Successfully reported this slideshow.

Cum functioneaza creierul uman?

1,398 views

Published on

O prezentare haioasa despre diferenele de comportament intre barbati si femei :)

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cum functioneaza creierul uman?

  1. 1. Creierul feme i i B â rf ă si telefo a n e Nucleul indeciziei Zona necesit ăţ ii de m ă riti ş (dup ă căsătorie , aceast ă por ţ iune se transform ă î n zona avidităţii după câştigurile materiale, bineînţeles, ale soţului ) Zona mofturilor- (creste simtitor in timpul gravidit ăţ ii) Gelozie Neuronii sim ţ ului de orientare in spa ţ iu Centrul ciocolatei Auz Sex (priviti nota) Dorin ţ a de a face cumparaturi , de obicei cele mai scumpe, sau inutile.... nota : Observa ţ i cum mica por ţ iune a sexului este plasat ă î ntre zona perceperii informa ţ iei auditive si gelozie
  2. 2. Creierul masculin Sport SEX Interes pentru BERE Celula preciziei de ochire in WC Aptitudini (lucrul în şi pe l â ng ă cas ă ) Aptitudini p entru manevre p ericuloase cu masina Dependen ţ a de televizor, telecomand ă , computer C ă lcatul hainelor Fantasme cu colegele de birou sau orice f emeie apetisantă tot Sex Particula aten ţ iei (ce spune so ţ ia) Por ţ iune atrofiat ă a aten ţ iei amoroase Glanda scuzelor ieftine Note: Por ţ iunile: « ru ş ine », « trebuie să-mi schimb chilo ţ ii » ş i « mă duc să liniştesc c opilul când pl â nge noaptea » , nu sunt ar ă tate din cauza dimensiunilor extrem de reduse, ele se pot observa la unii masculi tineri cu ajutorul microscopului electronic….. Sauna* *S ă nu o î ncurca ţ i cu zona cur ăţ eniei corporale, î nt î lnit ă numai la unii indivizi Cum vedeti , ea este situata in imediata apropiere de lobul sexului

×