Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Buletin de informareAnul IV, Nr. 2        europeanăFebruarie 2012                       Bulet...
Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe                                    ...
Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe                                    ...
INFORMAŢII utile pentru TINERI•	 YouthActionNet - Program de burse globale                   Tinerii an...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Newsletter ed maramures februarie 2012

321 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Newsletter ed maramures februarie 2012

 1. 1. Buletin de informareAnul IV, Nr. 2 europeanăFebruarie 2012 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş • Situația recrutărilor de personal român și bulgar de către Comisia Europeană Comisia a prezentat autorității bugetare raportul final privind recrutarea resortisanților din Bulgaria și România, cele două state membre care au aderat la UE în 2007 (UE2). Comisia a recrutat 478 de bulgari și 727 de români, depășind cu 23,3 % (228 de recrutări) ținta globală urmărită în materie de recrutare. Țintele propuse au fost atinse respectând perioada de tranziție stabilită pentru UE2, care s-a încheiat la 31 decembrie 2011. Această perioadă de tranziție constituie o trăsătură constantă a extinde- Din cuprins: rilor, permițând suspendarea temporară a normelor obișnuite care interzic discriminarea pe bază de naționalitate, astfel încât să se asigure recrutarea rapidă a resortisanților din noile state membre. Obligația de a recruta funcționari „la cele mai înalte standarde de • Situația recrutărilor competență, eficiență și integritate” este, în continuare, motivul pentru care Comisia stabilește ținte largi și nu cote obligatorii. Aceste ținte au fost de personal român calculate în raport cu numărul de locuitori ai fiecărei țări, cu ponderea vo- și bulgar la Comisia turilor în Consiliu și numărul de locuri în Parlamentul European. Europeană De asemenea, recrutarea pentru UE2 a îmbunătățit considerabil echili- brul între bărbați și femei la nivelul cadrelor de conducere. Procentul feme- ilor recrutate în funcții de conducere a fost de 60,3% din numărul total de • Ziua 112 recrutări din UE2 pentru cadrele intermediare de conducere și de 46,3% din numărul total de recrutări din UE2 în cadrele superioare de conduce- • Europe Direct: re. Luând în calcul efectivele totale de personal AD (administratori) și AST (asistenți), 75% dintre persoanele recrutate au fost femei. informații pentru Pentru a asigura un echilibru între diferitele servicii în materie de recru- tare, Comisia a asigurat monitorizarea cu deosebită strictețe a recrutărilor cetățeni pentru UE2 în direcțiile sale generale (DG-uri). Recrutarea resortisanților din alte state membre a fost blocată până la • Utile pentru tineri: atingerea țintei specifice în materie de recrutare fixate pentru DG-ul re- spectiv. De două ori pe an, Comisia a prezentat autorității bugetare rapoar- --Program de burse pentru te privind progresele înregistrate în vederea atingerii țintelor propuse. tineri Pentru mai multe informații privind țintele în materie de recruta- re, a se vedea tabelul de mai jos: --ThinkQuest Competition Ținta Numărul de Procentul atins din recrutări ținta propusă 2012 Ținta globală 977 1205 123,3% 6 dministratori (AD) A 596 731 122,7% --Concurs de fotografii Asistenți (AST) 381 474 124,4% Bulgaria (BG) 332 478 144,0% România (RO) 645 727 112,7% Cadre intermediare de conducere 63 63 100% Cadre superioare de conducere 15 13 18% Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
 2. 2. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 2/2012 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România Ziua 112: 74% dintre europeni nu știu la ce număr pentru apeluri de urgență să sune atunci când călătoresc în UE O nouă campanie în acest sens În fiecare an, pe 11 februarie se sărbătorește Ziua 112. Milioane de europeni și de turişti străini au nevoie de acces la serviciile de urgență în interiorul și în afara țării lor în timp ce că- lătoresc fie pentru a merge la schi, fie pentru a petrece timp cu familia, fie pentru deplasări profesionale, fie pentru a asista la eve- 112 este numărul european unic pen- nimentele sportive din această vară, printre care Jocurile Olimpice tru apeluri de urgență, la care se poa- de la Londra sau Campionatul European de Fotbal Euro 2012 din te suna gratuit de pe telefoane fixe sau Polonia și Ucraina. mobile, pretutindeni în UE. Însă doar 34% dintre persoanele care călătoresc frec- 112 pune apelantul în legătură cu vent și doar 26% dintre toți europenii știu că 112 este nu- serviciile de urgență competente (poliția mărul european unic pentru apeluri de urgență la care pot locală, serviciul de pompieri sau servici- suna când au nevoie de asistență, atât în interiorul, cât și în ile medicale) și este disponibil 24 de ore afara țării lor. din 24. Un raport privind modul de implementare de către fiecare stat membru a numărului 112 oferă o imagine a diferitelor limbi în care 112 este acum operațional în toate pot răspunde centrele de apel 112: statele membre ale UE, pe lângă nume- • Limba engleză poate fi utilizată în 25 de țări (pe lângă Ma- rele pentru apeluri de urgență existente la nivel național (precum 999 sau 110). rea Britanie, Irlanda și Malta): Austria, Belgia, Bulgaria, Repu- blica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Gre- Danemarca, Finlanda, Malta, Olan- cia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Polonia, da, Portugalia, România și Suedia au Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și decis ca numărul 112 să devină unicul Ungaria, precum și în Croația, Islanda și Norvegia. sau principalul lor număr național pentru • Apelurile în limba franceză pot fi efectuate în 14 țări (pe apeluri de urgență. 112 poate fi apelat lângă Franța, Luxemburg și Belgia): Bulgaria, Republica Cehă, și în țări din afara UE, precum Croația, Finlanda, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Norve- Muntenegru și Turcia. gia, Olanda, Polonia, România, Slovacia şi Spania. • Limba germană poate fi utilizată pentru a apela numărul Ucraina s-a angajat și ea să introducă acest număr în orașele care vor găzdui 112 în 12 țări: Bulgaria, Republica Cehă, Finlanda, Italia, Li- meciuri din cadrul Campionatului Eu- tuania, Norvegia, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Spa- ropean de Fotbal Euro 2012 (Donețk, nia și Ungaria (pe lângă Germania, Austria, Belgia și Luxemburg). Harkov, Kiev și Lvov) până la începerea • Vorbitorii de limba italiană își pot folosi limba maternă acestuia. pentru a apela numărul 112 și în Republica Cehă, Croația, Ro- mânia, Slovenia și Spania. • Vorbitorii de limba rusă pot obține asistență sunând la 112 în Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Po- lonia, România și Slovacia. • În Marea Britanie, centrele care primesc apeluri de urgență dispun de servicii de interpretare ce acoperă 170 de limbi, iar în Franța un serviciu similar acoperă 40 de limbi. Pagina de internet dedicată numărului 112 (disponibilă în limbile engleză, franceză, germană, italiană, polonă și spaniolă): http://www.112.eu/ 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
 3. 3. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 2/2012 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • Informaţii pentru cetăţeni: Europe Direct http://europa.eu/europedirect/index_ro.htm Reţeaua Europe Direct reprezintă unul dintre principalele instru- mente folosite de Comisia Europeană pentru informarea cetăţenilor şi comunicarea cu aceştia la nivel local. Reţeaua cuprinde, la nivelul Uniunii Europene, 480 Centre de Informare Europe Direct, 400 de Centre de Documentare Europeană şi 700 de membri Team Europe. În România, cele 30 de Centre de Informare Europe Direct, 14 Centre de Documentare Euro- peană şi peste 20 de experţi în politici europene Team Europe reprezintă interfaţa Comisiei cu cetăţenii la nivel local şi au misiunea de a promova o cetăţenie europeană informată şi activă. Aceste reţele oferă informaţii generale şi specializate privind UE şi fac trimitere la surse de in- formare specializate, conştientizează publicul şi promovează dezbaterea pe teme europene. Serviciul Europe Direct Serviciul Europe Direct răspunde la întrebările cetăţenilor punând la dispoziţie numărul de telefon cu apel gratuit 00800 6 7 8 9 10 11 , un formular de contact, precum şi un serviciu de asistenţă online: Europe Direct va oferă: • Informaţii generale pe teme ale Uniunii europene în toate limbile oficiale. • Un răspuns la toate întrebările dumneavoastră legate de politicile Uniunii Europene. • Informaţii practice cu privire la numeroase aspecte, cum ar fi demersurile necesare pentru recu- noaşterea studiilor sau modalităţile de introducere a unei plângeri împotriva produselor periculoase. • Numele, adresele si numerele de telefon ale organizaţiilor la care aţi putea eventual să faceţi apel. • Consultanţă pentru a vă ajuta să depăşiţi probleme practice in exercitarea drepturilor dumneavoas- tră în Europa. Centrele de Informare Europe Direct Centrele de Documentare Europeană Reţeaua este coordonată de către Reprezentanţa Reţeaua este coordonată de către Reprezen- Comisiei Europene în România, persoană de contact: tanţa Comisiei Europene în România, persoană de Ioana Marchiş, e-mail: ioana.marchis@ec.europa.eu, contact: Ramona Fieru, email: ramona.fieru@ telefon: 021 203 54 92. ec.europa.eu, telefon: 021 203 54 41. Listele complete cu Centrele de Informare Eu- Team Europe rope Direct din România, Centrele de Documentare Europeană și membrii Team Europe pot fi consultate Reţeaua este coordonată de către Reprezen- pe website-ul Reprezentanței Comisiei Europene tanţa Comisiei Europene în România, persoană de în România: contact: Ramona Fieru, email: ramona.fieru@ http://ec.europa.eu/romania/information/europe_ ec.europa.eu, telefon: 021 203 54 41. direct/index_ro.htm Rețeaua Europe Direct este reprezentată în județul Maramureș de: • Centrul de Informare Europe Direct Maramureș, care funcționează în cadrul Fundației CDIMM Maramureș: http://europedirect.cdimm.org/ • Centrul de Documentare Europeană Nordica, care funcționează în cadrul Bibliotecii Centrului Universitar Baia Mare (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca): http://biblioteca.ubm.ro/?page_id=199 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
 4. 4. INFORMAŢII utile pentru TINERI• YouthActionNet - Program de burse globale Tinerii antreprenori sociali care pro- movează schimbările sociale şi creează legături între tineri şi comunităţile locale sunt invitaţi să se înscrie. Programul es-te deschis către toate persoanele cu vârste cuprinse între 18 şi 29 deani (la 1 octombrie 2012). Candidaţii trebuie să fie fondatori ai unor proiecte deja existente sauai unor organizaţii, ori lideri de proiecte într-o organizaţie. Este necesar, • Concurs de fotografie: In-de asemenea, să cunoască bine limba engleză şi să fie disponibili pentru stantanee ale vieţii tale îna participa la un curs de formare în octombrie 2012. UE Data limită pentru înscriere este 12 martie 2012. Mai multe informaţii: Arată care este influenţa pe care o http://www.youthactionnet.org/index.php?fuse=apply are UE în viaţa ta de zi cu zi şi poţi câştiga o tabletă, iar fotografia ta să• ThinkQuest Competition 2012 fie publicată pe afişul preşedinţiei da- neze a UE. Eşti cetăţean al unui stat mem- bru al UE? Tot ce trebuie să faci este să încarci Echipe de elevi din întreaga lume, cu vârsta până în 22 de ani, sunt oricâte fotografii vrei, care să ilustrezeinvitați să rezolve o problemă globală reală, de actualitate, prin utilizarea rolul pe care îl joacă UE în viaţa ta co-gândirii critice, precum și a aptitudinilor tehnice și de comunicare. tidiană. Apoi invită-ţi prietenii să-ţi vo- Elevii, îndrumați de profesori, vor trebui să definească problema pe teze fotografia. Vor fi premiaţi autoriicare intenţionează să o rezolve şi să realizeze o un produs (website, ju- celor mai populare fotografii împreunărnal on-line, blog, aplicație interactivă sau joc) care se prezintă soluţii şi cu cei trei câştigători selectaţi de juriu.procesul pe care l-au urmat pentru a-și dezvolta soluţia. Participanţii pot înscrie în una sau mai multe dintre următoarele Participanţii pot concura în ur-evenimente de concurenţă: Proiecte ThinkQuest, mass-media digitală, mătoarele categorii:şi dezvoltare de aplicaţii. - cea mai votată fotografie, Premii: - cea mai artistică şi mai creativă - Locurile 1 și 2: fiecare membru va primi un laptop și o excursie la fotografie,ThinkQuest Live - San Francisco Bay Area, California. - cea mai bună corespondenţă în- - Locul 3: fiecare membru va primi un laptop. tre fotografie şi comentariu şi cea mai - 10 Școli sau organizații care au înscris cei mai buni participanți vor amuzantă fotografie.primi 5000$ pentru scopuri educaționale. - Certificate de participare și diplome. Data limită pentru trimiterea fo- - Elevii de și peste 18 ani situați pe primele locuri (top 10%) vor fi tografiilor este 31 mai 2012.eligibili pentru a aplica pentru un internship. Mai multe informaţii despre con- Termenul de trimitere a aplicației este 25 Aprilie 2012. curs, inclusiv indicaţii tehnice, sunt Toate informațiile necesare le găsiți la adresa: disponibile pe: http://www.thinkquest.org/competition http://snapshots.eu2012.dk Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Program cu publicul 9.00 - 16.00 Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; Colecţia Buletinului e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm.org/ cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. informatii-utile/publicatii Fundaţia CDIMM Maramureş Colectivul de redacţie Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, Margareta CĂPÎLNEAN 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Radu BIG şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI

×