minut de întârziere. Cazarea nu este obligatorie dacă întârzierea este provocată de condițiile meteorologice sau de o catastrofă naturală. Mai multe informații despre drepturile pasagerilor: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_ro.htm Continuare din pag. 2
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter Utile pentru TINEri • Stagii la Comisia Europeană Comisia organizează de două ori pe an stagii de formare care durează 5 luni, pentru tineri absolvenți de studii universitare. Perioadele de stagiu încep la 1 martie şi 1 octombrie, în fiecare an. Alocația pentru stagiu este de 1159,40 euro/lună, se decontează cheltuielile de transport și sunt acope- rite costurile pentru asigurarea de sănătate și acci- dente. Stagiarii cu dizabilități vor primi un supliment la alocație. Cei care au mai efectuat un stagiu de formare de 6 săptămâni sau au avut un plasament de muncă (plătit sau neplătit) în oricare dintre instituțiile sau organismele europene sunt excluși din procesul de selecție. Termen limită: 31 august 2017, 12:00 prânz, ora Bruxelles-ului, pentru stagiile care încep la 1 martie 2018. Detalii: https://ec.europa.eu/stages/home_en • Concursul de fotografie Instagram #ByeByeRoaming Pentru a sărbători sfârșitul tarifelor de roaming, Parlamentul European a lansat Concursul de fotogra- fie Instagram! Participanții trebuie să prezinte fotografii din toată Europa, arătând cele mai interesante locuri vizitate, cel mai amuzant moment al călătoriei lor sau cele mai surprinzătoare lucruri pe care le-au descoperit. Cei trei câștigători ai concursului vor fi invitați la Parlamentul European la Strasbourg, iar în 15 no- iembrie 2017, vor gestiona contul Instagram al Par- lamentului European în cadrul decernării Premiilor „European Lux Film”. O selecție a celor mai bune fo- tografii va fi expusă la Parlamentarium, centrul pen- tru vizitatori al Parlamentului din Bruxelles. Participanții trebuie să posteze fotografiile și să folosească hashtag-ul #ByeByeRoaming și tag-ul @ europeanparliament. Condiții de Eligi- bilitate: Participanții să locuiască într-una din țările UE, să aibă cel puțin 18 ani și să dețină drepturi de autor asupra fotogra- fiilor pe care le pre- zintă. Termen limită: 31 august 2017, miezul nopții CET. Detalii: http://www.europarl.europa.eu/news/en/ headlines/eu-affairs/20170630STO78720/bye-bye- roaming-take-part-in-our-instagram-photo-contest • Concursul de fotografie „Roaming in the EU” Te bucuri de sfârșitul taxelor de #roaming? Te invităm la un concurs de fotografii organizat de Co- misia Europeană! Înscrie-te până la 15 septembrie și poți câștiga bilete Interrail pentru o călătorie cu trenul care îți va oferi ocazia de a aprecia peisaje diverse şi spec- taculoase ale Europei. Footgrafiile pot fi înscrise prin Messenger, pe Pa- gina de Facebook Digital Single Market (http://m. me/DigitalSingleMarket) sau prin email (cnect-soci- almedia@ec.europa.eu). Mai multe detalii despre regulamentul concursului sunt disponibile în pagina: https:// ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/roa- ming-eu-photo-contest Buletin informativ electronic lunar 8/2017 Sursa informațiilor de pe această pagină: PORTALUL EUROPEAN PENTRU TINERET http://europa.eu/youth/RO_ro și http://www.eurodesk.ro/

×