Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures octombrie 2012

796 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures octombrie 2012

  1. 1. Buletin de informareAnul IV, Nr. 10 europeanăOctombrie 2012 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş • Europenii îşi oferă ajutorul: Program de formare a voluntarilor Mii de europeni lucrează ca voluntari în străinătate, ajutând victimele dezastrelor şi ale crizelor. Mai sunt alţii care, dacă ar putea, ar dori să se implice. Comisia propune o modalitate prin care europenii să- şi poată oferi ajutorul acolo unde este nevoia mai mare: Corpul voluntar european de ajutor umanitar. Programul prevede formarea voluntarilor şi stabilirea unor norme de gestionare a acestora şi punerea volunta- rilor la dispoziţia organizaţiilor umanitare. Cuprins: În perioada 2014-2020, prin intermediul acestui program vor fi for- maţi 10.000 de europeni. Alţi 10.000 îi vor asista pe voluntari cu sarcini • Program de formare a care pot fi îndeplinite la distanţă, on-line. Voluntarii trebuie să aibă peste 19 ani şi să fie cetăţeni europeni sau voluntarilor să aibă reşedinţa în UE sau în altă ţară europeană participantă. Pot fi persoane care doresc să câştige experienţă în sectorul umanitar sau experţi ori voluntari pensionaţi, cu competenţe de specialişti. For- • Salariile profesorilor marea şi desfăşurarea operaţiunilor va depinde de nivelul de experienţă în UE al acestora. UE va organiza cursuri de formare pentru 7.000 de voluntari şi pen- tru personalul local din ţările în curs de dezvoltare. • Siguranța consumato- UE va certifica organizaţiile care aplică normele europene de gestio- nare a voluntarilor. Organizaţiile vor identifica proiectele potrivite şi vor rilor solicita fonduri pentru a trimite la faţa locului voluntari europeni. • UE a primit Premiul Testarea Comisia pregăteşte terenul pentru aceste tip de serviciu încă din Nobel pentru pace 2012 2011, prin proiecte-pilot finanţate de Direcţia Generală Ajutor Umanitar (ECHO). Ideea se bucură de un mare sprijin din partea opiniei publice. Proiectele explorează diversele modalităţi prin care voluntarii să fie • Utile pentru tineri: cât mai bine utilizaţi pe teren. În prezent, voluntari europeni bine instruiţi lucrează în peste 30 de --Premiul Charlemagne pen- ţări. Unul dintre aceştia este Aine Lynch, care lucrează în Kurgan-Teppe tru tineri europeni 2013 (Tadjikistan) ca educator în cadrul organizaţiei Save the Children UK. Un altul este Olivia Defrene, voluntar la Crucea Roşie franceză, care lucrea- --Programul de burse - ză în arhipelagul Vanuatu din Oceanul Pacific. Danceweb 2013 Anul acesta a început a doua rundă de proiecte-pilot prin care sunt formaţi voluntari. Mai multe despre Corpul voluntar european: http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm Părerile dvs. despre corpul voluntar: http://www.name4volunteers.eu/forum_general.php Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 10/2012 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • Salariile profesorilor sunt reduse sau înghețate în tot mai multe țări europene „Profesorii joacă un rol vital în viața copiilor și, după cum toată lumea știe, pot fi un factor determinant pentru viitorul lor” a declarat Androulla Vassiliou, comisarul pentru educație, cultură, multilingvism și tineret. Șaisprezece țări eu- ropene au redus sau au „Remunerația profesorilor și condițiile de muncă ar trebui să fie o priori- înghețat salariile pro- tate de vârf pentru a-i atrage și păstra pe cei mai buni din această profesie. fesorilor ca urmare a Dar atragerea celor mai buni profesori nu implică doar nivelul remunerației: dificultăților economice. este imperios necesar ca sălile de clasă să fie bine echipate, iar profesorii să aibă o influență corespunzătoare asupra modernizării programelor școlare Profesorii din și asupra reformelor din învățământ.” Irlanda, Grecia, Spania, Portugalia și Slovenia sunt cei mai afectați de restricțiile bugetare și de măsurile de austeri- tate, conform unui ra- port publicat de Comisia Europeană cu ocazia Zilei mondiale a profesorilor. Salariile profesori- lor din Bulgaria, Cipru, Estonia, Franța, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Regatul Unit, Croația și Liechtenstein au scăzut Raportul arată că, de la jumătatea anului 2010, criza economică a avut ușor sau au rămas la un impact semnificativ asupra salariilor profesorilor, un număr tot mai același nivel. mare de țări reducând atât salariile, cât și sporurile, cum ar fi sporul de concediu și primele. Cu toate acestea, raportul „Salariile și Grecia a redus salariile de bază ale profesorilor cu 30% și a eliminat sporurile profesorilor și primele de Paște și de Crăciun. directorilor de școli din Irlanda a redus salariile profesorilor debutanți cu 13% în 2011, iar cei Europa 2011/12” arată, angajați după 31 ianuarie anul curent s-au confruntat cu o scădere su- de asemenea, că în patru plimentară de 20% a remunerației, din cauza eliminării sporurilor pentru țări, Republica Cehă, nivelul de calificare. Polonia, Slovacia și În Spania, salariile profesorilor și ale altor angajați din sectorul public Islanda, salariile profe- au fost reduse în 2010 cu aproximativ 5% și de atunci nu au mai fost sorilor au crescut înce- adaptate la inflație; măsuri similare au fost aplicate în Portugalia. pând cu mijlocul anului 2010, în timp ce în În Europa, salariul maxim al profesorilor cu vechime mare este, în ge- România au ajuns la neral, de două ori mai mare decât salariul minim al debutanților. nivelurile de dinainte de Însă, având în vedere că este nevoie în medie de 15 - 25 de ani pentru criză. a obține salariul maxim, organizațiile profesorilor se tem că tinerii ar putea fi descurajați să se orienteze către această profesie. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/romania/news/05102012_salarii_profesori_inghetate_reduse_ro.htm 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 10/2012 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • Siguranța consumatorilor – aflați în câteva secunde informații despre rechemarea produselor de pe piața mondială! Un nou portal internațional a fost lansat la Bruxelles, care le va permite autorităților din întreaga lume să facă schimb de informații cu privire la produsele nesigure care au fost retrase de pe piață. „Portalul universal al rechemărilor de pe piață” este un proiect elaborat în comun de către UE și țările OCDE, inclusiv SUA, Australia și Canada: http://globalrecalls.oecd.org/ Consumatorii cumpără din ce în ce mai mult de pe piața mondială, on-line și off-line. În această piață globală extin- să, ei doresc să se asigure că nu s-au strecurat produse periculoase. Cum pot afla consumatorii dacă marsupiul pentru bebeluș sau bicicleta fabricată în afara UE respectă către UE (prin intermediul RAPEX, sistemul cerințele de siguranță europene și internaționale? comunitar de alertă rapidă pentru produ- Căutând informația în Portalul universal al rechemă- se nealimentare periculoase) și de către rilor de pe piață: http://globalrecalls.oecd.org/ autoritățile din SUA, Canada și Australia. Portalul, în care se pot căuta date, va În contextul în care se preconizează 3000 de avize contribui la creșterea siguranței consuma- de rechemare a unor produse de pe piață pe an, consu- torilor din întreaga lume și va spori gradul matorii, întreprinderile și autoritățile vor avea acces la de conștientizare în rândul consumatorilor o remarcabilă sursă de informații cu privire la produse și încrederea în cumpărarea de produse de rechemate, sursă care va fi îmbogățită în mod regulat de pe o piață mondială. • Uniunea Europeană primeşte Premiul Nobel pentru pace 2012 Uniunea Europeană a câştigat Premiul Nobel pentru pace 2012, în semn de recunoaştere a contribuţiei sale, pe parcursul a peste şase decenii, la promovarea păcii, reconcilierii, democraţiei şi drepturilor omului în Europa. „Este o imensă onoare pentru Uniunea Europeană să primească Premiul Nobel pentru pace 2012. Acest premiu este cel mai puternic semn de recunoaştere a valorilor politice fundamentale care stau la baza Uniu- nii noastre: efortul unic depus de tot mai multe ţări europene, pentru a preîntâmpina războaiele şi disensiu- nile şi pentru a construi împreună un continent al păcii şi prosperităţii. Premiul revine nu numai proiectului şi instituţiilor care reprezintă un interes comun, ci şi celor 500 de milioane de cetăţeni care trăiesc în Uniunea noastră”, au afirmat Preşedintele Consiliului European şi Preşedintele Comisiei Europene, într-o declaraţie comună. Comitetul Nobel norvegian a subliniat „contribuţia UE, pe parcursul a peste şase decenii, la promovarea păcii, reconcilierii, democraţiei şi drepturilor omului în Europa”. A fost apreciat rolul de factor de stabilitate jucat de UE care „a făcut ca o mare parte din Europa să se transforme dintr-un continent al războiului într-un continent al păcii. Contribuţia UE o reprezintă „fraternita- tea între naţiuni” şi o formă a ceea ce Alfred Nobel numea „congrese pentru pace” atunci când a stabilit, în testamentul său din 1895, criteriile pentru acordarea Premiului pentru pace”. Mai multe informații: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2012/press.html 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. INFORMAŢII utile pentru TINERI• Premiul Charlemagne pentru tineri euro-peni 2013 • Programul de burse Danceweb 2013 Tinerii între 16 şi 30 de ani, din toate statelemembre ale UE, sunt invitaţi să participe la un con- Acest program de burse se derulează sub for-curs pe tema dezvoltării UE, a integrării şi a anumi- ma unei rezidenţe de 5 saptămâni, între 10 iulietor aspecte legate de identitatea europeană. - 14 august 2013 în Viena, în cadrul Festivalului internaţional de dans ImPulsTanz. Premiul Charlemagne pentru tineri europeni seacordă proiectelor care promovează înţelegerea Programul de burse oferă unui număr deeuropeană şi internaţională şi favorizează dezvol- aproape 65 de tineri dansatori şi coregrafi pro-tarea unui sentiment comun de identitate euro- fesionişti din Europa posibilitatea de a participapeană, care reprezintă modele pentru tinerii care într-un program multinaţional de formare inten-trăiesc în Europa şi oferă exemple concrete de via- sivă.ţă ale europenilor care trăiesc în cadrul aceleiaşicomunităţi. Sunt invitaţi să se înscrie dansatorii şi core- grafii cu ambiţii profesionale din ţările europene, Reprezentanţii tuturor celor 27 de proiecte na- est-europene şi non-europene, cu vârsta întreţionale selectate vor fi invitaţi la ceremonia de de- 22 şi 30 de ani şi cunoştinţe de limba engleză.cernare a premiilor de la Aachen, Germania, pe 7 Calitatea pregătirii în dans reprezintă principalulmai 2013. criteriu de selecţie a candidaţilor. Înscrierea se poate face individual sau în Data limită pentru înscriere este 15 decembriegrup până pe 28 ianuarie 2013. 2012. Mai multe informaţii pe: Mai multe informaţii despre acest pro- http://cyp.adagio4.eu/view/en/introduction.html gram găsiți pe website-ul: www.jardindeurope.eu/index.php?id=71 Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Program cu publicul 9.00 - 16.00 Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; Colecţia Buletinului e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm.org/ cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. newsletter Fundaţia CDIMM Maramureş Colectivul de redacţie Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, Margareta CĂPÎLNEAN 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Radu BIG şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI

×