Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014

1,123 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures-aprilie 2014

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html • Al patrulea raport anual privind aplicarea CARTEI DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UE Anul VI, Nr. 4 Aprilie 2014 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE • Alegerile europarlamentare • Știri pe scurt: -- Consultare publică privind fami- liile internaţionale -- Asistență medicală în format de buzunar: m-sănătate • Utile pentru tineri: -- Concurs ”Shining Stars of Europe” -- Concursul ”Euroscola” Începând din 2010, Comisia Europeană a instituit o „listă de verificare a respectării drepturilor fundamentale” și, drept rezultat, examinează fiecare propunere legislativă pentru a se asigura că aceasta nu încalcă vreun drept fundamental. Raportul anual privind aplicarea cartei monitorizează progrese- le înregistrate și identifică provocările și problemele. Acesta demonstrează că drepturile fundamentale se află, grație Comisiei Europene, în centrul tuturor politicilor UE. „La aproape patru ani de la prezentarea de către Comisia Europeană a strategiei sale pentru punerea în aplicare a Cartei UE, am reușit să con- solidăm o cultură a drepturilor fundamentale în cadrul instituțiilor UE. Toți comisarii depun un jurământ pe Carta drepturilor fundamentale, verificăm fiecare propunere legislativă europeană pentru a ne asigura că aceasta res- pectă standardele europene și carta și, treptat, carta a devenit un punct de referință pentru instanțele naționale în hotărârile pe care le pronunță”, a declarat doamna vicepreședinte Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a căpătat caracter juridic obligatoriu. Carta stabilește drepturi fundamentale precum libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal, care reflectă valorile comune ale Europei și tradițiile sale constituționale. 1. Măsuri luate de Comisie pentru a promova carta • Cinci măsuri legislative pentru a stimula garanțiile pen- tru cetățenii UE în cadrul procedurilor penale (IP/13/1157, MEMO/13/1046). Acestea includ măsuri care garantează respectarea prezumției de nevinovăție pentru toți cetățenii suspectați sau acuzați de către poliție și autoritățile judiciare, precum și a dreptului de a fi prezent la proces, măsuri care asigură garanții speciale pentru copii în cadrul procedurilor penale și care garantează accesul la consultanță juridică provizorie în primele etape ale procedurii, în special în cazul persoanelor pe numele cărora s-a emis un mandat european de arestare. • Este necesară găsirea unui echilibru între măsurile de drept pe- nal deja în vigoare (cum ar fi mandatul european de arestare) și instrumentele juridice care conferă dreptul la o apărare solidă pentru cetățeni­, în conformitate cu prevederile cartei. Existența unor standarde ferme la nivelul întregii UE pentru drepturile procedu- rale și drepturile victimelor este esențială pentru consolidarea încrederii reciproce în spațiul judiciar european. În această privință, adoptarea în 2013 a Directivei privind dreptul de a avea acces la un avocat constituie o altă etapă importantă (IP/13/921); Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Euro- peană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme euro- pene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Continuare în pag. 2
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 4/2014 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Integrarea romilor este un alt domeniu în care UE continuă să consolideze protecția egalității de drepturi și să promoveze adoptarea de măsuri pozitive. Comisia analizează progresele strategiilor naționale de integrare a romilor și a prezentat primele rezultate ale acestei examinări referitoare la cele 28 de țări ale UE (IP/14/371). În plus, toate statele membre s-au angajat să îmbunătățească integrarea economică și socială a comunităților rome, prin adoptarea în unanimitate a unei recomandări a Consiliului pe care Comisia a prezentat-o în iunie 2013 (IP/13/1226, IP/13/607). În 2013, Comisia a primit aproape 4.000 de scrisori de la publicul larg privind aspecte legate de drepturile fundamentale. Dintre acestea, doar 31% se refereau la situații care erau complet în afara ariei de competență a UE (față de 69% în 2010 și de 42 % în 2012). Acest lucru arată că eforturile Comisiei de a crește gradul de sensibi- lizare cu privire la modul și cazurile în care carta se aplică dau rezultate. Comi- sia a primit, de asemenea, peste 900 de întrebări de la Parlamentul European și în jur de 120 de petiții. Comisia furnizează în prezent informații practice privind asigurarea respectării drepturilor cetățenilor accesând Portalul european e-justiție. Numărătoarea inversă continuă: în săptămâna 22-25 mai 2014, în toate cele 28 de state mem- bre ale Uniunii Europene se vor desfășura alegerile europene. În România, alegerile europarla- mentare vor avea loc pe 25 mai 2014, dată la care ne vom prezenta la urne pentru a-i alege pe cei 32 de eurodeputați români care ne vor reprezenta în Parlamentul European în următorii 5 ani. Webisteul dedicat Alegerilor europarlamentare: http://www.elections2014.eu/ro/ ALEGERILE EUROPENE 2014 DE DATA ACEASTA ESTE DIFERIT! Continuare din pag. 1 Descoperiți cutiile În cutiile tematice găsiți informații despre ce a fă- cut Parlamentul European în domenii precum viața de familie sau cea profesională și protecția mediului. Conținutul se regăsește pe paginile de știri ale site- ului web al Parlamentului European. În Eurobox găsiți informații despre țări, deputații europeni actuali și activitatea lor pe platformele de comunicare socială și datele alegerilor. Puteți crea propriile cutii, folosind diferite forme și culori. În acestea, puteți colecta temele care vă Box your EP: prima aplicație pentru tabletă a Parlamentului European Înaintea alegerilor europene din mai 2014, Par- lemantul European vă oferă o modalitate nouă și amuzantă de a afla detalii despre Parlamentul Eu- ropean și activitățile sale. Căutați informații în cutii, aflați mai multe despre alegeri, concurați cu priete- nii în cadrul chestionarelor despre UE și al celor cu imagini. Aplicația există în 24 de limbi și este disponibilă pe Ipad și tablete android. Unică, amuzantă, infor- mativă și interactivă - acestea sunt cuvintele cheie care descriu această aplicație. Continuare în pag. 3
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 4/2014 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Consultare publică privind familiile interna- ţionale Un raport publicat de Comisia Europeană scoate în evidență problemele legale cu care continuă să se confrunte în întreaga Europă cuplurile internaţiona- le (soți de cetățenii diferite) atunci când încearcă să soluționeze litigiile transfrontaliere privind căsătoria lor sau încredinţarea copiilor lor. Atunci când familiile se separă, este nevoie de cooperare judiciară transfrontalieră pentru a le oferi copiilor un mediu juridic sigur care să le permită să își mențină relațiile cu ambii părinți sau tutori chiar dacă unul dintre ei nu locuiește în același stat membru. Prin urmare, Comisia Europeană lansează o am- plă consultare publică pentru a identifica soluții posibile, precum și o campanie de sensibilizare cu privire la ajutorul existent și la normele aplicabi- le în cazul în care familiile internaţionale decid să se separe. Toate persoanele interesate pot trimite contribuții în cadrul acestei consultări. Consultarea se va desfășura până la 18 iulie. Detalii: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/ civil/opinion/140415_ro.htm • Asistență medicală în format de buzunar: deblocarea potențialului serviciilor de m-să- nătate Comisia Europeană a lansat o consultare privind m- sănătatea (# mHealth) sau sănătatea mobilă, în cadrul căreia invită contribuții din partea publicului în vederea identificării unor modalități prin care să se amelioreze sănătatea și bunăstarea cetățenilor europeni cu ajutorul dispozitivelor mobile, cum ar fi telefoanele mobile, ta- bletele, dispozitivele de monitorizare a pacienților și alte dispozitive fără fir. Termenul consultării: 3 iulie 2014. Ce contribuție poate avea m-sănătatea? Utilizarea serviciilor de m-sănătatea este benefică din trei puncte de vedere: ȘTIRI EUROPENE PE SCURT - lasă pacienților libertatea de a lua propriile decizii, oferindu-le o mai mare independență și contribuind la prevenirea problemelor de sănătate; - asigură un sistem de asistență medicală mai efici- ent, care poate genera economii importante; - creează oportunități uriașe pentru serviciile ino- vatoare, pentru întreprinderile nou-înființate și pentru piața aplicațiilor mobile. Câteva exemple de servicii de m-sănătate: - aplicație care măsoară semnele vitale, de exem- plu, tensiunea arterială, - aplicație care permite administrarea de insulină unei persoane diabetice, prin transmiterea unor sem- nale de control de pe o platformă mobilă către pompa de insulină, - aplicație care le amintește pacienților să-și ia me- dicamentele, - aplicație care face recomandări privind menținerea condiției fizice sau regimul alimentar, menite să ame- lioreze starea generală de sănătate și bunăstarea uti- lizatorilor. Detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/10042014_asis- tenta_medicala_in_format_de_buzunar_ro.htm interesează. Cutiile personale pot fi distribuite pe rețelele de socializare. Conținutul și elementele interactive por fi distri- buite, de asemenea, pe platformele de comunicare socială. Aplicația este interactivă, include chestionare și jocuri și permite utilizatorilor să câștige badge-uri și elemente vizuale consolidate, pe care le pot folosi în cadrul aplicației. Aplicația este disponibilă în App Store (Apple și Google). Aplicația: http://www.boxyourep.eu/ Continuare din pag. 2
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter INFORMAŢII utile pentru TINERI • Shining Stars of Europe (Stelele Europei) Reprezentanța Comisiei Europene la Luxemburg or- ganizează un concurs care vă invită să prezentați într-un videoclip de cel mult 90 de secunde cum ați dori să arate viitorul Europei. Candidaţi eligibili: Oricine, de oriunde, de orice vârstă Termen limită: 01/05/2014 Toate formele de exprimare și de toate limbile sunt binevenite. Nu există limită de vârstă pentru participare! Câștigătorii vor fi aleși pe 09 mai 2014: - Strasbourg: Eveniment European al Tineretului, Par- lamentul European, orele 17:00- 19:00 - Luxemburg: orele 19:00 - 21:00 Votul va conta, după cum urmează: 20% vot pe inter- net, 40% votare publică la eveniment și de 40% vot juriu. Premiul I: 1000 € Premiul II: 750 € Premiul III: 500 € Toate premiile includ, de asemenea, o călătorie pen- tru a da prilejul câștigătorilor de a-și prezenta opiniile în fața factorilor de decizie europeni. În acest sens, maxim de 450 € pot fi rambursați pentru costurile de călătorie, cazare și indemnizație zilnică. În plus, alți trei câștigători vor primi până la 450 € pentru a-și expune și aceștia ideile în fața factorilor de decizie europeni! Premiilevorfideterminateprinvotpublic,precumșidejuriu. Mai multe informații: http://www.shiningstarsofe- urope.eu/ • Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a VII-a (2014/ 2015) Biroul de Informare al Parlamentului European în Ro- mânia (BIPE) şi Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) lan- sează cea de a VII-a ediție a concursului național pentru licee, EUROSCOLA 2014/ 2015. Elevii sunt invitaţi să simuleze activităţile legate de adoptarea unei rezoluţii în Parlamentul European, în ca- drul procedurii legislative ordinare (codecizie). Simularea va porni de la o propunere legislativă iniţia- tă de Comisia Europeană: Împreună pentru tinerii Europei. Apel la acțiune pentru combaterea șomajului în rândul tine- rilor (COM/2013/0447 final), care va fi discutată la nivelul comisiei parlamentare permanente Ocuparea forţei de mun- că şi afaceri sociale, urmând să se încheie cu adoptarea sau respingerea acesteia în plenul Parlamentului. Elevii îşi vor asuma următoarele roluri: - Comisia parlamentară Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, ai cărei membri vor analiza propunerea legislativă şi vor întocmi raportul asupra acesteia; - raportorul pentru propunerea legislativă, care o va susţine în plen şi va răspunde interpelărilor în plen - membrii Parlamentului European, care vor adopta propunerea legislativă sau o vor respinge, dupa ce vor adresa intrebări raportorului Proiectul va fi conceput de câte o echipă/ liceu, forma- tă din cel mult 24 de elevi cu vârste cuprinse între 15-18 ani, coordonată de două cadre didactice și poate fi realizat oricând în perioada 14 aprilie 2014 - 10 octombrie 2014. Informații găsiți pe Internet, la adresa: http://www.europarl.ro/ro/ue_si_tinerii.html

×