Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures iunie 2011-1

608 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures iunie 2011-1

  1. 1. Buletin de informareAnul III, Nr. 6 europeanăIunie 2011 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Tabăra de formare a tinerilor antreprenori 2011 - Leghia Tabăra de formare a tinerilor antreprenori 2011 – Ediţia a III-a a fost organizată de Centrul Europe Direct Transilvania de Nord, în parteneri- at cu Centrul Europe Direct Maramureş şi Centrul Europe Direct Bistriţa, la Leghia, judeţul Cluj, în perioada 17-19 iunie 2011, fiind o activitate în cadrul Reţelei Europe Direct. În anul 2009, prima ediţie a taberei antreprenoriale a fost organizată la Sângeorgiu de Pădure, de Centrul Europe Direct Bistriţa. Ediţia a II-a a taberei antreprenoriale s-a desfăşurat în 2010, la Şu- ior, în organizarea Centrului Europe Direct Maramureş. Din cuprins: Evenimentul din 2011 a avut ca tematică jurnalismul şi antreprenoriatul media şi s-a adresat elevilor de nivel liceal. Obiectivele taberei antreprenoriale • Tabăra antrepreno- media de la Leghia s-au axat pe dezvoltarea competenţelor de comunicare ale participanţilor, pentru a face faţă provocărilor societăţii moderne, din Uniunea rială de la Leghia Europeană. Au participat 32 de elevi din cele 3 judeţe: 12 elevi din judeţul Maramureş, 11 elevi din judeţul Bistriţa-Năsăud şi 9 elevi din judeţul Cluj. • Site-uri de socializa- re care protejează confidențialitatea profilului minorilor • Broșura ”2011 - Anul European al Voluntariatului” • Cardul european de sănătate Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 6/2011 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România Cei 12 tineri din Baia Mare au fost se- lectaţi de Centrul Europe Direct Maramureş pentru a participa la tabără ca recompensă pentru rezultatele obţinute la evenimentele dedicate Zilei Europei 2011, precum şi pen- tru implicarea constantă în organizarea de acţiuni comune. 4 dintre elevi sunt consili- eri în Consiliul Local al Tinerilor Baia Mare, iar ceilalţi sunt elevi la Liceul de Artă Mare, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare, Colegiul Tehnic „Carmen Sylva”, Co- legiul Tehnic „Nicolae Titulescu” şi Colegiul Tehnic „Emil Racoviţă” Baia Mare. În cele 3 zile de tabără, tinerii au partici- pat la activităţi educative, dar şi relaxante, care să contribuie la dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi la stimularea spiritului an- treprenorial. Organizatorii au acordat premii celor mai talentaţi şi implicaţi dintre elevii participanţi. Premiul pentru spi- ritul de echipă şi reportaj a revenit elevilor bistriţeni, tot pentru reportaj a obţinut premiu şi un reprezentant al echipei clujene, iar premiile pentru fotografie şi concepţie au fost obţinu- te de două talentate eleve din echipa băimărenilor. Anamaria Şovre, elevă la Li- ceul de Artă Baia Mare, a obţinut Premiul pentru fotografie. Sonia Petreţchi, elevă la Liceul de Artă Baia Mare, a obţinut Pre- miul pentru concepţie. Tabăra s-a încheiat cu o vizită la Lectori au fost 4 tineri ziarişti clujeni care i-au iniţiat TVR Cluj, în cadrul căreia tinerii au parcurs intere- pe elevi în tainele şi povocările jurnalismului contem- santul şi provocatorul traseu al emisiunilor de tele- poran. Reportajul, fotoreportajul şi designul, precum viziune. şi antreprenoriatul media au fost principalele componente ale in- struirii. Elevii au fost provocaţi să in- tre în postura de ziarişti şi să re- alizeze în cele 3 zile un Jurnal al taberei. Împărţiţi în 3 grupe, tinerii au fost reporteri, fotografi şi desig- neri ai Jurnalului de Leghia, care a fost finalizat cu succes. Subiectele abordate în jurnal s-au referit la obiectivele vizitate cu acest prilej: Casteulul Ciucea şi Cascada Vălul Miresei. Pentru alte fotografii, vizitaţi site-ul nostru: http://europedirect.cdimm.org/ 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 6/2011 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România Raportul cuprinde următoarele constatări: Doar două site-uri de socializare protejează - 13 dintre cele 14 site-uri testate oferă informaţii privind siguranţa, sfaturi şi/sau materiale educative destinate în mod în mod automat confidenţia- specific minorilor (toate cu excepţia Arto). litatea profilurilor minorilor - Pe toate site-urile care oferă informaţii privind siguranţa destinate minorilor, acestea sunt destul de clare şi adaptate vârstei, ceea ce constituie un progres important faţă de prima • Doar două site-uri de socializare (Be- evaluare de la finalul anului trecut. Totuşi, pe multe site-uri bo şi MySpace) testate la solicitarea web aceste informaţii sunt încă greu de găsit. Comisiei Europene au setări standard - Mecanismele de raportare sunt în prezent mai eficiente care nu permit accesarea profiluri- decât în 2010. Un număr de 10 site-uri dintre cele 14 testate lor minorilor decât de persoanele au răspuns la solicitările de asistenţă ale utilizatorilor, compa- din lista lor de contacte autorizate rativ cu 5 din 14 în 2010. În majoritatea cazurilor, răspunsu- • Doar patru site-uri se asigură că mi- rile au venit în mai puţin de o zi. norii nu pot fi contactaţi în mod au- tomat decât de prieteni (Bebo, MyS- - 9 site-uri (Arto, Bebo, Facebook, Giovani, Hyves, Netlog, pace, Netlog şi SchuelerVZ). One, Rate şi SchuelerVZ) au condiţii de utilizare uşor de în- ţeles de către minori şi/sau au o versiune simplificată pentru copii a condiţiilor de utilizare sau a co- dului de conduită. - Bebo, Facebook, Myspace, Nasza- Klasa, One, Rate şi SchuelerVZ oferă informaţii privind siguranţa dedicate copiilor şi părinţilor, care sunt uşor de găsit şi de înţeles. Alte constatări din raport: Testele efectuate în perioada decembrie 2010 – ianuarie 2011 au avut în vedere - Doar Bebo şi MySpace se asigură că profilurile minorilor 14 site-uri web: Arto, Bebo, Facebook, Gi- nu pot fi accesate în mod automat decât de persoanele din ovani.it, Hyves, Myspace, Nasza-klaza.pl, lista lor de contacte autorizate. Netlog, One.lt, Rate.ee, SchülerVZ, IRC Galleria, Tuenti şi Zap.lu. Alte 9 site-uri vor - Doar Bebo, MySpace, Netlog şi SchuelerVZ se asigură că fi testate până la sfârşitul acestui an. minorii pot fi contactaţi în mod automat doar de persoanele din lista lor de contacte autorizate. Numărul minorilor care folosesc site-uri- - Celelalte 10 site-uri testate permiteau „prietenilor priete- le de socializare este în creştere în Uniunea nilor” (prieteni ai persoanelor din lista de contacte autorizate, Europeană; în momentul de faţă, sunt pre- care nu au legătură directă cu utilizatorul, adică, potenţiali zenţi pe reţelele sociale 77% dintre adoles- străini) şi celor care nu se află pe lista de prieteni să-i con- cenţii cu vârsta de 13-16 ani şi 38% dintre tacteze pe minori prin mesaje personale şi/sau comentarii pe copiii cu vârsta de 9-12 ani care folosesc profilurile lor publice (de exemplu, la fotografii, pe bloguri internetul. etc). Posibilitatea etichetării persoanelor în - 12 dintre cele 14 site-uri web (toate cu excepţia Rate şi fotografii (tagging), oferită de majoritatea Zap) nu permit ca profilurile minorilor să apară în rezultatele reţelelor sociale, face ca fotografiile unei motoarelor de căutare externe precum Google sau Yahoo!, persoane să poată fi găsite foarte uşor pe comparativ cu 6 site-uri web în 2010. totuşi, pe majoritatea internet. site-urilor web, profilurile minorilor puteau fi găsite de utiliza- tori neaflaţi pe lista de prieteni, prin intermediul motoarelor Adolescenţii sunt supuşi şi altor riscuri de căutare interne. cum ar fi manipularea psihologică şi hăr- ţuirea pe internet. Copiii şi adolescenţii au Conform unui studiu EUKidsOnline realizat în cursul acestui nevoie de instrumente de siguranţă cores- an, 56% dintre copiii de 11-12 ani şi 78% dintre adolescenţii punzătoare pentru a-şi gestiona identita- de 15-16 ani declară că ştiu cum să modifice setările de con- tea virtuală într-un mod responsabil. fidenţialitate pentru profilurile lor de pe reţelele sociale. 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. • Vă pregătiţi pentru vacanţă? Nu Informaţii utile uitaţi să luaţi cu dumneavoastră cardul european de asigurări sociale de sănă- tate• Broșura ”2011 - Anul European al Intenţionaţi să călătoriţi în Uniunea Europea-Voluntariatului” nă, Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveţia? Centrul Europe Direct Maramureş a realizat un nou Dacă da, nu uitaţi să luaţi cu dumneavoastrămaterial de in- cardul european de asigurări sociale de sănătateformare dedicat (CEASS).acţiunilor de va- Cardul vă scuteşte de complicaţii, timp şi baniluntariat, care să pierduţi în cazul în care vă îmbolnăviţi sau suferiţivină în sprijinul un accident în afara ţării.organizaţiilor ca- Datorită acestui card, cetăţenii beneficiază dere vor să iniţieze aceleaşi servicii publice de sănătate (oferite deproiecte de volun- doctori, farmacii sau spitale) ca şi persoanele asi-tariat, precum şi gurate în ţara pe care o vizitează.pentru tinerii care Dacă trebuie să primească îngrijiri medicale în-doresc să se impli- tr-o ţară în care serviciile medicale se plătesc, îşice în voluntariat. vor primi banii înapoi acolo sau după ce se întorc acasă. Important este faptul că oamenii primesc îngrijirea de care au nevoie pentru a-şi continua sejurul. Publicaţia Tratamentele planificate nu sunt acoperite depoate fi consul- cardul european de asigurări de sănătate, ci ne-tată pe pagi- cesită o autorizare prealabilă.na de internet Pentru a putea primi un astfel de card, trebuiea Centrului, în să fiţi asiguraţi sau acoperiţi de un sistem publicsecţiunea: de securitate socială din orice ţară a Uniunii Euro- pene, Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elve- ţia. Membrii unei familii care călătoresc împreună trebuie să deţină fiecare propriul său card. În majoritatea ţărilor, cardul poate fi solicitathttp://europedirect.cdimm.org/informatii-utile/publicatii în mai multe feluri: personal, prin e-mail, printr-o scrisoare, prin fax, telefon sau pe internet. În cadrul broşurii ”2011 – Anul European al Volun- Perioada de obţinere a cardului variază de la otariatului” veţi găsi informaţii despre: ţară la alta. În unele ţări, cardul va fi emis imediat (HU, PL, EL, CY, LV, BE, NL), în altele procedura• Iniţiativa ”Anul European al Voluntariatului” poate dura câteva zile lucrătoare (EE, SE, RO, FI,• Promovarea voluntariatului UK, PT, DK, NO, IS, CH, IE, MT, AT, FR, SI, ES).• Serviciul European de Voluntariat (SEV) Într-un număr limitat de ţări (IT, SK şi LI) este• Rolurile promotorilor implicaţi în SEV nevoie în medie de 13 sau 15 zile pentru a obţine• Beneficii pentru voluntari cardul. În fine, în unele ţări (BG, LU), eliberarea• Proiecte și parteneriate prin SEV cardului poate dura până la patru săptămâni.• Carta SEV Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/ romania/news/160611_sanatate_ro.htm Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Program cu publicul 9.00 - 16.00 Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; Colecţia Buletinului e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm.org/ cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. informatii-utile/publicatii Fundaţia CDIMM Maramureş Colectivul de redacţie Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, Margareta CĂPÎLNEAN 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Radu BIG şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI

×