Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures mai 2012

573 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures mai 2012

  1. 1. Buletin de informareAnul IV, Nr. 5 europeanăMai 2012 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş • 15 ani de program Erasmus în România şi 25 de ani în Europa În cei 25 de ani de derulare, Erasmus a schimbat vieţile a aproape 3.000.000 de tineri (dintre care, în 15 ani de când a fost lansat şi la noi, 41.000 sunt români!) şi a deschis minţile şi sufletul primei generaţii cu adevărat europene.“ Lansat oficial în anul 1987, Erasmus este cel mai important program de învăţare şi formare profesională din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte mobilitatea şi cooperarea la nivelul învăţământului superior în Europa. Diferitele sale acţiuni se adresează nu doar studenţilor care doresc să Din cuprins: studieze şi să muncească în străinătate, ci şi profesorilor şi altor categorii de personal, chiar din întreprinderi, care intenţionează să predea în stră- inătate, ca şi personalului din universităţi care doreşte să urmeze cursuri de formare în străinătate. • Programul Erasmus În plus, programul sprijină instituţiile de învăţământ superior care do- resc să coopereze prin programe intensive, reţele academice şi proiecte la bilanţ multilaterale, precum şi să creeze legături cu mediul de afaceri. Obiectivele specifice ale programului Erasmus urmăresc să sprijine re- alizarea unui spaţiu european al învăţământului superior şi să consolideze • Calitatea apelor de contribuţia învăţământului superior şi a învăţământului profesional avan- scăldat sat la procesul de inovare. Cine poate participa la Programul Erasmus? • Orientări pentru o • Studenți și cursanți care învață în toate formele de învățământ și for- mare la nivel terțiar taxă auto echitabilă • Instituții de învățământ superior • Profesori, formatori și alte categorii de personal din aceste instituții • Utile pentru tineri: • Personal din întreprinderi implicat în activități de predare • Asociații și reprezentanți ai celor implicați în învățământul superior, --Concurs de benzi desenate inclusiv asociații de studenți, de universități și de profesori/formatori • Intreprinderi, parteneri sociali și alți reprezentanți din viața activă --Premiul european • Organizatii publice și private, inclusiv organizații non-profit și ONG-uri, cu responsabilități în domeniul organizării și asigurării învățământului Soundscape și formării la nivel local, regional și național. --Petiţie pentru învăţământ, • Centre de cercetare și organisme interesate de învățarea pe tot par- cursul vieții cercetare şi dezvoltare • Organisme care oferă servicii de orientare, consiliere și informare. --Consultare Erasmus Reguli specifice de eligibilitate: Pentru a fi eligibile în acest program, instituțiile de învățământ superi- or trebuie să dețină o Cartă universitară Erasmus (EUC). Cu toate acestea, programul Erasmus este deschis unui larg spectru de actori (întreprinderi, parteneri sociali, centre de cercetare). Continuare în pagina următoare Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 5/2012 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România Continuare din pagina 1 Acestora nu li se cere sa solicite o Cartă universitară Erasmus pentru a organiza plasamentul studenților sau pentru a participa la proiecte multilaterale, rețele sau la măsurile acompaniatoare. În ceea ce privește plasamentul studenților Erasmus, instituțiile de învățământ superior trebuie să dețină o Carta universitară Erasmus ex- tinsă, iar consorțiile de plasament trebuie să dețină un Certificat Eras- mus de plasament în consorții. Pe durata studiilor, o persoană poate primi maximum două granturi Erasmus: un grant pentru o perioadă de studii și unul pentru plasament. Pentru realizarea mobilității, țara de origine sau țara gazdă trebuie să fie stat membru al UE. Cel puțin una dintre organizațiile participante la un consorțiu trebuie să fie dintr-un stat membru al UE. Detalii privind programul Erasmus în România: http://www.llp-ro.ro/?d=42 Detalii privind programul Erasmus în Europa: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm • Se apropie vacanța: Apa este curată în majoritatea destinațiilor de vacanță din UE Vești bune dacă aveți de gând să petreceți o vacanță la pla- jă în Europa, în această vară. Conform raportului, în 77,1% din Dintre apele pentru scăldat din Uniunea Europeană, 92,1% zone calitatea este excelentă, adică îndeplinesc acum standardele minime de calitate a apei pre- respectă cele mai stricte valori orienta- văzute de Directiva privind apa pentru scăldat. tive, ceea ce reprezintă o îmbunătățire Aceste ape includ și lacul Serpentine din Londra, care va găzdui de 3,5 puncte procentuale față de mai multe evenimente olimpice, printre care se numără proba de datele anului trecut. maraton înot în ape deschise și proba de înot din cadrul triatlonului. Aproximativ 93,1% din apele pen- tru scăldat costiere au fost clasificate Rezultatele provin din ultimul Raport anual privind apa pentru ca fiind „suficiente”, sau respectând scăldat al Agenției Europene de Mediu (EEA) și al Comisiei Europene, valori obligatorii mai puțin stricte, ceea care descrie calitatea apei înregistrată în ultimul an în peste 22.000 ce reprezintă o creștere de 1%. Mai de zone de scăldat (plaje, râuri și lacuri) din toată Europa. puțin de 2% din apele pentru scăldat au fost neconforme. Laboratoarele au analizat nivelurile atinse de anumite tipuri de Cipru, Croația, Malta și Grecia au bacterii, inclusiv de enterococii intestinali și Escherichia coli, care pot avut rapoarte excelente privind apa indica prezența poluării provenind, în principal, de la apele uzate me- din zonele de scăldat; în toate aceste najere sau de la deșeurile din fermele de creștere a animalelor. Zonele țări, peste 90% din zonele de scăldat sunt clasificate ca fiind conforme cu valorile obligatorii, conforme cu se conformează celor mai stricte val- valorile orientative mai stricte, sau neconforme. ori orientative (calitate excelentă), iar restul respectă valorile obligatorii. Cetățenii europeni pot obține informații despre calitatea apei din La celălalt pol, Țările de Jos, Bul- zona preferată de scăldat accesând site-ul sistemului de informare garia, Letonia, Luxemburg și Belgia privind apele europene Water Information System for Europe au avut o proporție relativ scăzută a (WISE): http://water.europa.eu/. Site-ul permite utilizatorilor să des- zonelor care se conformează valorilor carce date și să consulte hărți interactive. orientative mai stricte, în special în ca- Publicul poate, de asemenea, să comunice starea apelor locale uti- zul apelor interioare. lizând pagina de internet Eye on Earth: http://network.eyeonearth. org/home/index.html 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 5/2012 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • Taxele de drum în statele membre UE trebuie să fie echitabile pentru toți șoferii Comisia Europeană a publicat noi orientări care avertizează că, potrivit legislației din UE, taxele de drum trebuie să nu fie discriminatorii pentru șoferii din străinătate. Orientările sunt menite să vină în ajutor statelor membre care analizează posibilitatea introducerii unor sisteme tarifare noi pentru autoturismele private. Situația actuală Taxe de drum actuale (vignete) Șapte state membre – Austria, Bulgaria, pentru vehicule de pasageri ≤ 3,5 t în UE în Republica Cehă, Ungaria, România, Slova- 7 ţări UE - 2012 cia și Slovenia – utilizează sisteme cu tarifa- re în funcție de timp, de tip vinietă, pentru Austria săptămână 2 luni - 23,4 € an - 77,8 € autoturismele private. Belgia se pregătește (10 zile) - 8 € să introducă un astfel de sistem. Țările de Bulgaria săptămână 1 lună - 13 € an - 34 € Jos și Danemarca au luat în discuție intro- (7 zile) - 5 € ducerea unor taxe de drum, inclusiv pentru Republica săptămână 1 lună - 17,6 € an - 59,9 € autoturismele private. Cehă (10 zile) - 12,4 € Orientările Comisiei Ungaria săptămână 1 lună - 16,6 € an - 148,9 € Comisia dorește să îndrume statele (vignete (10 zile) - 10,3 € electronice) membre în privința a ceea ce înseamnă un sistem de tarifare nediscriminatoriu. Slovacia săptămână 1 lună - 14 € an - 50 € (10 zile) - 10 € 1. Comisia își exprimă o preferință clară pentru sistemele de tarifare ba- Slovenia săptămână 1 lună - 30 € an - 95 € zate pe distanță, considerându-le ca fiind (7 zile) - 15 € inerent mai echitabile și mai eficace pentru România săptămână 1 lună - 7 € an - 28 € trimiterea de semnale privind prețul decât (vignete (7 zile) - 3 € metoda care recurge la viniete autocolante electronice) 3 luni - 13 € a căror valoare este calculată în funcție de (vehicule uşoare - timp. pasageri) Dacă nu sunt concepute cu grijă, siste- mele cu viniete au șanse mari să provoace România săptămână 1 lună - 16 € an - 96 € probleme nejustificate șoferilor din străină- (vignete (7 zile) - 6 € electronice) 3 luni - 36 € tate care nu fac decât să traverseze o țară. (vehicule 2. Dacă se recurge la un sistem cu uşoare - viniete bazate pe timp, trebuie îndepli- marfă) nite anumite condiții. Trebuie să existe următoarele elemente: cea mai mică, de exemplu pe cea săptămânală) comparativ cu (a) O ofertă minimă de viniete pe un rezident care utilizează vinieta cu durata cea mai mare (de termen scurt. La dispoziția localnicilor și exemplu pe cea anuală). a șoferilor din străinătate trebuie să exis- Pe baza sistemelor utilizate în prezent, raportul dintre prețul te cel puțin viniete săptămânale, lunare și mediu pe zi plătit de un nerezident și cel plătit de un rezident anuale. În mod evident, vinietele cu durata poate varia între 2,5 și 8,2. Aceasta ar fi considerată limita su- cea mai mică vor fi cel mai probabil utilizate perioară acceptabilă. Pentru comparație, raportul maxim per- de șoferii nerezidenți. mis de Directiva „Eurovinieta” a UE în cazul vehiculelor grele de (b) Un raport acceptabil între marfă este de 7,3. prețurile medii pe zi. Raportul prețurilor medii pe zi exprimă prețul mediu, exprimat Pagina de internet pentru taxa de drum: ca preț zilnic echivalent, pe care îl plătește http://ec.europa.eu/transport/road/road_charging/char- un nerezident (utilizând vinieta cu durata ging_private_vehicles_en.htm 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. INFORMAŢII utile pentru TINERI• Concurs de benzi desenate CIPE 2012 • Consultare privind conturile bancare pentru studenţi în mobilităţi Erasmus/ schim- buri Ai studiat în străinătate? Dacă da, atunci participă la acest sondaj şi spune Comisiei Europene care sunt obstacolele cu care te-ai confrun- tat atunci când ai fost plecat(ă) într-o O imagine poate spune mai multe decât o duzină de pagini de text altă ţară din UE pentru un schimb desau ore de discurs. Centrul pentru Întreprinderi Private Internaţiona- studenţi sau o mobilitate Erasmus şi aile (CIPE) invită toate persoanele interesate (desenatori profesionişti şi încercat să îţi deschizi un cont bancar.amatori din lumea întreagă, de toate vârstele) să trimită benzi desenate Dacă ai studiat în mai multe ţări,în următoarele categorii: guvernare democratică, antreprenoriat şi res- răspunde la sondaj pentru fiecare ţarăponsabilizarea tinerilor. în care ai fost la studii. Fiecare participant poate înscrie maximum două lucrări per catego-rie. Lucrările trebuie să fie originale şi însoţite de traducere în engleză în Rezultatele vor ajuta Comisia săcazul în care conţin texte în arabă, chineză, franceză, rusă sau spaniolă. evalueze dacă sunt necesare demer- Câştigătorii din fiecare categorie vor primi un premiu în valoare de suri pentru îmbunătăţirea accesului la1000 USD, iar laureatul concursului va primi 2000 USD. conturile bancare. Data limită: 15 iulie 2012 Toate detaliile sunt disponibile pe: http://www.cipe.org/cartoon/ Consultarea este deschisă până pe 19 iunie 2012 pe:• Premiul european Soundscape http://ec.europa.eu/ y o u r v o i c e / i p m / f o r m s / Ai idei de un produs, o campanie sau o inovaţie care propune o soluţie dispatch?form=BankErasmuscreativă pentru a reduce nivelul de zgomot în viaţa noastră de zi cu zi şia crea un mediu sonor sănătos? Dacă da, atunci participă la concursulpentru premiul european Soundscape 2012. Data limită pentru înscriere este 7 septembrie 2012. Toate detaliile sunt disponibile pe: http://www.eea.europa.eu/highlights/themes/noise/the-european-soundscape-award• Petiţie: Knowledge is Power Europa trebuie să-şi stabilească priorităţile şi să investească înînvăţământul superior, în cercetare şi dezvoltare şi în întreprin-deri inovatoare! Europa trebuie să muncească pentru poziţia saîn lume! Dacă eşti de acord, atunci semnează petiţia studenţilordemocraţi europeni şi cere guvernului tău şi liderilor europeni sănu reducă bugetele alocate învăţământului superior, cercetării şidezvoltării în perioada de criză. Petiţia poate fi semnată până pe 16 iulie 2012 pe: http://www.eds-knowledge.eu/ Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Program cu publicul 9.00 - 16.00 Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; Colecţia Buletinului e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm.org/ cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. newsletter Fundaţia CDIMM Maramureş Colectivul de redacţie Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, Margareta CĂPÎLNEAN 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Radu BIG şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI

×