Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures ianuarie 2012

593 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures ianuarie 2012

  1. 1. Buletin de informareAnul IV, Nr. 1 europeanăIanuarie 2012 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş • Website-ul Iniţiativa cetăţenească europeană: De la 1 aprilie 2012, contribuiţi la elaborarea legislaţiei UE! Comisia Europeană a lansat website-ul Inițiativa cetățenească euro- peană: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=ro Site-ul vă oferă informaţii despre toate iniţiati- vele cetăţeneşti, explică regulile după care funcţio- nează acestea şi vă permite să vă lansaţi iniţiativa. Ce este ”Inițiativa cetățenească europeană?” Iniţiativa cetăţenească europeană oferă unui număr de 1 milion de cetățeni ai UE posibilita- tea de a participa direct la elaborarea politi- cilor UE, solicitându-i Comisiei Europene să facă o Din cuprins: propunere legislativă. Comisia, instituţia care elaborează propunerile legislative ale UE, are • Inițiativa obligaţia formală de a lua în considerare orice solicitare care îndeplineşte condiţiile stabilite. cetățenească Normele şi procedurile sunt disponibile pe noul site dedicat iniţiativei cetăţeneşti europene. Îl puteţi accesa pentru a vă înregistra şi lansa pro- europeană punerea de iniţiativă: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=ro • Trei profesori băimă- Iniţiativele pot face referire la toate domeniile politice în care Comisia are dreptul de a propune măsuri legislative, ca de exemplu, mediu, agricul- reni recompensați tură, transporturi sau sănătate publică. pentru implicarea Cum se lansează o inițiativă O inţiativă poate fi lansată de un comitet de organizare, format din cel în activități europene puţin 7 cetăţeni care trăiesc în cel puţin 7 state membre diferite. Acest comitet trebuie să solicite înregistrarea iniţiativei pe noul site îna- • Utile pentru tineri: inte de a colecta declaraţii de susţinere din partea altor cetăţeni. Comisia dispune de 2 luni pentru a examina dacă iniţiativa propusă res- --Copiii-pot-învăța-despre- pectă normele – de exemplu, va trebui să se asigure că aceasta „nu contra- vine în mod vădit” valorilor promovate de UE. UE-în-mod-distractiv --Premiul-european-pentru- În cazul în care cererea de înregistrare este confirmată, organizatorii au la dispoziţie 1 an pentru a strânge semnături de la 1 milion de cetăţeni prevenirea-consumului-de- provenind din cel puţin 7 ţări ale UE (incluzând un număr minim din fiecare droguri-2012 ţară). Organizatorii pot colecta declaraţii de susţinere pe hârtie sau pe cale electronică. Sistemul online folosit de aceştia trebuie să fie certificat. Comi- sia a creat programe informatice gratuite pentru a-i ajuta pe organizatori să colecteze declaraţii de susţinere prin intermediul internetului. Continuare-în-pagina-următoare Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 1/2012 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI Continuare-din-pagina-1 Inițiativa cetățenească Odată colectate, declaraţiile tre- europeană buie să fie certificate de către ţările din care au fost culese şi transmise Comisiei. 1. Care este diferența dintre o inițiativă cetățenească şi o petiție? Etapele următoare • Petiţiile pot fi adresate atât de cetăţenii europeni, cât şi de per- Comisia dispune apoi de 3 luni soanele fizice sau juridice care trăiesc sau îşi au sediul social într- pentru a examina iniţiativa. Ea poa- un stat membru, fie individual, fie în asociere cu alte persoane te decide să propună noi dispoziţii • Petiţiile trebuie să aibă ca obiect chestiuni care intră în dome- legislative, să lanseze un studiu sau niul de activitate al Uniunii şi care îl afectează direct pe petiţionar să opteze pentru alte măsuri – ori- (ex. o plângere). care ar fi decizia luată, aceasta tre- • Petiţiile sunt adresate Parlamentului European, în calitatea sa buie explicată în mod public. de reprezentant direct al cetăţenilor la nivelul UE. • În cazul petiţiilor nu există cerinţe legate de numărul minim de Orice propunere legislativă va fi semnături sau de repartiţia susţinerii pe ţări europene. înaintată guvernelor UE (reunite în cadrul Consiliul Uniunii Europene) • În cazul iniţiativelor cetăţeneşti însă, cetăţenii îi pot solicita di- şi, în majoritatea cazurilor, Parla- rect Comisiei să prezinte noi propuneri de acte juridice, dacă aces- mentului European. tea se bucură de suficientă susţinere în ţările din UE. Dacă este adoptată, propunerea 2. Cetățenii pot solicita revizuirea unui tratat printr-o ini- devine act legislativ al UE. țiativă cetățenească? • NU - potrivit dispoziţiilor Tratatului, iniţiativele cetăţeneşti nu se Pentru mai multe informaţii, pot referi decât la chestiuni care, în opinia cetăţenilor, trebuie să vizitaţi website-ul INIȚIATIVA facă obiectul unui act juridic al Uniunii în vederea punerii în aplica- CETĂȚENEASCĂ EUROPEANĂ: re a tratatelor. http://ec.europa.eu/citizens-ini- tiative/public/welcome 3. Există vreun tip de finanțare oferit de UE organizatori- lor unei inițiative cetățeneşti? • NU - UE nu alocă fonduri în acest scop. 4. Ce informații sunt necesare pentru a putea înregistra o propunere de inițiativă? • titlul propunerii de iniţiativă cetăţenească (maxim 100 de ca- ractere) • obiectul (maxim 200 de caractere) • o descriere a obiectivelor propunerii de iniţiativă cetăţenească pe baza căreia Comisia este invitată să acţioneze (maxim 500 de caractere) • dispoziţiile tratatelor considerate relevante de către organiza- tori pentru acţiunea propusă • datele personale ale celor 7 membri ai comitetului cetăţenilor (numele complete, adresele poştale, cetăţeniile şi datele de naşte- re), precizând reprezentantul şi supleantul său, precum şi adresele lor de e-mail • toate sursele de finanţare şi susţinere pentru propunerea de iniţiativă cetăţenească respectivă (cunoscute la data înregistrării) în valoare de peste 500 de euro pe an şi per sponsor. Alte întrebări și răspunsuri 5. În ce limbă poate fi înregistrată o propunere de iniția- găsiți pe website-ul Inițiativei tivă? cetățenești! • În orice limbă oficială a UE. 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 1/2012 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • Succesul inițiativei ”Europa, Casa noastră” în Baia Mare - Trei profesori băimăreni au fost premiați de Reprezentanţa Comisiei Europene din România Reprezentanța Comisiei Europene în România a organizat, prin Chalgate, în anul şcolar 2010- 2011, concursul național „Europa casa noastră”, o campanie de informare privind prioritățile de comunicare ale Comisiei Europene în mediul şcolar. Unitățile şcolare au fost încurajate să organizeze activități pentru promovarea imaginii Uniunii Europene în rândul elevilor şi al comunității. În campanie s-au înscris la nivel național un număr de 1782 de şcoli, dintre care 356 au tri- mis rapoartele activităților. Dintre acestea doar 25 de şcoli au fost finaliste şi premiate pentru calitatea acțiunilor europene derulate. Premiul a constat într-o vizită a profesorilor coordona- tori la Bruxelles (Belgia), la sediul Comisiei Europene, în perioada 12-15 ianuarie 2012. 3 profesori din Baia Mare au fost premiați şi au participat la acesta vizită: Elena Rusu (Co- legiul Tehnic Aurel Vlaicu), Lăcrimioara Verdeş (Colegiul Tehnic Carmen Sylva ) şi Tiudic Delia (Școala cu clasele I-VIII “Dimitrie Cantemir”). Proiectele realizate în fiecare şcoală au avut ca temă acțiuni pe subiecte europene: întâlniri cu personalități locale din diferite domenii de activitate, concursuri pe teme europene, eveni- mente de Ziua Europei, precum şi acțiuni de voluntariat. Centrul Europe Direct Maramureş a sprijinit activități europene organizate de mai multe şcoli maramureşene care s-au înscris la Campania ”Europa, Casa noastră”, dintre acestea remarcân- du-se şi acțiunile unuia dintre premianții locali: Colegiul Tehnic ”Carmen Sylva” Baia Mare. Doamna profesoară Lăcrămioara Verdeş, împreună cu elevi ai clasei a X-a B au pregătit de Ziua Europei 2011 un interesant program artistic şi instructiv, la care a participat şi Cen- trul Europe Direct Maramureş. Informații şi fotografii găsiți pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/evenimente/ziua-europei-la-colegiul-tehnic- %E2%80%9Dcarmen-sylva%E2%80%9D-baia-mare Transmitem felicitări tuturor participanților la această campanie şi sperăm să colaborăm şi pe viitor! 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. INFORMAŢII utile pentru TINERI• Copiii pot învăța despre UE într-un mod distractiv Comisia a lansat un site despre UE, care le este dedicat: „Colţul copiilor”. Tinerii din Europa şi din afara ei au acum acces on-line la jocuri, quiz-uri şiinformaţii despre UE şi despre ţările membre. Prin acest nou site, li se oferă copiilor, în premieră, informaţii despre UE şidespre drepturile care le revin, într-un format uşor de înţeles. Colțul copiilor cuprinde trei secțiuni: • secţiunea „Jocuri şi quiz-uri”, unde vizitatorii între 6 şi 16 ani pot accesa jocuri distractive şi educative,create de Comisie şi de alte instituţii • secţiunea „UE: despre ce este vorba?”, unde, printr-un simplu clic pe harta Europei, cititorii pot afla lucruriinteresante despre UE şi ţările sale • secţiunea „Află ce drepturi ai” conţinând jocuri, videoclipuri şi informaţii despre drepturile copiilor, împăr-ţite pe două grupe de vârstă. Pe toate aceste site-uri, copiii se pot juca în limba maternă sau, altfel spus, în orice limbă oficială a UniuniiEuropene. „Colţul copiilor” oferă şi linkuri către site-ul „Spaţiul profesorului”. Acesta propune materiale pe care profesoriile pot folosi pentru a explica de ce există şi cum funcţionează UE. Site-ul conţine o selecţie a celor mai bune materiale didactice, realizate de Comisie şi de alte instituţii, atât pen-tru elevii din clasele primare, cât şi pentru cei din învăţământul secundar. Materialele au fost reunite cu ajutorulexperţilor în educaţie din statele membre. Mai multe informații: http://europa.eu/kids-corner/index.htm• Premiul european pentru prevenirea consumului de droguri 2012 Premiul se acordă la fiecare doi ani unui număr de trei proiecte de prevenire a consumului de droguri puse în practică de tineri din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei, la care se adaugă Maroc, Algeria, Egipt, Iordania, Liban şi Tunisia. Proiectele trebuie să fie în curs de desfăşurare, gestionate de tineri, să vizeze copiii şi tinerii şi să includă cât mai multe abordări inovatoare. Câştigătorii vor primi fiecare câte un trofeu, o diplomă şi un premiu în bani. Ceremonia de decernare a premiilor va fi organizată în cadrul Conferinţei Grupului Pompidou, ce va avea loc la sfârşitul anului 2012. Data limită pentru înscriere este 30 martie 2012. Informaţii detaliate (regulament, formular de înscriere) pot fi accesate pe: http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/initiatives/preventionprize/default_EN.asp Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Program cu publicul 9.00 - 16.00 Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; Colecţia Buletinului e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm.org/ cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. informatii-utile/publicatii Fundaţia CDIMM Maramureş Colectivul de redacţie Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, Margareta CĂPÎLNEAN 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Radu BIG şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI

×