Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures noiembrie 2011

580 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures noiembrie 2011

  1. 1. Buletin de informareAnul III, Nr. 11 europeanăNoiembrie 2011 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Vreţi să vă mutaţi în UE? Acum, cu doar câteva clicuri, aveţi acces la sfaturi utile în acest sens Cui trebuie să vă adresaţi pentru a obţine un permis de muncă în Ger- mania? Un cetăţean indian are nevoie de permis de şedere pentru a studia în Spania? Şi unde puteţi suna pentru a cere sprijin în cazul în care să simţiţi ex- ploataţi la locul de muncă? Din cuprins: Comisarul european pentru afaceri interne, Cecilia Malmström, a lansat pe 23 noiembrie 2011, „Portalul UE privind imigraţia”, un site internet cu informaţii practice pentru resortisanţii străini care sunt interesaţi să se mute în UE. Site-ul, ec.europa.eu/immigration, se adresează şi migranţilor care se • Portalul UE privind află deja pe teritoriul UE şi care ar dori să se mute dintr-un stat membru în altul. imigrația Site-ul oferă informaţii specifice pentru fiecare categorie de migranţi cu privire la procedurile aplicate în materie de migraţie în toate cele 27 de • Regulamente privind state membre. aditivii alimentari Portalul UE privind imigraţia constituie un prim punct de acces la infor- maţii actualizate şi practice privind procedurile şi politicile în materie de imigraţie existente la nivelul UE şi la nivel naţional. Lucrătorii, cercetătorii, • Întrebări și răspun- studenţii şi cei care doresc să se alăture familiei lor care se află deja în UE pot găsi aici informaţii adaptate nevoilor lor cu privire la statul membru în suri privind aditivii care ar fi interesaţi să se mute. alimentari Portalul cuprinde şi linkuri directe către site-urile autorităţilor naţionale în domeniul imigraţiei. Utilizatorii pot, de asemenea, găsi informaţii clare cu privire la drepturile lor şi să afle dacă au nevoie de viză pentru a intra • Informații pentru pe teritoriul UE. tineri: Portalul UE privind imigraţia explică modalităţile legale de trecere a fron- tierei înspre UE şi descrie riscurile asociate migraţiei ilegale, de exemplu ---Modelul-Uniunii-Europe- traficul şi contrabanda. Migranţii şi potenţialii migranţi vor găsi aici şi o ne:-simularea-procesului- listă cuprinzătoare de organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale pe care le pot contacta pentru a solicita asistenţă. În plus, organizaţiile de decizional-în-UE- sprijinire a migranţilor, precum şi autorităţile din domeniul imigraţiei, servi- ---Voluntari-pentru-măsura- ciile de ocupare a forţei de muncă şi cadrele universitare pot, la rândul lor, rea-conexiunii-broadband beneficia de informaţiile detaliate accesibile prin intermediul acestui site. Portalul UE privind imigraţia este accesibil în limbile engleză şi franceză la adresa: http://ec.europa.eu/immigration/ Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 11/2011 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • Alimentele: o nouă legislaţie pentru a face ca utilizarea aditivilor în UE să fie mai sigură şi mai transparentă Aditivii alimentari „Adoptarea a două regulamente privind aditivii va spori capacitatea sunt substante care se de decizie a cetăţenilor şi, deopotrivă, a industriei, deoarece vor face ca tuturor celor interesaţi să le fie mai uşor să ştie exact care sunt aditivii adauga la alimente dintr-o autorizaţi în produsele alimentare” a declarat John Dalli, comisarul varietate de motive tehnice - pentru sănătate şi consumatori. precum conservarea, stabilizarea, colorarea, îndulcirea. Primul act legisla- Ce alte schimbări apar tiv se referă la aditi- ca urmare a noilor dispozi- vii din produsele ali- ţii legislative mentare şi va intra în vigoare în iunie Pe lângă instituirea ce- 2013 (această peri- lor două liste, noua legislaţie oadă de graţie pentru aplicare a fost considerată necesară pentru a prevede, de asemenea: permite industriei alimentare a Uniunii să se adapteze la noile norme). • condiţii bine determi- Această listă, care este, de asemenea, disponibilă într-o bază de nate în care se pot adă- date online: https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FAD, uga aditivi la alimente; va permite consumatorilor, operatorilor din sectorul alimentar şi auto- rităţilor de control să identifice cu uşurinţă aditivii care sunt autorizaţi • o împărţire a alimente- într-un anumit produs alimentar. lor în categorii cu adi- Cea de-a doua listă priveşte aditivii din ingredientele alimentare, tivii enumeraţi într-o cum ar fi alţi aditivi, enzime, arome şi substanţe nutritive şi se va aplica manieră clară, în func- după 20 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial al UE. ţie de categoriile de Instituirea celor două liste reprezintă un pas important în punerea alimente la care pot fi în aplicare a Regulamentului-cadru (CE) nr. 1333/2008 privind aditivii adăugaţi; alimentari, adoptat în decembrie 2008. • un program pentru de- Transparenţă plina reevaluare a sigu- Transparenţa reprezintă un beneficiu important al noii legislaţii. Utili- ranţei tuturor aditivilor zările autorizate ale aditivilor sunt, de acum înainte, enumerate în func- autorizaţi; ţie de categoria de produse alimentare la care pot fi adăugaţi. Comisia • orientări şi instrucţiuni consideră că aceasta este o îmbunătăţire importantă în comparaţie cu clare pentru solicitanţii vechile liste care erau dispersate în mai multe anexe la trei directive de noi utilizări de adi- diferite. tivi alimentari. Noua listă face să fie foarte clar, de exemplu, că la unele categorii de alimente sunt autorizaţi foarte puţini aditivi sau chiar sunt complet interzişi. Aşa se întâmplă, de exemplu, în cazul iaurtului nearomatizat, al untului, al compotului, al pastelor făinoase, al pâinii simple, al mierii, al apei şi al sucului de fructe. În alte categorii, de regulă cele privind produse alimentare cu grad înalt de prelucrare – precum, de exemplu, dulciurile, snackurile, sosu- rile şi băuturile aromatizate – se autorizează un număr mare de aditivi. În plus, lista de aditivi care pot fi adăugaţi la alţi aditivi, enzime, arome şi substanţe nutritive va face ca expunerea la aditivi prin aceste ingrediente să rămână limitată. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi: http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 11/2011 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România În martie 2011, Comisia a adoptat o măsură prin care se precizează datele necesare pentru autorizarea unei noi utilizări pentru un aditiv. Acestea includ datele toxicologice pentru evalua- rea riscurilor şi informaţii care să demonstreze că utilizarea aditivului este justificată din punct de vedere tehnologic, poate prezenta beneficii pentru consumator şi nu va induce în eroare. Pentru a-i ajuta pe viitorii solicitanţi, Comisia a elaborat un ghid practic, disponibil pe inter- net (http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/authorisation_application_en.htm). Acesta va permite solicitanţilor să prezinte dosare complete care pot fi gestionate eficient. Comisia este convinsă că astfel se poate stimula inovarea responsabilă în industria alimentară. Întrebări și răspunsuri privind aditivii alimentari • La ce folosesc aditivii? Aditivii pot fi utilizaţi în diverse scopuri. Legislaţia UE defineşte 26 de „scopuri tehnologice”. Aditivii sunt utilizaţi, printre altele, drept: - Coloranţi – sunt utilizaţi pentru a adăuga sau pentru a reda culoarea unui produs alimentar; - Conservanţi – aceştia se adaugă pentru a prelungi viaţa la raft a produselor alimentare prin prote- jarea acestora împotriva microorganismelor; - Antioxidanţi – acestea sunt substanţe care prelungesc viaţa la raft a produselor alimentare prin pro- tejarea acestora împotriva oxidării (respectiv râncezirea grăsimii şi schimbarea culorii); - Agenţi de tratare a făinii – aceştia se adaugă făinii sau aluatului pentru a îi îmbunătăţi calităţile panificabile. • Sunt aditivii alimentari siguri? Siguranţa tuturor aditivilor alimentari autorizaţi în prezent a fost evaluată de Comitetul ştiinţific pentru alimentaţie (SCF) şi/sau Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA). Numai aditivii pentru care utilizările propuse au fost considerate sigure sunt incluşi în lista UE. Ținând cont că cele mai multe dintre evaluări datează din anii 80 şi 90, unele chiar din anii 70, este per- fect adecvat ca EFSA să reevalueze toţi aditivii autorizaţi. Reevaluarea se va încheia până în 2020. Pe baza avizului EFSA, Comisia poate să propună o revizuire a actualelor condiţii de utilizare a aditivilor şi, dacă este necesar, să îndepărteze un aditiv din listă. Ca rezultat programului de reevaluare, până în prezent s-a revizuit utilizarea a trei coloranţi alimentari deoarece EFSA a redus doza zilnică acceptabilă (DZA) şi a considerat că expunerea umană la aceşti coloranţi este posibil să fie prea ridicată. Prin urmare, nivelurile maxime ale acestor coloranţi care pot fi utilizate în produsele alimentare vor fi reduse la începutul anului 2012. Această trimitere se referă la E 104 Galben de chinolină, E 110 Sunset Yellow şi E 124 Ponceau 4R. Pentru alte întrebări găsiţi răspunsuri la: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference= MEMO/11/783&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. INFORMAȚII utile pentru TINERI• Aplică şi tu la Modelul Uniunii Europene Modelul Uniunii Europene este un eveniment anual ce si- mulează procesul decizional al instituţiilor europene. La acest eveniment participă tineri europeni talentaţi şi mo- tivaţi care au şansa de a vedea cum funcţionează instituţiile europene, chiar la sediul Parla- mentului European. • Se caută voluntari în Această simulare le permite toată Europa participanţilor să înţeleagă mai bine problemele europene, să Cât de rapidă este conexiunea afle mai multe despre relaţiile ta broadband? statelor cu Uniunea şi să expe- Este nevoie de acces mai bun rimenteze o adevărată atmo- şi mai eficient pentru ca fiecare sfera europeană. european să trecă pe digital. În cadrul acestui eveniment, tinerii participanţi dezbat două propuneri Dar pentru început, Comisialegislative ale Comisiei Europene şi simulează procesul decizional, în calita- Europeană trebuie să ştie maite de membri ai Parlamentului European sau membri ai Consiliului Uniunii multe despre starea actuală a pie-Europene. De asemenea, ei pot participa la această dezbatere şi în calitate ţei - motivul pentru care, împreu-de reprezentanţi ai unor grupuri de interese, jurnalişti sau interpreţi. nă cu SamKnows, caută voluntari din toată Europa! Procesul de înscriere la programul Modelul Uniunii Europene 2012 se Voluntarii vor primi un dispo-deschide oficial la data de 28 noiembrie 2011. zitiv de măsurare a conexiunii broadband care poate fi conectat la modemul/routerul existent. Acesta se numeşte SamKnows Whitebox. Dacă sunteţi interesaţi să găzduiţi un dispozitiv SamK- Mai multe informaţii: www.meu-strasbourg.org nows Whitebox şi să participaţi la schimbarea la faţă a industriei broadband europene, vă puteţi Modelul Uniunii Europene este unul dintre cele mai de succes proiecte europene pentru înregistra pe acest site:tineri si una dintre cele mai importante simulari ale institutiilor europene. Acest proiecteste recunoscut la nivel European datorita abilitatii sale de a implica activ tinerii în activi- http://www.samknows.eu/tatile europene. Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Program cu publicul 9.00 - 16.00 Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; Colecţia Buletinului e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm.org/ cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. informatii-utile/publicatii Fundaţia CDIMM Maramureş Colectivul de redacţie Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, Margareta CĂPÎLNEAN 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Radu BIG şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI

×