Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informe de la producció agrària ecològica a Catalunya 2019

342 views

Published on

Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2019. Trobareu taules i gràfics evolutius de les següents categories: 1) Evolució general, 2) nombre d’operadors, 3) superfície agrícola, 4) explotacions ramaderes, 5) activitats agroindustrials, 6) facturacions i destí de vendes, 7) inspecció i certificació, 8) auditories rebudes, 9) fires i activitat institucional, 10) Adaptació dels serveis del CCPAE per l’estat d’alerta a causa de la crisi sanitària.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informe de la producció agrària ecològica a Catalunya 2019

 1. 1. Informe de la producció agrària ecològica a Catalunya 2019 15 de maig de 2020
 2. 2. 1. Evolució general 2. Operadors (tipus i per províncies) 3. Superfície agrícola (per províncies i tipus) 4. Explotacions ramaderes (tipus) 5. Activitats agroindustrials (per províncies i tipus) 6. Facturacions i destí de vendes 7. Inspecció i certificació 8. Auditories rebudes 9. Fires i activitat institucional 10. Actualitat: adaptació dels serveis del CCPAE per l’estat d’alerta a causa de la crisi sanitària INFORME
 3. 3. 1. Evolució general
 4. 4. Evolució d'operadors inscrits i de superfície en agricultura ecològica (1995-2019) 4.936 6.578 7.187 7.835 9.570 10.827 50.788 52.346 56.211 56.368 54.189 55.355 60.095 62.331 71.513 83.506 92.435 94.972 112.408 120.865 142.024 171.937 200.749 210.818 229.609 236 303 341 386 421 450 682 777 805 895 932 986 1.068 1.251 1.431 1.639 1.916 2.065 2.470 2.724 3.014 3.238 3.543 3.859 4.148 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sup. (Ha)
 5. 5. 2. Operadors (tipus i per províncies)
 6. 6. Operadors en producció ecològica per províncies (2009-2019) Creixement 2019: Barcelona: +145 (+9,71%) Girona: +38 (+8,44%) Lleida: +39 (+3,98%) Tarragona: +67 (+7,16%)505 511 660 672 892 990 1128 1223 1318 1493 1638 175 228 260 285 312 335 362 385 430 450 488428 500 536 569 667 738 808 854 945 980 1019 323 400 460 539 599 661 716 776 850 936 1003 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Númerod'operadors Barcelona Girona Lleida Tarragona
 7. 7. Tipus d'activitat dels operadors en producció ecològica (2009-2019) Creixement 2019: Productors vegetals: +121 (+5,46%) Productors ramaders: +37 (+5,51%) Elaboradors: +114 (+9,41%) Importadors: +12 (+10,91%) Comercialitzadors: +122 (+27,29%) Minoristes: -1 (-3,13%) 1063 1247 1494 1560 1912 2119 2334 2496 2681 2889 3047 476 515 606 668 754 847 924 979 1118 1212 1326 29 32 35 41 44 55 63 74 98 110 122 136 145 171 205 229 268 299 329 367 447 569 1 14 25 28 28 32 310 500 1000 1500 2000 2500 3000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nombred'operadors Productors Elaboradors Importadors Comercialitzadors Minoristes
 8. 8. 8 Tipus d'activitat dels operadors en producció ecològica (2019) 2338 productors vegetals 46% 709 productors ramaders 14% 1326 elaboradors 26% 122 importadors 2% 569 comercialitzadors 11% 31 minoristes 1% Creixement 2019: Productors vegetals: +121 (+5,46%) Productors ramaders: +37 (+5,51%) Elaboradors: +114 (+9,41%) Importadors: +12 (+10,91%) Comercialitzadors: +122 (+27,29%) Minoristes: -1 (-3,13%)
 9. 9. 3. Superfície agrícola (per províncies i tipus)
 10. 10. Lleida 117.537 Ha +8,48% Superfície en agricultura ecològica per províncies (2009-2019) Creixement 2019: Lleida continua sent la província amb més superficie inscrita (117.537 Ha) També Lleida és la que més ha crescut en el darrer any en absoluts (9.184 Ha) Lleida: +8,48% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Lleida 45.629 49.363 51.452 52.319 58.405 60.554 70.374 86.705 103.940 108.353 117.537 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 Hectàrees
 11. 11. Girona 42.938Ha +3,73% Superfície en agricultura ecològica per províncies (2009-2019) Creixement 2019: Girona és la segona en importància (42.938 Ha) És la província que menys ha crescut en el darrer any (+1.545 Ha) Girona: +3,73% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Girona 11.056 15.027 18.277 18.998 21.209 22.759 28.923 35.355 41.393 42.938 48.027 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 Hectàrees
 12. 12. Barcelona Superfície en agricultura ecològica per províncies (2009-2019) Creixement 2019: Barcelona és la tercera en superficie inscrita (42.369 Ha) És la segona comarca en creixement en xifres absolutes (+3.384 Ha) però la primera en percentatge. Barcelona: +8,68% 42.369Ha +8,68% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Barcelona 9.301 10.785 13.321 14.190 21.330 25.274 28.100 32.969 36.521 38.985 42.369 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 Hectàrees
 13. 13. Tarragona Superfície en agricultura ecològica per províncies (2009-2019) Creixement 2019: Tarragona és la que menys superfície total té (21.675 Ha) però la que més cultius té. És la tercera província que més ha crescut en el darrer any (+1.134 Ha). Tarragona: +5,52% 21.675 Ha +5,52% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tarragona 5.527 8.331 9.385 9.465 11.464 12.278 14.627 16.907 18.896 20.542 21.676 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
 14. 14. Tipus de cultius en agricultura ecològica (2019) Creixement 2019: Cultius: +8,39% +3.458 Ha (44.692 Ha) Destaquen: Fruiters: +12,80% +171 Ha (1.503 Ha) Vinya: +11,70% +1.952 Ha (18.632 Ha) Cereals: +11,06% +825 Ha (8.286 Ha) Fruits secs: +6,08% +178 Ha (3.110 Ha) Oliveres: +2,93% +246 Ha (8.641 Ha) Horta: +0,62% +5 Ha (819 Ha) * 'Sense Pastures, prats i farratges' i 'Bosc, matolls i recol·lecció silvestre' Vinya 42% Oliveres 19% Cereals i lleguminoses per a gra 19% A. fruits secs 7% Guaret, adob verd i erm 6% Fruiters 3% Hortalisses 2% Altres 2%
 15. 15. Cultiu de vinya en agricultura ecològica (2009-2019) Creixement 2019: Barcelona: +9,44% +831 Ha (+8.803 Ha) Tarragona: +10,57% +697 Ha (7.291 Ha) Lleida: +21,87% +199 Ha (1.109 Ha) Girona: +59,89% +224 Ha (598 Ha) 1.334 2.122 2.397 2.794 3.048 4.171 5.149 6.531 7.620 7.919 8.803 9.634 17 46 68 118 126 142 179 197 243 330 374 598 115 183 206 347 343 408 407 676 866 938 910 1.109 775 1.268 1.927 2.057 2.099 3.068 3.737 4.302 5.123 5.693 6.594 7.291 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Hectàrees Barcelona Girona Lleida Tarragona
 16. 16. Cultiu d’oliveres en agricultura ecològica (2009-2019) Creixement 2019: Lleida: -2,57% -128 Ha (4.848 Ha) Tarragona: +10,29% +291 Ha (3.118 Ha) Barcelona: +13,99% +54 Ha (440 Ha) Girona: +13,53% +28 Ha (235 Ha) 75 107 123 155 155 204 248 345 338 354 386 440 23 27 58 68 70 84 108 124 169 191 207 235 2.037 2.341 2.689 3.148 3.102 3.924 4.414 4.766 5.032 5.144 4.976 4.848 570 721 1.037 1.249 1.311 1.773 1.854 2.218 2.455 2.738 2.827 3.118 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Hectàrees Barcelona Girona Lleida Tarragona
 17. 17. 4. Explotacions ramaderes (per províncies i tipus)
 18. 18. Explotacions ramaderes ecològiques (2019) Creixement 2019: Creixement 2019: +4,75% 971 explotacions (+44) Vaquí carn: +6,38% 500 explotacions (+30) Oví de carn: -4,59% 104 explotacions (-5) Equí: +6,25% 102 explotacions (+6) Cabrum de carn: -7,78% 83 explotacions (-7) Avicultura ous: -1,61% 61 explotacions (-1) Avicultura carn: +24,39% 51 explotacions (+10) Vaquí de carn 52% Oví de carn 11% Equí 10% Cabrum de carn 9% Avicultura ous 6% Altres
 19. 19. Explotacions ramaderes ecològiques per províncies (2019) Creixement 2019: Lleida: +4,3% 437 explotacions (+18) Girona: +4,35% 312 explotacions (+13) Barcelona: +3,85% 189 explotacions (+7) Tarragona: +22,22% 33 explotacions (+6) 57 71 82 91 124 154 159 177 177 182 189 98 138 189 193 221 249 252 266 295 299 312 235 271 289 284 313 356 368 370 418 419 437 7 11 13 13 9 12 12 21 23 27 33 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Explotacions Barcelona Girona Lleida Tarragona
 20. 20. 5. Activitats agroindustrials (per províncies i tipus)
 21. 21. Comercialització i/o distribució 21% Elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos 12% Emmagatzematge 11% Importació 5%Fabricació i envasament d'olis i greixos 5% Transformació de la producció hortofrutícola 5% Envasament i/o etiquetatge de productes alimentaris 4% Escorxadors i sales d'especejament 3% Manipulació, envasament i transformació de grans 3% Manipulació i/o envasament de la producció hortofrutícola 3% Manipulació, elaboració i envasament de fruits secs 3% Elaboració de productes carnis 2% Panificació i pastisseria 2% Elaboració de preparats alimentaris 2% Elaboració i envasament de te i cafè 2% Fabricació i/o comercialització de productes per alimentació animal 2% Elaboració i envasament d'espècies i condiments 2% Altres Activitats agroindustrials (2019) Creixement 2019: Creixement 2019: +12,47% 2.264 activitats Destaquem: Cellers: +13,28% 273 activitats Transf. hortofr.:+11,76% 114 activitats Comercialitz.: +16,71% 475 activitats Manip./envas./transf. grans: +17,46% 74 activitats També: Manip./Envas. prod. hortofr.: +16,39% Fabr. prod. aliment. animal: +15,38%
 22. 22. Activitats agroindustrials per províncies (2009-2019) Creixement 2019: 2.264 activitats (+251) Barcelona: +13,97% 1.248 activitats (+153) Tarragona: +9,79% 426 activitats (+38) Lleida: +15,03% 352 activitats (+46) Girona: +6,25% 238 activitats (+14) 278 307 357 395 447 627 783 813 924 1095 1248 64 67 70 85 102 136 159 173 201 224 238 85 99 108 125 140 187 199 221 282 306 352 126 136 160 184 199 238 266 292 331 388 426 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nombred'indústries Barcelona Girona Lleida Tarragona
 23. 23. 6. Facturacions i destí de vendes
 24. 24. 0 M€ 100 M€ 200 M€ 300 M€ 400 M€ 500 M€ 600 M€ 700 M€ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 78M€ 85M€ 105M€ 133M€ 152M€ 210M€ 291M€ 401M€ 483M€ 585M€ 697M€€ Milionsd’euros Volum de facturacions (2008-2018) Creixement 2018: 2017: +19,28% 697 milions € Comercialització / distribució: 163,27 milions € Vitivinícola: 134,66 milions € Sector fruita, horta i prod. ransformats Hortofrutícoles: 111,10 milions € 87,28%: agroindústria 12,72%: producció vegetal i ramadera
 25. 25. Destí de les vendes (2015-2018) Dades 2018: Destí Catalunya: 41% 253 milions € Destí Espanya: 22% 132 milions € Destí UE: 24% 145 milions € Destí fora UE: 13% 78 milions € 150 M€ 184 M€ 217 M€ 253 M€ Catalunya 61 M€ 76 M€ 103 M€ 132 M€ Espanya81 M€ 105 M€ 129 M€ 145 M€ Unió Europea 45 M€ 51 M€ 56 M€ 78 M€ Exportació (fora UE) 0 M€ 50 M€ 100 M€ 150 M€ 200 M€ 250 M€ 300 M€ 2015 2016 2017 2018 Milionsd'euros Catalunya Espanya UE Exportació (fora UE)
 26. 26. 7. Inspecció i certificació
 27. 27. Activitat d’inspecció (2009-2019) Inspeccions 2019: Expedients Inscripció: 637 Expedients Ampliació: 920 Exp. Seguiment: 3.755 Visites addicionals: ▪ 462 aleatòries ▪ 30 dirigides 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ampliació 179 196 248 275 307 473 578 621 554 761 920 Inscripció 230 307 361 255 565 355 477 395 456 525 637 Seguiment 1217 1392 1591 1856 1971 2330 2594 2922 3197 3459 3755
 28. 28. Analítiques realitzades (2019) Analítiques 2018: 499 analítiques A 386 operadors (9,28% total d’inscrits) Normativa obliga al 5% Positius analítiques: 52 positius: 10,42% Tipus de mostra Paràmetre analític Mostres Positius % positius Productes animals Presència antibiòtics 25 0 0,00% Carns Sulfits 1 1 100,00% Vins Sulfurós 2 0 0,00% Productes vegetals I elaborats Multiresidus organoclorats i organofosforats 416 49 11,70% OMG 55 2 3,63% TOTAL 499 52 10,42%
 29. 29. Mapa d’inspeccions previstes per comarques (2020) 1/2
 30. 30. Mapa d’inspeccions previstes per comarques (2019) 2/2 Tècnics/ques auditors/es: 29 Equip CCPAE: 58
 31. 31. 8.475 8.782 12.533 15.944 16.621 +4,25% 0 5000 10000 15000 20000 2015 2016 2017 2018 2019 Productes autoritzats Certificats emesos Activitat de certificació (2015-2019) Activitat de certificació: Prod. autoritzats 2019: 16.621 (+4,25%) Certificats emesos 2019: 6.359 (+8%) 61 retirades d’indicacions protegides 55 propostes d’expedients sancionadors 2 suspensions cautelars Resultats avaluació auditories control 2019 Expedients Informes valorats pel Comitè de Certificació 6.239 Certificats emesos 6.359 Autoritzacions comercialització producte (transformats nous) 10.029 Autoritzacions comercialització producte (producció primària i transformats) 16.621 Retirada de les indicacions protegides 61 Proposta d’obertura d’expedient sancionador 55 Suspensió cautelar 2 Comitè de Certificació 3.440 3.742 5.120 5.888 6.359 +8% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2015 2016 2017 2018 2019
 32. 32. 8. Auditories rebudes
 33. 33. ▪ Auditoria interna i auditoria d’ENAC ▪ Pla nacional de control oficial ▪ Auditoria del sistema econòmic i financer ▪ Auditoria externa dels comptes ▪ Rendir comptes a Intervenció General (Dept. de la Vicepresidència, d’Economia i Hisenda) ▪ Rendir comptes a Sindicatura de Comptes ▪ Informes puntuals al DARP Auditories rebudes (2019)
 34. 34. 9. Fires i activitat institucional
 35. 35. ❑ Fires nacionals i internacionals ❑ Setmana Bio ❑ Membre d’organismes estatals i internacionals ❑ INTERECO (Associació que agrupa les autoritats públiques de control de la PAE a Espanya) ❑ EOCC (Consell Europeu de Certificadors Ecològics) ❑ IFOAM (Internationat Foundation for Organic Agriculture) ❑ Col·laboracions i convenis Fires i activitat institucional (2019)
 36. 36. 10. Adaptació dels serveis del CCPAE per l’estat d’alerta a causa de la crisi sanitària
 37. 37. ▪ Posada en marxa de l’administració telemàtica (en col·laboració amb el Consell de l’Administració Oberta de Catalunya, CAOC) ▪ Oficina tancada / Atenció per correu electrònic i web ▪ Pla de contingència des del 16/03/2020: ▪ Mesures de prevenció generals, higièniques i organitzatives ▪ Teletreball o treball a distància de tota la plantilla ▪ No visites d’inspecció in situ fins la setmana 11-15 de maig ▪ Auditories telemàtiques en funció dels criteris de la UE i les autoritats competents Adaptació dels serveis del CCPAE (pel COVID19)

×