Competente

2,514 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Competente

 1. 1. Structura şi conţinuturile competenţelor în câmpul biblioteconomiei sub impactul provocărilor Societăţii Cunoaşterii Vera Osoianu, BNRM vera_osoianu @ yahoo.com
 2. 2. Situaţie generală <ul><li>Majoritatea bibliotecarilor aflaţi astăzi în vărful piramidei şi ajunşi la maturitate profesională au crescut şi şi-au fundamentat şi dezvoltat competenţele pe ideia că la baza instituţiei bibliotecare se află trei piloni: </li></ul><ul><li>spaţiile </li></ul><ul><li>resursele </li></ul><ul><li>personalul </li></ul><ul><li>Între timp lucrurile au evoluat şi astăzi nu mai putem scoate din ecuaţie alţi trei piloni la fel de importanţi: </li></ul><ul><li>utilizatorul </li></ul><ul><li>tehnologiile moderne de informare şi comunicare </li></ul><ul><li>serviciile bazate pe necesităţile utilizatorului , TIC şi evoluţiile socio-culturale. </li></ul>
 3. 3. Competen ţe reale Competenţe necesare <ul><li>Competen ţ e reale , fundamentate pe pilonii vechi: spaţii, resurse, personal care trebuiesc de zvoltate </li></ul><ul><li>Competenţe necesare care trebuiesc dobândite şi care reies din importanţa altor trei piloni: utlilizator, TIC, servicii bazate pe necesităţile utilizatorului şi pe TIC </li></ul><ul><li>Sarcin ă: Dezvoltarea şi extinderea competenţelor vechi şi dobândirea unor competenţe noi </li></ul>
 4. 4. Idei favorabile profesiei <ul><li>I nternetului îi sunt indispensabile competenţele bibliotecarului care ştie cum să găsească, să evalueze, indexeze, structureze, prezerveze informaţiile de valoare, pentru ca acestea să fie cât mai vizibile în procesul de căutare </li></ul><ul><li>t ehnologiile sunt inutile dacă informaţia nu poate fi localizată, filtrată, organizată şi accesată </li></ul><ul><li>p rin tradiţie bibliotecarii sunt în prim planul diseminării informaţionale şi ei vor rămâne acolo dacă îşi vor dezvolta competenţele în aşa fel ca să poată pune tehnologiile să lucreze în folosul utilizatorilor </li></ul><ul><li>î n condiţiile schimbărilor constante care au loc în toate sferele de activitate, eficienţa bibliotecii va depinde tot mai mult de dezvoltarea şi aplicarea în practică a competenţelor, de nivelul de flexibilitate al bibliotecarilor, de capacitatea de adaptare la schimbări </li></ul><ul><li>t oate acestea reclamă bibliotecar ului actualizarea permanentă a competenţelor profesionale, tehn ologice şi personale. </li></ul>
 5. 5. Schimbare <ul><li>Ion Stoica „Sensul schimbării în universul infodocumentar” </li></ul><ul><li>„ apocalipsa intelectuală nu poate fi închipuită decât ca o lume fără biblioteci” </li></ul><ul><li>nu ne putem juca la infinit cu noţiunea de schimbare fără a schimba în esenţă nimic </li></ul><ul><li>în perimetrul infodocumentar „...schimbarea vine mai des din exterior, ca o presiune, ca o ameninţare” </li></ul><ul><li>bibliotecarii nu sunt stăpâni pe situaţie şi doar se lasă duşi de val </li></ul><ul><li>Proiectul Fundaţiei Gates Global Libraries în caz de reuşită va însemna acceptarea schimbării. </li></ul><ul><li>mentalităţi, atitudini, competenţe </li></ul>
 6. 6. Factorii principali care vor influenţa şi motiva schimbarea <ul><li>Tehnologiile şi modernizarea permanentă şi rapidă a lor </li></ul><ul><li>- în “ Confruntarea titanilor. Email versus reţele sociale ” ” www.gandul.info </li></ul><ul><li>se face referire la BBC care scria recent c ă Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook consideră că “ email-ul nu mai este viitorul comunicaţiilor ” </li></ul><ul><li>- Tim O’Reilly , fondatorul conceptului Web 2.0, consideră că „ termenul Web 2.0, pe care l-a inventat pentru a defini un web mai dinamic şi mai interactiv, este unul învechit şi depăşit ” www.capitala.ro </li></ul><ul><li>Comportamentul utilizatorilor . (R aportul OCLC Percepţia bibliotecii şi a resurselor informaţionale , 2005 - 84% de utilizatori încep căutarea informaţiei utilizând un motor de căutare şi doar 1% începând de la pagina web a bibliotecii; Raportul OCLC 2010 -nimeni nu mai începe căutarea informaţiei pornind de la pagina Web a bibliotecii. </li></ul>
 7. 7. Bariere în cale schimbării <ul><li>Insuficienţa competenţelor </li></ul><ul><li>Profilul şi personalitatea bibliotecarului </li></ul>
 8. 8. Sugestii în vederea îmbunătăţirii serviciilor bibliotecilor publice <ul><li>55% dintre respondenţi sugerează îmbunătăţirea finanţării bibliotecilor </li></ul><ul><li>21% – îmbunătăţirea competenţelor personalului  </li></ul><ul><li>14% – organizarea (reorganizarea spaţiilor) </li></ul><ul><li>7% accesul la informaţia de calitate, </li></ul><ul><li>3%  sugerează  un comportament mai politicos al  personalului </li></ul>
 9. 9. Importanţa cunoaşterii competenţelor <ul><li>Cunoaşterea propriilor competenţe permite: </li></ul><ul><li>aplicarea acestora la locul de muncă </li></ul><ul><li>demonstrarea valorii în ochii managerului , a echipei, a deciden ţilor, a membrilor comunităţii </li></ul><ul><li>stabilirea standardelor de excelenţă care urmează a fi atinse, etc. </li></ul>
 10. 10. Definiţii: <ul><li>DEX: Capacitate a cuiva de a se pronunța asupra unui lucru, pe temeiul unei cunoașteri adânci a problemei în discuție; capacitate a unei autorități, a unui funcționar etc. de a exercita anumite atribuții . </li></ul><ul><li>LITERATURA DE SPECIALITATE: Competenţele reprezintă o combinaţie de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi, a p titudini , modele de comportament care sunt vitale pentru succesul instituţiei, realizările personale şi dezvoltarea carierei. </li></ul>
 11. 11. Rolurile tradiţionale ale bibliotecarului <ul><li>custode – selectează, organizează conservează şi pune în acces resursele info-documentare </li></ul><ul><li>consultant – asistă utilizatorul în procesul de căutare, evaluare şi utilizare a resurselor </li></ul><ul><li>manager – gestionează activitatea bibliotecii, asigură comunicarea cu fondatorii, utilizatorii, bibliotecarii din instituţie şi din alte instituţii, partenerii, etc. </li></ul>
 12. 12. Rolurile bibliotecarului Societăţii Cunoaşterii <ul><li>identifică, organizează, asigură prezervarea şi oferă acces la resursele informaţionale tradiţionale şi digitale </li></ul><ul><li>asimilează TIC, relaţionează cu specialiştii IT în vederea creării resurselor digitale şi asigurarea accesului în reţea </li></ul><ul><li>instruieşte clienţii în vederea utilizării TIC, a internetului, a motoarelor de căutare, a revistelor electronice </li></ul><ul><li>contribuie la dezvoltarea instrumentelor web (pagini web, bloguri, pagini pe reţele de socializare, etc.) </li></ul><ul><li>asigură comunicarea cu specialiştii IT, etc. </li></ul>
 13. 13. Tipuri de competenţe: <ul><li>Profesionale: competenţe care se aplică direct la felul cum munciţi sau competenţe de care aveţi nevoie pentru un anumit loc de muncă (în baza lor persoana este evaluată la locul de muncă; sunt bază pentru angajarea în câmpul muncii şi ocuparea unui post anume) </li></ul><ul><li>Personale: reprezintă caracteristici de dezvoltare personală; sunt legate indirect de postul ocupat (influenţează profesionalismul). </li></ul><ul><li>Unele izvoare încadrează competenţele tehnologice în cele profesionale, altele le evidenţiază ca set separat şi le pun pe picior de egalitate în rând cu competenţele profesionale şi cele personale. </li></ul>
 14. 14. Competenţe profesionale ale bibliotecarului SC <ul><li>este expert în cunoaştere şi resurse informaţionale </li></ul><ul><li>posedă abilitatea de a le selecta, evalua, indexa, prezerva disemina resursele info-documentare pe diverse formate </li></ul><ul><li>evoluează necesităţile informaţionale ale clienţilor </li></ul><ul><li>creează produse şi servicii eficiente care să corespundă necesităţilor utilizatorilor din aria de servire </li></ul><ul><li>utilizează în activitate tehnologiile moderne de informare şi comunicare </li></ul><ul><li>instruieşte clienţii în vederea utilizării TIC </li></ul><ul><li>elaborează baze de date on line </li></ul><ul><li>îmbunătăţeşte permanent serviciile pentru utilizatori în corespundere cu necesităţile în continuă schimbare ale acestora. </li></ul>
 15. 15. 2 <ul><li>Aptitudini necesare pentru dezvoltarea competenţelor profesionale: analiză, diagnoză, cercetare, comunicare, compilare, organizare, coordonare, identificare, predare/instruire, intervievare, clasificare, ordonarea priorităţilor, promovare, redactare de rapoarte </li></ul><ul><li>Competenţele profesionale probabile indică – de ce aveţi nevoie pentru a putea demonstra cele mai potrivite competenţe necesare postului pe care îl aveţi sau doriţi să-l obţineţi </li></ul><ul><li>Aptitudinile pot fi un talent ori o pricepere înnăscută; sau pot fi obţinute prin educaţie, inclusiv prin formarea profesională continuă. </li></ul>
 16. 16. Competenţe personale <ul><li>Bibliotecarul modern trebuie să fie pregătit: </li></ul><ul><li>să muncească eficient; </li></ul><ul><li>să posede abilităţi de comunicare efectivă; </li></ul><ul><li>să fie dispus să înveţe pe parcursul întregii vieţi; </li></ul><ul><li>să-şi perfecţioneze calificarea pe parcursul întregii cariere; </li></ul><ul><li>să demonstreze valoarea contribuţiei personale; </li></ul><ul><li>să facă faţă schimbărilor permanente şi să poată înţelege valoarea oferită de oportunităţile noi; </li></ul><ul><li>să vadă avantajele parteneriatelor; </li></ul><ul><li>să trateze clienţii cu respect şi bunăvoinţă ; </li></ul><ul><li>să-şi poată asuma condiţia de lider şi de a lucra în echipă; </li></ul><ul><li>să fie flexibil şi să posede o atitudine poziti v ă faţă de oameni şi evenimente, etc. </li></ul>
 17. 17. Competenţele de bază în biblioteconomie <ul><li>Aprobate de Consiliul ALA în anul 2009 (Traducerea documentului poate fi accesată pe Slideshare: http://www.slideshare.net/cdbclub/ala-competente-traducere ). </li></ul><ul><li>sunt structurate în 8 categorii, şi anume: </li></ul><ul><li>Bazele profesiei </li></ul><ul><li>Resurse informaţionale </li></ul><ul><li>Organizarea cunoştinţelor şi a informaţiei </li></ul><ul><li>Cunoştinţe şi competenţe tehnologice </li></ul><ul><li>Referinţe şi servicii pentru utilizatori </li></ul><ul><li>Cercetare </li></ul><ul><li>Educaţie continuă şi învăţare pe tot parcursul vieţii </li></ul><ul><li>Administrare şi management </li></ul>
 18. 18. Cunoştinţe şi competenţe tehnologice <ul><li>Competenţele tehnologice sunt plasate pe locul 4 imediat după competenţele ce ţin de „Organizarea cunoştinţelor şi a informaţiei”. Cunoştinţe şi competenţe tehnologice pe care ALA le reclamă bibliotecarilor din toate tipurile de biblioteci, inclusiv bibliotecile publice: </li></ul><ul><li>4A. Tehnologiile de informare, comunicare, asistare, şi conexe care influenţează resursele, furnizarea serviciilor, şi utilizarea bibliotecilor şi a agenţiilor de informare. </li></ul><ul><li>4B. Aplicarea tehnologiilor şi a instrumentelor de informare, comunicare, asistare, şi conexe în conformitate cu etica profesională şi normele în vigoare privind serviciile şi aplicaţiile. </li></ul><ul><li>4C. Metodele de evaluare ale eficacităţii şi eficienţei produselor şi serviciilor bazate pe tehnologii. </li></ul><ul><li>4D. Principiile şi tehnicile necesare pentru identificarea şi analiza tehnologiilor şi inovaţiilor în curs de dezvoltare, în scopul de a recunoaşte şi a pune în aplicare tehnologiile relevante îmbunătăţite”. </li></ul>
 19. 19. Indexul competenţelor în câmpul biblioteconomiei <ul><li>http://ks.webjunction.org/c/document_library/get_file?folderId=67024497&name=DLFE-16500008.pdf elaborat de WebJunction în baza celor mai reprezentative lucrări semnate de practicieni şi lideri ai domeniului biblioteconomic, precum şi de organizaţii de profil. </li></ul><ul><li>Lucrarea poate fi de mare ajutor managerilor bibliotecilor la elaborarea programelor de formare profesională continuă, precum şi la elaborarea fişelor posturilor. </li></ul><ul><li>„ WebJunction este o comunitate pentru instruirea online fondata printr-un program finanţat de Fundaţia Gates </li></ul><ul><li>O informaţie succintă despre WebJunction poate fi accesată pe http://clubbib.wordpress.com/2010/11/12/posibilitati-de-instruire-online </li></ul><ul><li>Competenţele sunt grupate în 6 blocuri: </li></ul><ul><li>Managementul bibliotecii </li></ul><ul><li>Competenţe personale şi interpersonale </li></ul><ul><li>Servicii pentru public </li></ul><ul><li>Servicii tehnice </li></ul><ul><li>Tehnologii. Tehnologii de bază </li></ul><ul><li>Tehnologii: Sisteme şi Tehnologii de informare. </li></ul>
 20. 20. Mode l de competen ţe (S.Corrall, A.Briuerton, Anglia) <ul><li>Competenţe personale:comunicare, rezolvarea problemelor etc </li></ul><ul><li>Competenţe profesionale: managementul resurselor, organizarea cunoştinţelor etc </li></ul><ul><li>Competenţe tehnologice </li></ul><ul><li>Cunoştinţe în domeniul businessului (finanţare, cheltuieli, marketing etc </li></ul><ul><li>Comportament adecvat poziţiei de lider, orientarea la realizări, iniţiativă, viziunea strategiilor de perspectivă </li></ul>
 21. 21. Model de competenţe pentru bibliotecarul public <ul><li>Competenţe personale: </li></ul><ul><li>Bibliotecarul Societăţii Cunoaşterii trebuie să fie pregătit: </li></ul><ul><li>să muncească eficient; să posede abilităţi de comunicare efectivă; să fie dispus să înveţe p e parcursulîntregii vieţi; să-şi perfecţioneze calificarea pe parcursul întregii cariere; să demonstreze valoarea contribuţiei personale; să facă faţă schimbărilor permanente şi să poată înţelege valoarea oferită de oportunităţile noi; să vadă avantajele parteneriatelor; să trateze clienţii cu respect şi încredere; să-şi poată asuma condiţia de lider şi de a lucra în echipă; să fie flexibil şi să posede o atitudine poziti v ă faţă de oameni şi evenimente, etc. </li></ul><ul><li>Competenţe profesionale </li></ul><ul><li>este expert în cunoaştere şi resurse info-documentare; posedă abilitatea de a le selecta, evalua, indexa, prezerva, disemina resursele info-documentare pe diverse formate; evoluează necesităţile informaţionale ale clienţilor; creează produse şi servicii eficiente care să corespundă necesităţilor utilizatorilor din aria de servire; îmbunătăţeşte permanent serviciile pentru utilizatori în corespundere cu necesităţile în continuă schimbare ale acestora, etc. </li></ul>
 22. 22. 2 <ul><li>Competenţe tehnologice </li></ul><ul><li>cunoaşte şi utilizează tehnologiile şi instrumentele de informare şi comunicare de bază: motoare de căutare, internet, e-mail, pagini web, bloguri, chat-uri, etc; </li></ul><ul><li>instruieşte clienţii în vederea utilizării TIC; </li></ul><ul><li>elaborează baze de date on line, etc. </li></ul><ul><li>Competenţe comunitare </li></ul><ul><li>Cunoaşte şi comunică valoarea serviciilor de bibliotecă şi a produselor factorilor de decizie, utilizatorilor, membrilor comunităţii; menţine relaţii publice pozitive cu factorii de decizie; </li></ul><ul><li>cunoaşte particularităţile etnice, religioase, preferinţele politice etc. ale membrilor comunităţii; promovează diversitatea culturală; susţine persoanele descendente din diverse culturi; formează parteneriate strategice cu organizaţii din cadrul comunităţii, etc. </li></ul><ul><li>Competenţe în domeniul businessului: </li></ul><ul><li>posedă cunoştinţele necesare de finanţare, cheltuieli, marketing. </li></ul>
 23. 23. F ormarea profesională continuă ca soluţie <ul><li>FPC - platformă ideală pentru dezvoltarea competenţelor şi dobândirea unor competenţe noi </li></ul><ul><li>reprezintă baza politicii de dezvoltare a personalului din domeniul bibliotecar şi este un mecani s m complex de actualizare a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite anterior , dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor noi dictate de evoluţia domeniului şi modernizarea TIC . </li></ul><ul><li>Competenţele obţinute în procesul de formare profesională continuă vor uşura procesul de transfomare a bibliotecilor tradiţionale în biblioteci ale Societăţii Cunoaşterii. </li></ul>
 24. 24. Multumiri

×