Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter Europe Direct Maramures iunie 2015

932 views

Published on

EU information

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter Europe Direct Maramures iunie 2015

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html • Drepturile noastre în Uniunea Europeană Anul VII, Nr. 6 Iunie 2015 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Drepturile noastre în Uniunea Europeană - Recunoașterea calificărilor profesionale • Campania Europa Casa noastră, în Maramureș • Utile pentru tineri: -- Împrumuturi pentru studenți Erasmus+ -- Concurs de scurt metraje În calitate de cetățeni europeni, avem drepturi de care putem beneficia, dar pe care, de multe ori nu le cunoaștem. Website-ul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/citizens/in- dex_ro.htm , oferă sprijin şi consiliere pentru cetăţenii UE şi familiile lor. Pe ”Europa ta” găsiți informații și sfaturi practice privind libera circulație în spațiul comunitar. În acest număr al Buletinului nostru informativ electronic, vă prezentăm informații despre Recunoașterea calificărilor profesionale Dreptul cetățenilor de a desfășura activități economice într-un alt stat membru este un drept fundamental prevăzut în tratatul UE. Cu toate acestea, în limita normelor pieței interne, fiecare stat membru este liber să condiționeze din punct de vedere juridic accesul la o anumită profesie de obținerea unei calificări profesionale speci- fice care, în mod tradițional, este calificarea profesională dobândită pe teritoriul național. Această condiție constituie un obstacol în calea liberei circulații a profesioniștilor pe teritoriul Uniunii Europene întrucât persoanele calificate pentru a exercita aceeași profesie într-un alt stat membru dețin o altă calificare profesională, și anume cea obținută în propriul stat membru. Ca urmare a acestui fapt, instituțiile europene au introdus norme care facilitează recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale între statele membre. Acesta este obiectivul Directivei 2005/36/CE din 7 septem- brie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale. În ciuda facilitării recunoașterii, în practică nu se găsește încă o soluție unică pentru recunoașterea calificărilor profesionale în cadrul Uniunii Europene. Directiva 2005/36/CE este disponibilă la urmă- toarea adresă de internet: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ TXT/?qid=1401715075231&uri=CELEX%3A32005L0036 Această directivă a fost completată printr-un cod de conduită care prezintă bunele și relele practici administrative naționale în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale. Directiva nu se aplică persoanelor care doresc să studieze într-un alt stat membru și nici celor care încep o formare profesională într-un anumit stat membru și doresc să o continue într-un alt stat membru. Aceștia din urmă se pot adresa centrelor NARIC care au competența să le ofere informații cu privire la recunoașterea academică a diplomelor: http://www.enic-naric.net/ Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Euro- peană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme euro- pene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Continuare în pag. 2
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 6/2015 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Dacă doriți să lucrați în altă țară din UE, în care profesia dvs. este reglementată, este posibil să nu vă puteți începe activitatea dacă nu obțineți recunoașterea oficială a calificărilor dvs. profesio- nale (formarea și experiența profesională). Ce sunt profesiile reglementate? Sunt acele profesii la care nu puteți avea acces decât dacă dețineți o anumită diplomă, dacă ați trecut o se- rie de examene specifice sau dacă v-ați înregistrat într-o organizație profesională. Procedurile privind obținerea accesului la o pro- fesie reglementată în altă țară din UE depind de intenția dumneavoastră. Doriți să vă mutați în țara-gazdă și să vă exercitați profesia acolo (stabilire): în acest caz, este necesară recunoașterea calificărilor. Doriți să prestați temporar servicii în țara-gazdă: în acest caz, va trebui doar să prezentați o declarație preliminară scrisă. Totuși, dacă profesia dumneavoastră are implicații serioase asupra sănătății sau a securității, țara-gazdă ar putea face o verificare prealabilă a calificărilor pe care le dețineți. Pentru detalii referitoare la regulile aplicabile în cazul dumneavoastră, contactați autoritatea națională din țara-gazdă care răspunde de accesul la profesia dumneavoastră. Pentru a afla ce profesii sunt reglementate în fiecare țară din UE și care sunt autoritățile competente, consultați baza de date a profesiilor reglementate: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/ regprof/index.cfm?action=homepage. Trebuie să cunoașteți denumirea profesiei în limba țării care vă interesează. De exemplu, dacă doriți să lucrați ca patiser în Germania, căutați în baza de date profesia de „Bäcker”. Dacă profesia este reglementată în țara dumneavoastră de origine, puteți căuta mai întâi denumirea profesiei în propria limbă, pentru a găsi echivalentul acesteia în limba engleză (furnizat în cadrul descrierii). Apoi, aflați țările în care profesia respectivă este considerată reglementată folosind funcția de căutare și introducând echivalentul în limba engleză. Dacă lista de rezultate nu conține țara în care intenționați să vă mutați, este posibil ca profesia să nu fie reglementată în țara respectivă. Dacă nu găsiți profesia dumneavoastră în baza de date, contactați unul dintre punctele de contact pentru recunoașterea calificărilor profesionale din țara în care doriți să lucrați. Consilierii vă pot ajuta să înțelegeți ce norme se aplică în cazul dumneavoastră. Proceduri și termene-limită În termen de o lună de la depunerea cererii de recunoaștere a calificărilor, autoritățile trebuie să confirme primirea cererii și să vă solicite documentele necesare. Din momentul în care au primit dosarul complet, autoritățile trebuie să ia o decizie în termen de: - 3 luni pentru profesia de medic, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar, medic stomatolog, farmacist și arhitect, care beneficiază de recunoaștere automată; - 4 luni pentru toate celelalte profesii. Dacă autoritățile consideră că nivelul dumneavoastră de pregătire și de experiență profesională nu co- respunde standardelor valabile în țara-gazdă, acestea v-ar putea cere să luați măsuri suplimentare pentru a dovedi că sunteți calificat. În principiu, ar trebui să aveți posibilitatea de a alege între teste de aptitudini și stagii de adaptare (care pot dura până la 3 ani). Dacă vă resping dosarul, autoritățile trebuie să explice de ce. Mai multe informați găsiți pe Portalul Europa Ta, în secțiunea: http://europa.eu/youreurope/citi- zens/work/professional-qualifications/recognition-of-professional-qualifications/index_ro.htm Ghidul privind recunoașterea calificărilor profesionale: http://ec.europa.eu/internal_market/quali- fications/docs/guide/users_guide_ro.pdf Continuare din pag. 1
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 6/2015 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • Campania ”Europa Casa noastră”, prezentată în județul Maramureș ”Europa, casa noastră” este o campanie de informare şi comunicare anuală a Reprezentanței Comisiei Europene în România, derulată în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. Campa- nia este menită să transpună priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene în mediul şcolar. Campania din 2015 se află la a patra ediție și îşi propune să informeze elevii şi profesorii cu privire la pro- iectul de integrare europeană (istoria, prezentul şi viitorul acestuia), priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene, dar şi informaţii care îi privesc direct (posibilitatea de a studia şi de a lucra în statele membre, im- plicarea în activităţi de voluntariat, schimburi între tineri, participarea la internship-uri, implicarea în proiecte comunitare). Campania este deschisă tuturor şcolilor (primare şi gimnaziale), precum şi liceelor din România. Pe 9 iunie 2015, echipa Campaniei ”Europa Casa noastră” a vizitat 2 unități școlare din Județul Maramureș: ◊ Școala Gimnazială Dumbrăvița a fost gazda primei vizite de dimineață, în cadrul căreia elevi din clasele V-VIII au participat la o prezentare interactivă despre Uniunea Europeană, susținută de oaspeții de la București. Reprezentantul de la Europa Casa noastră le-a vorbit elevilor și despre modul cum se pot implica împreună cu profesori în Campania Europa Casa noastră. La întâlnire a participat și reprezentantul Centrului Europe Direct Maramureș care a discutat cu elevii și profesorii despre activitățile derulate și despre colaborarea constantă dintre Centrul Europe Direct Maramureș și Școala Dumbrăvița. În final, elevii au fost implicați într-un exercițiu interactiv, pe tema va- lorilor europene. Toți elevii au primit publicații și broșuri pe teme europene din partea Centrului Europe Direct Maramureș. ◊ Seminarul Liceal Teologic Ortodox ”Sf. Iosif Ioan Mărturisitorul” Baia Mare a găzduit a doua vizită din Maramureș a echipei de la ”Europa casa noastră”. Liceenii au primit cu interes informațiile despre Concursul ”Lider European” și despre temele pe care le pot aborda. Centrul Europe Direct Maramureș și-a prezentat activitățile și aici și a discutat cu tinerii despre evenimen- tele organizate de Ziua Europei, la care implicarea activă, creativă și artistică a ”seminariștilor” băimăreni este deja o tradiție. Și la seminarul teologic, Centrul Europe Direct Maramureș a înmânat participanților mai multe materiale informative despre Uniunea Europeană. La finalul întâlnirii, tinerii au fost invitați la un exercițiu pe grupuri, în cadrul căruia elevii au propus idei de proiecte care să rezolve o problemă în comunitate, pe care le pot înscrie în Concursul ”Lider european”. Mai multe informații despre Europa Casa noastră: http://www.europacasanoastra.ro/homepage
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter INFORMAŢII utile pentru TINERI • Prim acord încheiat privind acordarea de împrumuturi Erasmus+ pentru masterat Studenții români care doresc să urmeze un curs de Master în Spania pot beneficia de împrumuturi, garantate de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, în ca- drul acordului semnat de MicroBank și Fondul European de Investiții (FEI). Acest prim acord, cu o valoare totală de 30 de mi- lioane de euro, va oferi sprijin financiar studenților din Spania care urmează studii de masterat într-una dintre cele 33 de țări incluse în programul Erasmus+ sau studenților din țările respective care pleacă la masterat în Spania. Studenții pot primi un împrumut de până la 12.000 de euro pentru un masterat de un an și de maximum 18.000 de euro pentru un curs cu durata de doi ani. Împrumuturile vor fi oferite în condiții avantajoa- se, respectiv nu vor fi solicitate garanții din partea studenților sau a părinților, rata dobânzii va fi una rentabilă și va exista o opțiune de rambursare cu întârziere. În viitor, toți studenții care beneficiază de un grant, bursă sau împrumut Erasmus+ vor putea be- neficia de sprijin și consiliere din partea noii Asociații a studenților și foștilor studenți Erasmus+ (Eras- mus+ Student and Alumni Association - ESAA), care s-a lansat în data de 12 iunie, cu ocazia unui eveni- ment organizat la Bruxelles. Noua asociație, care va reprezenta peste 3 mi- lioane de studenți Erasmus+ până în 2020, va re- uni patru asociații existente și rețelele lor locale [Asociația studenților și foștilor studenți Erasmus Mundus, Rețeaua studenților Erasmus, garagEras- mus (gE) și rețeaua OCEANS]. Detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/12062015_ prim_acord_imprumuturi_erasmus_masterat_ro.htm • Concursul internaţional de scurtmetraje “Green-Go” Filmează un scurtme- traj şi fă diferenţa! Trim- ite filmul până pe 15 sep- tembrie 2015, ora 18.00 CET, şi alătură-te celor care luptă pentru binele oamenilor şi al mediului! Categorii: - Amprenta globală Vrei să arăţi anvergura consumului excesiv? Ai făcut schimbări în stilul tău de viaţă pentru a-ţi reduce consumul sau a con- suma într-un mod mai etic? Favorizezi comerţul echitabil? Preferi să cumperi local? - Cele două feţe ale exploatării Vezi partea întunecată a extracţiei de materiale brute, cum ar fi mineritul şi exploatarea petroliferă? Ştii că un milion de copii lucreză în minele din întreaga lume? Crezi că beneficiile unor astfel de exploatări nu se ridică nici pe departe la nivelul costurilor sociale şi de mediu? - Eşti parte din natură, convieţuieşte! Imaginează-ţi că păstrarea naturii din Europa ar fi decisă într-un tribunal iar singura pledoarie în favoar- ea naturii ar fi trei scurtmetraje. Cerinţe pentru scurtmetraje: - Maxim 4 minute dar ideal 60-90 de secunde - Orice gen (animaţie, documentar, interviu etc.) - Orice format de film, dar la rezoluţie mare (cel puţin 720 px în lăţime) - Filme care fac diferenţa! Premii: Câştigătorii categoriilor: câte un voucher cadou în valoare de 700 de euro ce poate fi folosit în magazine online. De asemenea, se va desemna şi un câştigător la categoria “popularitate”, prin vot public. Concurentul cu cele mai multe voturi obţinute pe site-ul Green-Go va primi un voucher de 500 de euro ce poate fi folosit în magazine online. Detalii: www.greengofest.eu

×