Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures Februarie 2010

884 views

Published on

Buletin Informativ

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

Newsletter Europe Direct Maramures Februarie 2010

  1. 1. Buletin de informare europeană Maramureş Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Anul II, Nr. 2 Februarie 2010 Noua Comisie Europeană 2010 - 2014 Noua echipă a preşedintelui 2009, însă numirea a fost amâ- Barroso a primit sprijinul Parla- nată din cauza ratificării întârzi- mentului European. ate a Tratatului de la Lisabona şi Eurodeputaţii au aprobat noua a retragerii candidatei bulgare din Comisie Europeană, formată din cursa pentru postul de comisar, Centrul Europe Direct 26 de membri, în frunte cu preşe- după audierile în faţa Parlamen- Maramureş dintele Barroso: 488 voturi pen- tului European, din luna ianuarie tru (cu mult peste majoritatea - Rumiana Jeleva a fost înlocuită necesară), 137 împotrivă şi 72 de Kristalina Georgieva, vicepre- abţineri. şedinte al Băncii Mondiale, care a Acest vot vine după ce, în sep- fost audiată săptămâna trecută. tembrie 2009, dl José Manuel Împreună cu dl Barroso, noua Din cuprins: Durão Barroso a obţinut spriji- nul Parlamentului European pen- echipă numără 27 de membri, câte unul din fiecare stat mem- tru un al doilea mandat la cârma bru. Dintre aceştia, paisprezece Comisiei. au făcut parte din colegiul anteri- - Noua Comisie Noua Comisie ar fi trebuit or. Membrii Comisiei Europene au Europeană să intre în funcţie în noiembrie un mandat de cinci ani. 2010 - 2014 Membrii Comisiei Barroso (2010-2014) José Manuel Barroso Catherine - Priorităţile Preşedinte Ashton Vicepreşedinte Comisiei Înalt Reprezen- tant al Uniunii Barroso II pentru afaceri externe şi politi- ca de securitate - Caz de succes: Regatul Unit Şcoala „Traian Portugalia Vuia” Tăuţii Viviane Joaquín Almunia Măgherauş - Reding Vicepreşedinte Vicepreşedinte Concurenţă gazda ambasadorilor Justiţie, drep- Xperimania turi funda- mentale şi cetăţenie Spania Luxembourg Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 2/2010 Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Maramureş Siim Kallas Neelie Kroes Antonio Vicepreşedinte Vicepreşedinte Tajani Transport Agenda digitală Vicepreşedinte - Vicepreşedinte Industrie şi antreprenoriat Olanda Italia Estonia Janez Maroš Potočnik Olli Šefčovič Mediu Rehn Vicepreşedinte Afaceri econo- Relaţii interin- mice şi mone- stituţionale şi tare administraţie Slovenia Finlanda Slovacia Michel Andris Barnier Androulla Piebalgs Piaţa internă şi Vassiliou Dezvoltare servicii Educaţie, cultură, multilingvism şi tineret Franţa Letonia Cipru Karel Algirdas De Gucht John Šemeta Comerţ Dalli Impozitare şi Sănătate şi pro- uniune tecţia consuma- vamală, audit torilor şi antifraudă Belgia Malta Lituania Janusz Maria Lewandowski Damanaki Máire Afaceri Programare Geoghegan- maritime şi financiară şi Quinn Pescuit buget Cercetare, inovare şi ştiinţă Grecia Polonia Irlanda 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 2/2010 Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Maramureş Kristalina Günther Johannes Georgieva Oettinger Hahn Cooperare in- Energie Politica ternaţională, regională ajutor umani- tar şi reacţia la situaţii de criză Germania Austria Bulgaria Štefan Connie Füle László Hedegaard Extindere Andor Combaterea şi politica Ocuparea schimbărilor de vecină- forţei de climatice tate muncă, afaceri sociale şi incluziune Danemarca Republica Cehă Ungaria Cecilia Malmström Dacian Cioloş Priorităţile Comisiei Afaceri Agricultură interne Barroso II şi dezvol- tare rurală La începutul primului mandat al Comisiei Barroso, starea eco- Suedia nomiei era bună şi rata şomajului în scădere. Cinci ani mai târziu, după cea mai gravă recesiune din ultimele decenii, mandatul 2010- 2014 este pus în faţa unor noi România provocări. Noua strategie are în vedere În toamna trecută, cu oca- promovarea industriilor cu emi- zia prezentării priorităţilor sale sii reduse de dioxid de carbon, care a fost creat un portofoliu în pentru noul mandat, preşedin- favorizarea investiţiilor în cerce- acest sens. tele Barroso a declarat că se va tare şi dezvoltare, crearea unei UE doreşte reluarea tratative- axa pe redresarea economică şi economii digitale şi moderniza- lor internaţionale pentru a fina- pe reinserarea pe piaţa muncii a rea sectorului educaţiei şi formă- liza punctele care au rămas încă milioanelor de cetăţeni care şi- rii. Potrivit preşedintelui Barroso, neclarificate în urma conferinţei au pierdut slujbele. Totodată, a această strategie va contribui la de la Copenhaga privind schim- promis că va lua măsuri pentru consolidarea pieţei comune şi la bările climatice. Pe lângă noul reformarea sectorului financiar, reducerea deficitelor bugetare, post de comisar pentru combate- pentru a evita o nouă criză. promovând o mai bună coordo- rea schimbărilor climatice, pentru Dl Barroso le-a prezentat lide- nare a politicii economice. prima dată există portofolii de rilor UE o versiune preliminară a Ca şi în primul mandat al sine stătătoare pentru afacerile strategiei care va înlocui Strate- Comisiei Barroso, combaterea interne şi ajutorul umanitar. De gia de la Lisabona, cunoscut sub schimbărilor climatice reprezintă asemenea, alte posturi au fost numele de „Europa 2020”. o temă prioritară, motiv pentru restructurate. 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. CAz DE SUCCES Şcoala „Traian Vuia” Tăuţii Magherăuş - gazda ambasadorilor Xperimania Pe 23 februarie 2010, Şcoala La concurs s-au înscris 432 de Faptul că o şcoală mică din Ro- „Traian Vuia” din Tăuţii Măgherăuş, şcoli din 24 de state membre, din- mânia, Maramureş, este singura judeţul Maramureş, a fost gazda şcoala românească şi pri- primitoare a 4 ambasadori ai şti- ma dintre cele 4 şcoli eu- inţei, în cadrul proiectului Xperi- ropene câştigătoare ale mania, coordonat de European unui concurs european, Schoolnet şi Asociaţia Producăto- dovedeşte cât este de rilor de Produse Petrochimice din important ca informaţiile Europa. utile să ajungă la cei inte- Oaspeţii au fost întâmpinaţi de resaţi. Acesta este şi rolul direcţiunea şcolii şi de reprezen- Centrelor Europe Direct, tanţii autorităţilor locale care au de a prezenta temele eu- prezentat oraşul, şcoala, dar şi ac- ropene de actualitate la tivităţile şi proiectele derulate. La nivel local. întâlnire au participat şi invitaţi din Cu prilejul ac- partea presei locale, precum şi re- ţiunii Xperima- prezentanţi ai Inspectoratului Ju- nia de la şcoala deţean Maramureş şi ai Centrului din Tăuţii Mă- Europe Direct Maramureş. gherăuş, Centrul Ambasadorii ştiinţei au susţinut Europe Direct 4 ateliere de câte o oră, la care au Maramureş a or- participat patru grupe de elevi de ganizat un stand la şcoala gazdă, precum şi elevi din de informare pe lotul olimpic de chimie al judeţului teme europene Maramureş. şi a împărţit Elevii au avut ocazia să asiste copiilor partici- şi să contribuie la experimente in- tre care peste 80 de şcoli au fost panţi la cele 4 workshopuri Agenda spirate şi interactive de chimie şi din România. Este meritul inimo- Europa 2010. fizică. De asemenea, ei au discu- sului colectiv de profesori de la Pentru a fi la curent cu oportu- tat cu ambasadorii ştiinţei despre Şcoala „Traian Vuia” din Tăuţii Mă- nităţile existente la nivel european, importanţa şi beneficiile aplicării gherăuş, reprezentat de doamna vă invităm să urmăriţi noutăţile rezultatelor ştiinţei în viaţa de zi profesoară de chimie Aneta POP, europene pe care Centrul Europe cu zi, dar şi de latura distractivă a care a completat foarte bine For- Direct Maramureş le pregăteşte experimentelor ştiinţifice. mularul pentru a participa la acţi- săptămânal, pe site: Şcoala „Traian Vuia” a fost se- unea Xperimania. http://europedirect.cdimm.org/ lectată pentru acest proiect, îm- Doamna profesoară Pop Aneta index.html şi lunar, în Buletinul preună cu alte 3 şcoli din Portuga- a luat cunoştinţă despre acest de informare electronic şi în lia, Slovenia şi Marea Britanie, ca concurs din informaţiile transmi- publicaţia tipărită Jurnal CDIMM. urmare a participării la Concursul se prin email şi postate pe site, în Fotografii de la eveniment: Xperimania, organizat la sfârşitul luna noiembrie 2009, de Centrul http://www.europedirect.cdimm. anului trecut. Europe Direct Maramureş. org/XperiMania/album/index.html Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Program cu publicul Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; 9.00 - 16.00 e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Colecţia Buletinului informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm. cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. org/publicatii.htm Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Margareta CĂPÎLNEAN 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Radu BIG Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mihai PĂTRAŞCU

×