Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr. 12 2013-ed maramures

426 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr. 12 2013-ed maramures

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XIX, Nr. 12/ Decembrie 2013 UE LANSEAZĂ UN PROGRAM DE INVESTIȚII FĂRĂ PRECEDENT Cel mai important program al UE pentru cercetare și inovare - Orizont 2020 - va investi 15 miliarde de euro pe o perioadă de 2 ani, în proiecte destinate creării de locuri de muncă. Primele cereri de proiecte din cadrul „Orizont 2020” au fost lansate la începutul lunii decembrie 2013. Pentru a ajuta universitățile, organizațiile de cercetare și întreprinderile să investească în produse și servicii noi și inovatoare, UE va pune la dispoziția acestora, în următorii 7 ani, un buget de 80 de miliarde de euro. Se speră că aceste investiții masive vor stimula economia cunoașterii și vor promova descoperirile științifice în Europa, ajutând-o să țină pasul cu concurenții la nivel mondial. Stimularea inovării și creșterii economice Pe lângă investițiile private pe care le va atrage programul, acesta va furniza capitalul de pornire necesar stimulării progreselor și descoperirilor tehnologice, facilitând transpunerea ideilor inovatoare în produse și servicii. Cererile de propuneri pentru 2014-2015 vizează alocarea a 500 de milioane de euro întreprinderilor mici și mijlocii. Pentru prima dată, Comisia și-a precizat prioritățile de finanțare pentru următorii 2 de ani, oferind astfel mai multe certitudini cu privire la direcția politicii de cercetare a UE. În 2014-2015, finanțările vor avea în vedere 12 domenii, printre care asistența medicală personalizată, securitatea digitală și proiectele urbane inteligente. Cercetătorii vor putea să acceseze finanțări prin Consiliul European pentru Cercetare, iar tinerii cercetători vor putea obține burse. Fondurile destinate sectorului industrial vor sprijini domenii precum tehnologiile informațiilor și comunicațiilor, nanotehnologiile, sistemele avansate de fabricație, robotica, biotehnologiile și cercetarea spațială. Sănătatea, agricultura, energia și transporturile vor putea beneficia, de asemenea, de finanțare prin bugetul alocat provocărilor societale. Facilitarea accesului la finanțare Din bugetul total al programului „Orizont 2020”, cel puțin 60% va fi orientat către promovarea dezvoltării durabile, în timp ce cheltuielile legate de combaterea schimbărilor climatice vor reprezenta minim 35%. Comparativ cu programele de cercetare anterioare ale UE, procedura de depunere a proiectelor a fost mult simplificată, astfel încât participanții să fie informați rapid cu privire la deciziile de finanțare și să demareze proiectele într-un timp cât mai scurt. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/ programmes/horizon2020/en FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 12/2013 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România PROTECȚIA ÎMPOTRIVA FURTULUI DE INFORMAȚII DE AFACERI CONFIDENȚIALE Comisia Europeană a propus o serie de noi norme privind protecția cunoștințelor și informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) pentru a contracara dobândirea, utilizarea și divulgarea ilegală a acestora. Propunerea de directivă introduce o definiție comună a secretelor comerciale, precum și o serie de mijloace prin care cei care sunt victime ale însușirii abuzive a secretelor comerciale pot obține despăgubiri. Aceasta va ajuta instanțele naționale să trateze cazurile de însușire abuzivă a informațiilor de afaceri confidențiale, să scoată de pe piață produsele care încalcă secretul comercial și va permite victimelor să obțină despăgubiri în cazul acțiunilor ilegale. Potrivit unui sondaj recent, în ultimii zece ani, o întreprindere din cinci a făcut obiectul a cel puțin unei tentative de furt al secretelor sale comerciale. Potrivit unui alt studiu recent, aceste cifre sunt în creștere, 25% din întreprinderi raportând furturi de informații în 2013, în comparație cu 18%, în 2012. Există diferențe considerabile la nivelul legislațiilor în vigoare în țările UE în ceea ce privește protecția împotriva însușirii abuzive a secretelor comerciale. Unele țări nu dispun de legislație specifică cu privire la acest subiect. Întreprinderile întâmpină dificultăți în a înțelege și a avea acces la sistemele din alte state membre și, atunci când sunt victime ale însușirii abuzive a know-how-ului confidențial, acestea au reticențe în ceea ce privește inițierea de acțiuni în instanța civilă, deoarece nu sunt sigure că instanțele vor păstra confidențialitatea secretelor lor comerciale. Propunerea de directivă prezentată are drept scop să ofere întreprinderilor un nivel adecvat de protecție și o cale de atac eficace în cazul în care secretele lor comerciale sunt furate sau utilizate în mod abuziv. Acest sistem solid, echilibrat și armonizat de protecție a secretului comercial va pune la dispoziția întreprinderilor și a cercetătorilor un mediu mai sigur în care să poată crea, împărtăși și proteja prin licență know-how-uri și tehnologii valoroase, în întreaga piață unică. De asemenea, sistemul va favoriza angajamentul întreprinderilor și al cercetătorilor din diferite țări ale UE în cadrul unor proiecte comune și bazate pe colaborare în domeniul inovării și cercetării. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană CONTEXT Secretele comerciale (denumite și „informații de afaceri confidențiale” sau „informații nedivulgate”) sunt utilizate de întreprinderi de toate dimensiunile, din toate sectoarele economice, pentru a proteja o paletă largă de informații. Exemple: procesul de fabricare a cauciucurilor Michelin, rețeta „Pasteis de Belém” (tartă portugheză cu cremă), tehnologia și know-how-ul utilizate pentru aeronavele Airbus și algoritmul de căutare pe Google. Secretele comerciale sunt deosebit de importante pentru întreprinderile mai mici, care nu dispun de resursele umane și financiare necesare pentru a explora, gestiona și asigura respectarea unui portofoliu amplu de drepturi de proprietate intelectuală. Spre deosebire de invențiile brevetate sau de romanele protejate prin dreptul de autor, deținătorul unui secret comercial, cum ar fi o formulă, un proces comercial, o rețetă sau un concept de marketing, nu este proprietarul unui drept exclusiv asupra creării acestuia. Secretele comerciale sunt protejate din punct de vedere juridic numai în cazurile în care o persoană a obținut informațiile confidențiale prin mijloace nelegitime (de exemplu, prin furt sau dare de mită). Așadar, secretele comerciale sunt substanțial diferite de DPI, care conferă exclusivitate. Cu toate acestea, secretele comerciale trebuie să fie protejate din aceleași motive pentru care există drepturile de proprietate intelectuală: pentru a stimula inovarea prin asigurarea faptului că creatorii au posibilitatea de a fi răsplătiți pentru eforturile depuse. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/index_en.htm Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 12/2013 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România ŞTIRI EUROPENE • Comisia facilitează transportul urban și îl face mai ecologic Comisia Europeană își intensifică acțiunile de sprijin pentru municipalități printr-un nou „pachet de mobilitate urbană” adoptat marți, 17 decembrie. El va consolida schimbul de bune practici, va oferi sprijin financiar specific și va investi în cercetare și dezvoltare. În plus, încurajează dezvoltarea unor „planuri de mobilitate urbană sustenabilă” pentru a stimula trecerea la un transport mai curat și mai sustenabil în zonele urbane. • Asigurarea unui sprijin financiar specific: Prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene, UE va continua să sprijine proiectele de transport urban, în special în regiunile mai puțin dezvoltate ale UE. • Cercetare și inovare: Inițiativa Civitas 2020 din cadrul inițiativei Orizont 2020 va permite orașelor, întreprinderilor, mediului academic și celorlalți parteneri să dezvolte și să testeze noi abordări pentru mobilitatea urbană. Prima cerere de propuneri a fost publicată la 11 decembrie (MEMO/13/1131). Bugetul estimat pentru 2014 și 2015 este de 106,5 milioane EUR. Civitas 2020 este completată de parteneriatul european pentru inovare „Orașe și comunități inteligente” (200 de milioane EUR pentru 2014 și 2015) și de activitățile din cadrul inițiativei „vehicule ecologice” (159 de milioane EUR pentru 2014 și 2015). • A fost publicat ghidul privind finanțarea în cadrul programului „Europa creativă”: 170 de milioane de euro disponibile în anul 2014 Organizațiile din sectorul cultural și cel creativ care doresc să solicite finanțare în 2014 în cadrul programului „Europa creativă”, noul program al Uniunii Europene pentru sectorul cultural și cel creativ, pot să înceapă să își pregătească cererile de grant începând de miercuri, 11 decembrie. Pentru a ajuta organizațiile să își pregătească solicitările, ghidul noului program „Europa creativă” conține numeroase informații privind procesul de finanțare. Aproape 170 de milioane de euro sunt disponibile în cadrul primelor cereri ale programului pentru 2014. Persoanele fizice nu pot solicita granturi în mod direct; ele ar trebui să contacteze organizațiile relevante, cum sunt asociațiile culturale, festivalurile, teatrele și distribuitorii de film etc. care depun cereri, sau biroul lor național „Europa creativă”. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Capitalele europene ale culturii, Marca patrimoniului european, Zilele europene ale patrimoniului, precum și 5 premii în domeniul culturii și al audiovizualului sunt, de asemenea, sprijinite prin programul „Europa creativă”. Noul program, care înlocuiește programele MEDIA, MEDIA Mundus și Cultura, va aloca 56% din bugetul său pentru a susține sectorul cinematografic și al audiovizualului și 31% din acesta pentru cultură. Website-ul Programului ”Europa creativă”: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm • Disparitatea salarială de gen: raportul Comisiei constată că, în continuare, femeile din Europa lucrează 59 de zile „gratis” Potrivit ultimelor cifre publicate de Comisia Europeană, disparitatea salarială de gen, respectiv diferența medie înregistrată în UE între câștigul salarial orar al femeilor și cel al bărbaților, este de 16,2%. Cifra nu a evoluat deloc în decursul unui an. Conform unui raport publicat de Comisia Europeană, diferența de remunerare dintre femei și bărbați este, în continuare, o realitate în toate țările UE, nivelul său variind de la 27,3% în Estonia, la 2,3% în Slovenia. În România, diferența de renumerare între femei și bărbați în 2011, era de 12,1%. Cifrele globale confirmă o ușoară tendință descrescătoare în ultimii ani la nivel UE, respectiv o scădere de 1,1% între 2008 și 2011. Raportul arată că problemele cele mai mari în combaterea disparității salariale în UE sunt aplicarea în practică a normelor privind remunerarea egală și lipsa acțiunilor în justiție intentate de femei în instanțele naționale. Raportul evaluează aplicarea în practică, în țările UE, a dispozițiilor privind remunerarea egală prevăzute în Directiva din 2006 privind egalitatea de șanse. În realitate, numai două state membre (Franța și Olanda) au transpus în mod clar și suficient Directiva din 2006 privind egalitatea de șanse, în așa fel încât să nu mai fie necesară nicio informație suplimentară din partea lor. Comisia monitorizează celelalte 26 de state membre și va depune eforturi pentru a asigura aplicarea și respectarea deplină a drepturilor stabilite de legislația UE, lansând, dacă va fi necesar, noi proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. FINANŢĂRI ACTIVE • Granturile SEE pentru “Cercetare în sectoarele prioritare” Programul de cercetare România-SEE își propune să contribuie la reducerea disparităților economice și sociale dintre România și membrii Spațiului Economic European (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și să dezvolte relațiile bilaterale, prin stimularea cooperării pe termen lung și parteneriate egale între comunitățile științifice și entitățile de cercetare din statele sus-menționate. Arii tematice: • Energia regenerabilă; • Sănătate și siguranța alimentelor; • Protecția și gestionarea mediului; • Științe sociale și umaniste. Solicitanți eligibili: - Organizații de cercetare, în calitate de promotori de proiecte și parteneri în cadrul proiectelor; - Întreprinderi mici și mijlocii, ca parteneri de proiect; - Promotorii și partenerii proiectelor finanțate prin acest program trebuie să se afle în România, Norvegia, Liechtenstein și Islanda; - Propunerile trebuie să fie înaintate de consorții care să cuprindă cel puțin o entitate din România și una din statele donatoare. Condiții de finanțare: Suma minimă a grantului: 500.000 euro. Suma maximă: 1.500.000 euro (durata maximă a proiectului este de 3 ani). Alocarea financiară poate acoperi până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, cu condiția să fie respectate normele UE și naționale privind ajutorul de stat. Cheltuielile efectuate după 30 aprilie 2017 nu sunt eligibile. Termen limită: 17 ianuarie 2014 Detalii: http://uefiscdi.gov.ro/ • Studii post-universitare la Institutul Universitar European (IUE) Institutul Universitar European (IUE) propune cursuri avansate de formare pentru doctoranzi. IUE desfășoară activitate de cercetare într-o perspectivă europeană (cercetare fundamentală, cercetare comparată și cercetare comunitară). Programele de doctorat: - Departamentul de istorie și civilizație - Departamentul de științe economice - Departamentul de științe juridice - Departamentul de științe politice și sociale Studenții pot studia pe o perioadă de la unu la trei ani: Trei ani pentru pregătirea doctoratului în cadrul Institutului; Un an de studiu în drept comparat, european și internațional (L1.M.); sau, în cazuri excepționale, unu sau doi ani de pregătire pentru doctorat în cadrul Institutului înaintea susținerii tezei la universitatea de proveniență a studentului. Candidații trebuie să cunoască bine două limbi oficiale ale Uniunii Europene. Ei trebuie să propună un proiect de teză care să se încadreze în aria de cercetare acoperită de Institut. Indrumări pentru conceperea propunerii de cercetare pot fi găsite pe formularul de înscriere. Termenul limită pentru depunerea formularelor de înscriere la programele post-universitare este 31 ianuarie, în fiecare an. Mai multe informații: http://www.eui.eu/ Home.aspx Echipa Fundatiei CDIMM Maramures va ureaza ”Sarbatori Fericite” si ”Un an nou plin de împliniri si sanatate”! Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI Fundaţia CDIMM Maramureş şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×