Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures noiembrie 2012

750 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures noiembrie 2012

  1. 1. Buletin de informareAnul IV, Nr. 11 europeanăNoiembrie 2012 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş • Proiecte maramureșene premiate la Gala multiplicatorilor de informație europeană - Regiunea Nord-Vest Dintre cele 42 de proiecte declarate câștigătoare la Gala multiplicatorilor de informație europeană, care s-a desfășurat la Cluj-Napoca, pe 27 noiembrie 2012, în organizarea Centrului Europe Direct Transilvania de Nord, în parte- neriat cu Centrele Europe Direct Bistrița și Maramureș, 8 proiecte sunt din județul Maramureș. FELICITĂRI câștigătorilor! Cuprins: • Categoria EDUCAȚIE • Proiecte maramureșene Locul 2: Club Sportiv „Supersport” Baia Mare – Proiectul “Move Week” premiate Locul 1: Colegiul “Pintea Viteazul” Cavnic, Maramureş – Proiectul “The Changing Face of Europe” • 2013 - Anul cetățeanului european • Categoria CULTURĂ Locul 3: Asociaţia Heidenroslein, Baia Mare – Proiectul “Biodiversitatea şi schimbările climatice” • Situația spațiului Locul 3: Şcoala Gimnazială Valea Vişeului, Maramureş - Schengen Proiectul “Identitatea culturală a ucrainenilor din Nordul României” • Utile pentru tineri: --Concurs UNICEF de video- • Categoria SOLIDARITATE MARELE TROFEU: Fundaţia Hope and Homes for clipuri pentru tineri Children România, Baia Mare – Proiectul “Împreună --Cluj-Napoca - Capitala către bunăstare” Europeană a Tineretului în • Categoria INOVARE 2015 Locul 2: Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Baia Mare – Proiectul “Family Friendly School” • Categoria MULTIPLICATORUL ANULUI Locul 2: Colegiul Naţional „Gh. Şincai”, Baia Mare – Proiectul “Punţi între generaţii” Locul 1: Colegiul tehnic „Aurel Vlaicu” Baia Mare - Proiectul “U4energy” Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 11/2012 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • „Este vorba despre Europa. Este vorba despre voi. Participați la dezbatere.” 2013 ESTE „ANUL EUROPEAN AL CETĂȚENILOR” 2013 a fost desemnat în mod oficial ca „Anul eu- ropean al cetățenilor”. La 20 de ani de la intro- ducerea cetățeniei UE, anul 2013 se va con- centra atât pe ceea ce s-a realizat deja pentru cetățeni, cât și pe ofe- rirea unui răspuns la așteptările acestora în ceea ce privește viitorul. Decizia Parlamentului European și a Consiliului referitoare la propunerea Comisiei Europene a fost Anul european al cetățenilor coincide cu cea de a 20-a aniversare a in- publicată pe 23 noiem- stituirii cetățeniei Uniunii, cu ocazia intrării în vigoare a Tratatului de la brie în Jurnalul Oficial. Maastricht în 1993. 2013 va fi, de asemenea, anul în care Comisia va adopta următorul său Evenimentele care vor raport privind cetățenia UE (a se vedea raportul din 2010: IP/10/1390), avea loc pe parcursul care va prezenta inițiative specifice suplimentare ale UE pentru eliminarea Anului european vor obstacolelor rămase care împiedică cetățenii să beneficieze pe deplin de explica modul în care drepturile lor. Anul care precede alegerile europene din 2014 reprezintă, oamenii pot beneficia în de asemenea, momentul potrivit pentru o dezbatere amplă privind viitorul. mod direct de drepturi- le lor în UE, precum și În vederea pregătirii terenului pentru Anul european, Comisia a orga- politicile și programele nizat, în perioada 9 mai - 9 septembrie 2012, o amplă consultare publică existente. în care cetățenii au fost întrebați despre problemele cu care s-au confrun- tat în exercitarea drepturilor lor în calitate de cetățeni ai UE. Contribuțiile De asemenea, Anul acestora, care sunt în prezent analizate, se vor reflecta în Raportul privind european va stimula cetățenia care urmează să fie publicat la 9 mai 2013. organizarea, la nivelul UE, a unei dezbateri cu În contextul activităților specifice Anului european, politicienii au început cetățenii cu privire la să organizeze dezbateri cu cetățenii în mod direct cu privire la viitorul Euro- modul în care ar trebui pei. Astfel de dezbateri vor avea loc în întreaga Uniune, pe parcursul anului să arate Uniunea Euro- 2013. Participarea la dezbateri va fi deschisă tuturor. Primele dezbateri au peană în viitor și la re- fost deja organizate în Spania, Austria și Germania și multe altele vor urma. formele necesare pentru îmbunătățirea vieții de zi Anul european al cetățenilor va fi lansat în mod oficial printr-o dezbatere cu zi. cu cetățenii care va avea loc la Dublin pe 10 ianuarie 2013, moment care coincide cu începutul Președinției irlandeze a Consiliului. Site-ul internet al Anului european al cetățenilor: http://www.europa.eu/citizens-2013 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 11/2012 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • Al doilea raport al Comisiei privind starea spațiului Schengen Datorită spațiului Schengen de liberă circulație, peste 400 de milioane de cetățeni ai UE din 26 de țări europene și un număr tot mai mare de resortisanți ai țărilor terțe călătoresc fără a face obiectul unor controale la frontierele interne. Pe 23 noiembrie, Comisia a adoptat cel de al doilea raport al său privind „bilanțul de sănătate” al spațiului Schengen, o prezentare generală semestrială privind funcționarea acestuia. Raportul descrie cu claritate starea spațiului Schengen pentru a asigura, în rândul tuturor țărilor care participă la acesta, interpretări și puneri în aplicare coerente ale normelor comune. 26 de țări sunt membre ale spațiului Schengen (22 state UE + 4 țări terțe): - 22 dintre cele 27 state membre ale UE: Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Estonia, Germania, Grecia, Finlanda, Franța, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria. Din spațiul Schengen nu fac parte 5 state UE: Regatul Unit, Irlanda, România, Bulgaria și Cipru. - 4 țări terțe: Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein. Aplicarea normelor Schengen Situația la frontierele externe ale spațiului Schengen și în interiorul acestuia În cele 6 luni care fac obiectul rap- ortului, controalele la frontierele În perioada aprilie-iunie 2012 au fost detectate aprox- interne au fost reintroduse de imativ 23.000 de treceri neregulamentare ale fron- două ori, și nume de Spania, între tierei, ceea ce reprezintă o scădere de 44% în comparație 28 aprilie și 4 mai 2012, cu ocazia cu aceeași perioadă a anului 2011, când se afla în plină reuniunii Băncii Centrale Europene desfășurare „Primăvara arabă”. de la Barcelona, din 2-4 mai 2012 Cu toate acestea, s-a raportat o creștere cu 29% a ca- (669.385 de persoane au fost verifi- zurilor detectate la frontierele terestre dintre Grecia cate la frontiera terestră cu Franța, și Turcia. 56% din numărul total de cazuri au fost detec- precum și în aeroporturile din Barce- tate la această secțiune a frontierei, care rămâne principalul lona și Gerona, refuzându-se intrarea punct de intrare pentru migrația neregulamentară în UE. unui număr de 68 de persoane), și de Polonia, între 4 iunie și 1 iulie, De la realocarea, în august 2011, a unor efective de cu ocazia Campionatului de fotbal aproximativ 1.800 de polițiștii de frontieră (operațiunea EURO 2012 (28.980 de persoane au „Shield”), controalele la această secțiune a frontierei s-au fost verificate la frontierele interne îmbunătățit considerabil, autoritățile elene raportând o ale Poloniei, refuzându-se intrarea scădere accentuată a cazurilor de treceri neregulamentare unui număr de 22 de persoane și fiind ale frontierei detectate în regiunea Evros. reținute 15 persoane). În mai multe state participante s-au efectuat verificări la fața Procedurile de eliberare a vizelor locului menite să controleze apli- carea corectă a normelor în ceea ce La 10 mai 2012, Sistemul de Informații privind vi- privește frontierele maritime (în zele (VIS) a fost lansat cu succes în a doua regiune Estonia, Letonia, Lituania, Malta, de utilizare, și anume Orientul Apropiat (Israel, Iorda- Polonia și Slovenia), cooperarea nia, Liban și Siria). La 2 octombrie 2012 au început polițienească (în Ungaria, Slovacia, operațiunile VIS în a treia regiune, și anume cea a Golfului Republica Cehă și Polonia), frontierele (Afganistan, Bahrain, Iran, Irak, Kuweit, Oman, Qa- aeriene (în Estonia, Letonia și Litu- tar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Yemen). ania), protecția datelor (în Estonia, VIS funcționează bine și, până la 4 noiembrie 2012, a Letonia, Lituania, Malta și Slovenia), prelucrat aproximativ 1.800 000 de cereri de viză, a elibe- SIS/Sirene (în Danemarca, Islanda rat aproximativ 1.500.000 de vize și a respins aproximativ și Norvegia) și vizele (în Letonia și 220.000 de cereri de vize. Lituania). 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. • Cluj-Napoca - Capitala Europeană a INFORMAŢII utile pentru TINERI Tineretului în 2015 Orașul Cluj-Napoca a fost desemnat zilele trecute, la Maribor, în Slovenia, Capitala Euro-• Este vorba despre dizabilitate!: Concurs peană a Tineretului pentru anul 2015!UNICEF de videoclipuri pentru tineri Cluj-Napoca a prezentat SHARE, un pro- gram puternic, clar, solid, diversificat și intere- sant, care are ca scop să promoveze împărțirea spațiului, a culturii, a puterii, a muncii, a bucu- riei, a viziunii si a valorilor europene comune, prin intermediul unor teme ca advocacy, mobili- tate, dialog structurat și informații pentru tineri. Cluj-Napoca a depus în luna martie candi- datura pentru titlul de Capitala Europeană a Ti- neretului, documentația susținând investirea în tineret pentru o dezvoltare urbană sustenabilă și responsabilă. În ultima faza a competiției pentru titlul de În fiecare an, UNICEF publică un raport intitulat „Capitala Europeană a Tineretului” au rămas,„Starea copiiilor lumii”. Anul viitor, raportul va trata anterior anunțului câștigătorului, patru orașe:tema copiilor cu dizabilităţi şi, de aceea, UNICEF in- Cluj-Napoca (România), Ivanovo (Rusia), Varnavită tinerii, până în 25 de ani, din lumea întreagă, să (Bulgaria) și Vilnius (Lituania). Toate cele patruparticipe la concursul UNICEF de videoclipuri pentru orașe candidate de pe lista scurtă au dezvol-tineri „Este vorba despre dizabilitate!”. tat programe și o viziune dinamică în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor, incluziunea Candidaţii trebuie să creeze un videoclip pe tema socială și activitățile adresate tinerilor.copiilor cu dizabilităţi, fie văzută ca o experienţă per-sonală, fie privită în general. Filmuleţul trebuie să ai- Proiectul Capitala Europeană a Tineretului abă durata de 1 minut şi poate aborda orice formă, de fost inaugurat de Forumul European al Tinere-la dramă la comedie, ficţiune, documentar, animaţie tului, primul oraș care a purtat acest titlu fiindsau film de acţiune. desemnat în 2009. Capitalele Europene ale Tineretului nomina- Un juriu, format din specialişti şi tineri din lumea lizate până în prezent sunt: Rotterdam (2009),întreagă, va selecta videoclipul câştigător care va fi Torino (2010), Antwerp (2011), Braga (2012),proiectat în cadrul campaniei „Starea copiilor lumii”. Maribor (2013), Salonic (2014) si Cluj-Napoca (2015). Data limită: 15 decembrie 2012 Mai multe informaţii: Mai multe informații: http://www.unicef.org/videoaudio/video_video- http://youthforum.org/index.phpcontest.html Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Program cu publicul 9.00 - 16.00 Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; Colecţia Buletinului e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm.org/ cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. newsletter Fundaţia CDIMM Maramureş Colectivul de redacţie Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, Margareta CĂPÎLNEAN 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Radu BIG şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI

×