Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures decembrie 2012

613 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures decembrie 2012

  1. 1. Buletin de informareAnul IV, Nr. 12 europeanăDecembrie 2012 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Centrul Europe Direct Maramureș - Materiale de informare realizate în anul 2012 Pentru că este final de an și totodată final de rețea Europe Direct 2009- 2012, Centrul Europe Direct Maramurel vă prezintă ultimele materiale de in- formare pregătite în acest an, pe care le puteți obține gratuit de la sediul nostru sau de la panourile de informare din Baia Mare. SĂRBĂTORI FERICITE! și... Sperăm să ne reîntâlnim cu bine anul viitor și să ne continuăm activitatea ca membri în noua Cuprins: Rețea Europe Direct 2013-2017! • Materiale de informare • Broșura ”Locuri de muncă și competențe – Beneficii pentru angajați în 2012 și angajatori” Scopul acestei broșuri este de a • Avantajele parteneria- conștientiza factorii interesați despre necesitatea de a investi în dezvolta- telor școlare rea competenţelor profesionale și în crearea de locuri de muncă de cali- • Utile pentru tineri: tate, acestea fiind căi de depăşire a efectelor crizei economice, de redu- cere a şomajului şi de creştere eco- -- Concurs de fotografie nomică. -- Maribor - Capitala Publicația tipărită este distribuită gratuit prin punctele noastre de in- Europeană a Tineretului în formare, la evenimente sau la cere- 2013 re, la sediul Centrului Europe Direct Maramureș. Broșura poate fi consultată și în format electronic, în secțiunea: http://europedirect.cdimm.org/ informatii-utile/publicatii Cuprins: • Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă • Priorități pentru dezvoltarea capitalului uman și a calității locurilor de muncă • Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă • Competenţe cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii • Flexisecuritatea locurilor de muncă • EURES – Portalul mobilităţii europene pentru ocuparea for- ţei de muncă Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 12/2012 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • Broșura ”Politica Agricolă Comună – Competitivitate și eficiență în agricultură” Centrul Europe Direct Maramureș a realizat acest material de informare pentru a prezenta celor interesați ce înseamnă Politica Agricolă Comună (PAC) și reformarea acesteia, precum și care sunt finanțările din fonduri europene disponibile în România, în domeniul agriculturii. Publicația poate fi consultată în format electronic, în secțiunea: http://europedirect.cdimm.org/informatii-utile/publicatii În cadrul broșurii ”Politica Agricolă Comună – Competitivitate și eficiență în agricultură” veți găsi informații despre: • Agricultura europeană la bilanț: 50 de ani de Politică Agricolă Comună • Etapele celor 50 de ani de PAC • Efectele și beneficiile PAC • Aplicarea PAC în România – finanțări pentru agricultură • CD-ROM-ul ”2012 – Anul European al Îmbătrânirii Active și Solidarității Între Generații” Centrul Europe Direct Maramureș vă pune la dispoziție acest CD-ROM cu scopul de a contribui la înţelegerea cetăţe- niei europene şi la conştientizarea cu privire la oportunităţile şi iniţiativele europene pentru persoanele vârstnice, precum şi pentru creşterea înţelegerii faţă de problemele cu care se confruntă persoanele vârstnice, dar şi la conştientizarea ti- nerei generaţii şi a generaţiei mature cu privire la necesita- tea şi beneficiile unui rol activ în societate pentru persoanele vârstnice. CD-ul cuprinde materiale de informare și videoclipuri pe teme de actualitate: egalitate de şanse, nediscriminare, in- cluziune socială, securitate socială, solidaritate. CONȚINUT: • Prezentarea inițiativei UE: ”2012 – Anul European al Îmbătrânirii Active și Solidarității Între Generații” • Acțiuni Europe Direct în beneficiul cetățenilor • Ce înseamnă să îmbătrânim activ? • Măsuri UE pentru perspectiva demografică a îmbătrânirii. • Link-uri utile 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 12/2012 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • Parteneriatele școlare îmbunătățesc competențele elevilor și profesorilor Într-un nou studiu al impactului parteneriatelor școlare din diferite țări s-a constatat că elevii – în special cei de nivel secundar - și-au îmbunătățit considerabil competențele, inclusiv competențele culturale, sociale, informatice și lingvistice. Elevii care au vizitat școlile partenere au fost cel mai puternic influențați de aceste parte- neriate. Șapte din zece școli au declarat că parteneriatele au avut un impact puternic și foarte puternic asupra sensibilității și expresiei culturale ale elevilor, precum și asupra competențelor lor sociale și civice. Pe locul următor s-au clasat competențele informatice (54%) și comunica- rea în limbi străine (52%). Parteneriatele au fost finanțate prin intermediul programului de schimb Comenius, echiva- lentul programului Erasmus în mediul preuniversitar. Androulla Vassiliou, De asemenea, studiul a constatat că pro- comisarul european pentru gramul aduce beneficii atât profesorilor, cât și educație, cultură, multiling- școlilor în cadrul comunității locale. vism și tineret, a declarat: Profesorii au declarat că parteneriatul „Parteneriatele școlare cu o școală din străinătate le-a îmbogățit permit tinerilor să dobân- cunoștințele cu privire la alte sisteme de dească competențele și educație și le-a consolidat competențele socia- abilitățile cotidiene fun- le, contribuind totodată la ameliorarea competențelor lor damentale necesare pen- lingvistice. tru dezvoltarea personală, Două școli din trei au declarat că parteneriatul le-a pentru ocuparea unui loc de îmbunătățit imaginea, iar 80% dintre ele au declarat muncă mai târziu și pentru că le-a consolidat dimensiunea europeană. Colabora- a deveni cetățeni activi. De rea cu școli din străinătate a contribuit și la dezvoltarea asemenea, Comenius ajută unor legături mai strânse, atât în cadrul școlii, cât și cu elevii și profesorii să cunoas- autoritățile locale. că diferite culturi și limbi Parteneriatele Comenius au un impact comparativ mai europene. mare asupra profesorilor, școlilor și mediului lor atunci În perioada 2014-2020, când este vorba despre nivelul preșcolar și primar, întrucât aceste parteneriate vor con- la acest nivel este mai ușor pentru o școală întreagă să se tinua să beneficieze de spri- mobilizeze, să participe și să integreze în curriculum idei jin în cadrul noului program și activități noi. În schimb, impactul asupra competențelor Erasmus pentru Toți.” elevilor este mai puternic la nivelul secundar. Începând din 2007, UE a sprijinit peste 7 000 de proiecte Comenius, fiecare implicând în medie 5 școli. În fiecare an, aceste parteneriate primesc fonduri în valoare de aproximativ 120 de milioane EUR, care permit unui număr de peste 130.000 de elevi și profesori să viziteze școlile partenere și unui număr de aproximativ 650.000 de elevi să participe la activități locale. În plus, UE le oferă profesorilor și profesorilor stagiari granturi pentru a urma cursuri de formare sau pentru a câștiga experiență lucrând în străinătate. Din 2014, sprijinul UE acordat școlilor va face parte din noul program propus în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, Erasmus pentru toți. Noul program urmărește dublarea numărului de elevi, studenți, profesori, ucenici, animatori pentru ti- neret, etc. care primesc granturi pentru valorificarea unor oportunități de studiu care să le consolideze competențele sau pentru activități de formare și voluntariat în străinătate, care va ajunge astfel la 5 milioane în perioada 2014-2020. Peste două treimi din bugetul propus de 19 miliarde EUR al programului ar sprijini schimburile individuale în străinătate, iar restul ar urma să fie alocat pentru proiecte axate pe cooperare în scopul inovării, pe refor- marea politicilor și pe schimbul de bune practici. 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. INFORMAŢII utile pentru TINERI• Unde a fost făcută această fotografie? • Maribor: Capitala europeană a tineretului 2013 Oraşul sloven Maribor preia titlul de la Braga (Portugalia) şi devine Capitala europeană a ti- neretului pentru anul 2013. Maribor prezintă o abordare inovatoare în care tinerii sunt implicaţi în fiecare fază a plani- ficării activităţilor şi politicilor. Cât de bine cunoşti Europa? Noul concurs marca Tineretul în mişcare de pe Titlul de Capitală a tineretului a fost lansatFacebook îţi va permite să-ţi testezi memoria foto- de Forumul European al Tineretului pentru a în-grafică. Ai între 16 şi 30 de ani? curaja dezvoltarea de idei noi şi proiecte inova- Atunci încearcă să ghiceşti care este capitala eu- toare cu privire la participarea activă a tinerilorropeană din fotografie, în fiecare săptămână între 10 în societate şi pentru a promova cooperarea pri-decembrie 2012 şi 25 februarie 2013. vind politicile de tineret la nivel local şi euro- pean. Câştigătorii săptămânii vor fi selectaţi în fiecareluni dintre cei care au răspuns corect în săptămâna În 2013, Maribor va propune un program plinanterioară şi vor primi ca premiu un player mp4. de evenimente şi activităţi menite să stimuleze Poţi să te joci în fiecare săptămână, dar câştigi participarea tinerilor şi să ofere mai multe opor-doar o singură dată! tunităţi tinerilor pentru a juca un rol activ şi a aduce contribuţii reale în comunităţile lor. Începe să ghiceşti pe: Mai multe informaţii: https://www.facebook.com/YouthontheMoveEu- http://www.mb2013.si/enrope/app_139825572834713 Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Program cu publicul 9.00 - 16.00 Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; Colecţia Buletinului e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm.org/ cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. newsletter Fundaţia CDIMM Maramureş Colectivul de redacţie Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, Margareta CĂPÎLNEAN 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Radu BIG şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI

×