Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geschiedenis van Texel

5,822 views

Published on

 • Be the first to like this

Geschiedenis van Texel

 1. 1. HET EILAND TEXEL Wanneer, waardoor en hoe werd Texel een eiland? C. de Jager
 2. 2. EILAND TEXEL <ul><li>Texel – kind van de ijstijden </li></ul><ul><li>Eerste dorpje: Wambinghe en de Wambolingen </li></ul><ul><li>1170: aantappen van het Marsdiep </li></ul><ul><li>Kustdorp Den Horn; het eerste haventje </li></ul><ul><li>Vijf achtereenvolgende verhelingen van de Noorderhaaksbank ; om de ca. 150 jaar </li></ul>
 3. 3. Kenmerkend voor Texel: het heuvelland. Een tekening van de Hooge Berg uit 1789
 4. 4. Noordelijk laag heuvelland, tussen De Waal en Oosterend
 5. 5. Heuvels van Den Hoorn Voorgrond: De Geest. Daar achter: het Klif. Vergelijk Gaasterland en Klif in Friesland
 6. 6. Onderdeel van reeks heuvels in noordwestelijk Nederland Een kaart van 5000 jaar geleden <ul><li>Texels heuvelland </li></ul><ul><li>Wieringer heuvels </li></ul><ul><li>Gaasterland met de gaast en het steile klif in zuidwest Friesland; een klif komt ook op Wieringen voor </li></ul><ul><li>Hoe ontstond deze rij heuvels? </li></ul>
 7. 7. OORZAAK: In voorlaatste ijstijd (135 000 jaar geleden) gleden gletsjers over Nederland
 8. 8. De keileemheuvels: opgestuwd door gletsjers, 135 000 jaar geleden
 9. 9. In de ijstijden: Noordzee bestond niet <ul><li>Zeespiegel lag 120 meter lager dan nu: water was in ijs gebonden </li></ul><ul><li>Engeland met Nederland verbonden </li></ul><ul><li>In de Noordzee grote hogere gebieden: </li></ul><ul><li>De Bruine Bank </li></ul><ul><li>Doggersbank </li></ul>
 10. 10. Interglacialen tussen twee ijstijden. In het interglaciaal na laatste ijstijd steeg de zeespiegel snel; de banken verdronken (NB: zie de dramatische periode tot 8000 jaar geleden)
 11. 11. Stijging gaat door: satellietmetingen In vorige eeuw: 17 cm stijging. Nu 3,2 mm/jaar
 12. 12. HET EERSTE DORPJE Vissers en boeren aan de Inham van Ente; dorpje Wambinge
 13. 13. Voor 1000 jaar diepe inham in Texel De zeespiegel was lager dan nu. Texel nog geen eiland. <ul><li>De Inham van Ente </li></ul><ul><li>Ontstond ca. 200 voor Chr. </li></ul><ul><li>Monding was 2 km breed </li></ul><ul><li>Inham werd geleidelijk korter </li></ul><ul><li>Verdween ca. 1200 na Chr. </li></ul><ul><li>Eerste ‘Texelse’ dorpje ontstond aan monding: Wambinge, ca. 2000 jaar geleden </li></ul>
 14. 14. Een vuisthamer in de Vinkenterp
 15. 15. DE VINKETERP resten van oude bewoning (800 voor Chr. – 200 na Chr.)
 16. 16. Een terpdorpje in Noord-Nederland Wambinge het dorp der Wambo-lingen, heette laterWambense, later Wamba(y)s of Wambus, later Westeinde, nu De Westen
 17. 17. Willibrord liet daar kerkje bouwen. Gebeurde ca. 720 – 722; later door Noormannen vernield. De derde kerk, gebouwd ca. 1100 werd in 1571 door watergeuzen verbrand.
 18. 18. DE KERKE EE Een beekje stroomde langs Willibrord’s kerk. Dit was de eerste (zij-)tak van het Maresdeop
 19. 19. Bron van Kerke Ee (en van Marsdiep): de ‘fontein’(bron) aan begin Fonteinsweg
 20. 20. Kerke Ee (‘Kerrekié’) te herkennen in veldnamen <ul><li>Uiterdijke: land buiten de dijk </li></ul><ul><li>Koog = buitendijks land </li></ul><ul><li>Oversteekplaats bij de Veerkoog </li></ul><ul><li>Hemmer = inham </li></ul><ul><li>Ee = waterloop </li></ul>
 21. 21. Bijzondere vondst in veld ‘Uiterdijken’ Hoefijzer uit ca. 200 na Chr.
 22. 22. HET CLIJF Een dorpje ontstond aan oever Kerke Ee bij Antlida
 23. 23. Bij Het Klif heette Kerke Ee: Antlida Antlida (= langs stromend water) werd Den Andel, Den Aal en De Naal. Breed wadgebied tussen klif en duin
 24. 24. Antlida stroomde uit in Maresdeop (werd Meersdiep en Marsdiep) = een water dat van of naar een meer gaat – Wieringermeer
 25. 25. Eens stroomde het water langs het klif ( Na de doorbraak van het Marsdiep in 1170)
 26. 26. Aantappen: doorbraak Marsdiep ca. 1170. Texel werd een eiland. Op de duintjes bij Klimmat ontstond ca. 1300 de eerste Texelse havenplaats : Den Horn (‘horn’ of ‘hoorn’ is kaap met water (zee) aan drie kanten)
 27. 27. Tijdens de Hollands-Friese oorlog (1345 tot 1422) werd Den Horn door likedelers verbrand (1398). Bevolking vluchtte en stichtte naast bestaand dorp Het Clijf een ander dorp: Den Hoorn (dus een ‘meegenomen’ naam!)
 28. 28. WAT GEBEURT MET DE RAZENDE BOL? Na doorbraak ontstond zandbank. Achtereenvolgende verhelingen van Noorderhaaksbanken in het zuidwesten
 29. 29. Bank ontstaat tussen stroomgebieden. Kaart uit 1607
 30. 30. Bank beweegt naar kust en ‘verheelt’ tenslotte; zo groeit Texel in zuidwesten
 31. 31. Vijf eerdere zeegaten in duingebied, resten van vijf verhelingen; één per ca. 160 jaar
 32. 32. Toen het Texelse Landsdiep nog een zeegat was: Een kustgehuchtje aan de westkust bij Grote Vlak: de Bor Camer. Tot 1600 een Texelse haven. Nu: duinveld Bollenkamer
 33. 33. De zee néémt ook: kustafslag in vijftig jaar bij Paal 12. Remedie: zandsuppletie
 34. 34. Met dank aan Willem Kikkert, met wie ik nu al 18 jaar lang maandelijks schrijf over de geschiedenis van Texel’s zuiden

×