CHESTIONAR - DARE DE SEAMĂa activităţii Direcţiei/Secţiei Cultură _______________ pentru anul 20101. Numărul localităţilor...
d) Avariate– total:(lista se anexează - Anexa 1)din ele:     timp de 1-2 ani         3-5 ani     mai mult ...
3.2.4. A fostreparatacoperişul (deindicatlocalitatea şisuma alocată)3.3. Mijloace de transport (tipul, anul procurării, st...
ai caselor de cultură    cu titlul „model”           unităţi_______________           ____________...
în ele participanţi___________     ___________    f) romi (ţigani)   ___________       ___________    ...
2. ________________________   3. ________________________5.4. Prestarea serviciilor cu plată5.4.1. Numărul caselor de c...
6.4.3. Tineri specialişti, absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu despecialitate, promoţia anului 200...
Nr. abonamente7. 4. Facilităţi şi servicii                         Achiziţionate în din buget   ...
7. 8. Cheltuieli curente (în mii lei)total  pentru   pentru achiziţii     pentru    pentru   Alte     p...
9. Monumente9.1. Număr total          ____________Din ele:9.2. Conform genului:9.2.1. De istorie        ...
Anexa nr.1Lista caselor de cultură avariate                            Anexa nr.2Lista caselor...
1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chestionar2010

6,836 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chestionar2010

 1. 1. CHESTIONAR - DARE DE SEAMĂa activităţii Direcţiei/Secţiei Cultură _______________ pentru anul 20101. Numărul localităţilor (sate, comune, oraşe, mun.) _________________1.1. Numărul primăriilor _______________1.2. Numărul localităţlilor cu populaţie preponderent a) moldovenească ____________ b) ucraineană ____________ c) bulgară ____________ d) rusă ____________ e) găgăuză ____________ f) romi (ţigani) ____________ g) alte etnii (de specificat)________1.3 .Numărul de locuitori ai raionului (municipiului, UTAG) total_________________1.4. Numărul şi procentul de locuitori în corespundere cu originea etnică: numărul de locuitori în % din total a) moldoveni ________________ ___________ b) ucraineni ________________ ___________ c) bulgari _______________ ___________ d) ruşi _______________ ___________ e) găgăuzi _______________ __________ f) romi (ţigani) ________________ ___________ g) alte etnii ________________ ___________ 2. Instituţii de cultură 2.1. Case de cultură ______________________ 2.1.1. Case de cultură (instituţii) fără edificiu _________________ 2.2. Biblioteci ______________________ 2.3. Muzee ________________________ 2.4. Instituţii de învăţămînt artistic (IÎAE) ______________________ 2.5. Librării, total ______________ Din ele: 2.5.1. de stat______ 2.5.2. private ______ 2.6. Instituţii de cultură de nivelul doi (raionale) – de nominalizat: 1) 2) 3) 3. Baza tehnico-materială a instituţiilor de cultură: 3.1. Starea edificiilor instituţiilor de cultură I II III IV CC Biblioteci Muzee IÎAE 1 2 3 4 5a) Satisfăcătoareb) Necesită reparaţie curentăc) Necesită reparaţie capitală(edif. avariate nu vor fi incluse aici) 1
 2. 2. d) Avariate– total:(lista se anexează - Anexa 1)din ele: timp de 1-2 ani 3-5 ani mai mult de 5 anie) Se încălzesc în perioada recef) Deconectate de la reţeaua electricăg) Edificii noi (date în exploatare în a.2009) şi adaptateh) Instituţii deschise în a. 2010 ( de nominalizat)3.2. Edificii reparate pe parcursul anului 2010 I II III IV Case de cultură Biblioteci Muzee IÎAE 1 2 3 4 53.2.1.Total 2010programat(mii lei):realizat:(de indicatnumărullocalităţilor şisuma totală peraion)3.2.2. Au fostreparate capital 1. ... - mii lei(de indicat 2.localitatea şi 3.suma alocată) etc.3.2.3. Au fostreparate curent(de indicatlocalitatea şisuma alocată) 2
 3. 3. 3.2.4. A fostreparatacoperişul (deindicatlocalitatea şisuma alocată)3.3. Mijloace de transport (tipul, anul procurării, starea tehnică – satisfăcătoare, nesatisfăcătoare) Tipul Anul Starea tehnică procurării satisfăcătoare nesatisfăcătoareSecţia CulturăBiblioteciInstituţii deînvăţămînt artisticCase de culturăMuzee4. Specialişti ( funcţionari publici) ai Direcţiei/Secţiei Cultură (a se completa tabelul)Nr. Numele, Specialitatea Vechimea înd/o Funcţia prenumele Studii conform muncă în diplomei domeniul culturii1.2.3.4.5. Case de culturăNotă: specialiştii formaţiilor cu titlul „model” nu vor fi incluşi în numărul total de specialişti ai caselor de cultură5.1. Total angajaţi: a) specialişti b) specialişti ai formaţiilor 3
 4. 4. ai caselor de cultură cu titlul „model” unităţi_______________ ________________ persoane_____________ ________________5.1.1. Conform studiilor (persoane): a) superioare ___________ ___________ din ele de specialitate ___________ ___________ b) medii speciale ___________ ___________ din ele de specialitate ____________ ____________ c) medii generale ____________ ____________5.1.2. Conform vechimii în muncă: pînă la 3 ani ___________ ___________ 3 – 10 ani ___________ ___________ 10-15 ani ___________ ___________ 15 – 25 ani ___________ ___________ mai mult de 25 ani ___________ ___________5.1.3. Salarizarea – unităţi: din bugetul raional __________ _ ___________ bugetul local ___________ ___________ din mijloace speciale___________ ___________5.1.4. Unităţi în formaţiile cu titlul „model” Total prevăzute ___________ Asigurate financiar ___________ Specialişti nesalarizaţi ___________5.2. Personalul tehnic: unităţi_______________ persoane_____________5.3. Formaţii artistice de amatori: Total Din total, cu titlul „model” ___________ ___________ În ele participanţi ___________ ___________5.3.1. Formaţii pentru copii (din numărul total) ___________ ___________ În ele participanţi ___________ ___________5.3.2. Număr formaţii artistice ce reprezintă originea etnică preponderent a) moldoveni ___________ ___________ în ele participanţi___________ ___________ b) ucraineni ___________ ___________ în ele participanţi___________ ___________ c) bulgari ___________ ___________ în ele participanţi___________ ___________ d) ruşi ___________ ___________ în ele participanţi___________ ___________ e) găgăuzi ___________ ___________ 4
 5. 5. în ele participanţi___________ ___________ f) romi (ţigani) ___________ ___________ în ele participanţi___________ ___________ g) alte etnii (de specificat)___________ ___________ în ele participanţi___________ ___________5.3.3. Formaţii conform genului de activitate:- formaţii folclorice ___________ ___________ în ele participanţi ___________ ___________- ansambluri de muzică şi dans ___________ ___________în ele participanţi ___________ ___________- ansambluri de dans popular___________ ___________în ele participanţi ___________ ___________- orchestre de muzică populară şi tarafuri___________ ___________în ele participanţi ___________ ___________- teatre dramatice ___________ ___________în ele participanţi ___________ ___________- teatre de păpuşi ___________ ___________în ele participanţi ___________ ___________- teatre de satiră şi umor __________ ___________în ele participanţi ___________ ___________- coruri ___________ ___________în ele participanţi ___________ ___________- fanfare ___________ ___________în ele participanţi ___________ ___________- ansambluri vocale ___________ ___________în ele participanţi ___________ ___________- formaţii de muzică uşoară__________ ___________în ele participanţi ___________ ___________- ansambluri de dans sportiv __________ ___________în ele participanţi ___________ ___________- ansambluri de dans modern __________ ___________în ele participanţi ___________ ___________- formaţii de circ ___________ ___________în ele participanţi ___________ ___________- studiouri artistice ___________ ___________în ele participanţi ___________ ___________- alte genuri ___________ ___________în ele participanţi ___________ ___________5.3.4. Formaţii artistice fondate în 2010 (genul, localitatea): 1. ________________________ 2. ________________________ 3. ________________________5.3.5. Formaţii care şi-au încetat activitatea în 2010 (genul, localitatea): 1. ________________________ 5
 6. 6. 2. ________________________ 3. ________________________5.4. Prestarea serviciilor cu plată5.4.1. Numărul caselor de cultură care prestează servicii cu plată (total) _____________________5.4.2. Suma acumulată de la prestarea serviciilor cu plată ________________Notă: Lista nominală a caselor de cultură care prestează servicii cu plată şi sumaacumulată de fiecare în parte se va anexa la chestionar (Anexa 2)5.5. Achiziţii (ce s-a procurat şi în ce sumă) __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________Suma totală achiziţii ______________5.6. Case de cultură, edificiul cărora nu e la balanţa primăriei (de enumerat) _____________________________________________________________5.7. CC date în arendă, număr total _____________Din ele:5.7.1. Integral (tot edificiul) ____________________5.7.2. Parţial (una sau mai multe încăperi) _______________________5.8. CC trecute la autogestiune _______________________________5.9. CC privatizate (lista se anexează – Anexa 3) _________________5.10. Discoteci5.10.1. Total în localităţile raionului ______________5.10.2. Din ele activează în case de cultură ______________6. Instituţii de învăţămînt artistic Instituţii Pedagogi Elevi Total: ______ ______ ______6.1. Şcoli de muzică ______ ______ ______6.2. Şcoli de arte ______ ______ ______6.3. Şcoli de arte plastice ______ ______ ______6.4. Specialişti (pedagogi)6.4.1. Conform studiilor: superioare ______________________ medii speciale ___________________6.4.2. Conform vechimii în muncă: pînă la 5 ani _____________________ 5-10 ani _____________________ 10-15 ani _____________________ 15-20 ani _____________________ 20-25 ani _____________________ mai mult de 25 ani ________________ 6
 7. 7. 6.4.3. Tineri specialişti, absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu despecialitate, promoţia anului 2009, număr total ________________6.5. Suma alocată pentru organizarea activităţii în 2009-2010 ________________6.6. Alocări financiare (suma): din buget _______________________ contribuţia părinţilor ______________ alte surse _______________________6.7. Achiziţii, suma total _________ lei, din ele:6.7.1. Instrumente muzicale (de enumerat) în sumă de ___________ lei6.7.2. Literatură didactică, _____ titluri,_____exemplare, în sumă de ________lei6.7.3. Costume naţionale (de enumerat) în sumă de ___________ lei6.8. Donaţii, suma total _________ lei, din ele:6.8.1. Instrumente muzicale (de enumerat) în sumă de ___________ lei6.8.2. Literatură didactică, _____ titluri,_____exemplare, în sumă de ________lei6.8.3. Costume naţionale (de enumerat) în sumă de ___________ lei:7. Activitatea bibliotecilor publice 7.1. BiblioteciNr.de Din ele - Locuri în săli de Timp mediu de Populaţia ţintăbiblioteci amplasate lectură funcţionare pe în case de săptămînă cultură 1 2 3 4 5 7.2. ColecţiiIndicii Cărţi, peri- Doc. CD- Alte Total Din care în limba de stat odice legate A-V ROM- docu- u.m. u.m titl. u.m. uri mente u.m. u.m. 1 2 3 4 5 6 9 Total în în u.m. grafia grafia chirilic latină ă - -AchiziţiiExistent7. 3. Publicaţii seriale curenteNr. seriale în titl. 7
 8. 8. Nr. abonamente7. 4. Facilităţi şi servicii Achiziţionate în din buget din alte surseTotal nr. computere: _______ 2009 - total% înregistrări bibliografice în sistemautomatizatNr. staţii de lucru pentru utilizatori Conectate în 2009 existentNr. biblioteci conectate la Internet7. 5. Utilizarea biblioteciiNr Indicatori Total Din care copii pînă la 15 ani. Utilizatori înscrişi2. Utilizatori activi (au vizitat bibl.în anul de referinţă)3. Utilizatori înscrişi ca procent din populaţie4. Utilizatori activi ca procent din populaţie5. Nr.de vizite total6. nr.de vizite virtuale7. Frecvenţa medie8. Nr.de împrumuturi Din care în limba de stat9. Împrumut interbibliotecar - a) Expedieri (u.m) b) Primiri (u.m.)7. 6. Personalul:Bibliotecari - din care deţin grad de calificare:Informaticieni –Personal auxiliar 7.7. Venit (în mii lei)Sold la Finanţare Servicii Arendare Sponsorizări/ Alt venit Totalînceput publică cu plată donaţiide an (buget) 1 2 3 4 5 6 7 8
 9. 9. 7. 8. Cheltuieli curente (în mii lei)total pentru pentru achiziţii pentru pentru Alte personal de carte şi automatiz.,i reparaţie cheltuieli abonare nformatiz. 1 2 3 6 7 88. Meşteşuguri artistice populare8.1. Centre (ateliere) de meşteşuguri8.1.1. Număr total ______________8.1.2.Amplasarea centrelor de meşteşuguriNr Denumirea deplină a Localitatea, Genul Conducător Telefon ded/o centrului (atelierului) adresa (genurile) de contact activitate 1. 2. 3. 4. 5. 6.8.2. Meşteri populari8.2.1. Total înregistraţi _____________8.2.2. Conform genului de creaţie: - olărit _______________ - prelucrarea artistică a lemnului ______________ - arta dantelei ______________ - broderie artistică _____________ - feronerie artistică (lucrări în fier) ____________ - ţesuturi artistice ____________ - împletitul din fibre vegetale _____________ - confecţionarea instrumentelor muzicale (numele, localitatea, denumirea instrumentelor) ___________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ - prelucrarea artistică a pielii ___________________________8.2. 3. Din ei, membri ai Uniunii Meşterilor Populari _____________________8.2.4. Au participat la tîrguri şi expoziţii peste hotare în 2010: (de indicat concret cine şi unde): 1. ________________________ 2. ________________________ 3. ________________________8.2.5. Au obţinut menţiuni la tîrguri, expoziţii în 2009 (cine, unde, ce menţiune): 1. ________________________ 2. ________________________ 3. ________________________8.2.6. Participarea meşterilor populari din străinătate la expoziţii, tîrguri în teritoriu: 1. ________________________ 2. ________________________ 9
 10. 10. 9. Monumente9.1. Număr total ____________Din ele:9.2. Conform genului:9.2.1. De istorie ____________9.2.2. Ale gloriei militare ____________9.2.3. De arhitectură ____________9.2.4. De artă ____________9.2.5. Tehnice ____________9. 3. Conform categoriei:9.3.1. De importanţă naţională ____________9.4.2. De importanţă locală____________10. Turnee, festivaluri, concursuri10.1. Participarea formaţiilor la festivaluri, concursuri raionale şi republicane: numărul formaţiilor participante ____________________ numărul festivalurilor, concursurilor _________________ numărul spectacolelor prezentate ____________________10.2. Participarea formaţiilor la festivaluri, concursuri, peste hotarele ţării (de indicat formaţia, denumirea festivalului şi ţara unde a avut loc, perioada desfăşurării) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________10.3. Participarea formaţiilor din străinătate la festivalurile şi concursurile din teritoriu (de indicat formaţia şi ţara, denumirea festivalului, localitatea, perioada desfăşurării) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 11. Evoluarea formaţiilor profesioniste în teritoriu (denumirea formaţiei,localitatea) Anexe: 1. Lista caselor de cultură avariate (p.3.1,d). 2. Lista nominală a caselor de cultură care prestează servicii cu plată (p. 5.4). 3. Lista caselor de cultură privatizate, parţial privatizate (m.p.),destinaţia (p.5.9). 4. Lista nominală a IÎAE înregistrate, cu filiale. 5. Lista nominală a muzeelor înregistrate, cu filiale. 6. Lista instituţiilor de cultură care dispun de poştă electronică şi pagină Web (a se indica adresa poştei electronice şi a paginii WEB).Şef direcţie/secţie cultură _______________________Data Semnătura Ştampila 1
 11. 11. Anexa nr.1Lista caselor de cultură avariate Anexa nr.2Lista caselor de cultură care prestează servicii cu plată Anexa nr.3Lista caselor de cultură privatizate, parţial privatizate, destinaţia Anexa nr.4 Lista nominală a IÎAE înregistrate, cu filiale Anexa nr.5Lista nominală a muzeelor înregistrate, cu filiale Anexa nr.6Lista instituţiilor de cultură care dispun de poştă electronică şi pagina Web 1
 12. 12. 1

×