Bilanturi conferinte zonale

768 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
768
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bilanturi conferinte zonale

  1. 1. Conferințele zonale Probleme şi tendinţe actuale în activitateabibliotecilor publice: bilanțuri Conferința Fundației Directorilor Bibliotecolor Publice (CoDiBiP), care a avut loc îndecembrie 2011 a decis ca temă prioritară în activitatea bibliotecilor publice pentru anul 2012tema Bibliotecarul ca obiect și subiect al schimbării, iar aceasta presupune amplificareadialogului și a comunicării cu (și între) bibliotecarii țării, diversificarea activităților de formareprofesională continuă, antrenarea bibliotecarilor în dezvoltarea strategiilor de dezvoltare abibliotecilor, etc. În procesul de pregătire a Conferinței Fundației Directorilor BibliotecilorPublice 2012, și anume în procesul de elaborare a Programului CoDiBiP pentru anul 2012 afost lansată ideea reanimării practicilor de organizare a conferințelor zonale. Ediția din anul acesta s-a desfășurat sub genericul: Probleme şi tendinţe actuale înactivitatea bibliotecilor publice și a fost organizată sub egida Ministerului Culturii alRepublicii Moldova, Bibliotecii Naţionale şi a Fundaţiei Conferinţa Directorilor BibliotecilorPublice (CoDiBiP). În perioada 16-30 mai, 2012 bibliotecari din bibliotecile publice grupațiîn patru zone s-au întâlnit cu echipa de formatori, care a inclus profesioniști de la BibliotecaNațională a Republicii Moldova și Biblioteca Națională pentru Copii “I.Creangă”. Conferințele zonale nu sunt o noutate pentru comunitatea bibliotecară a țării. Cu vre-o 20de ani în urmă, odată că adoptarea altor forme specifice sistemului de asigurare metodologică aactivităţii bibliotecare am renunțat la organizarea lor în favoarea Seminarului Național alManagerilor de Biblioteci (din anul 2010 Conferința Fundației Directorilor BibliotecilorPublice/CoDiBiP) și a Simpozionului Științific Anul Bibliologice, care în anul 2012 a ajuns lacea de-a 21 ediție. Aceste manifestări științifice de nivel național, după cum se cunoaște, mergîn pereche: la primul, care are loc, ca regulă, în luna noiembrie, când începe programareaactivității bibliotecare, sunt trasate obiectivele și prioritățile de activitate pentru anul viitor, iarpeste un an, la Simpozionul Științific Anul Bibliologic, care are loc în luna martie, suntefectuate totalurile anului precedent, scoase în relief experiențe și practici de calitate, precumși problemele cu care s-au confruntat bibliotecile pe parcursul anului. Însă la manifestările organizate la Chișinău pot participa doar un număr limitat despecialiști, ca regulă, directorii bibliotecilor. Conferințele zonale permit implicarea unui numărmai mare de participanți și respectiv sporirea eficienței lor. Pentru confirmare invocăm numărulde participanți de la conferințele zonale din anul acesta: Bălți – 81 de bibliotecari; Leova – 34;Orhei – 84; Ungheni – 105. Revenirea la practica organizării conferințelor zonale a fost înaltapreciată de către participanți, care au menționat în mod special posibilitatea dialoguluiprofesional, comunicarea și cunoașterea altor bibliotecari, a experiențelor și practicilor decalitate atestate în alte biblioteci, etc. Pentru programul conferințelor zonale din anul acesta au fost selectate cateva teme, pecare le considerăm de mare importanță pentru activitatea bibliotecilor. Discuţiile s-au axat peproblemele actuale cu care se confruntă bibliotecile publice în condiţiile schimbărilorpermanente care se produc în sfera socio-culturală, pe piaţa informaţională, în industriaserviciilor de destindere, în comportamentul utilizatorilor şi pretutindeni în societate. Temele luate în dezbatere la această ediție a conferințelor zonale au inclus: Valoarea bibliotecii publice ca resursă comunitară, Vera Osoianu, BNRM http://www.slideshare.net/cdbclub/valoarea-bibliotecii-publice-ca-resurs-comunitar ; Probleme specifice activităţii cu utilizatorii din generația internetului, Eugenia Bejan, BNC „I.Creangă” http://www.slideshare.net/cdbclub/prezentare-ebejan ; Procesul de comunicare ca factor de schimbare a imaginii bibliotecarului în societate, Ecaterina Dmitric, BNRM http://www.slideshare.net/cdbclub/procesul-de-comunicare-ca-factor-de-schimbare-a-imaginii- bibliotecarului ; Organizarea informației în bibliotecă în contextul NTI (Noilor Tenologii Informationale), Alla Panici, BNRM http://www.slideshare.net/cdbclub/organizarea-informaiei- nbibliotecncontextu-iso88592qllnoilortehnologiiinformaionale, Formarea culturii informaţionale a utilizatorului, Lilia Tcaci, BNC „I.Creangă”
  2. 2. http://www.slideshare.net/cdbclub/l-tcaci-conferinte-zonale-2012 . Organizatorii au optat pentru aceste teme dat fiind interesul exprimat cu diverse ocazii de către bibliotecari, dar și importanța acestor aspecte ale activității bibliotecare în contextual priorităților de activitate conștientizate și acceptate de comunitatea profesională. În dezbateri însă au fost luate un spectru mult mai mare de probleme, unele dintre acestea vor servi ca bază pentru concepția programului conferințelor zonale 2013. Programul conferințelor din anul viitor va fi elaborat în baza propunerilor care au fostfăcute pe parcursul discuțiilor, dar și a sugestiilor pe care le așteptăm în continuare (pot fiexpuse prin comentarii la postările relative la conferințele zonale de pe Blogul deBiblioteconome și Știința Informării, trimise prin poșta electronică, etc. Programul Conferințelor zonale a inclus prezentarea unor informaţii despre realizărileînregistrate de bibliotecile gazdă (Bălți, Leova, Orhei, Ungheni) pe parcursul ultimilor ani:proiecte, parteneriate, colaborări, relaţii cu administraţia publică locală, utilizatori, comunitate,etc., precum şi despre problemele cu care se confruntă bibliotecile din reţea. Participanții au avutocazia să vadă și să asculte niște prezentări excelente (parte din ele pot fi accesate peSlideShare http://www.slideshare.net/cdbclub/bm-bli sau http://curaj.tv/local/conferinta-a-bibliotecarilor-la-orhei; http://www.expresul.com/video/video-solutii-pentru-bibliotecari desprerestul vom anunța suplimentar) dovadă că bibliotecile selectate ca baze zonale au ce împărtășicolegilor din alte biblioteci. O metodă ingenioasă de prezentare a realizărilor înregistrate pe parcursulul ultimilor ania propus participanților Biblioteca Publică Raională „D.Cantemir” Ungheni prin comunicarea„Relația mass-media și biblioteca publică”, prezentată de redactorul-șef PP Expresul. Locul,rolul și importanța bibliotecii publice pentru comunitate a fost prezentat prin ochii unuiconsumator de servicii publice, dar și partener în organizarea manifestărilor, evenimentelor,serviciilor cu mare priză la utilizatori și non utilizatori. În partea finală a programului conferințelor zonale: Discuții, întrebări, sugestii au fostscoase în relief probleme rezolvarea cărora se încadrează în limita de competență abibliotecarilor, dar și semnalate probleme rezolvarea cărora ține de autoritățile de nivel naționalși local, de decidenții politici și financiari, etc. Printre problemele nominalizate se impune, maiales: automatizarea și informatizarea bibliotecilor, dotarea cu echipamente și tehnologiimoderne de informare și comunicare, asigurarea accesului internet; achiziţia resurselor info-documentare necesare membrilor comunității, nerespectarea cuantumului recomandat deorganele financiare naționale, privind achiziționarea publicațiilor per capita, repartizareadonațiilor în corespundere cu necesitățile utilizatorilor din aria de servire; formareaprofesională continuă a personalului și atragerea în biblioteci a cadrelor tinere; salarizareabibliotecarilor, etc. A fost scoasă în relief, de asemene, și problema spațiilor, respectiv,necesitatea reparațiilor curente și capitale, încălzirea pe timp de iarnă, iluminareacorespunzătoare, telefonizarea, mobilarea adecvată), etc. Rugați să se expună asupra priorităților de activitate, bibliotecarii au nominalizat:asigurarea accesului la noile tehnologii informaționale; prestarea unor servicii de calitate înconformitate cu necesitățile utilizatorilor; instruirea utilizatorilor; crearea imaginii pozitive abibliotecii şi bibliotecarului în comunitate; formarea profesională continuă a bibliotecarilor;stabilirea unor relații de colaborare cu instituții adiacente din comunitate, creareaparteneriatelor. Pentru edițiile viitoare ale conferunțelor zonale au fost propuse următoarele teme:Biblioteca 2.0; Importanța paginilor Web și a blogurilor în promovarea bibliotecii și aserviciilor oferite; Implementarea și utilizarea tehnologiilor de informare și comunicare înactivitatea bibliotecară; Diversificarea serviciilor pentru utilizatori; Managementul șimarketingul serviciilor; Elaborarea proiectelor de finanțare. La ora bilanțurilor este oportun de a adresa sincere mulțumiri directorilor bibliotecilorpublice raionale Leova, Orhei, și Ungheni, respectiv doamnelor Valentina Nașco, Lidia Sitaru,Victoria Bernic și directorului interimar al Bibliotecii Municipale “E.Coșeriu”, Bălți, doamnei
  3. 3. Ludmila Ouș pentru faptul că au acceptat provocarea de a găzdui o manifestare de asemeneaproporții și pentru munca depusă la organizarea activităților inerente în zonele respective. Afost o muncă enormă și rezultatele au fost pe potrivă. Sperăm că Ministerul Culturii va avea uncuvânt de spus la ora altor bilanțuri. Un cuvânt aparte de mulțumire merită și doamna EfrosiniaGreţu, președintele raionului Leova care pentru câteva ore a lăsat grijile raionului la o partepentru a afla care sunt problemele cu care se confrundă bibliotecarii din zona de sud a țării(Leova, Cantemir, Cahul, Căuşeni, Ştefan-Vodă, Ialoveni, Cimişlia, Hânceşti, Taraclia şiBasarabeasca), dar și a-i încuraja printr-un mesaj care a scos în evidență înțelejerea șiprețuirea muncii prestate de bibliotecari, dar și a rolului bibliotecii în condițiile SocietățiiCunoașterii; domnul Andrei Globa, vice-președintele raionului Orhei, un mare susținător albibliotecilor orheiene; domnul Petru Langa, vice-președintele raionului Ungheni care au punctatprioritățile de activitate ale bibliotecilor publice din perspectiva organelor decizionale de nivellocal, și doamna Vera Caraulan, şef Direcţie Cultură, Primăria mun. Bălţi. Un cuvând de mulțumire merită și echipa de formatori, care a suportat un program foartedur, așa cum lucrările conferințelor s-au desfășurat pe parcursul unei zile și cele 4-5 ore căt audurat sesiunile din cadrul conferinței au fost suplimentate de încă 5-6 ore căt presupune undrum tur-retur în zonele mai îndepărtate. Examinând sugestiile expuse de către participanții la conferințele zonale, temeleprioritare de activitate a bibliotecilor din ultimii ani, tendințele actuale de dezvoltare abibliotecilor publice la nivel internațional propun pentru Reuniunea CoDiBiP, 2012 și axă dediscuții pentru Conferințele Zonale 2013 tema Diversificarea serviciilor pentru utilizatori cavector de imagine a bibliotecii publice. Vera Osoianu

×