Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures septembrie 2012

528 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures septembrie 2012

  1. 1. Buletin de informareAnul IV, Nr. 9 europeanăSeptembrie 2012 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş • Ziua Europeană a Limbilor - 26 septembrie Începând cu anul 2001, ziua de 26 septembrie este dedicată celebrării limbilor europene. Europa este posesoarea unei adevărate bogății lingvis- tice: 23 de limbi oficiale și peste 60 de comunități autohtone care vorbesc o limbă regională sau minoritară, fără să menționăm limbile vorbite de cetățenii provenind din alte țări și de pe alte continente. http://ec.europa.eu/languages/orphans/european-day-of-languages_ro.htm Cuprins: • Ziua europeană a limbilor Uniunea Europeană are 23 de limbi oficiale şi de lucru. Acestea sunt: bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, irlandeză, letonă, lituaniană, maghia- • Statutul partidelor ră, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, politice europene slovenă, spaniolă și suedeză. Primul Regulament CE, care a stabilit limbile oficiale, a fost adoptat • Dezbatere UE în 1958. Acesta a menţionat olandeza, franceza, germana şi italiana ca primele limbi oficiale şi de lucru ale UE, acestea fiind totodată şi limbile statelor membre la momentul respectiv. • Campania ”Generation De atunci, odată cu extinderea Uniunii, a crescut și numărul limbi- Awake” lor oficiale. Acesta este însă mai mic decât numărul statelor membre, deoarece unele dintre acestea au aceeași limbă. De exemplu, limbile oficiale ale Belgiei sunt franceza, germana și olandeza, iar majoritatea • Utile pentru tineri: populației din Cipru vorbește limba greacă, aceasta având statutul de limbă oficială. --Concursul de traduceri Există două prevederi principale cu privire la limbile cu carac- Juvenes Translatores ter „oficial”și „de lucru”: • documentele pot fi trimise instituţiilor UE, iar răspunsul poate fi pri- --Concurs de fotografie: mit în oricare dintre aceste limbi, CL!CK About It • regulamentele UE, precum și alte documente legislative sunt pu- blicate în toate limbile oficiale şi de lucru, ca şi în cazul Jurnalului Oficial. Din motive legate de timp și buget, un număr relativ mic de docu- mente de lucru sunt traduse în toate limbile. De regulă, Comisia Euro- peană folosește engleza, franceza și germana ca limbi procedurale, în timp ce Parlamentul European lucrează în diverse limbi, în funcție de necesitățile membrilor săi. Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 9/2012 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • Propunere a Comisiei pentru îmbunătățirea capacității partidelor politice europene de a-i reprezenta pe cetățenii UE și pentru consolidarea democrației Comisia a adoptat pe 12 septembrie 2012 o propunere menită să consolideze capacitatea partidelor politice din Uniunea Europeană de a forma un spațiu public cu adevărat european și de a exprima voința cetățenilor UE, prin sporirea vizibilității, a recunoașterii, a eficacității, a transparenței și a responsabilității acestor partide. Propunerea prevede un statut juridic la nivelul Uniunii pentru partidele politice europene și fundațiile afiliate acestora, abordând cel mai impor- Pentru a fi recunos- tant obstacol cu care se confruntă organizațiile în cauză atunci când își cute ca partid poli- desfășoară activitatea pe teritoriul unuia sau mai multor state membre. tic european sau ca În prezent, majoritatea acestor partide și fundații sunt înregistrate ca fundație politică euro- asociații fără scop lucrativ („asbl”). peană, organizațiile re- spective vor trebui să Propunerea nu va avea nicio consecință asupra sumelor totale puse la respecte standarde în- dispoziție din bugetul UE pentru finanțarea partidelor și a fundațiilor politi- alte privind democrația ce, însă normele care reglementează această finanțare vor fi raționalizate internă, guvernanța, și adaptate în funcție de situația și de necesitățile specifice. responsabilitatea, Partidele politice europene vor avea obligația de a publica numele do- transparența și res- natorilor care contribuie cu mai mult de 1.000 EUR pe an, în timp ce limita pectul pentru valorile anuală a donațiilor individuale va crește de la 12.000 EUR la 25.000 EUR. pe care se întemeiază Uniunea. Toate aspectele Context legate de finanțarea Legislația existentă [Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 din 4.11.2003] care partidelor vor face reglementează statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european a obiectul unui set cu- fost adoptată în 2003. prinzător de norme, printre care se numără Aceasta a fost modificată în 2007 pentru a permite, printre altele, finanțarea cerințe stricte în ma- fundațiilor politice europene din bugetul UE. Prin intermediul raportului terie de raportare și Giannakou, Parlamentul European a formulat o serie de cereri pentru a control. Un regim de îmbunătăți aceste norme. Propunerea de astăzi include majoritatea solici- sancțiuni administra- tărilor respective. tive va fi introdus în cazul încălcărilor. În 2012, un total de 13 partide politice la nivel european au beneficiat, în temeiul regulamentului menționat, de o finanțare gestionată de Parlamentul European. În 2012, valoarea bugetului destinat partidelor și fundațiilor politi- ce la nivel european a depășit cu puțin suma de 31 de milioane EUR. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/romania/ news/12092012_propunere_partide_ europene_ro.htm 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 9/2012 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • Participaţi la marea dezbatere lansată de UE Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a lansat o amplă dezbatere pe marginea propunerilor sale referitoarea la consolidarea Uniunii Economice şi Monetare şi la crearea unei uniuni politice. Potrivit declaraţiilor sale, această dezbatere trebuie să aibă loc în societăţile noastre şi în rândul cetăţenilor noştri. În următoarele 15 luni, Comisia va lansa o serie de dialo- guri cu cetăţenii, în fiecare ţară din UE. Primul va avea loc în data de 27 septembrie, la Cádiz (Spania). „Dialogurile cu cetăţenii” se adresează tuturor şi vor fi transmise în direct pe internet. Printre participanţi se vor număra politicieni aleşi la nivel local, regional şi naţional. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/news/justice/120921_ro.htm • Campania ”Generation Awake” - pentru utilizarea eficientă a resurselor http://www.generationawake.eu/ro Alegerile tale fac diferența. Vrei să îți trăiești viața la maxim respectând în același timp natura? Atunci Generation Awake ți se potrivește. Trebuie doar să fii conștient cu privire la alegerile pe care le faci în calitate de consumator și la consecințele pe care acestea le au asupra resurselor naturale ale planetei. Cum? Din moment ce viața este formată din alegeri, deciziile inteligente de zi cu zi prin care ții cont de mediul înconjurător fac diferența și în viața ta și în cea a familiei și a prietenilor tăi. Stiaţi că... în timp ce o faci. Dacă laşi robine- tul pornit tot timpul, nu faci decât Există o mulţime de sfaturi inte- resante - persoanele mai în vârstă A face un duş în fiecare zi să iroseşti apă. Porneşte robinetul doar atunci îţi pot spune câteva lucruri despre cum să fii cumpătat ŞI ecologic. timp de 5 minute în loc de când ai nevoie să-ţi clăteşti periu- Suprafeţele tale de lucru, mate- baie înseamnă a economisi ţa de dinţi. Acelaşi lucru este vala- rialele textile şi podelele vor apre- 400 de litri de apă pe săptă- bil şi pentru bărbierit. La început, umpleţi chiuveta cu apă doar pe cia, de asemenea, acest tratament cumpătat. mână? jumătate, dar nu lăsaţi robinetul pornit tot timpul. Iar dacă toaleta, chiuveta sau Faptul că ţii robinetul sistemul de canalizare sunt înfun- pornit înseamnă că resursele Agenţii de curăţare date, încearcă mai întâi să folo- seşti o pompă de desfundat ţevile. se duc pe apa Sâmbetei? îndepărtează mai mult decât Va funcţiona la fel de bine ca o so- Durează aproximativ două mi- grăsimea şi murdăria? luţie de desfundat caustică şi vei nute să te speli pe dinți, dar nu De ce nu începi să foloseşti deter- evita riscul de a te răni - protejând este nevoie să lași robinetul pornit genţi organici pentru spălarea rufelor? în același timp mediul înconjurător. Continuare în numărul viitor 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. INFORMAŢII utile pentru TINERI• Juvenes Translatores: concurs de tradu-ceri pentru şcoli Eşti născut(ă) în 1995 şi îţi plac traduce-rile? Concursul Juvenes Translatores oferă ocazia ti-nerilor de 17 ani (născuţi în 1995), înscrişi la oşcoală din Europa, de a vedea ce înseamnă să fiitraducător profesionist. Tinerii liceeni vor participa la un test de tradu-cere care va avea loc în aceeaşi zi în toate statelemembre ale UE: 27 noiembrie 2012. Ei vor putea să-şi aleagă combinaţia de limbi,dintre limbile oficiale ale UE, respectiv limbile din • CL!CK About It: concurs mondial decare şi în care vor traduce. fotografie Şcolile din toată Europa sunt invitate să se în- CL!CK este un concurs de fotografie desprescrie pe site-ul Juvenes Translatores în perioada: lumea în schimbare, care îşi propune să cree-1 septembrie - 20 octombrie 2012. ze un mozaic de imagini din toate colţurile lumii pentru a arăta cum trăiesc comunităţile locale şi Mai multe informaţii: cum luptă populaţia pentru a supravieţui într-o http://ec.europa.eu/translatores/index_en.htm societate în continuă schimbare. Tema este: Crize şi dezastre. Fotografii profesionişti şi amatori pot trimite fotografii care surprind dezastre naturale, revolte politice, conflicte, crize financiare, crize ale dez- voltării, viaţa urbană şi schimbările climatice. Doi fotografi laureaţi (unul profesionist şi unul amator) vor fi selectati pentru a par- ticipa la un reportaj pe o temă specifică or- ganizat de Centrul European pentru Jurna- lism. Data limită pentru trimiterea fotografiilor este: 29 octombrie 2012. Toate detaliile legate de participare se găsesc pe: http://new.clickaboutit.net Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Program cu publicul 9.00 - 16.00 Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; Colecţia Buletinului e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm.org/ cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. newsletter Fundaţia CDIMM Maramureş Colectivul de redacţie Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, Margareta CĂPÎLNEAN 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Radu BIG şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI

×