Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures nr. 10/2017

181 views

Published on

Informatii europene

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures nr. 10/2017

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletter-ului: • Modificarea Drepturilor călătorilor în transportul feroviar • Substanțele psihoactive în atenția PE • Stimularea stagiilor de ucenicie în Europa • Utile pentru TINEri: -- Evenimentul european de tineret - EYE2018 Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Euro- peană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme euro- pene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 MODIFICAREA DREPTURILOR CĂLĂTORILOR ÎN TRANSPORTUL FEROVIAR Comisia Europeană a propus, în data de 28 septembrie, actualizarea normelor privind drepturile călătorilor în transpor- tul feroviar, pentru o mai bună protejare a acestora în caz de întârziere, anulare sau dis- criminare. Comisia urmărește respectarea acestor drepturi în UE, indiferent de destinație, informarea adecvată a călă- torilor și îmbunătățirea în mod semifi- cativ a drepturilor persoanelor cu dizabilități sau cu mobilitate redusă. Propunerea Comisiei vizează cinci domenii principale: 1. Aplicarea uniformă a normelor: serviciile de lungă distanță interne și transfrontaliere urbane, suburbane și regionale nu vot mai putea fi exceptate de la aplicarea normelor relevante; 2. Informare și nediscriminare: imprimarea informațiilor privind drepturile pe bilet, informarea asupra segmentelor de rută pentru care se aplică drepturile, interzicerea discriminării pe motive de naționalitate sau reședință; 3. Drepturi îmbunătățite pentru persoanele cu dizabilități, cum ar fi: dreptul obligatoriu la asistență în toate serviciile și despăgubirea integrală pentru pierderea sau repararea echipamentelor de mobilitate; 4. Asigurarea respectării legislației, cu proceduri de soluționare a reclamațiilor și sancțiuni clare și cu termene specifice, precum și cu responsabilități și competențe clare ale autorităților naționale; 5. Proporționalitate și echitate juridică, printr-o clauză „de forță majoră” ce va scuti societățile feroviare de obligația de a plăti despăgubiri în cazul unei întârzieri cauzate de catastrofe naturale ce nu puteau fi pre- văzute sau împiedicate. Anul IX, Nr. 10 Octombrie 2017 Continuare în pag. 2 Drepturile noastre în Uniunea Europeană În calitate de cetățeni europeni, avem drepturi de care putem beneficia, dar pe care, de multe ori nu le cunoaștem. Website-ul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ro.htm, oferă sprijin şi consiliere pentru cetăţenii UE şi familiile lor. Pe portalul ”Europa ta” găsiți informații și sfaturi practice privind libera circulație în spațiul comunitar. De asemenea, pe portalul oficial al UE, în secțiunea ”Spuneţi-vă părerea despre politicile UE”, puteți contribui la elaborarea politicilor eu- ropene: https://europa.eu/european-union/law/have-your-say_ro
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 10/2017 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Drogurile: Parlamentul dorește să incrimineze noile substanțe psihoactive Parlamentul a votat o actualizare legislativă care să se asigure că noile droguri sintetizate din componente legale sunt declarate ilegale, retrase de pe piață mai repede și supuse unor sancțiuni similare în întreaga UE. Aceste substanțe noi pot avea efecte similare drogurilor ilegale cum ar fi heroina și cocaina. Peste o sută dintre aceste „substanțe psihoactive noi” apar în fiecare an. Parlamentul European dorește să permită statelor membre să adauge rapid aceste substanțe legale pe listele lor de droguri ilegale prin intermediul unui sis- tem de avertizare rapidă care să permită o evaluare mai rapidă și interzicerea substanțelor suspectate de a fi dăunătoare. Incriminarea. „Aceste droguri sunt vândute pe internet; sunt vândute în China, în India și nu au fost nici penalizate, nici incriminate, fie că este vorba despre fabricarea sau vânzarea de droguri”, a spus euro- deputata Teresa Jiménez-Becerril (PPE, Spania), care face parte dintre deputații europeni responsabili cu această problemă. Michal Boni (PPE, Polonia), care a elaborat un raport privind sistemul de avertizare timpurie pentru aceste substanțe, explică faptul că „trebuie, de asemenea, să luptăm împotriva crimei organizate care le furnizează”. Ce se va schimba? Modificările, convenite deja cu guvernele din cadrul Consiliului, vizează scurtarea procedurii de declarare a „noilor substanțe psihoactive” (printre care furanilfentanilul opioid sintetic) drept periculoase și consolidarea rolului Europol. Ca și în cazul altor droguri ilegale, producția, distribuția și vânzarea celor mai periculoase substanțe noi de către bandele criminale ar putea fi pedepsite cu cel puțin zece ani de închisoare. ÎNTREBĂRI și RĂSPUNSURI despre substanțe psihoactive • Ce sunt noile substanțe psihoactive? Noile substanțe psihoactive, sau drogurile legale, sunt substanțe dăunătoare, folosite de multe ori în UE ca alternativă la drogurile ilegale precum cocaina și ecstasy, în special de către tineri. • La ce sunt folosite? Noile substanțe psihoactive pot fi utilizate legitim, de exemplu pentru produ- cerea medicamentelor și în industria chimică. Etape următoare Propunerea Comisiei trebuie acum să fie examinată și adoptată de Parlamentul European și de Consiliu (și anume, de statele membre ale UE) înainte de a intra în vigoare. Piața unică pentru transportul feroviar de călători este în prezent în curs de dezvoltare prin introducerea planificată a concurenței pe piețele naționale. Un nivel ridicat de calitate a serviciilor feroviare și protecția drepturilor utilizatorilor sunt esențiale pentru a îndeplini obiectivul de mărire a ponderii transportului feroviar în raport cu alte moduri de transport. Context Uniunea Europeană este singura zonă din lume în care cetățenii sunt protejați de un set complet de drepturi ale călătorilor - indiferent dacă aceștia călătoresc cu avionul, cu trenul, cu vaporul, cu autobuzul sau cu autocarul. Legislația UE privind drepturile călătorilor din transportul feroviar a intrat în vigoare în decembrie 2009. Potrivit normelor europene, călătorii pot, de exemplu, în unele state membre, să aibă dreptul la o compensație financiară în cazul în care trenul ajunge la destinație cu o întârziere de 1 oră sau mai mult. Călătorii întârziați pot, de asemenea, să aibă dreptul la mese și băuturi răcoritoare (în funcție de durata de așteptare) și la cazare, dacă trebuie să stea peste noapte. Toate informațiile necesare se regăsesc pe site-ul „Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/citizens/ travel/passenger-rights/index_ro.htm unde drepturile aplicabile ale călătorilor sunt traduse în toate limbile oficiale ale UE. O aplicație pentru smartphone este, de asemenea, disponibilă și poate fi descărcată gratuit pentru Google Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobility.dg.android, iPhone: https://itunes.ap- ple.com/gb/app/your-passenger-rights-for/id535428814, iPad: https://itunes.apple.com/gb/app/your-pas- senger-rights-for/id535430172 și Windows Phone. Continuare din pag. 1 Continuare în pag. 3
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 10/2017 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Stimularea stagiilor de ucenicie în Europa Când sunt folosite ca droguri, au capacitatea de a stimula sistemul nervos central, ducând la halucinații, schimbarea funcțiilor motorii, a gândirii, a comportamentului, a percepțiilor. • Cum se pot obține? Se vând în magazine „specializate” sau pe internet, dar unele sunt disponibile și la vânzătorii ilegali. • Cât de populare sunt? Consumul de substanțe psihoactive noi este în creștere în Europa, fiind folosite în principal de către tineri. Conform unui sondaj Eurobarometru despre atitudinile tinerilor față de droguri, 5% din tinerii UE au folosit astfel de substanțe cel puțin o dată în viață, cu 16% în Irlanda și 10% în Polonia, Letonia și Regatul Unit. • Deci reprezintă o problemă numai pentru că le folosesc tinerii? Lipsa dovezilor științifice de încredere face ca evaluarea riscului să fie o adevărată provocare. • Adică? Este o problemă legată de sănătate, siguranță și protecția consumatorului în general. • De ce nu le interzic statele membre? Sunt lansate pe piață prea repede, iar autoritățile nu au capacitatea necesară de a reacționa îndeajuns de rapid. În 2010 a fost înregistrat un număr record de noi substanțe psihoactive (41), aproape o treime din toate substanțele cunoscute din 2005. • Ce se poate face? Am putea avea o acțiune mai rapidă, mai eficientă și mai bine proporționată la nivel UE. Substanțele bănuite că ar fi periculoase pentru sănătatea publică vor fi retrase temporar de pe piața consumatorilor, pe perioada în care sunt evaluate. Substanțele cu risc grav vor fi supuse dreptului penal, deoarece sunt droguri ilegale. Continuare din pag. 2 Comisia Europeană a adoptat pe 5 octombrie, o propunere privind un Cadru european pentru stagii de ucenicie de calitate și eficace. Inițiativa va contribui la creșterea capacității de inserție profesională și la dezvoltarea personală a ucenicilor și, prin urmare, la formarea unei forțe de muncă cu înaltă calificare, adaptată la nevoile pieței muncii. Pentru evaluarea calității și eficacității unui program de ucenicie, cadrul propus stabilește șapte criterii pentru învățare și condiții de muncă: 1. Contract scris; 2. Rezultate ale învățării; 3. Sprijin pedagogic; 4. Componenta locului de muncă; 5. Plată și/sau compensație; 6. Protecție socială; 7. Condiții de muncă, de sănătate și de siguranță. Cadrul propune, de asemenea, șapte criterii pentru condițiile-cadru: 1. Cadrul de reglementare; 2. Implicarea partenerilor sociali; 3. Acordarea de sprijin pentru întreprinderi; 4. Parcursuri flexibile și mobilitate; 5. Orientare profesională și sensibilizare; 6. Transparență; 7. Asigurarea calității și monitorizarea absolvenților. Comisia sprijină punerea în aplicare a acestor criterii prin fondurile europene relevante. Fondul social european contribuie singur cu până la 27 de miliarde de euro pentru educație și formare profesională, iar UE susține ucenicia și prin intermediul altor instrumente. Alianța europeană pentru ucenicii a mobilizat până în prezent peste 750.000 de locuri pentru tineri. Cel puțin 390.000 de stagii de ucenicie au fost oferite deja în cadrul Garanției pentru tineret, stagiile de ucenicie fiind una dintre cele patru opțiuni care ar trebui oferite tinerilor după patru luni de la intrarea în șomaj. Erasmus+ sprijină mobilitatea pentru ucenici, inclusiv printr-o nouă inițiativă ErasmusPro menită să spri- jine 50.000 de stagii în întreprinderi din străinătate pentru cursanții din învățământul profesional în perioada 2018-2020. Pentru că eforturile dau roade în direcția extinderii ofertei de stagii de ucenicie, este esențial să se știe care sunt criteriile care asigură reușita acestor stagii. Etapele următoare Propunerea va fi discutată de către statele membre, cu scopul de a fi adoptată de Consiliu. Comisia pregătește în prezent un nou set de servicii de sprijin care să ajute statele membre și părțile interesate să pună în aplicare acest cadru prin intermediul schimbului de cunoștințe, al creării de rețele și al activităților de învățare reciprocă. Această inițiativă va fi, de asemenea, promovată prin intermediul Alianței europene pentru ucenicii și prin campanii de sensibilizare, cum ar fi Săptămâna europeană a competențelor profesionale, care are loc în acest an pentru a doua oară și va fi organizată între 20 și 24 noiembrie 2017. Detalii: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3585_ro.htm
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter Utile pentru TINEri • Contribuie la programul Evenimentului european de tineret - EYE2018! Grupurile de tineri care par- ticipă la eveni- mentul EYE2018 sunt invitate să contribuie la pro- gramul eveni- mentului propu- nând un atelier sau un spectacol. Atelierul sau spectacolul trebuie să se desfășoare într-unadinlimbileEYE(engleză,francezăsaugermană) și trebuie să fie în mod clar legate de una dintre cele cinci teme: - Tineri și bătrâni: Evoluție în ritmul revoluției digitale; - Bogați și săraci: Apel pentru o participare echitabilă; - Separați și împreună: Construirea unei Europe mai puternice; - Siguranță și pericol: A rămâne în viață în ciuda episoadelor tumultuoase; - Local și global: Protejarea planetei noastre. Pentru atelierele și spectacolele selectate, Parla- mentul European va oferi camere și spații, precum și unele echipamente tehnice de bază, cum ar fi con- sumabile, videoproiectoare, microfoane sau suport audio. În plus, cele mai bune propuneri vor primi o mică contribuție financiară care să acopere costurile de călătorie. Acest apel se adresează celor care vor să contribuie la program, exclusiv grupurilor de tineri care sunt înre- gistrate în EYE2018 și este deschis până la data de 15 noiembrie 2017. Tânăr și inspirat? Participă la EYE 2018 pentru a modela viitorul Europei! Cea de-a treia ediție a Evenimentului European pentru Tineri, EYE 2018, va avea loc în Parlamentul European la Strasbourg, în perioada 1-2 iunie 2018. Peste 8.000 de europeni cu vârste între 16 și 30 de ani urmează să participe, să-și împărtășească ideile despre viitorul Europei și să discute cu membrii Parlamentului European și cu alți factori de decizie europeni. Ideile prezentate în cadrul evenimentului vor fi colectate într-un raport, care va fi distribuit tuturor deputaților în iulie 2018 și discutat în comisiile parlamentare în toamna aceluiași an. Evenimentul este deschis tuturor europenilor cu vârste între 16 și 30 de ani. Înscrierile sunt deschise numai grupurilor de minimum 10 participanți. Participarea la EYE 2018 este gratuită, dar participanții trebuie să își acopere propriile costuri pentru transport, cazare și masă. Înregistrați-vă până la 31 decembrie 2017! Detalii: http://www.europarl.europa.eu/european-yo- uth-event/en/home.html# Buletin informativ electronic lunar 10/2017 Sursa informațiilor de pe această pagină: PORTALUL EUROPEAN PENTRU TINERET http://europa.eu/youth/RO_ro și http://www.eurodesk.ro/

×