Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Recomandările IFLA pentru Cultura informaţiei şi media.Pentru a supravieţui şi a se dezvolta, a lua decizii şi rezolva sar...
economice şi politice, administratorilor, la fel şi în activitatea consilierilor structurilor de afaceri,din sectoarele in...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Recomandare ifla ci

804 views

Published on

  • Be the first to like this

Recomandare ifla ci

  1. 1. Recomandările IFLA pentru Cultura informaţiei şi media.Pentru a supravieţui şi a se dezvolta, a lua decizii şi rezolva sarcini în diverse aspecte ale vieţiipersonale, sociale, educaţionale şi profesionale, oamenii, comunităţile şi naţiunile au nevoie deinformaţie despre sine, mediul lor fizic şi social. Această informaţie este accesibilă prinintermediul a trei procese: observare şi experimentare, comunicare (cu alţi oameni) şi consultare(cu instituţiile culturale). Capacitatea de a realiza aceasta eficient şi active se numeşte culturamedia şi a informaţiei.Cultura media şi cultura informaţiei constă din cunoştinţe, abilităţi şi un ansamblu de deprinderi,necesare pentru înţelegerea a ceea, de ce informaţie este nevoie şi când; unde şi cum poate fiobţinută această informaţie; cum poate fi evaluată obiectiv şi cum trebuie organizată; şi cumpoate fi ea utilizată etic. Concepţia depăşeşte percepţia tehnologiilor informaţionale şicomunicaţionale şi include învăţarea, gândirea critică şi deprinderi comportamentale în cadrul şiîn afara hotarelor profesionale şi educaţionale. Cultura informaţiei şi media include toate tipurilede surse informaţionale: verbale, tipărite şi numerice.Cultura informaţiei şi cultura media constituie un drept fundamental al omului în lumea încontinuă schimbare numerică, interdependentă şi promovează o mai mare participare socială. Eapoate diminua discrepanţa informaţională. Cultura informaţiei şi cultura media înarmează şiasigură oamenii cu cunoştinţe despre funcţiile sistemelor media şi informaţionale, şi de asemeneacu condiţiile, în care aceste funcţii se realizează.Cultura informaţiei şi cultura media sunt strâns legate, conectate cu instruirea de-a lungul întregiivieţi. Instruirea de-a lungul întregii vieţi permite persoanelor, comunităţilor şi popoarelor sărealizeze scopuri şi să obţină avantaje din posibilităţile crescânde a mediului global în continuădezvoltare pentru binele comun nu doar a unora, ci a tuturora. Ea ajută oamenii, instituţiile şiorganizaţiile, în care ei lucrează, să rezolve sarcinile tehnologice, economice şi sociale, săînlăture limitările şi să îmbunătăţească bunăstarea fiecărui.Sub egida Societăţii Informaţionale / Societăţii cunoaşterii pe orice nivel – local, regional şiinternaţional, chemăm guvernele şi organizaţiile interguvernamentale, precum şi instituţiile şiorganizaţiile particulare să urmeze strategiile şi sarcinile, care promovează cultura informaţiei şicultura media, precum şi instruirea de-a lungul întregii vieţi. În aşa fel ei vor asigura o bazănecesară pentru realizarea Declaraţiei mileniului ONU şi a sammi-tului societăţii informaţionale.În special IFLA recomandă guvernelor şi organizaţiilor să întreprindă următoarele măsuri:• Să desfăşoare cercetări despre nivelul culturii informaţiei şi culturii media şi să elaborezerapoarte la baza cărora să fie puşi indicatorii culturii informaţiei şi culturii media, pentru caexperţii, profesorii şi practicienii să poată implementa iniţiative eficiente;• Să susţină dezvoltarea profesională a lucrătorilor din domeniile educaţiei, bibliotecar, arhive,medical şi a celor din mediul de asigurări sociale în corespundere cu principiile şi practicileculturii informaţiei şi culturii media, precum şi instruirea de-a lungul întregii vieţi;• Să se implementeze disciplina „Cultura informaţiei şi media” în programele instruirii de-alungul întregii vieţi;• Recunoaşterea culturii informaţiei şi culturii media şi instruirii de-a lungul întregii vieţi cacomponente cheie în dezvoltarea abilităţilor de bază, necesare pentru acreditarea tuturorprogramelor educaţionale şi de pregătire;• Introducerea culturii informaţiei şi culturii media ca disciplină în învăţământul de bază şifacultativ al specialiştilor informaticeni, profesorilor, colaboratorilor organelor directive
  2. 2. economice şi politice, administratorilor, la fel şi în activitatea consilierilor structurilor de afaceri,din sectoarele industrial şi agrar;• Elaborarea programelor Cultura a informaţiei şi cultura media dedicate eficientizării niveluluide capacitate pentru angajare în câmpul muncii şi capacităţii de întreprinzător la femei şi pentrugrupurile social dezavantajate în special a emigranţilor, şomerilor;• Susţinerea organizării manifestaţiilor tematice, îndreptate spre implementarea strategiilorculturii informaţiei şi media, precum şi instruirea de-a lungul întregii vieţi în regiuni, sectoare şigrupuri de populaţii.Adoptată la şedinţa Conducerii IFLA în Haga, Olanda 07 decembrie 2011.Traducere: Maria Vatamanu

×