Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal CDIMM nr. 5/2017_Europe Direct Maramures

361 views

Published on

informatii europene pentru dezvoltare si investitii

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal CDIMM nr. 5/2017_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXIII, Nr. 5/ Mai 2017 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ FORUMUL REGIONAL ”Invest NV – Proiecte și parteneriate pentru Regiunea de Nord-Vest” Forumul regional de”InvestNV – Proiecte și parteneri- ate pentru Regiunea de NV”, organizat de Fundația CDIMM Maramureș – structura gazdă a Centrului Europe Direct Maramureș, a avut loc la Hotel Mara Baia Mare, pe 30 mai 2017, începând cu ora 10:30. Evenimentul este parte a activităților Proiectului ”InvestNV – Oportunități europene pentru Regiunea de NV”. Proiectul InvestNV este finanțat prin Programul de Grant al Comi- siei Europene pentru acțiuni organizate de centrele de informare Europe Direct pentru a comunica cu privire la inițiativele majore ale UE în favoa- rea locurilor de muncă, a creșterii economice și a investițiilor, în special Planul de Investiții pentru Europa (PIE). - Detalii despre proiect: http://europedirect.cdimm.org/investnv - Noutăți despre proiect și PIE: http://europedirect.cdimm.org/investnv/noutati-pie - Detalii despre Planul de Investiții pentru Europa și exemple de proiecte finanțate: http://europa.eu/ investeu/home_ro Cele 3 EVENIMENTE ale Proiectului InvestNV 1. Concursul de fotografie ”InvestNV – Proiecte europene de investiții în Regiunea de NV” - 51 de proiecte înscrise cu fotografii care ilustrează impactul și rezultatele investițiilor. 2. Forumul regional de investiții ”InvestNV – Proiecte și parteneriate pentru Regiunea de NV”, Hotel Mara Baia Mare, 30 mai 2017, începând cu ora 10.30. 3. Dezbaterea ”Planul de Investiții pentru Europa și viitorul Uniunii Europene”, Hotel Mara Baia Mare, Sala Onyx, pe 15 iunie 2017, ora 11.00. Moderator: Ovidiu Nahoi, Director RFI România. Dezbaterea se va adresa publicului larg interesat în dezvoltarea locală și regională, actorilor locali și regionali implicați în elaborarea și aplicarea strategiilor de dezvoltare în Județul Maramureș și celelalte județe ale regiunii NV, beneficiarilor de fonduri europene și persoanelor/instituțiilor/firmelor interesați de banii europeni, mas-media locală și regională, precum și participanților la concursul de fotografie. Forumul regional de”InvestNV – Proiecte și parteneriate pentru Regiunea de NV”a fost organizat în cooperare cu Consiliul Județean Maramureș și a reunit beneficiari de proiecte eu- ropene din sectorul public și privat, precum și alți factori interesați și implicați în dezvoltarea locală și a mediului de afaceri din cele 6 județe ale Regiunii de NV (BH, BN, CJ, SJ, SM și MM). Ne-am bucurat să avem ca oaspeți și reprezentanți ai comunității românești din Slatina-Solotvino, Ucraina. Ne întrebăm cum putem beneficia de fondurile europene, ce s-a făcut cu banii europeni în cei 10 ani de când suntem în UE? Ce schimbări au produs pro- iectele europene în comunități, în mediul afaceri, în viața noastră? Ce oportunități sunt disponibile pen- tru finanțarea și sprijinul sectorelor public și privat? Pe parcursul celor patru ore ale Forumului regional InvestNV, specialiști de la nivel național și regional au prezentat noutăți privind fonduri și soluții der sprijin de care pot beneficia comunitățile și întreprinzătorii, iar beneficiarii de proiecte au împărtășit din experiențele și provocările derulării de proiecte europene. Continuare în pag. 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 5/2017 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ În deschiderea Forumului, alocuțiuni de bun venit au fost adresate de reprezentanți ai Consiliului Județean Maramureș și Instituției Prefectului Maramureș. În PLENUL Forumului, experți de la nivel național, regional și local au prezentat: * Investiții în Județul Maramureș – Claudia Breban, Director executiv, Consiliul Județean Maramureș; * Planul de Investiții pentru Europa – Dragoș Drumen, consilier economic, Reprezentanța Comi- siei Europene în România; * Soluții de sprijin pentru IMM-uri – Alina Marchiș, senior officer, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – EBRD Advice for Small Businesses (ASB) Romania; * Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru Regiunea NV – Mirela Biriș, Reprezen- tant Ministerul Dezvoltării Regionale, Adm. publice și Fondurilor Europene – ADR NV; * Finanțări pentru investiții, din fonduri guvernamentale: Startup Nation – Cristian Rațiu, Reprezentant OTIMMC CJ. Secțiunile Dezvoltare locală și Dezvoltarea afacerilor au fost dedicate prezentării unor proiecte cu finanțare europeană derulate de: Primăria Sighetu Marmației, Primăria Carei (SM), Primăria Baia Mare, Consiliul Județean Bihor, Primăria Bistrița, Primăria Fărcașa, Primăria Seini, Indeco Soft SRL, Assoc Baia Mare, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Megatitan SRL, Holisun SRL, Flexibil SRL, Dymotec SRL și Delta Engineering Automation SRL. Secțiunea Dezvoltare locală: 1. PROIECTE POR 2007-2013, ÎN MUNICIPIUL BISTRIȚA - Marius MĂRINCEAN, inspector principal, Primăria Bistrița; 2. REABILITARE CAMPUS ȘCOLAR LA GRUP ȘCOLAR FORESTIER SIGHETU MARMAȚIEI – Claudia GAMPE, Consilier Compartimentul Strategii de Dezvoltare, Primăria Sighetu Marmației; 3. CIRCUITUL TÂRGURILOR MEDIEVALE DIN TRANSILVANIA DE NORD: CASTELUL KAROLYI DIN CAREI ȘI CASTELUL (CETATEA) KAROLYI DIN ARDUD - Dragoș GEORGESCU, Director, Cen- trul de promovare a turismului cultural „Grof Karolyi”; 4. AMENAJAREA PARCULUI PUBLIC CENTRAL ȘI REABILITARE ȘI PROMOVARE PIAȚA CETĂȚII- TURN ȘTEFAN – Simona FABIAN, reprezentant Primăria Baia Mare; 5. SISTEM DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR, ÎN JUDEŢUL BIHOR - Horia CARŢIŞ, director general, Direcția generală de dezvoltare regională, programe și proiecte cu finanțare externă / manager de pro- iect, Consiliul Județean Maramureș; 6. RESTAURAREABISERICIIDELEMNDINBUZEȘTI,COMUNAFĂRCAȘA,ÎNVEDEREAINCLUDERII ÎN CIRCUITUL TURISTIC - Adela UNGURUȘAN, consilier integrare europeană, Primăria Fărcașa; 7. INSTALAȚIE PILOT PENTRU PRODUCEREA BIOGAZULUI - Primăria SEINI - Ilie SALAVĂSTRU, șeful stației Biogaz Seini. Secțiunea Dezvoltare locală 1. PROIECTUL GREENTOP, FINANȚAT PRIN PROGRAMUL ORIZONT 2020 – Sorin POP, coordonator de proiect, INDECO SOFT SRL; 2. DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ALE ECONOMIEI SOCIALE ÎN REGIUNILE NORD VEST, SUD VEST OLTENIA ȘI VEST – Olimpia ZAHAN, Coordonator SES, ASSOC Baia Mare; 3. REGIONS 4 JOBS – Ovidiu PUIU, consultant CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE Bistrița-Năsăud; 4. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE ȘI CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE LA MEGATITAN SRL – Ovidiu PUIU, consultant CCI BN; 5. HOME SOFTWARE – CONSTRUCȚIA ȘI UTILAREA UNUI NOU SEDIU ÎN BAIA MARE – Laura ANDREICA, reprezentant HOLISUN SRL; 6. ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII NOI – Larisa TĂTAR, reprezentant FLEXIBIL SRL; 7. REABILITARE, AMENAJĂRI ŞI DOTĂRI PRODUCŢIE COMPONENTE AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE la DYMOTEC SRL – Carmen MACOCIAN, reprezentant firmă; 8. ACHIZIŢIE DE UTILAJE LA SC DELTA ENGINEERING AUTOMATION SRL – Carmen MACOCIAN, reprezentant firmă. Continuare din pag. 1
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 5/2017 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Votați fotografiile preferate, pe pagina de Facebook a Centrului Europe Direct Maramureș, în Albumul foto al Concursului InvestNV – Secțiunea Dezvoltare locală: https://www. facebook.com/pg/EuropeDirectMaramures/ photos/?tab=album&album_id=1400970496608735 Cele 20 de prezentări susținute în cadrul Forumului regional și Galeria foto pot fi consultate pe website-ul Centru- lui Europe Direct Maramureș: http:// europedirect.cdimm.org/evenimente/ httpeuropedirect-cdimm-orgevenimen- teforumul-regional-investnv-30-mai- 2017-prezentari-si-fotografii În cadrul evenimentului, am orga- nizat și Expoziția fotografiile care ilustrează cele 51 de proiecte în- scrise în Concursul foto ”InvestNV – Proiecte europene de investiții în Regiunea de NV”, prilej cu care foto- grafiile preferate au fost votate de către participanții la Forum. Votați fotografiile preferate, pe pagina de Facebook a Centrului Europe Direct Maramureș, în Albumul foto al Concursului InvestNV – Secțiunea Dezvol- tare afaceri: https://www.facebook.com/ pg/EuropeDirectMaramures/ photos/?tab=album&album_ id=1401091666596618 Premierea fotografiilor va avea loc în cadrul Dezbaterii ”Planul de Investiții pentru Europa și Viitorul UE” care va avea loc la Hotel Mara - Baia Mare, pe 15 iunie 2017, ora 11.00.
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm ȘTIRI DESPRE FINANȚĂRI • Programul Start-up Nation va fi operațional începând cu 15 iunie Programul are o alocare de 1,7 miliarde lei, din surse bu- getare şi fonduri europene şi se estimează acordarea de aju- tor de minimis unui număr de maxim 10.000 de beneficiari. Suma pe care un beneficiar o poate obține este 200.000 lei. Aplicația electronică prin intermediul căreia potențialii beneficiari se pot înscrie în program va fi deschisă public pentru 30 de zile, timp în care planurile de afaceri pot fi înscrise online. Verifica- rea planurilor de afaceri va fi facută de către spe- cialiştii din cadrul Oficiilor Teritoriale pentru Între- prinderile Mici și Mijlocii și Cooperație (OTIMMC) iar lista beneficiarilor va fi publicată pe site-ul Mi- nisterului pentru Mediul de Afaceri. Condiții de participare: IMM-uri înființate de către persoane fizice după data de 30 ianuarie 2017. Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile: a) Echipamente tehnologice, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu ex- cepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, elec- tronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. b) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. c) Mijloace de transport, cu excepţia vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. d) Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale. e) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de ener- gie, inclusiv surse regenerabile de energie. f) Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii. g) Salariile, utilitățile și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Salariile se decontează la nivelul maxim de 3.137 lei brut/ salariat/luna la care se adaugă contribuțiile afe- rente angajatorului. Locurile de muncă nou create prin program pentru salarii solicitate prin cererile de rambursare/plată, trebuie menținut pe toată durata obligativității menținerii acestora, respectiv 2 ani de la finalizarea implementării proiectului. h) Realizarea unei pagini web pentru prezen- tarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, inclusiv promovare onli- ne și cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site. i) Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologică. j) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antrepreno- riale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, în limita a maxim 3.000 lei. k) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal. l) Consultanţă pentru întocmirea documentaţi- ei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, dar nu mai mult de 8.000 lei; Această activitate poate fi efectu- ată înainte de semnarea acordului de finanţare. m) Software-uri necesare desfăşurării activită- ţii pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line. n) Comisionul de garantare aferent anului acor- dării garanției, datorat Fondului Național de Garan- tare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN (FNGCIMM) în cazul garanțiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari. Detalii despre Programul Start-up Nation: http://www.aippimm.ro/categorie/programe/start- up-nation-2017/ Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 5/2017 Pagină realizată cu informații preluate de pe: http://www.finantare.ro/

×