Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El Pla Cerdà: un model urbanístic pel sXXI

15,369 views

Published on

El Pla Cerdà va configurar en bona part la Barcelona actual.

Published in: Education, Technology, Travel
 • Be the first to comment

El Pla Cerdà: un model urbanístic pel sXXI

 1. 1. EL PLA CERDÀ: UN MODEL URBANÍSTIC PEL sXXI
 2. 2. EVOLUCIÓ URBANA: BARCINO MURALLES ROMANES s I-IV
 3. 3. SEGLE XIII MURALLES “DE JAUME I” (sXIII)
 4. 4. SEGLE XIV MURALLES “DE PERE EL CERIMONIÓS” (sXIV)
 5. 5. SEGLE XVIII MURALLES I CIUTADELLA (FELIP V) (sXVIII)
 6. 6. SEGLE XVIII MURALLES I CIUTADELLA (FELIP V) (sXVIII)
 7. 7. SEGLE XIX VISTA AÈRIA - 1856
 8. 8. CONTEXT HISTÒRIC I SOCIAL <ul><li>INDUSTRIALITZACIÓ : LES BULLANGUES (1833-1843) (BOMBARDEJOS 1842-1843) </li></ul><ul><li>ALTA DENSITAT : 890 HABITANTS/Ha (Londres: 90 hab/ha; Paris: 350 hab/ha; Madrid: 380 hab/ha) </li></ul><ul><li>JURISDICCIÓ MILITAR : ZONA DE SEGURETAT 1'5km </li></ul><ul><li>MANCA DE SALUBRITAT I HIGIENE : EPIDÈMIA CÒLERA (1854) </li></ul><ul><li>GOVERN BIENI PROGRESSISTA (1854-1856) > ENDERROCAMENT MURALLES (R.D. 1854) </li></ul><ul><li>AUTORITZACIÓ EIXAMPLE 1858 </li></ul><ul><ul><li>CONCURS MUNICIPAL DE PROJECTES 1859 </li></ul></ul><ul><ul><li>AUTORITZACIÓ EIXAMPLE CERDÀ 1860 PER R.D. </li></ul></ul>
 9. 9. BULLANGUES 1835 - 1843 25 juliol 1835 Bullanga de 1835. El General Basa és llançat des d’un balcó, arrossegat per la ciutat i finalment cremat a la Plaça de Palau.
 10. 10. BOMBARDEJOS 1842-1843 Barcelona és bombardejada des del castell de Montjuïc al 1842 pel General Espartero (uns 1.000 projectils) i al 1843 pel General Prim (unes 2.500 bombes).
 11. 11. ALTA DENSITAT Barcelona: 890 habitants / ha = 89.000 habitants / km2 (Londres: 90 hab/ha; Paris: 350 hab/ha; Madrid: 380 hab/ha)
 12. 12. PLAÇA FORTA JURISDICCIÓ MILITAR: ZONA DE SEGURETAT: 1,5 Km (TIR DE CANÓ) GRÀCIA SANTS LES CORTS SARRIÀ SANT ANDREU SANT MARTÍ SANT GERVASI
 13. 13. EPIDÈMIA CÒLERA 1854
 14. 14. ENDERROCAMENT DE LES MURALLES 1854
 15. 15. ENDERROCAMENT MURALLES – 186O
 16. 16. CONCURS MUNICIPAL 1859 PROJECTE DE SOLER I GLÒRIA
 17. 17. CONCURS MUNICIPAL 1859 PROJECTE GARRIGA I ROCA
 18. 18. CONCURS MUNICIPAL 1859 PROJECTE DE JOSEP FONTSERÈ
 19. 19. CONCURS MUNICIPAL 1859 PROJECTE: ANTONI ROVIRA I TRIAS
 20. 20. PROJECTE MINISTERI DE FOMENT ILDEFONS CERDÀ - 1859
 21. 21. PLA CERDÀ <ul><li>PLANIFICA UNA CIUTAT: </li></ul><ul><li>DESCENTRALITZADA > SENSE DIVISIÓ ENTRE CENTRE I PERIFÈRIA, SERVEIS ZONIFICATS </li></ul><ul><li>OBERTA > CARRERS AMPLES, ILLES OBERTES, JARDINS, SUPERFÍCIE EDIFICABLE LIMITADA </li></ul><ul><li>IGUALITÀRIA > BARREJA DE TIPOLOGIES D'HABITATGE (BURGESOS / OBRERS) </li></ul><ul><li>FASES DEL PROJECTE: </li></ul><ul><li>AVANTPROJECTE D’EIXAMPLE 1855 </li></ul><ul><li>PROJECTE DE 1859 </li></ul><ul><li>REVISIÓ DE 1863 </li></ul>
 22. 22. ESQUEMA VIARI BÀSIC VIES TRANSCENDENTALS (50m) I NOU CENTRE Gran Via Plaça Glòries Av. Paral·lel Av. Diagonal Pg. De Sant Joan Av. Meridiana Pg. de Gràcia
 23. 23. DISTRIBUCIÓ URBANA SECTORS: 20 X 20 DISTRICTES: 10 X 10 BARRIS: 5 X 5
 24. 24. DISTRIBUCIÓ VIÀRIA I EDIFICACIONS REELABORACIÓ DEL PROJECTE -1863 ILLES DE 3 BLOCS EN U (POSTERIORMENT DE 4) DIFERENTS TIPUS D’HABITATGES INTEGRACIÓ DEL FERROCARRIL (VIES SEMISOTERRADES) MACROILLES FERROVIÀRIES
 25. 25. <ul><li>Amplades: </li></ul><ul><ul><li>50 m: vies principals, travessen la ciutat </li></ul></ul><ul><ul><li>30m: Aragó (tren), Urgell, Rambla </li></ul></ul><ul><ul><li>20m: resta de carrers </li></ul></ul>ALÇADA I FONS EDIFICIS ELS CARRERS Vorera (5m) Vorera (5m) Calçada (10m)
 26. 26. L'ILLA DE CASES DIMENSIONS ORIENTACIÓ 83,3 m 113,3 m
 27. 27. L'ILLA DE CASES
 28. 28. INTERIORS D’ILLA
 29. 29. XAMFRANS
 30. 30. TIPUS D’EDIFICIS PALAU URBÀ AÏLLAT
 31. 31. TIPUS D’EDIFICIS PALAU URBÀ
 32. 32. TIPUS D’EDIFICIS PALAUET O CASA AMB PARET MITGERA (Passatges)
 33. 33. EDIFICI DE PISOS
 34. 34. EDIFICI DE PISOS PLANTA BAIXA PRINCIPAL 3r PIS 2n PIS 1r PIS CARBONERES LLOGATERS ALÇADA 16 m PROFUNDITAT 14 m PROPIETARIS
 35. 35. L’EIXAMPLE AVUI <ul><li>Superfície edificable multiplicada per 5 </li></ul><ul><li>Patis interiors edificats </li></ul><ul><li>Alçada variada segons canvis normatius </li></ul>OCUPACIÓ ILLA ALTURA MÀX. PLANTES 1a ETAPA 1859-1889 50% 16m Pb+4 P 2a ETAPA 1890-1932 73,6% 23m PB+6 P+AT 3a ETAPA 1933-1975 73,6% 24,4m PB+6P+AT+SA 4a ETAPA 1976-1988 70% 20,75m PB+5P+AT
 36. 36. L’EIXAMPLE AVUI REMUNTES
 37. 37. VIES PRINCIPALS 90º Plaça de Les Glòries Av. Diagonal Pg. Sant Joan Pg. De Gràcia Av. Meridiana Av. Paral·lel Gran Via
 38. 38. VOL VIRTUAL Clica aquí
 39. 39. www.xtec.cat / cda-barcelona

×