Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures august2011

650 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures august2011

  1. 1. Buletin de informareAnul III, Nr. 8 europeanăAugust 2011 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş SFATURI DE CĂLĂTORIE ÎN STATELE MEMBRE UE În perioada vacanțelor este bine să cunoaștem drepturile pe care le avem în calitate de cetățeni europeni, atunci când călătorim în alt stat membru. DOCUMENTE NECESARE În urma aplicării acordului Schengen, Din cuprins: care face parte din dreptul european, nu mai există controale la graniţele dintre 22 de ţări ale Uniunii. Acest acord elimină toate controalele la frontierele interne, dar instituie con- troale eficiente la frontierele externe ale UE şi introduce o politică comună a vi- zelor. Sfaturi de călătorie în statele membre UE: Toate ţările UE sunt membre ale spaţiului Schengen cu drepturi de- pline, cu excepţia Bulgariei, Ciprului, Irlandei, României şi Rega- tului Unit. Elveţia, Islanda şi Norvegia sunt, de asemenea, membre ale spaţiului Schengen, însă nu sunt membre ale UE. • ocumente necesare D Pentru a călători în cele cinci ţări europene care nu sunt membre ale • Moneda EURO spaţiului Schengen, precum şi la intrarea sau la ieşirea de pe teritoriul Uniunii Europene, trebuie să prezentaţi un document de identitate valabil (paşaport sau carte de identitate). • La cumpărături: Când călătoriţi în UE, este preferabil să aveţi aceste documente asupra ---Tutun-și-alcool- dumneavoastră pentru a vă putea declina identitatea sau din motive de ---TVA- securitate. Nu uitaţi că singurele documente de identitate valabile sunt cele eliberate de autorităţile naţionale. Consultaţi Registrul public on-line al do- --Automobile cumentelor de identitate şi călătorie. --Protecția-consumatorilor În cazul în care copiii dumneavoastră vă însoţesc în călătorie, asiguraţi- vă că aceştia fie au propriul paşaport sau propria carte de identitate, fie figurează în paşaportul dumneavoastră. Până la data de 26 iulie 2012, toţi copiii vor trebui să aibă propriul paşaport. Informaţii suplimentare privind libera circulaţie a persoanelor în UE: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/ free_movement_of_persons_asylum_immigration/index_en.htm Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 8/2011 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România Moneda euro Euro este moneda folosită de aproximativ 330 de milioane de persoane din 17 ţări membre ale Uniunii Europene. Simbolul pentru moneda euro este €. Bancnotele euro sunt identice în toate ţările, dar fiecare ţară emite monede proprii, având o faţă comună şi o faţă cu o emblemă naţională distinctă. Toate bancnotele şi monedele pot fi utilizate în toate statele mem- bre care au adoptat euro, inclusiv în teritorii de peste mări, precum insulele Azore, Canare, Ceuta şi Melilla, Guyana Franceză, Guadelupa, Madeira, Martinica, Mayotte, Réunion, Saint Pierre şi Miquelon. Monaco, San Marino şi Vaticanul au adoptat euro ca monedă naţională, ceea ce le dă drep- tul de a emite un anumit număr de monede purtând însemnele lor naţionale. Euro este, de asemenea, folosit în Andorra, Kosovo şi Mun- tenegru. Danemarca, Regatul Unit şi Suedia nu au adoptat încă moneda euro. Estonia face parte din zona euro începând din ianuarie 2011, iar cele şapte ţări care au aderat la UE începând din 2004 şi-au luat angajamentul de a trece la utilizarea acestei monede de îndată ce vor fi pregătite. Ţările membre ale UE în care moneda euro este în circulaţie: Austria, Belgia, Ci- pru, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Mal- ta, Olanda, Portugalia, Slovacia, Slovenia şi Spania. Ţările membre ale UE care nu au adop- tat încă moneda euro: Bulgaria, Danemar- ca, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Cehă, Regatul Unit, România, Suedia şi Ungaria. Ţara Moneda Curs de schimb Bulgaria Levă bulgărească 1,95 Republica Cehă Coroană cehă 25,2 Danemarca Coroană daneză 7,45 Cursurile pieţei valutare. Regatul Unit Liră sterlină britanică 0,86 Ungaria Forint maghiar 279 Cursurile de schimb variază. În ianuarie Lituania Lit lituanian 3,45 2011, 1 euro era cotat la următoarele valori: Letonia Lat leton 0,71 Polonia Zlot polonez 3,96 România Leu românesc 4,28 Suedia Coroană suedeză 9,01 China Yuan 8,76 India Rupie indiană 59,6 Japonia Yen japonez 108 Rusia Rublă rusească 40 Statele Unite Dolar american 1,32 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 8/2011 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România La cumpărături http://europa.eu/travel/shop/index_ro.htm Toţi cetăţenii UE pot face oricâte cumpărături doresc, în orice ţară a Uniunii. Informaţi-vă în legătură cu cantităţile de tutun şi alcool permise, cotele de TVA, reglementările referitoare la speciile pe cale de dispariţie, la produsele din carne şi produsele lactate şi aflaţi ce face UE pentru a-i proteja pe consumatori. Tutun şi alcool Cantitatea de măr- Fiecare ţară poate stabili nivelul indicativ pentru cantitatea de tutun şi alcool furi pe care le puteți considerată pentru uz personal. Dacă transportaţi o cantitate mai mare de pro- cumpăra și transporta duse de acest tip, este posibil să vi se ceară dovada că sunt doar pentru uzul dintr-un stat membru dumneavoastră personal. în altul nu este limitată, Niveluri indicative: atâta timp cât cumpă- • 800 de ţigarete răturile sunt pentru uz • 400 de ţigări de foi personal și nu sunt des- tinate comercializării. • 200 de trabucuri • 1 kg de tutun Taxele (TVA și acci- ze) sunt incluse în pre- • 10 litri de băuturi spirtoase țul pe care îl achitați și • 20 de litri de vin alcoolizat (ex. porto, sherry) nu mai pot fi imputate • 90 de litri de vin (din care cel mult 60 de litri de vin spumos) într-o altă țară din UE. • 110 litri de bere. TVA Când faceţi cumpărături într-o altă ţară a UE, TVA-ul şi accizele sunt incluse în preţul pe care îl achitaţi. Având în vedere că aceste taxe variază de la o ţară la alta, există şi anumite diferenţe de preţ care se pot dovedi a fi interesante pentru consu- matori. Conceptul de cumpărături fără taxe („duty-free”) nu se aplică în cazul călăto- riilor în interiorul UE, deoarece Uniunea, în ansamblul ei, constituie o piaţă unică. În schimb, vă puteţi bucura de o mare di- versitate în materie de ofertă, stil, taxe şi preţuri. Tabelul alăturat prezintă cotele de TVA, standard şi reduse, aplicate în UE înce- pând cu data de 4 ianuarie 2011. O listă mai cuprinzătoare a cotelor de TVA şi a produselor şi serviciilor cărora li se aplică este, de asemenea, disponibilă: http://ec.europa.eu/taxation_cus- toms/resources/documents/taxation/vat/ how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. La cumpărături http://europa.eu/travel/shop/index_ro.htm• Protecţia consumatorilor În calitate de consumator, sunteți protejat de legislația europeană, oriunde v-ați afla în UE: - Siguranţa alimentelor: Puteţi fi sigur că au fost respectate cele mai stricte nor-me de siguranţă alimentară datorită legislaţiei privind producerea, prelucrarea şi vân-zarea alimentelor. - Informaţii despre produsele alimentare: Legislaţia comunitară privind etiche-tarea alimentelor vă permite să cumpăraţi produsele în cunoştinţă de cauză. Puteţi verifica lista ingredientelor pentru a le identifica pe cele care vă pot provoca • Autoturismealergii sau intoleranţe. Noua siglă UE care apare pe toate produsele organice preamba-late indică faptul că acestea respectă reglementările UE privind agricultura ecologică. În cazul în care cum-Există norme privind utilizarea specificaţiilor nutriţionale şi de sănătate pe produsele părați o mașină nouă (cualimentare. un kilometraj care nu Puteţi identifica uşor anumite produse de calitate după logoul care poartă menţiunea depășește 6 000 km sau„denumire de origine protejată”, „indicaţie geografică protejată” sau „speciali- care a fost pusă în circu-tate tradiţională garantată”. lație cu mai puțin de șase luni în urmă), trebuie să - Indicarea clară a preţurilor: Preţul unitar al produselor (pe kilogram sau pe achitați TVA-ul la înmatri-litru) trebuie afişat în supermarketuri pentru a facilita compararea preţurilor. culare în țara de reședin- - Produse cosmetice şi de protecţie solară: Pentru acestea, eticheta trebuie să ță, la nivelul aplicabil înconţină lista de ingrediente folosite şi termenul de valabilitate după prima deschidere. țara respectivă. Căutaţi simbolul care reprezintă un recipient deschis. Etichetele produselor de pro-tecţie solară conţin în prezent informaţii mai clare, o precizare standard privind protecţia În unele țări, pe lângăîmpotriva UVA, precum şi termeni standard pentru descrierea nivelurilor de protecţie. În TVA, se plătește și o taxăplus, ar trebui să nu conţină termeni care pot induce în eroare, precum „protecţie totală”. de înmatriculare. În pre- zent, producătorul este - Marcajul CE pe produse cum sunt jucăriile, produsele electrice şi telefoanele mo- obligat să ofere clientuluibile indică faptul că acestea respectă toate normele europene în materie de siguranţă, un certificat de conformi-sănătate şi protecţia mediului. Nu este obligatoriu ca toate produsele comercializate în tate, ceea ce simplificăUE să poarte marcajul CE. formalitățile de înmatri- - Protecţia împotriva practicilor înşelătoare: Publicitatea înşelătoare este inter- culare la achiziționareazisă şi legislaţia comunitară oferă protecţie privind pachetele de servicii turistice şi sis- unui autoturism nou întemele de proprietate imobiliară în regim de indiviziune, precum şi împotriva clauzelor UE.contractuale abuzive sau a practicilor comerciale neloiale. Pentru a garanta respectarea legislaţiei privind protecţia consumatorilor, UE organizea- Comisia publică un ra-ză controale ocazionale sau investigaţii coordonate la nivel comunitar. Vânzarea biletelor port anual privind prețu-pentru evenimente culturale şi sportive a făcut, de curând, obiectul unui astfel de control. rile automobilelor în UE care vă permite să com- - Achiziţiile on-line: Faceţi cumpărături on-line sau pur şi simplu navigaţi pe inter- parați prețurile practica-net? Consultaţi site-ul eYouGuide pentru a afla ce drepturi aveţi: http://ec.europa.eu/ te în diverse țări, pentruinformation_society/eyouguide/index_en.htm aproximativ 80 de mode- De asemenea, puteţi solicita ajutorul lui Howard, asistentul comercial on-line, un le produse de 27 de mărciinstrument care îi ajută pe cumpărători să evite site-urile periculoase şi să obţină asis- diferite.tenţă în legătură cu achiziţiile on-line: http://uk.theshoppingassistant.com/ Centrele europene pentru consumatori furnizează informaţii practice în legătură http://ec.europa.eu/cu drepturile consumatorilor şi acordă consiliere şi asistenţă pentru plângeri sau litigii competition/sectors/mo-transfrontaliere. Aceste centre există deja în cele 27 de state membre ale UE, precum tor_vehicles/prices/re-şi în Islanda şi Norvegia: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm port.html Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Program cu publicul 9.00 - 16.00 Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; Colecţia Buletinului e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm.org/ cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. informatii-utile/publicatii Fundaţia CDIMM Maramureş Colectivul de redacţie Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, Margareta CĂPÎLNEAN 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Radu BIG şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI

×