Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures iulie 2012

446 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures iulie 2012

  1. 1. Buletin de informareAnul IV, Nr. 7 europeanăIulie 2012 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş • Sugestii pentru o vacanţă fără griji Acum e mai uşor ca niciodată să călătorim în altă ţări din UE, datorită acordurilor europene vizând frontierele, animalele de companie, asistenţa medicală, tarifele la servicii de roaming şi drepturile pasagerilor. • Veţi avea nevoie de cartea de identitate sau de paşaport pentru a călători la bordul unui avion care pleacă din sau cu des- tinaţia România, Bulgaria, Cipru, Irlanda sau Regatul Unit şi, de asemenea, pentru a intra şi ieşi din aceste ţări. ◊ Chiar şi în situaţia în care călătoriţi între două ţări aflate Cuprins: în spaţiul fără frontiere al UE, este bine să aveţi la dumneavoastră aceste acte, pentru a vă dovedi, la nevoie, identitatea. • Sugestii pentru o • Nu uitaţi cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) gratuit. Pe teritoriul UE, în Islanda, Liechtenstein, Norve- vacanță fără griji gia şi Elveţia aveţi dreptul să beneficiaţi de aceleaşi servicii medi- cale ca şi cetăţenii ţărilor respective. • Consultare publică: ◊ Descărcaţi aplicaţia pentru smartphone cu ajutorul căreia puteţi înţelege mai bine diferenţele dintre normele în mate- despăgubiri în caz de rie de asistenţă medicală aplicabile în diferite ţări: accidente rutiere în http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=ro Aplicaţia oferă informaţii generale despre CEASS, numere de ur- străinătate genţă, tratamente acoperite, costuri, rambursări şi vă indică pe cine puteţi contacta în cazul în care vi s-a furat cardul sau l-aţi pierdut. • Utile pentru tineri: • Dacă doriţi să călătoriţi cu pisici, câini sau dihori domestici, trebuie să aveţi paşaport pentru animale domestice! Acesta --Locuri de muncă pentru reprezintă dovada vaccinării antirabice. Înainte de a pleca, verifi- caţi normele aplicabile în ţara de destinaţie: tineri: Inițiativa ”Primul http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carrying/pet/index_ro.htm meu loc de muncă EURES” Ele sunt valabile şi în cazul în care transportaţi alte animale. --Concurs pe tema incluziunii • Contactaţi-vă operatorul de telefonie mobilă! Normele europe- ne care reglementează serviciile de roaming vă protejează de „şocul facturii” în cazul în care folosiţi telefonul în străinătate. Dacă intenţionaţi să îl utilizaţi des, mai ales pentru a naviga pe internet sau pentru a trimite e-mailuri, puteţi stabili un plafon: http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/in- dex_en.htm Au scăzut tarifele şi la apeluri şi mesaje text în roaming. Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 7/2012 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • Numărul european unic pentru apeluri de urgenţă este 112. Sunaţi aici pentru ori- ce tip de urgenţă. Numărul poate fi apelat în orice ţară din UE, iar operatorii vorbesc mai multe limbi, în funcţie de ţara în care se află. • Informaţi-vă în legătură cu drepturile de care beneficiaţi când utilizaţi trans- portul aerian sau feroviar. Puteţi descărca şi noua aplicaţie privind drepturile pa- sagerilor, pentru a şti ce aveţi de făcut dacă întâmpinaţi probleme: http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm • Pentru a afla cum vă poate ajuta UE, contactaţi serviciul de informare al Comi- siei, Europe Direct: http://europa.eu/europedirect/index_ro.htm. Puteţi formula întrebările în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. • Sunați gratuit (*) la Centrul de contact Europe Direct: 00 800 67 89 10 11. (*) Unii operatori şi unele cabine telefonice şi hoteluri nu permit accesul la numerele de tipul 00 800 sau pot taxa aceste apeluri. • În afara UE aveţi dreptul de a primi asistenţă din partea ambasadei sau con- sulatului altei ţări din UE în cazul în care ţara dumneavoastră nu beneficiază de reprezentare diplomatică în ţara respectivă: http://ec.europa.eu/consularprotection/ index.action Mai multe detalii despre călătoriile în Europa: http://europa.eu/travel/index_ro.htm • Comisia Europeană vă invită să participați la o consultare privind modalitatea de a ajuta victimele accidentelor rutiere în străinătate În timpul călătoriilor în străinătate, în mod inevitabil, se pot produce accidente de circulație. De aceea, toți cei care călătoresc trebuie să-și cunoască drepturile. Cum pot cere despăgubiri persoanele care sunt victime ale unui accident într-o altă țară decât a lor? Unde pot depune cererea? Și care este termenul-limită pentru depunerea unei cereri de despăgubiri? Comisia Europeană a lansat o consultare publică pentru a ajuta victimele accidentelor rutiere trans- frontaliere, care în prezent se pot confrunta cu dificultăți din cauza termenelor variabile în care pot solicita despăgubiri pentru daunele suferite în cazul unui accident în interiorul UE, într-o altă țară decât cea de origine (a se vedea anexa). Consultarea se va desfășura până la 19 noiembrie. 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 72012 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România Fiecare țară a UE are norme de procedură diferite pentru solicitarea de despăgubiri, normele naționale privind termenele de introducere a unei cereri variind enorm, de la 1 la 10 ani (a se vedea anexa). Este puțin probabil ca persoanele venite în vizită din alte state membre să fie la curent cu aceste norme, ceea ce generează probleme în ceea ce privește accesul la justiție al victimelor. În unele cazuri, victimele se pot chiar confrunta cu riscul de a nu primi nicio despăgubire pentru daune- le suferite din cauza unor termene de decădere sau de prescripție extrem de scurte care se aplică în țara în care s-a produs accidentul. De asemenea, călătorii pot să nu aibă cunoștință despre începerea termene- lor de decădere și de prescripție sau despre posibilitățile de a suspenda aceste termene. De aceea, vă puteți exprima opiniile prin participarea dumneavoastră la Consultarea publică și veți contribui astfel la îmbunătățirea condițiilor în care se pot obține despăgubiri în caz de accidente rutiere în străinătate: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/121031_en.htmAnexă: Termene de prescripție de bază pentru cererile de despăgubire ale victimelor accidentelor rutiere Stat membru Termen de prescripție, în ani, Termen de prescripție, în ani, pentru cererile împotriva unui pentru cererile împotriva asigu- terț responsabil (de exemplu, ratorului unui terț responsabil conducătorul auto) AT 3 3 BE 3 3 BG 5 5 CY 2 2 CZ 3-2 3-2 DE 3 3 DK 5 5 EE 3 3 EL 5 2-5 ES 1 1 FI 3 3 FR 10 1-3-5 HU 5-3 5-3 IE 6-2-1 6-2 IT 2 2 LT 3 1-3 LU 30 5 LV 10 10-3-1 MT 2 2 NL 1-3-5-10 3 PL 3 3 RO 3 3 SE 3 3 SI 3 3 SK 2-3-10 2-3-10 UK 6-3 6-3 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. • Primul tău loc de muncă EURES Eşti în căutarea unui loc de muncă într-o altă ţară europeană? Libertatea de circulaţie a lucrători-INFORMAŢII utile lor este un drept garantat în Uniu- nea Europeană. pentru TINERI Primul tău loc de muncă EURES este o iniţiativă specifică de mobilita- te a forţei de muncă având ca obiec- tiv sprijinirea tinerilor cu vârste între 18-30 de ani în găsirea unui loc de muncă remunerat (pentru minimum 6 luni) în orice stat membru, precum şi sprijinirea angajatorilor în recrutarea• Concurs: Show me inclusion de lucrători pentru ocuparea posturilor vacante. Ai talent artistic? Dacă ai între 12 şi 26 de ani, poţi să participila acest concurs pentru a apăra cu creativitate includerea per- Primul tău loc de muncă EURES sesoanelor cu dizabilităţi. bazează pe sprijinul agenţiilor naţiona- le de ocupare a forţei de muncă (prin Participanţii pot realiza videoclipuri, fişiere audio, desene şi crochiuri informaţii, posibilitatea de a căuta unpe următoarele teme: - includerea persoanelor cu dizabilităţi în viaţa de zi cu zi, loc de muncă, servicii de recrutare şi - importanţa includerii, sprijin financiar) oferit atât tineriilor - potenţialul persoanelor cu dizabilităţi, aflaţi în căutarea unui loc de muncă, - drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi contribuţia lor la combaterea cât şi întreprinderilor care recruteazăsărăciei. lucrători tineri din Europa. Cea mai bună producţie va fi prezentată public cu ocazia Zilei inter- Aceasta este una dintre acţiunile in-naţionale pentru eradicarea sărăciei, pe 17 octombrie 2012. cluse în iniţiativa emblematică a stra- Aceasta va fi, de asemenea, realizată profesional şi folosită ca instru- tegiei Europa 2020 „Tineretul în miş-ment de sensibilizare în întreaga lume. care”, precum şi în „Iniţiativa privind oportunităţile tinerilor.” Data limită pentru trimiterea materialelor este 16 septembrie 2012, Dat fiind că aceasta este o iniţiativăora 23:59 CET. pilot desfăşurată la scara mică, obiec- tivul acestei acţiuni pentru perioada Mai multe informaţii: http://www.endexclusion.eu/contest 2012-2013 este de a ajuta 5000 de ti- Concursul este deschis până pe 31 august 2012. neri să îşi găsească un loc de muncă în orice ţară din UE. Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/social/main. jsp?catId=993 Portalul EURES poate fi accesat la adresa: http://ec.europa.eu/eures/ home.jsp?lang=ro&langChanged=true Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Program cu publicul 9.00 - 16.00 Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; Colecţia Buletinului e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm.org/ cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. newsletter Fundaţia CDIMM Maramureş Colectivul de redacţie Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, Margareta CĂPÎLNEAN 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Radu BIG şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI

×