Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IDEYE Newsletter 3 LT

119 views

Published on

IDEYE Newsletter 3 LT

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

IDEYE Newsletter 3 LT

  1. 1. Oficiali projekto svetainė jau veikia! Aplankykite adresu: www.id-eye.eu. Nusiųsti draugui Sekite mus Facebook Sekite mus Delicous Sekite mus LinkedIn Projekto tikslai • Sukurti mokymų modulį, kuriuo naudodamiesi mokytojai galės suteikti savo mokiniams (8-14 metų) žinių ir įgūdžių, kaip atsakingai elgtis virtualioje erdvėje. • Pristatyti naujas efektyvias metodologijas ir pedagogines strategijas, kaip esminį naujo mokymų modulio komponentą. • Išplatinti naują mokymų modulį tiek spausdintame leidinyje, tiek internete kartu su multimedijos naudojimosi instrukcijomis, kad mokytojai visoje Europoje galėtų naudotis nauja mokymų medžiaga. • Suburti tarptautinį bendradarbiavimo tinklą, kuris padėtų įvertinti ir platinti naują modulį. Projekto naujienos  Mokymai: projekto mokymai vyko keturiose šalyse (Graikijoje, Lenkijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje), juose jau dalyvavo dešimtys mokytojų. Šių mokymų metu buvo pristatomos inovatyvios technologijos (papildytos realybės žaidimas) bei efektyvūs pedagoginiai metodai. Šių mokymų tikslas – pagerinti mokymų modulio apie informacines techonologijas bei virtualias tapatybes efektyvumą.  Sekantis projekto susitikimas: vyks Kaune šių metų birželio 15-16 d. Jo metu bus aptariami naujausi projekto pasiekimai, ypatingas dėmesys skiriamas grįžtamojo ryšio iš bandomųjų mokymų aptarimui bei tolimesnių žingsnių planavimui.  Kas toliau: projekto partneriai sukurs ir išplatins mokomųjų priemonių rinkinį, kuris padės mokytojams perteikti žinias apie virtualias tapatybes ir atsakingą elgesį virtualioje erdvėje savo mokiniams, ir kuriuo galės naudotis mokytojai visoje Europoje.  Daugiau informacijos mūsų svetainėje www.id-eye.eu arba parašykite mums info@id-eye.eu! Kas yra IDentifEYE projektas? Šiandien vaikai gali patekti į pavojingas situacijas virtualioje erdvėje nes ne visada supranta pateikiamų duomenų svarbą. Jie arba per daug laisvai pateikia savo duomenis, arba per daug pasitiki kitų žmonių pateikiama informacija virtualioje erdvėje. Internetas – puiki priemonė, suteikianti vaikams ir jaunimui papildomų galimybių švietimui, bendravimui ar pramogoms. Šiandien vaikai neįsivaizduoja savo gyvenimo be interneto. Geriausiais būdas didinti mokinių informauotumą apie virtualią erdvę yra apmokyti mokytojus, kuriais mokiniai pasitiki, kaip kalbėtis su savo mokiniais apie atsakingą elgesį internete. Mokytojų vaidmuo Kalbant tokiomis temomis, kaip saugumas internete bei virtualios tapatybės, mes panaudosime papildytos realybės žaidimą, kuris padės mokytojams efektyviau šiomis temomis kalbėtis su mokiniais. Partneriai  P1| CRYSTAL CLEAR SOFT S.A. - Graikija  P2| STICHING EZZEV/EZZEV FOUNDATION - Olandija  P3| FAVINOM Consultancies Ltd - Kipras  P4| FUNDACJA CITIZEN PROJECT - Lenkija  P5| Gdańskie Centrum ProfilaktykiUzależnień - Lenkija  P6| JAUNIMO KARJEROS CENTRAS - Lietuva  P7| Hellenic Association for Education - Graikija  P8| FundaciónPrivada Joan XXIII - Ispanija Facebook | Delicious | LinkedIn |Pasidalinkite su draugu Daugiau informacijos info@id-eye.eu arba www.id-eye.eu. P r o j e k t a s r e m i a m a s E u r o p o s K o m i s i j o s . L e i d i n y j e i š s a k y t a n u o m o n ė y r a p a r e m t a a u t o r i ų i r p r o j e k t o d a l y v i ų n u o s t a t o m i s i r n e g a l i b ū t i t r a k t u o j a m a k a i p E u r o p o s K o m i s i j o s p o z i c i j a .

×