Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures aprilie2011

741 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures aprilie2011

  1. 1. Buletin de informareAnul III, Nr. 4 europeanăAprilie 2011 Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Programul „Europa, casa noastră” - de interes și pentru 25 de școli, licee și cadre didactice din Maramureș Programul „Europa, casa noastră”, derulat de Chelgate România în numele Reprezentanţei Comisiei Europene (RCE) în România, se bucu- ră de un interes crescut în rândul școlilor și liceelor din întreaga ţară. În mai puţin de două luni de la lansarea sa oficială, s-au înscris peste 1000 de școli, iar numărul lor continuă să crească. Școlile și liceele din ţară s-au mobilizat și s-au înscris într-un număr mare pe portalul campaniei: http://www.europacasanoastra.ro/. Publicaţiile pe care le primește școala cu numărul 1000 din partea Reprezentanţei Comisiei Europene în România precum și anunţul că Din cuprins: profesorii coordonatori ai celor mai interesante 20 de acţiuni benefi- ciază de o excursie de două zile la Bruxelles au mobilizat școlile să se implice și mai mult în program. • Europa, casa noas- Până la această dată s-au efectuat aproape 50 de vizite în şcoli din 17 judeţe. În perioada ce urmează, până la încheierea anului şcolar, se esti- tră trimite 20 de profesori mează că se vor efectua încă 50 vizite, fie organizate de către Chelgate sau la Bruxelles şcolile înscrise. Vizitele se efectuează de către personalităţi publice locale, regionale, naţionale şi europene. Până la această oră programul “Europa, • Ziua Europei - 9 mai casa noastră” a oferit elevilor din România ocazia de a întâlni şi dialoga cu personalităţi precum Margareta Pâslaru, Vlad Miriţă, Adriana Săftoiu, Florin 2011 Grozea, Sanda Nicola, Monica Davidescu, Cristina Lucaci şi Alteţa Sa Regală Principele Radu al României şi alţii. • Obiectivele “Europa, casa noastră” oferă de asemenea oficialilor europeni ocazia de educaționale ale intra în dialog cu elevi şi profesori de la fostele lor şcoli prin participarea la acţiunea “Înapoi la şcoală” (Back to school), o iniţiativă a Comisiei Europe- UE ne, prin care oficialii sunt încurajaţi să-şi viziteze fostele şcoli şi să aducă Europa mai aproape de cetaţenii ei tineri. Un număr de aproape 40 de funcţionari europeni s-au înscris pentru a • Utile pentru tineri: efectua vizite în şcoli româneşti. Doamna Meglena Kuneva, fost comisar european, deschide seria vizitelor efectuate de oaspeţi europeni printr-o - Cardul Tineretul în Mișcare întâlnire cu elevii de la Liceul Teoretic Hristo Botev din Bucureşti, cărora le - Studenţii şi expaţii fac va vorbi despre drepturile pasagerilor. parte din noii europeni Până în prezent, 24 de cadre didactice maramureşene şi-au înscris elevii - Sondaj privind situaţia în program: • Școala ”Traian Vuia” Tăuții Magherăuș (prof. Pop Aneta) stagiarilor în Europa • Colegiul Tehnic ”Carmen Sylva” (prof. Boian Anamaria) • Școala ”Avram Iancu” Baia Mare (prof. Florian Daniela Ioana) • Colegiul Tehnic ”Carmen Sylva” Baia Mare (prof. Verdeș Lăcrimioara) • Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie (prof. Arba Susana) • Școala cu clasele I-VIII Mireșu Mare (prof. Dragoș Gelu) Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 4/2011 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • Școala Nr. 1 Moisei (prof. Sovan Dan) Ce este Ziua Europei? • Școala cu clasele I-VIII nr. 18 (prof. Tiudic Delia) • Școala cu clasele I-VIII (prof. Pop Mirela Emilia) • Colegiul Tehnic ”George Barițiu” (prof. Bogdan Camelia) • Colegiul Tehnic ”George Barițiu” (prof. Dan Camelia) Centrul Europe Direct Maramureș or- • Școala cu clasele I-VIII „Dimitrie Cantemir” (prof. Bîrle ganizează pentru al 4-lea an consecutiv, Delia) manifestări dedicate Zilei Europei - 9 mai, • Școala cu clasele I-VIII Nr. 1 Seini (prof. Ardelean Delia) pentru care elevii și cadrele didactice vor • Școala cu clasele I-VIII ”Vasile Lucaciu” Baia Mare fi invitaţi să se înscrie la Concursul și Dez- (prof. Ardelean Gavril) baterea care vor avea loc pe 9 mai 2011. • Școala cu clasele I-VIII ”Nicolae Bălcescu” Baia Mare Invitaţia și detaliile vor fi publicate pe (prof. Pop Silvia-Florina) site-ul nostru și vor fi transmise prin email. • Școala Generală Suciu de Jos (prof. Burzo Maria Dana) Probabil că aţi întâlnit menţiunea „Ziua Eu- • Grupul Școlar Tg. Lăpuș (prof. Burzo Mihai Mircea) ropei” pentru data de 9 mai şi v-aţi întrebat • Școala cu clasele I-VIII Lucăcești (prof. Dragoș Ana) care este semnificaţia acesteia. • Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu” (prof. Rusu Elena) • Școala ”Al. I. Cuza (prof. Dragoș Dorina) Foarte puţini ştiu, probabil, că la data de 9 • Școala cu clasele I-VIII „George Coșbuc” (prof. Pușcaș mai 1950 s-a făcut primul pas în direcţia creării Ana) Uniunii Europene de astăzi. • Școala cu clasele I-VIII ”Vasile Alecsandri” (prof. Bla- La Paris, în acea zi, pe fundalul ameninţă- venstein Mariana) rii izbucnirii unui al treilea război mondial în • Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Baia Mare (prof. Bar- Europa, ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman, a citit în faţa presei interna- cuteanu Marius) ţionale o declaraţie prin care chema Franţa, • Școala cu clasele I-VIII Vadu Izei (prof. Arba Daniela) Germania şi alte state europene să-şi pună în comun producţiile de cărbune şi oţel, aşezând Europa, casa noastră trimite 20 de profesori la astfel piatra de temelie a unei federaţii euro- Bruxelles! pene. Ceea ce ministrul francez a propus a fost Reprezentanţa Comisiei Europene în România încurajează crearea unei instituţii europene supranaţiona- profesorii să organizeze acţiuni cât mai interesante în cadrul le, însărcinată cu gestionarea industriei cărbu- campaniei de informare Europa, casa noastră. nelui şi oţelului, sector care constituia, la vre- Astfel, 20 de profesori coordonatori ai celor mai interesante mea respectivă, baza întregii puteri militare. acţiuni vor primi o excursie de două zile la Bruxelles în toamna Ţările la adresa cărora a fost lansat apelul anului 2011. În cadrul acestei vizite vor avea asigurate trans- aproape se distruseseră reciproc într-un con- portul și cazarea și vor avea ocazia să viziteze Comisia Euro- flict care a lăsat în urma sa pagube materiale peană și alte instituţii importante. imense şi un sentiment de dezolare. Prin urmare, site-ul Europa, Casa noastră așteaptă să Prin urmare, totul a început în acea zi. Iată încărcaţi rapoartele dumneavoastră în care să descrieţi acţiunea de ce liderii UE, întruniţi în cadrul summitului pe care aţi organizat-o în cadrul campaniei noastre (concurs pe de la Milano, în 1985, au decis ca la data de 9 teme europene, acţiune de voluntariat, întâlnire cu o persona- mai să fie sărbătorită Ziua Europei. litate sau orice altă acţiune pe subiecte europene), precum și Fiecare ţară care alege în mod democratic câteva fotografii sugestive. să adere la Uniunea Europeană îşi însuşeşte valorile sale fundamentale de pace şi solida- ritate. Integrarea Europei nu va avea loc nici în- tr-o zi, nici în câteva decenii. Există încă nu- meroase deficienţe şi imperfecţiuni evidente. Proiectul început în perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial este încă nou. În trecut, eforturile făcute în direcţia unificării Europei se bazau pe dominarea unui grup de către altul. Aceste încercări nu puteau continua, pentru că cei învinşi nu doreau decât un singur lucru: re- dobândirea libertăţii. În prezent, ambiţiile sunt complet diferite: construirea unei Europe care respectă liberta- tea şi identitatea tuturor naţiunilor care intră în alcătuirea sa. Doar astfel Europa poate deveni stăpână pe destinul său şi poate juca un rol pozitiv în lume. 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Buletin informativ electronic lunar Centrul Europe 3/2011 Proiect finanţat de Comisia Europeană prinDirect Maramureş Reprezentanţa Comisiei Europene în România • Obiectivele educaţionale ale UE UE a atins unul din cele cinci obiective stabilite pentru 2010: Deşi, până în numărul absolvenților de stu- prezent, UE a atins dii în matematică, știință și numai unul din tehnologie a crescut cu 15%. cele cinci obiective educaţionale stabili- Însă, în ciuda progreselor te în 2003, raportul înregistrate, este nevoie de efor- Comisiei arată că, turi suplimentare pentru a atinge până în 2020, indi- obiectivele referitoare la preveni- catorii de referinţă rea abandonului şcolar timpuriu, pot fi îndepliniţi. ameliorarea competenţelor de citire şi scriere, creşterea numă- rului absolvenţilor de liceu şi par- ticiparea adulţilor la programul Doi dintre noii indicatori de referinţă sunt priorităţi pe agenda UE, de învăţare de-a lungul vieţii. fiind totodată obiective majore ale Strategiei Europa 2020 pentru creş- tere economică şi creare de locuri de muncă. De asemenea, raportul Comi- siei subliniază faptul că ţările din Indicatori de referinţă privind educaţia pentru 2020 - progre- UE pot atinge noii indicatori de se înregistrate: referinţă stabiliţi în 2009 pentru • reducerea ratei de abandon școlar sub 10%: din 2003 până în pre- 2020 dacă investesc suficient în zent, numărul tinerilor care părăsesc băncile şcolii după sau înainte educaţie şi dacă acordă prioritate de absolvirea ciclului gimnazial a scăzut, ajungând la 14%. reformelor în acest sector. • creșterea procentului de absolvenţi de studii universitare în vârstă UE a luat deja măsuri pentru de 30-34 de ani la 40 %: în perioada 2000-2009, s-a înregistrat o a ajuta statele membre să obţină creştere de aproximativ 10 puncte procentuale, ajungând în prezent rezultatele aşteptate. la 32,3%. În 2010, a fost lansat progra- mul Tineretul în acţiune, menit • cel puţin 95% dintre copii să fie înscriși în ciclul de învăţământ să modernizeze sistemele edu- pre-școlar: în prezent, procentajul este de 92,3% - numai 9 state caţionale, să promoveze mobili- membre îndeplinesc deja acest obiectiv, însă majoritatea dintre ele tatea studenţilor şi să combată evoluează în această direcţie şi doar câteva înregistrează perfor- şomajul în rândul tinerilor. manţe slabe. La începutul acestui an, UE • ameliorarea competenţelor în materie de citire, matematică și ști- a iniţiat două planuri separate inţe în rândul tinerilor în vârstă de 15 ani: până în 2020, ar trebui privind combaterea abandonului să se înregistreze o scădere a numărului celor care întâmpină difi- şcolar timpuriu şi promovarea cultăţi în această privinţă, de la 20% (în prezent), la mai puţin de educaţiei pre-şcolare. 15%. Mai multe despre educaţia • creșterea nivelului de participare a adulţilor în sistemul de învăţare în UE: http://ec.europa.eu/edu- de-a lungul vieţii la 15%: s-a constatat o uşoară scădere a partici- cation/index_en.htm pării adulţilor la acest program (sub 10% în 17 state membre). Androulla Vassiliou, comisar pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, a afirmat: „Vestea bună este că nivelul educaţiei în Europa a crescut considerabil. Mai mulţi tineri absolvă învăţământul secundar și învăţământul superior decât acum zece ani. Dar abandonul școlar timpuriu continuă să reprezinte o problemă care afectează un tânăr din șapte în Uniunea Europeană și unul din cinci elevi are în continuare competenţe reduse de citire la vârsta de 15 ani. Iată de ce învăţământul și formarea se numără printre obiec- tivele esenţiale ale strategiei Europa 2020. Avem nevoie de eforturi suplimentare din partea statelor membre pentru a ne îndeplini obiectivele comune europene.” 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. INFORMAȚII utile pentru TINERI• Cardul Tineret în Mişcare: consultare online • Sondaj privind situaţia stagiarilor în Europa Comisia Europeană doreşte să cu- noască opiniile voastre cu privire la Aţi făcut deja un stagiu de cardurile pentru tineret în vederea practică (internship)? pregătirii uneia din cele 10 acţiuni tin- ţă ce vizează iniţiativa „Tineret în Miş- Atunci, acest chestionar este care”: cardul „Tineret în Mișcare” pentru voi. Nu rataţi aceasta oca- (cardul TiM). zie de a participa și de a vă împăr- Acest card este menit să faciliteze tăși opiniile. mobilitatea şi participarea tuturor ti- Stagiile trebuie să constituie o nerilor. Există deja mai multe carduri experienţă de învăţare pentru ti- menite să sprijine tinerii în diferite neri pentru a le facilita integrareamoduri (de exemplu, reducerile). Ideea nu este aceea de a înlocui aces- cu succes pe piaţa muncii.te carduri, ci mai degrabă de a le valoriza şi a coopera, cel mai probabil Cu toate acestea, un număr dinsub forma unei etichete. ce în ce mai mare de stagii devin locuri de muncă precare pentru Consultarea se adresează cetăţenilor de toate vârstele, organismelor tineri - o modalitate ieftină de apublice şi private, autorităţilor locale şi regionale, ministerelor şi tuturor substitui o slujbă reală.actorilor din domeniul tineretului. Pentru a combate această Punctele voastre de vedere sunt importante. Prin urmare, sunteţi practică, există o nevoie urgentăinvitaţi să acordaţi 10 minute din timpul vostru pentru a răspunde la de a identifica în mod corespunză-aceste întrebări, până pe 4 iunie: tor sfera de aplicare a problemei. http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/ Acesta este motivul pentru caredispatch?form=EACYomCard Forumul European al Tineretului a lansat un chestionar privind expe- rienţele de practică în Europa.• Studenţii şi expaţii fac parte din noii europeni Vă rugăm să trimiteţi mai Provocarea acestui sondaj special Eurobarometru a fost de a identi- departe acest link prietenilorfica si de a localiza „noii europeni”. Înţelegem prin „noii europeni” per- şi stagiarilor pe care îi cunoaş-soanele care trăiesc într-o ţară din UE şi care au legături cu o altă ţară. teţi: În ceea ce priveşte experienţele de muncă în străinătate, inclusiv http://www.surveymonkey.plasamentele de voluntariat şi stagiile de practică, respondenţii din com/s/Europe-InternshipsIrlanda şi Luxemburg sunt în fruntea listei (27%), urmaţi de cei dinSuedia (23%) şi Danemarca (22%). Respondenţii din Republica Cehă(6%), Italia (7%) şi România (8%) sunt cei care au avut cele mai pu-ţine experienţe de lucru în străinătate. În ceea ce priveşte studiile înstrăinătate, respondenţii din Luxemburg conduc în continuare (46%),urmaţi de cei din Cipru (21%), Suedia (16%), Irlanda (15%) şi Spania(14%). Prin contrast, cele mai mici procente sunt în România (1%),Polonia şi Bulgaria (2%). Eurobarometrul special “Noii europeni” poate fi consultat la adresa: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_346_en.pdf Pentru informatii pe teme europene, va asteptam la Centrul Europe Direct Maramures Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Program cu publicul 9.00 - 16.00 Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; Colecţia Buletinului e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm.org/ cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. informatii-utile/publicatii Fundaţia CDIMM Maramureş Colectivul de redacţie Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, Margareta CĂPÎLNEAN 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Radu BIG şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI

×