Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures mai 2011-1

566 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures mai 2011-1

  1. 1. Buletin de informareAnul III, Nr. 5 europeanăMai 2011 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş ZIUA EUROPEI 2011 - Sărbătorită în şcoli maramureşene Ziua Europei - 9 Mai constituie, în fiecare an, un prilej de manifestări prin care se evidenţiază ceea ce ne uneşte, dar şi cum ne păstrăm iden- titatea în acest spaţiu comun al celor 27 de ţări membre care alcătuiesc Uniunea Europeană şi unde trăim 500 de milioane de europeni. 9 Mai 2011 a fost sărbătorită şi în acest an în şcoli şi licee din judeţul Din cuprins: Maramureş, fie prin evenimente artistice care pun în valoare cultura şi tradiţiile europene, precum şi prin prezentări care să conducă la înţele- gerea construcţiei europene. • Ziua Europei în şco- Ziua Europei la Baia Mare li maramureşene CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 120 de elevi și cadre didactice, precum și reprezentanţi ai Primăriei Baia • Legislaţia europeană Mare și cetăţeni din Consiliul de Onoare Baia Mare au luat parte la evenimen- tele organizate cu prilejul Zilei Europei – 9 Mai 2011, de Centrul Europe Direct pentru protecţia na- Maramureș: Concursul pe teme europene pentru tinerii maramureşeni “Să cunoaştem patrimoniul european” şi Dezbaterea “Și EU sunt cetă- turii trebuie respec- ţean european – provocări EUropene ale prezentului”. Cu acest prilej a fost organizat și un stand de informare cu publicaţii pe tată de România teme europene primite de la Uniunea Europeană și de la Biroul Parlamentului European în România. De asemenea, în pe- • Reciclarea deşeurilor rioada 5-13 mai 2011, la Prefectura Maramureș și la în prim plan Primăria Baia Mare au fost organizate 2 expoziţii cu materiale europene, pre- cum și cu fotografii de la • UTILE pentru tineri: - Inna - premiată la European Border Breakers`Awards 2011 - Concursul U4Energy acţiuni pe teme europene de- rulate de Centrul Europe Direct - Forumul European al Maramureș. tineretului http://europedirect.cdimm. org/noutati/ziua-europei-2011- clasamentul-concursului Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 5/2011 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România Colegiul Tehnic ”Carmen Sylva” Baia Mare Elevi ai clasei a X-a B, îndrumaţi de doamna profesoară Lăcrimioara Verdeș, au sărbătorit Ziua Europei pe 11 mai 2011, împre- ună cu colegi și profesori invitaţi din alte clase și cu reprezentanţi ai Cen- trului Europe Direct Maramureș. Tinerii au pregătit un scurt pro- gram artistic dedicat Zilei Europei și scurte prezentări foarte originale și educative despre istoria și simboluri- le UE, dar și cu informaţii interesante și inedite despre statele membre. http://europedi- rect.cdimm.org/eve- nimente/ziua-euro- pei-la-colegiul-tehnic- %E2%80%9Dcarmen- sylva%E2%80%9D-ba- ia-mare Colegiul Tehnic ”C. D. Neniţescu” Baia Mare Elevi de la Colegiul Tehnic ”C.D. Neniţescu” au sărbătorit Ziua Europei pe 11 mai 2011, împreună cu colegii lor din cele 3 echipe care i-au reprezentat cu suc- ces la Concursul ”Să protejăm patri- moniul european” organizat pe 9 mai, de Centrul Europe Direct Maramureș. Tinerii au prezentat și colegilor lucrările premiate în concurs: Belgia (Locul I - Publica), Proiectul Comenius (Locul II - Juriu şi Locul III - Public) şi Luxembourg (Locul II - Public). http://europedirect.cdimm.org/no- utati/ziua-europei-la-colegiul-tehnic- %E2%80%9Dc-d-neni%C8%9Bescu%E2%80%9D-baia-mare 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 5/2011 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România Ziua Europei la MOISEI Scoala Nr. 1 Moisei a sărbătorit Ziua Europei 2011 în parteneriat cu Primăria și Biblioteca Moisei, împreună cu elevi din clasele V-VIII. La această ac- tivitate, pe lângă oficialităţile comunei au participat și două voluntare din America, aparţinând Corpului Păcii, care au vorbit despre voluntariat și instituţia voluntariatului. Programul a cuprins: - prezentarea semnificaţiei acestei zile, a istoricului consti- tuirii Uniunii Europene, a simbolurilor și priorităţilor proiectelor europene. - o scenetă prin care au fost prezentate statele membre, capitalele acestor state, steagul și particularităţile ce constituie unitatea în diversitate. - prezentarea de către oficialităţile locale a proiectelor de construire a unor obiective economice de importanţă pentru comunitatea locală, prin derularea fondurilor europene. http://europedirect.cdimm.org/noutati/ziua-europei-la-moisei Ziua Europei la Băseşti Pentru a celebra Ziua Europei 2011, Şcoala cu cla- sele I-VIII Băsești a desfășurat activitatea „Fii european – Sărbătorește alături de noi Ziua Europei”. A fost amenajat un stand cu materiale informative despre Uniunea Europeană și instituţiile sale, primite de la Centrul Europe Direct Maramureș și două panouri cu informaţii despre Uniunea Europeană. Participanţii au urmărit prezentări despre Uniu- nea Europeană și semnificaţia Zilei Europei, precum și despre laureaţi europeni ai premiului Nobel. Elevii clasei a VII-a au prezentat steagurile ţărilor mem- bre UE, confecţionate de ei și au identificat ţările pe harta Europei menţionând și capitalele acestor ţări, un elev a fixat apoi pe hartă cîteva din steagurile ţărilor respective. Pentru că unul din obiectivele UE es- te creșterea rolului cercetării știinţifice, un grup de elevi din clasele VI-VIII au prezentat cîteva proiecte știinţifice rea- lizate de ei, care au fost foarte aprecia- te de colegii și părinţii prezenţi în sală. http://europedirect.cdimm.org/nou- tati/ziua-europei-la-base%C8%99ti 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. Informaţii utile• Uniunea Europeană faceapel către toţi utilizatorii deFacebook să susţină biodiver-sitatea Direcţia Generală pentru Mediu aComisiei Europene lansează cea de-adoua etapă din cadrul campaniei decomunicare a strategiei de biodiver-sitate pentru anul 2020. tăţi de comunicare care au avut nal pe toată durata excursiei. De Lansarea noii campanii are loc în ca obiectiv sublinierea modului asemenea, câștigătorul va aveapreajma Zilei Internaţionale a Diver- în care viaţa noastră depinde de asigurat transportul și cazarea.sităţii Biologice – stabilită în data de biodiversitate. Mecanismul competiţiei22 mai de către Naţiunile Unite pen- Peste 16.000 de oameni au Pentru a participa la com-tru a promova și a face cunoscute participat la evenimente și s-au petiţie, utilizatorii de Facebookproblemele importante privind biodi- implicat activ în cadrul acţiunilor trebuie sa viziteze pagina deversitatea. legate de biodiversitate. Facebook a campaniei Biodiver- Web site-ul dedicat campani- sitatea și să utilizeze aplicaţia Noua etapă urmărește să stabi- ei (www.contamuniipealtii.eu) a Biodiversifică-ţi Prietenii (Biodi-lească legături pe termen lung între înregistrat peste 3.7 milioane de versify Your Friends):indivizi și grupuri de indivizi care își vizite, filmul viral creat în urma http://apps.facebook.com/iau angajamentul de susţinere a bio- campaniei a avut peste 1.9 mili- biodiversity/.diversităţii. oane de vizionări, iar pagina de Astfel, pozele tuturor priete- Celor interesaţi au oportunitatea Facebook cu aplicaţia specială a nilor se vor transforma în mas-de a primi informaţii și recomandări înregistrat peste 55.000 de utili- cota aleasă. Utilizatorii trebuielegate de modul în care se pot impli- zatori activi. să își demonstreze angajamen-ca în protejarea biodiversităţii. De asemenea, în anul 2010, tul de implicare în protejarea Aceștia vor primi sfaturi legate de campania Biodiversiatea a fost biodiversităţii prin acţiuni con-modul în care se pot implica, atât ei premiată la “European Excellen- crete. Acest angajament poateînșiși, cât și prietenii lor, în acţiuni de ce Award”, categoria de Mediu și fi exprimat prin cuvinte, filmeprotejare a biodiversităţii. Ecologie. sau poze. Punctul central al noi campanii es- Data limită pentru trimiterea În urma unui vot a utilizato-te o aplicaţie 3D inedită creată pe pa- lucrărilor este 16 mai 2011. rilor de Facebook, cele mai degina de Facebook dedicată campaniei impact 10 acţiuni vor fi jurizateBiodiversitatea, care le va permite Competiţia anului 2011 de către Comisia Europeană ca-utilizatorilor să includă poza de profil Cetăţenii Europei pot câștiga re va decide câștigătorul final.a tuturor prietenilor pentru a forma o excursie pentru două persoa- Concursul se va desfășura înuna dintre mascotele campaniei: Ve- ne în România, în regiunea Tran- perioada 20 mai - 31 iulie 2011.veriţa Roșie, Tonul, Stejarul, Broascasau Vrabia. silvania. Câștigătorul competiţiei va petrece o săptămână în mijlo- Mai multe informaţii: Campania Comisiei Europene - Bi- cul naturii, bucurându-se de rari- http://ec.europa.eu/roma-odivesitatea a înregistrat un succes tăţile naturii precum observarea nia/news/230511_biodiversita-considerabil în anul 2010, prin activi- urșilor, alături de un ghid perso- te_ro.htm Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Program cu publicul 9.00 - 16.00 Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; Colecţia Buletinului e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm.org/ cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. informatii-utile/publicatii Fundaţia CDIMM Maramureş Colectivul de redacţie Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, Margareta CĂPÎLNEAN 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Radu BIG şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI

×